archive-ee.com » EE » G » GORAIL.EE

Total: 269

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Firmast | Go Rail
  4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Firmast AS GoRail tegeleb reisijateveoga rahvusvahelistel reisirongiliinidel aastast 1998 Lisaks müüb ettevõte sõidupileteid Baltimaade SRÜ riikide ning nendega ühenduses olevate maade linnadevahelistele reisirongidele näiteks Soome ja Venemaa vahelistele jätkureisidele AS GoRail põhineb eestimaisel erakapitalil kuuludes Eesti ühte suurimasse turismi transpordi ja hotellimajandusega

  Original URL path: http://www.gorail.ee/firmast/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Veoeeskiri | Go Rail
  piires 5 KÄSIPAKKIDE JA VÄIKELOOMADE VEDU 5 1 Vedaja ei vastuta reisija poolt sõidukisse toodud asjadele tekkinud kahju eest mida vedaja ei oleks lubanud sõidukisse tuua kui ta oleks teadnud nende olemusest või seisundist kui reisija teadis või oleks pidanud teadma et vedaja ei lubaks neid asju vedada Sellisel juhul vastutab reisija kõikide kulude ja kahju eest mis tekivad vedajale selliste asjade vedamisest Muuhulgas on AS i GoRail teenindada olevates rahvusvahelistes reisirongides keelatud vedada käsipakke mis võivad rikkuda või määrida vagunit kaasreisijaid või nende asju kaasreisijate elu või tervist kahjustada võivaid esemeid aineid ja elusloomi nt mesilased mürkmaod jne samuti ohtlikku pagasit milleks loetakse nõuetekohase ümbristega ja pakendita tulirelvi ja laskemoona tuleohtlikke lõhke ja kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid mürkaineid sööbivaid aineid radioaktiivseid aineid mistahes aineid lekkivates või katkistes pakendites ning muid pakke ja asju mille kogukaal ületab 36 kg v a p5 3 märgitu 5 2 Käsipakid tuleb asetada selleks ettenähtud kohtadele Keelatud on paigutada käsipagasit vaguni koridori kupeeuste ette ja tamburitesse 5 3 Reisijal on õigus tasuta vedada käsipakke mille ühiku mõõtmete summa ei ületa 200 cm ja kogukaal 36 kg sh koduelektroonika tooted ühe reisidokumendi kohta 5 4 Lisaks p 5 3 sätestatule on lapsega reisijal või puudega isikul õigus käsipakina vedada lapsevankrit või käru ja abivahendit liikumispuudega reisijale kui need on vajalikud lapse või puudega isiku teenindamiseks 5 5 Reisijal on õigus vedada ühte kokkupandud jalgratast mis asub käsipakkide jaoks ette nähtud kohas ega sega kaasreisijaid 5 6 Käsipakkide alalhoiu eest vastutab Reisija 5 7 Rongist leitud esemeid v a kiirestiriknevad toiduained hoiab ja säilitab Vedaja vastavalt Asjaõigusseaduse sätetele 5 8 Rahvusvahelistes reisirongides on Reisijail lubatud 4 kohaliste kupeedega vaguni eraldi kupees vedada kahte spetsiaalses kastis või puuris kehtivat veterinaartõendit omavat väikelooma nt kass koer või lindu tasudes kõigi kupees olevate kohtade eest täishinnaga sõidupileti maksumuse ning lisaks iga looma või linnu veo eest 20 e kg pagasi veotariifi Väljaspool kupeed on koertel nõutav suukorv ja lühike jalutusrihm või ta peab olema spetsiaalses veopuuris või kotis 5 9 Reisija kannab täielikku materiaalset vastutust tema poolt veetava pagasi eest sh loomade alalhoiu ja sanitaartehniliste nõuete täitmise küsimustes võttes täielikult enda kanda loomade poolt tekitatud kahjude hüvitamise ohutuse ning vagunite koristamise tagamise Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma käsipagasi puudus te le või omadus te le kui vastutusest vabastavale asjaolule 5 10 Reisija pagas peab olema sellisel kujul et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et vedajale ei tekiks pagasist kahju Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi peab reisija teavitama vedajat selle olemasolust ning ohu üldisest laadist 5 11 Reisija võib vedada ainult käsipakke registreeritud pagasivedu ei teostata ning muu pagasi vedamine on keelatud 5 12 Käsipaki kahjustumise või kaotsimineku korral peab reisija sellest Vedajale viivitamatult kuid mitte hiljem kui rongist lahkumisel teatama 5 13 Vedaja hüvitab kahju mis tekib käsipaki hävimisest või kahjustamisest vedamise ajal ning vedamisest tingitud asjaolude tõttu Eesti Vabariigi õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1371 2007 ettenähtud korras 6 SÕIDUTINGIMUSED 6 1 Tallinn Moskva Tallinn rahvusvahelise reisirongi koosseisu kuulub restoranvagun kus võimaldatakse Reisijale täiendava tasu eest toitlustamine Rongi koosseisu kuuluvad vagunid on varustatud pehme inventari esmaste hügieenivahendite ja medikamentidega apteegi ning sõidupileti hinna sisse kuuluva voodipesu tee ja kohviga 6 2 Reisijal on võimalus tellida vagunisaatjalt kupeesse rongi restoranvaguni menüüs pakutavaid tooteid 6 3 Reisijal on õigus oma sõidukohale kaasa võtta üks alla 5 aastane laps Mitme alla 5 aastase lapse korral tuleb ülejäänud lastele osta lapsepiletid Reisija kellega on kaasas 5 kuni 10 aastaseid lapsi tuleb osta lapsepiletid lisa 2 Üle 10 aasta vanustele lastele kehtib täishinnaga sõidupilet lisa 1 Lapse vanus määratakse sõidu alguse päeva seisuga Alla 10 aastastele lastele on reisimine ilma saatjata rahvusvahelistes reisirongides keelatud Lapse saatjal peab olema kaasas lapse vanust ja isikut tõestav reisidokument 6 4 Reisijal on soovi korral võimalus kui leidub vabu kohti kasutada eraldi kupeed ostes sellisel juhul sõidupiletid kõigile kupee kohtadele Samuti võib sõidu ajal ümber asuda kõrgema klassi vagunisse tasudes sõidupiletite hinnavahe kuid seda vaid rongiülemale eraldatud kohtade normi piires 6 5 Reisijal on õigus sõidupileti kehtivusaja jooksul teha üks 10 ne päeva pikkune peatus märgistades ning pikendades sõidupileti kehtivusaega 3 tunni jooksul jaama kassas või jaamaülema juures alates rongi jaama saabumise hetkest Reisi jätkamiseks sõidupiletil märgitud marsruudil peab Reisija tasuma piletikassas juurde platskaardi maksumuse 6 6 Reisijal on õigus enda initsiatiivil sõidu katkestamise korral saada osaliselt tagasi sõidupiletil märgitud pileti maksumusest sõidutasu sõitmata jäänud osa eest registreerides sõidupileti jaama kassas 3 tunni jooksul rongi jaama saabumise hetkest alates 6 7 Sõidu katkemisel AS st GoRail mitteolenevatel põhjustel võib AS GoRail vastavalt oma võimalustele organiseerida Reisijate veo sihtjaama 6 8 AS il GoRail on õigus keelduda vedamast Reisijat kes on käesoleva eeskirja nõudeid oluliselt rikkunud ning eelkõige juhtudel kui ohustatakse sõidu turvalisust ja korda või kaasreisijate turvalisust ja või häiritakse talumatul moel kaasreisijaid Sellisel juhul tehakse sõidupiletile vastav märge ning sõidupileti maksumust ei tagastata 6 9 Vaguni sisseseade või inventari lõhkumise korral on AS il GoRail õigus nõuda Reisijalt tekitatud kahju hüvitamist 7 AS i GORAIL KOHUSTUSED 7 1 AS GoRail on kohustatud korraldama sõitjatele kättesaadavat teavet liiklusgraafiku sõidupiletite müügi korralduse piletihindade ning väljumisaegade kohta tagama vagunite normikohast valgustust temperatuuri ja ventilatsioonirežiimi sõidupileti müümisel andma Reisijale vormikohase sõidupileti abistama puudega reisijaid rongi sisenemisel ja väljumisel nende voodikoha korrastamisel ning jagama reisija jaoks olulist reisiks vajalikku informatsiooni toimetama Reisija ohutult sihtkohta 7 2 Vagunisaatja on kohustatud kontrollima enne reisi Reisija sõidupiletit tagama reisi ajal Reisija kvaliteetse teenindamise kandma vormiriietust ja rinnas nimesilti kindlustama Reisija sõidupileti alalhoiu ja tagastama need 30 minutit enne Reisija sihtjaama jõudmist informeerima Reisijaid 30 minutit enne nende sihtjaama jõudmist kindlustama vaguni ja tualettruumide puhtuse andma vajaduse korral esmaabi reisi ajal mitte suitsetama vajadusel selgitama Reisijatele piiri ja tollieeskirju mitte takistama kontrollimise õigust omavahel ametiisikutel kontrolli läbiviimisega seotud tegevust 7 3 Rongiülem on kohustatud tegema ringkäike rongis kontrollides vagunite sanitaartehnilist seisukorda ja Reisijate teenindamise taset esitama Reisija nõudmisel avalduste ja ettepanekute raamatu edastama rongiraadios reisiga seotud informatsiooni andma vajaduse korral esmaabi vajadusel selgitama Reisijale piiri ja tollieeskirju kutsuma korrale ja vajadusel kõrvaldama rongist Reisijaid kes rikuvad

  Original URL path: http://www.gorail.ee/veoeeskiri/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Go Rail
  1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Üks rong kolm pealinna Go Rail müüb sõidupileteid Tallinna Peterburi Moskva rongile mis sõidab liinil alates 10 07 2015 Lisaks müüme sõidupileteid Baltimaade SRÜ riikide ning nendega ühenduses olevate maade linnadevahelistele reisirongidele näiteks Soome ja Venemaa vahelistele jätkureisidele Lähemalt Sõiduplaan T P M Lähemalt Piletimüük Uudised Tallinna Peterburi Moskva rongile lisatakse SV mugavusklass Kupeevagun mille koosseisus on ka kolm SV mugavusklassi ehk kahekohalist kupeed väljub rongi koosseisus Moskvast alates 2 11 ning Tallinnast alates 3 11 2015 Teine kupeevagun milles on samuti kolm kõrgema mugavusklassi ehk SV kupeed väljub rongi koosseisus liinile Moskvast al 5 12 ning Tallinnast al 6 12 2015 Mugavama sõidu hind Tallinnast Moskvasse on144 eurot ning Tallinnast Peterburi 67 eurot Piletimüük SV kohtadele on avatud 29 oktoober 2015 Sõiduplaanimuudatused Seoses Eesti üleminekuga talveajale 25 oktoobril 2015 muutuvad nimetatud kuupäevast Tallinna Peterburi Moskva reisirongi saabumis ja väljumisajad Eestis Oktoobri viimasest pühapäevast saabub rong Tallinnasse kell 12 38 ning väljub kell 14 25 Venemaa territooriumil jäävad kehtima endised sõiduajad Täpsem sõiduplaan www gorail ee soiduplaan 17 september 2015 Tallinna Peterburi Moskva rongile saab homsest pileti lunastada ka läbi elektroonse piletimüügisüsteemi Homsest 16

  Original URL path: http://www.gorail.ee/#wpcf7-f22-o1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Jätkureisid | Go Rail
  kohaline SV kupee 4 kohaline kupee Istevagun Reisijaid Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Jätkureisid Jätkureisid teistesse riikidesse Go Rail müüb sõidupileteid Läti Leedu ja SRÜ riikide ning nendega ühenduses olevate maade reisirongidele Meilt saate osta pileteid järgmiste riikide reisirongidele Venemaa Läti Leedu Valgevene Ukraina Moldova Kasahstan Kirgiisia Usbekistan Tadžikistan Aserbaidžaan Soome Hiina Mongoolia Võtke piletite ostmiseks või broneerimiseks ühendust Go Raili müügikeskusega reisid gorail ee või 372 631 0044 Teid huvitava reisi sõiduplaani vabade kohtade olemasolu ning maksumust saate samuti vaadata rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaanist Müügitingimused Sõidu eest tasumine toimub vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele tariifidele SRÜ ja Baltimaade linnadest väljuvatesse rahvusvahelistesse reisirongidesse on võimalik pileteid osta 45 päeva enne reisi Broneeritud piletid tuleb osta välja 2 kalendripäeva jooksul Broneeritud sõidupiletite väljaostmise tähtaeg ja muud täpsemad reisitingimused teatatakse kliendile piletite broneerimisel Broneeritud piletid loetakse vormistatuks ehk ostetuks peale reisija poolset broneeringu kinnitust Sõidupiletite vormistamisel SRÜ ja Baltimaade linnadest väljuvatele reisirongidele lisandub pileti hinnale rahvusvaheliste tellimuste käsitlustasu 10 Pileti broneerimine SRÜ ja Baltimaade linnadest väljuvatesse rahvusvahelistesse reisirongidesse maksab 3 Broneeritud pilet tühistub automaatselt kui seda ei ole tähtajaks

  Original URL path: http://www.gorail.ee/jatkureisid/#wpcf7-f22-o1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Uudised | Go Rail
  nädalas suurema nõudlusega päevadel Loe edasi 7 jaanuar 2015 Moskva rongipiletite hinnad langevad kuni 60 Raudteel rahvusvahelist reisijatevedu korraldav AS GoRail langetab alates 12 jaanuarist 2015 sõidupiletite hindu Tallinna Moskva rongiliinil kuni 60 Ühe suuna hinnad algavad 43 eurost Loe edasi 10 detsember 2014 Go Rail annab aastavahetuse paiku käiku lisarongi Aastavahetuse suurema sõidunõudluse rahuldamiseks annab Go Rail Tallinna Peterburi liinil käiku ka lisarongi mis teeb mõlemas suunas kuus reisi Loe edasi 9 detsember 2014 Lase rong läbi Sind oodatakse jõuluks koju Täna algab MTÜ Operation Lifesaver Estonia OLE raudteeohutuskampaania Lase rong läbi Sind oodatakse jõuluks koju Loe edasi 8 detsember 2014 Rahvusvaheline reisirongiliiklus läheb üle talvisele sõidugraafikule Talvegraafikule üleminekul muutuvad alates 14 detsembrist 2014 Tallinna Peterburi ja Tallinna Moskva rongi sõiduplaanid Samast kuupäevast hakkab Peterburi rong Vitebski vaksali asemel peatuma Baltiiskis Loe edasi 24 november 2014 Peterburi rong hakkab saabuma Baltiiski vaksalisse Alates 14 12 2014 sõidab Tallinna Peterburi rong Vitebski jaama asemel Baltiiski vaksalisse Sealt väljuvad ka rongid Tallinna Muudatus on seotud üleminekuga talvisele sõidugraafikule 24 november 2014 Nüüd saab ka tippaegadel sõita rongiga Venemaale kuni poole soodsamalt Alates 13 oktoobrist on võimalik osta kuni 50 soodsamalt rongipileteid Venemaale ka kõige populaarsematel reisiperioodidel 31 10 05 11 2014 ning 25 12 2014 11 01 2015 Varem kehtisid ostukuupäevast lähtuvad sõidusoodustused üksnes tipp perioodi välistel aegadel Ühtlasi pikeneb soodushinnaga piletite müügiperiood 10 päeva võrra Loe edasi 10 oktoober 2014 Tallinna Peterburi lisarong peatab sesoonsed reisid Tallinna Peterburi liinil sõitev lisarong nr 812 811 peatab oktoobri lõpust sesoonsed reisid Viimane reis Tallinnast Peterburi toimub 26 10 ning Peterburist Tallinna 27 10 2014 2 oktoober 2014 Go Raili pardaajakiri ilmub nüüdsest sagedamini Go Raili pardaajakirja värske number jõuab sel nädalal rongidesse Alates käesolevast väljaandest ilmub Go Express senisest sagedamini ehk kolm korda aastas See võimaldab klientidele pakkuda rohkem põnevat lugemist ja ajakohasemat sisu Loe edasi 3 september 2014 Ajutised muudatused Tallinna Moskva rongi sõiduplaanis Seoses remonttöödega Venemaa Oktoobriraudteel muutub ajavahemikus 22 09 30 10 kaasa arvatud ajutiselt Tallinna Moskva reisirongi nr 0004 0005 sõiduplaan Loe edasi 18 august 2014 Raudteelased võistlesid käsidresiinidel Eelneval nädalavahetusel leidis aset rahvusvaheline Relsiralli millest võtsid osa Eesti Venemaa Läti ja Soome raudtee ettevõtted Üle 200 raudteelase kokku toonud Relsirallil võisteldi nii käsidresiinidel kui muudel aladel Loe edasi 13 august 2014 Go Rail toetab andekat lumelaudurit Go Rail aitab Eesti Suusaliidu lumelauakoondise lumelauakrossisõitjal Ivar Kuusenbergil oma eesmärkidele lähemale jõuda Sõidutasime Ivari Moskvasse et sportlane saaks sealt teed jätkata Austraalias Mount Hothamins toimuvale kontinentaalkarikaetapile Loe edasi 7 august 2014 Go Rail langetab Eesti siseste rongipiletite hinda Raudteel rahvusvahelist reisijatevedu korraldav AS GoRail langetab alates 1 augustist Eesti siseste rongipiletite hinda luues riigisiseseks reisimiseks soodsa eritariifi Kehtima hakkab see esialgu Peterburi rongis üksnes rongist ostetud piletitele Loe edasi 29 juuli 2014 Peterburi rongi piletitele hakkavad varajase ostu korral kehtima allahindlused AS GoRail võtab alates 1 augustist 2014 Tallinna Peterburi rongiliinil kasutusele ostukuupäevast lähtuva hinnaplaani mis võimaldab reisijatele pakkuda tavahinnast kuni 20 soodsamaid sõidupileteid Loe edasi 26 juuni 2014 Juunist saab rongiga Moskvasse sõita poole hinnaga Alates 1 juunist 2014

  Original URL path: http://www.gorail.ee/category/uudised/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Reisirongiühendus Venemaaga on taastatud | Go Rail
  rongi proovisid ära ka Eesti Raudtee nõukogu ja juhatuse liikmed Venemaa Raudteede ametlik esindaja Balti riikides ning Go Raili nõukogu ja juhatuse liikmed Tallinna Peterburi Moskva liini asus opereerima Venemaa Raudteede tütarettevõte FPK Federalnaja Passazhirskaja Kompanija Rong väljub mõlemalt suunalt iga päev Väljumine Tallinnast toimub kell 15 20 ning rong jõuab Moskvasse järgmise päeva hommikul kell 9 32 Ettepaneku Moskva liini opereerimine üle võtta tegi Eesti Raudtee Venemaa Raudteedele kevadel kui Go Rail teatas et kavatseb nimetatud liinil reisijateveo teenuse osutamise lõpetada Läbirääkimiste käigus osutusid ajamahukaimaiks optimaalse sõidugraafiku koostamine ja logistiliselt optimaalse ning reisijaile mugavaima trajektoori leidmine Varasemaga võrreldes erineb sõit Venemaale just marsruudi poolest Kui varem sõitis rong kas Moskvasse või Peterburi siis nüüd läbib see mõlemad olulised sihtpunktid Rõhku on pandud ka väljumis ja saabumisaegade mugavusele Märkimisväärselt on paranenud veeremi kvaliteet Vagunipark on seni kasutusel olnust kaasaegsem Kõik vagunid on varustatud konditsioneeri ning vaakumtualetiga Eraldi kohad on liikumispuuetega reisijaile Eesti Raudtee nõukogu esimees Raivo Vare kinnitas et Eesti Raudtee tegi kõik endast sõltuva säilitamaks keerulistes tingimustes traditsiooniline ja mugav ühendus naaberriigi suurlinnade ja Eesti vahel ning pakkuda seejuures paremat kvaliteeti ja suuremaid mugavusi reisijaile Samuti tuleb avaldada tänu meie partneritele Vene Raudteel ning selle tütarfirmale FPK kes suhteliselt keerulises olukorras edukalt leidsid lahendused kuidas veelgi paremini tagada reisijateveo otseühendus Tallinna ja meie suure naabri kahe olulisema keskuse vahel lisas Vare Venemaa Raudteede ametlik esindaja Balti riikides Igor Blinkov tänas omaltpoolt partnereid Eesti Raudteel kellega koostöös antud leppeni jõuti ning avaldas heameelt et reisirongiliiklus kahe riigi vahel ei seiskunud Suur töö on tehtud aga on veel arenguruumi Järgmise sammuna tuleks sisse viia elektrooniline piletimüük täpsustas ta Selline võimalus on juba näiteks Läti Raudteel AS GoRaili nõukogu liige Tiit Pruuli rõhutas et Tallinna Peterburi Moskva rongi taaskäivitamine on heaks näiteks kuidas erinevate riikide spetsialistid saavad koos töötada ka majanduslikult ja

  Original URL path: http://www.gorail.ee/reisirongiuhendus-venemaaga-on-taastatud/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Piletimüük Tallinna-Peterburi-Moskva rongile on avatud | Go Rail
  klass 2 klass 2 kohaline SV kupee 4 kohaline kupee Istevagun Reisijaid Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Piletimüük Tallinna Peterburi Moskva rongile on avatud Tänasest saab osta rongipileteid Tallinna Moskva Peterburi rongile Go Raili piletimüügikeskusest tel 372 631 0044 e post reisid gorail ee rahvusvaheliste reisirongide piletikassast Balti jaama II korrusel ning suurematest reisibüroodest üle Eesti Eesti poolel pakub piletimüügiteenust Go Rail Venemaal korraldab piletimüüki FPK Federalnaja Passazhirskaja Kompanija Sõit on taskukohane Pilet Moskvasse maksab olenevalt mugavusklassist 50 72 eurot Sõit kupeevagunis maksab 72 eurot platskaardivagunis 61 eurot ning istekohtadega vagunis jõuab sihtpunkti 50 euroga Pilet Peterburi maksab vastavalt 33 27 ja 21 eurot Esimene rong väljub liinile 10 juuli õhtul Moskvast peatub varahommikul Peterburis ning jõuab Tallinnasse 11 juulil kell 13 38 Juba sama päeva pärastlõunal kell 15 20 on võimalik sõita Venemaale Rong jõuab hilisõhtuse peatusega Peterburis Moskvasse 9 32 järgmise päeva hommikul Tallinna Peterburi Moskva liini opereerib Venemaa Raudteede tütarettevõte FPK Rong hakkab sõitma mõlemalt suunalt iga päev Täpse sõidugraafiku koos vahepeatustega leiate siit www gorail ee soiduplaan Piletimüügipunktid ja hinnad

  Original URL path: http://www.gorail.ee/piletimuuk-tallinna-peterburi-moskva-rongile-on-avatud/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Alates 10. juulist avatakse taas reisirongiliiklus Venemaaga | Go Rail
  1 klass 2 klass 2 kohaline SV kupee 4 kohaline kupee Istevagun Reisijaid Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Alates 10 juulist avatakse taas reisirongiliiklus Venemaaga Tallinn Peterburi Moskva liinil alustab opereerimist Venemaa Raudteede tütarettevõte FPK Federalnaja Passazhirskaja Kompanija Rong hakkab sõitma mõlemalt suunalt iga päev Esimene väljumine toimub 10 juulil kell 21 20 Moskvast Rong läbib Peterburi ning jõuab Tallinnasse kell 13 38 järgmisel päeval Tallinnast väljub esimene rong 11 juulil kell 15 20 jõudes Moskvasse 12 juuli hommikul 9 32 Piletimüügi täpsema korralduse osas läbirääkimised veel kestavad Piletimüügi teenust hakkab Eesti poolel pakkuma Go Rail ning Venemaal FPK Täpse sõidugraafiku ja piletimüügiinfo leiab Go Rail i kodulehelt www gorail ee alates homsest 07 juulist Ettepaneku Moskva liini opereerimine üle võtta tegi Eesti Raudtee Venemaa Raudteedele kevadel kui Go Rail teatas et kavatseb nimetatud liinil reisijateveo teenuse osutamise lõpetada Põhjalike läbirääkimiste käigus oli ajamahukaim optimaalse sõidugraafiku koostamine mis arvestaks reisijaile olulise trajektoori ning mugavate väljumis ja saabumisaegadega Uuel liinil on rõhku pandud ka veeremi kvaliteedile Vagunipark on seni kasutusel olnust kaasaegsem Kõik vagunid on

  Original URL path: http://www.gorail.ee/alates-10-juulist-avatakse-taas-reisirongiliiklus-venemaaga/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive