archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  10 2015 AVALDATUD RT I 21 10 2015 1 Välja kuulutanud Vabariigi President 16 10 2015 otsus nr 683 Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus Vastu võetud 15 10 2015 1 Lennundusseaduse muutmine Lennundusseaduse 46 11 lõiked 4 4 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 4 Julgestusalasest läbivaatusest vabastatakse riigipead Eesti Vabariigi peaminister Riigikogu esimees välisminister ning nimetatud isikutega koos reisivad abikaasad ja alaealised lapsed Julgestusalasest läbivaatusest on vabastatud ka välisriigi samaväärse positsiooniga isikud käesolevas lõikes loetletud isikute kaitset tagavad ning nendega koos reisivad või neid reisile saatvad ihukaitsjad ning julgestusalasest läbivaatusest vabastatud isikute käsipagas 4 1 Vabariigi Presidendi Kantselei direktori taotlusel võib Välisministeerium vabastada julgestusalasest läbivaatusest Vabariigi Presidendi poolt visiidile kutsutud külalise Riigikogu esimees võib vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibiva Riigikogu külalise Julgestusalasest läbivaatusest vabastamisest tuleb teavitada käesoleva paragrahvi lõikes 4 3 sätestatud korras 4 2 Vabariigi Valitsuse liikme või riigisekretäri taotlusel võib Välisministeerium vabastada julgestusalasest läbivaatusest Eesti Vabariigis ametlikul visiidil viibiva külalise 2 Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmine Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse RT I 26 02 2015 2 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 27 paragrahvi 23 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 5 Lennunduse raadioside peab olema tagatud

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142340&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  I Salevesta DOC failina I Tagasi Majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Riigikogu juhatuse 15 10 2015 otsus number 111 jõustumiskuupäev 15 10 2015 redaktsioon 15 10 2015 AVALDATUD RT III 20 10 2015 8 Majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine Vastu võetud 15 10 2015 nr 111 Lähtudes Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 13 lõike 2 punktist 2 Riigikogu juhatus otsustab Kinnitada Riigikogu liikme Andres Herkeli lahkumine majanduskomisjoni liikme

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142336&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Riigikogu otsuse Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine muutmine Riigikogu 01 10 2015 otsus jõustumiskuupäev 02 10 2015 redaktsioon 02 10 2015 AVALDATUD RT III 06 10 2015 17 Riigikogu otsus Riigikogu otsuse Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine muutmine Vastu võetud 01 10 2015 Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 19 ning julgeolekuasutuste seaduse 36 alusel Riigikogu otsustab 1 Muuta Riigikogu 2015 aasta 7 mai otsuse Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine punkti 1 ja nimetada

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142235&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  moodustamine muutmine Riigikogu 29 09 2015 otsus jõustumiskuupäev 29 09 2015 redaktsioon 29 09 2015 AVALDATUD RT III 02 10 2015 1 Riigikogu otsuse Põhja Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine Vastu võetud 29 09 2015 Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 44 ja välissuhtlemisseaduse 6 lõike 1 punkti 4 alusel Riigikogu otsustab 1 Muuta Riigikogu 2015 aasta 2 juuni otsust Põhja Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142195&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  29 09 2015 AVALDATUD RT III 02 10 2015 2 Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine Vastu võetud 29 09 2015 Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 44 ja välissuhtlemisseaduse 6 lõike 1 punkti 4 alusel Riigikogu otsustab 1 Muuta Riigikogu 2015 aasta 2 juuni otsust Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine järgmiselt 1 arvata Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Hannes

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142196&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine Riigikogu 24 09 2015 otsus jõustumiskuupäev 24 09 2015 redaktsioon 24 09 2015 AVALDATUD RT III 25 09 2015 1 Riigikogu otsuse Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine Vastu võetud 24 09 2015 Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 19 ning Riigikontrolli seaduse 52 alusel Riigikogu otsustab 1 Muuta Riigikogu 2015 aasta 7 mai otsuse Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine punkti 1 ja nimetada Riigikogu erikomisjoni liikme Jaak

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142005&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  korraldatud avaliku konkursi korras 4 Konkursi komisjon on kolmeliikmeline ning sellesse kuuluvad valdkonna eest vastutav minister tööandjate keskliidu esindaja ja ametiühingute keskliidu esindaja Kui ametiühingute või tööandjate keskliite on rohkem kui üks nimetavad nii ametiühingute keskliidud kui ka tööandjate keskliidud kumbki ühe esindaja Komisjon langetab otsuse riikliku lepitaja kandidaadi kohta lihthäälteenamusega 5 Sotsiaalministeerium teavitab konkursi lõpptulemustest konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul alates konkursi lõpptulemuste selgumisest 6 Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel ei õnnestu riikliku lepitaja kandidaati valida esitab riikliku lepitaja kandidaadi Vabariigi Valitsusele valdkonna eest vastutav minister 7 Vabariigi Valitsus nimetab riikliku lepitaja ametisse viieks aastaks 8 3 Riikliku lepitaja ametiaja lõppemine Riikliku lepitaja ametiaeg lõpeb 1 tähtaja möödumise päeval 2 30 tööpäeva möödumisel omal soovil ametist lahkumise avalduse esitamisest valdkonna eest vastutavale ministrile 3 tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise päeval 4 päeval kui jõustub ettevaatamatuse tõttu toimepandud kuriteo eest süüdimõistev kohtuotsus millega on ette nähtud vabaduskaotuslik karistus 5 riikliku lepitaja surma korral 8 4 Riikliku lepitaja töötingimused Riiklikule lepitajale kohaldatakse avaliku teenistuse seaduse 43 lõikeid 1 2 ja 4 ning 62 8 5 Riikliku lepitaja asetäitja nõunik 1 Riikliku lepitaja asetäitja nõunik täidab riikliku lepitaja ülesandeid 1 riikliku lepitaja ajutisel äraolekul 2 olukorras kui riiklik lepitaja on ennast lepitusmenetlusest taandanud 3 riikliku lepitaja ametiaja lõppemisel kuni uue riikliku lepitaja nimetamiseni 2 Riikliku lepitaja asetäitja nõunik peab vastama käesoleva seaduse s 8 1 riiklikule lepitajale esitatud nõuetele 3 Lisaks töölepingu seaduses sätestatule on riiklikul lepitajal õigus riikliku lepitaja asetäitja nõunikuga tööleping üles öelda 90 kalendripäeva jooksul alates riikliku lepitaja ametisse nimetamisest teatades töölepingu lõppemisest ette vähemalt 30 kalendripäeva 8 6 Riikliku Lepitaja Kantselei 1 Riikliku Lepitaja Kantselei edaspidi kantselei on riiklikku lepitajat teenindav asutus 2 Kantseleid juhib riiklik lepitaja Riiklik lepitaja sõlmib kantselei töötajatega töölepingud 3 Riikliku lepitaja

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142303&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Salevesta DOC failina I Tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Riigikogu juhatuse 16 09 2015 otsus number 93 jõustumiskuupäev 16 09 2015 redaktsioon 16 09 2015 AVALDATUD RT III 18 09 2015 1 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine Vastu võetud 16 09 2015 nr 93 Lähtudes Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 13 lõike 2 punktist 3 ja 42 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab Registreerida Riigikogu liikmed Kalev Kotkas

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=141940&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive