archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud 1 Riigisekretäri teadaanne Riigisekretär t 01 07 2011 2 Riikliku arengukava meetme 1 4 Haldussuutlikkuse tõstmine osade Keskne koolitus ning Avaliku Teenistuse Arendus ja Koolituskeskuse ja Sisekaitseakadeemia arendamine rakendamiseks toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri Riigisekretär kk 63 29 04 2005 03 05 2005 3 Riikliku arengukava meetme 1 4 Haldussuutlikkuse tõstmine osade Juhtimiskoolitus ja Stipendiumiprogramm rakendamiseks toetuse andmise tingimused ja toetuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&asutus=416&lineid=2_416&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sirvimine vastuvõtjate kaupa A A A B C D E F Riigikogu Valitsus Riigisekretäri Vabariigi Valitsuse korraldus määrus otsus protokoll käskkiri välisleping konventsioon mitmepoolne välisleping kahepoolne välisleping Valitsuse operatiivkomisjon Valitsuse presiidiumi Ministrid Vabariigi President Riigikohus Eesti

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&asutus=20&lineid=2_20 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  VV k 505 26 11 2015 26 11 2015 13 Eesti maaelu arengukava 2007 2013 muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine VV k 499 26 11 2015 26 11 2015 14 Volituse andmine Elering AS aktsiakapitali suurendamiseks VV k 500 26 11 2015 26 11 2015 15 Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 2015 a korralduse nr 144 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu kus riigil on vähemalt otsustusõigus poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2015 aastaks muutmine VV k 501 26 11 2015 26 11 2015 16 Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus VV k 502 26 11 2015 26 11 2015 17 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 503 26 11 2015 26 11 2015 18 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 504 26 11 2015 26 11 2015 19 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse eeskiri VV m 120 26 11 2015 08 12 2015 20 Kodakondsuse seaduses nimetatud volitatud valitsusasutuste määramine VV m 119 19 11 2015 01 01 2016 21 Siseturvalisuse arengukava 2015 2020 rakendusplaani aastateks 2015 2019 heakskiitmine VV k 491 19 11 2015 19 11 2015 22 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 492 19 11 2015 19 11 2015 23 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 493 19 11 2015 19 11 2015 24 Teadus ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine VV k 494 19 11 2015 19 11 2015 25 Volituse andmine rakenduskõrgkooli seaduse 24 lõikest 3¹ tuleneva õigusakti kehtestamiseks VV m 118 14 11 2015 20 11 2015 26 Vabariigi Valitsuse 27 aprilli 2004 a määruse nr 151 Kaitseministeeriumi põhimäärus muutmine VV m 115 12 11 2015 01 01 2016 27 Kolga lahe maastikukaitseala kaitse eeskiri VV m 116 12 11 2015 27 11 2015 28 Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus VV m 117 12 11 2015 20 11 2015 29 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 483 12 11 2015 12 11 2015 30 Vabariigi Valitsuse 6 märtsi 2008 a korralduse nr 126 Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 484 12 11 2015 12 11 2015 31 Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2002 a korralduse nr 689 Sihtasutuse Jõgeva Haigla asutamine muutmine VV k 485 12 11 2015 12 11 2015 32 Vabariigi Valitsuse 17 detsembri 2002 a korralduse nr 870 Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine muutmine VV k 486 12 11 2015 12 11 2015 33 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 487 12 11 2015 12 11 2015 34 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 488 12 11 2015 12 11 2015 35 Vabariigi Valitsuse 4 septembri 2008 a korralduse nr 386 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine meetme Kesk ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 489 12 11 2015 12 11 2015 36 Pirita sadama ja Kalevi Jahtklubi sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 490 12 11 2015 12 11 2015 37 Vabariigi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&asutus=20&lineid=2_20&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sirvimine vastuvõtjate kaupa A A A B C D E F Riigikogu Valitsus Riigisekretäri Vabariigi Valitsuse Valitsuse operatiivkomisjon protokoll Valitsuse presiidiumi Ministrid Vabariigi President Riigikohus Eesti Pank Amet inspektsioon Riigikontroll Muud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&asutus=21&lineid=2_21 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  operatiivkomisjon p 13 03 07 1989 03 07 1989 18 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV operatiivkomisjon p 13 03 07 1989 03 07 1989 19 NSV Liidu MN saadetava kirja projektist VV operatiivkomisjon p 13 03 07 1989 03 07 1989 20 Hoonete tasuta üleandmise kohta VV operatiivkomisjon p 12 20 06 1989 20 06 1989 21 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV operatiivkomisjon p 12 20 06 1989 20 06 1989 22 Töögrupi tegevuse lõpetamise kohta VV operatiivkomisjon p 12 20 06 1989 20 06 1989 23 Tartu Lihakombinaadi külmhoone rekonstrueerimisest VV operatiivkomisjon p 12 20 06 1989 20 06 1989 24 Eesti NSV MN 8 septembri 1988 a määruse nr 451 täiendamise kohta ning ENSV Plaanikomitee Hinnakujunduse Valitsuse peamistest tööülesannetest VV operatiivkomisjon p 12 20 06 1989 20 06 1989 25 Majandusliku koostöö arendamisest Ungari Rahvavabariigiga VV operatiivkomisjon p 11 05 06 1989 05 06 1989 26 1988 aasta ekspordi eest Eesti NSV MN valuutafondi kohta VV operatiivkomisjon p 11 05 06 1989 05 06 1989 27 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV operatiivkomisjon p 11 05 06 1989 05 06 1989 28 NSVL Välispanga Eesti Vabariiklikule Pangale saadetava garantiikirja kohta Ametialaseks kasutamiseks VV operatiivkomisjon p 11 05 06 1989 05 06 1989 29 Parteiorganisatsioonides 1988 aastal toimunud aruannete ja valimiste käigus tehtud kriitiliste märkuste ja ettepanekute realiseerimise käigust VV operatiivkomisjon p 10 22 05 1989 22 05 1989 30 Eesti NSV arvelt kapitaalmahutuste eraldamisest Armeenia NSV s rajatavate ehitiste finantseerimiseks 1989 aastal VV operatiivkomisjon p 10 22 05 1989 22 05 1989 31 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV operatiivkomisjon p 10 22 05 1989 22 05 1989 32 Hoonete tasuta üleandmise kohta VV operatiivkomisjon p 10 22 05 1989 22 05 1989 33 Sm H Meri informatsioon NSVL Plaanikomitees toimunud nõupidamise

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&asutus=21&lineid=2_21&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kasutamiseks VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 12 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 13 Eesti päevade korraldamisest Stockholmis Trükis mitte avaldada VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 14 Eesti Õppekirjanduse Keskuse ja Eesti Hariduse Arenduskeskuse töötajate ametipalkade kohta VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 15 Eesti NSV hinnaseaduse eelnõu kohta VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 16 Eesti NSV ettevõtluse seaduse eelnõu kohta VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 17 Rahvaettevõtte põhimääruse projekti kohta VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 18 Narva Linna Täitevkomitee ettepanekust linna ülemineku kohta isemajandamisele 1 jaanuarist 1990 a VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 19 Tallinna Pikaliiva piirkonna kasutamise kohta VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 20 Vanametalli varumise riiklike tellimuste ebarahuldavast täitmisest VV Presiidium p 23 09 10 1989 09 10 1989 21 ENSV Plaanikomitee teiste vabariigi ministeeriumide tööst IME ettevalmistamisel NSV Liidu valitsusorganites VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 22 Moskvale hangitava toidukartuli kohta VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 23 Aktsiaseltsi Eesti Innovatsioonipank riikliku osakapitali suurendamise kohta VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 24 Põllumajanduse ja metsamajanduse juhtimise ümberkorraldamise kohta VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 25 Eesti NSV Ministrite Nõukogu istungitel 1989 a IV kvartalis läbivaatamisele tulevad põhiküsimused VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 26 Eesti NSV seaduse Kohaliku omavalitsuse alused ning Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seaduse Omavalitsusliku haldussüsteemi loomisest projektidest VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 27 Rootsis korraldatavatest Eesti päevadest VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 28 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 29 Valuutavahendite kasutamise kohta kombinaatide Kreenholmi Manufaktuur ja Balti Manufaktuur poolt Trükis mitte avaldada VV Presiidium p 22 25 09 1989 25 09 1989 30 Sõprusrongi Eesti NSV st Ungari RV Szolnoki komitaati sõidu kuludest VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 31 Eesti NSV Ministrite Nõukogu garantiikirja kohta Ametialaseks kasutamiseks VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 32 Valuutavahendite eraldamise kohta Trükis mitte avaldada VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 33 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja tema presiidiumi istungitel 1989 a IV kvartalis läbivaatamisele tulevatest põhiküsimustest VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 34 Linnade ja rajoonide täitevkomiteede plaanikomisjonide juurde ekspertgrupi moodustamise kohta VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 35 Liidulise alluvusega ettevõtete Eesti NSV võimkonda üleandmise vastuvõtmise kohta VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 36 Tootmistehnilise otstarbega toodangu hankelepingutest VV Presiidium p 21 18 09 1989 18 09 1989 37 Tehnilis majanduslike ekspertiiside eest tasustamise kohta VV Presiidium p 21 18 09

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&asutus=22&lineid=2_22&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  riigivara üleandmine VV k 503 26 11 2015 26 11 2015 18 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 504 26 11 2015 26 11 2015 19 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse eeskiri VV m 120 26 11 2015 08 12 2015 20 Siseturvalisuse arengukava 2015 2020 rakendusplaani aastateks 2015 2019 heakskiitmine VV k 491 19 11 2015 19 11 2015 21 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 492 19 11 2015 19 11 2015 22 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 493 19 11 2015 19 11 2015 23 Teadus ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine VV k 494 19 11 2015 19 11 2015 24 Kodakondsuse seaduses nimetatud volitatud valitsusasutuste määramine VV m 119 19 11 2015 01 01 2016 25 Volituse andmine rakenduskõrgkooli seaduse 24 lõikest 3¹ tuleneva õigusakti kehtestamiseks VV m 118 14 11 2015 20 11 2015 26 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 483 12 11 2015 12 11 2015 27 Vabariigi Valitsuse 6 märtsi 2008 a korralduse nr 126 Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 484 12 11 2015 12 11 2015 28 Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2002 a korralduse nr 689 Sihtasutuse Jõgeva Haigla asutamine muutmine VV k 485 12 11 2015 12 11 2015 29 Vabariigi Valitsuse 17 detsembri 2002 a korralduse nr 870 Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine muutmine VV k 486 12 11 2015 12 11 2015 30 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 487 12 11 2015 12 11 2015 31 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 488 12 11 2015 12 11 2015 32 Vabariigi Valitsuse 4 septembri 2008 a korralduse nr 386 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine meetme Kesk ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine investeeringute kava kinnitamine

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&lineid=2&run=on&toprint=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  B 2012 ja 2013 aasta muudatuste heakskiitmine VV k 505 26 11 2015 26 11 2015 13 Eesti maaelu arengukava 2007 2013 muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine VV k 499 26 11 2015 26 11 2015 14 Volituse andmine Elering AS aktsiakapitali suurendamiseks VV k 500 26 11 2015 26 11 2015 15 Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 2015 a korralduse nr 144 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu kus riigil on vähemalt otsustusõigus poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2015 aastaks muutmine VV k 501 26 11 2015 26 11 2015 16 Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus VV k 502 26 11 2015 26 11 2015 17 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 503 26 11 2015 26 11 2015 18 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 504 26 11 2015 26 11 2015 19 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse eeskiri VV m 120 26 11 2015 08 12 2015 20 Siseturvalisuse arengukava 2015 2020 rakendusplaani aastateks 2015 2019 heakskiitmine VV k 491 19 11 2015 19 11 2015 21 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 492 19 11 2015 19 11 2015 22 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 493 19 11 2015 19 11 2015 23 Teadus ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine VV k 494 19 11 2015 19 11 2015 24 Kodakondsuse seaduses nimetatud volitatud valitsusasutuste määramine VV m 119 19 11 2015 01 01 2016 25 Volituse andmine rakenduskõrgkooli seaduse 24 lõikest 3¹ tuleneva õigusakti kehtestamiseks VV m 118 14 11 2015 20 11 2015 26 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 483 12 11 2015 12 11 2015 27 Vabariigi Valitsuse 6 märtsi 2008 a korralduse nr 126 Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 484 12 11 2015 12 11 2015 28 Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2002 a korralduse nr 689 Sihtasutuse Jõgeva Haigla asutamine muutmine VV k 485 12 11 2015 12 11 2015 29 Vabariigi Valitsuse 17 detsembri 2002 a korralduse nr 870 Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine muutmine VV k 486 12 11 2015 12 11 2015 30 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 487 12 11 2015 12 11 2015 31 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 488 12 11 2015 12 11 2015 32 Vabariigi Valitsuse 4 septembri 2008 a korralduse nr 386 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine meetme Kesk ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 489 12 11 2015 12 11 2015 33 Pirita sadama ja Kalevi Jahtklubi sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 490 12 11 2015 12 11 2015 34 Vabariigi Valitsuse 27 aprilli 2004 a määruse nr 151 Kaitseministeeriumi põhimäärus muutmine VV m 115 12 11 2015 01 01 2016 35 Kolga lahe maastikukaitseala kaitse eeskiri VV m 116 12 11 2015 27 11 2015 36 Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus VV m 117 12

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&lineid=2&run=on&searchid=2&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive