archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  11 2013 09 12 2013 467 Õiguskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 184 13 11 2013 13 11 2013 468 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 183 13 11 2013 13 11 2013 469 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 181 11 11 2013 11 11 2013 470 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 178 11 11 2013 11 11 2013 471 Õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine RK juhatus o 179 11 11 2013 11 11 2013 472 Perekonnaseisutoimingute seaduse rahvastikuregistri seaduse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 07 11 2013 01 01 2014 473 Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine RK o 06 11 2013 07 11 2013 474 Rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 06 11 2013 30 11 2013 475 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 174 04 11 2013 04 11 2013 476 Kultuurikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 175 04 11 2013 04 11 2013 477 Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 173 30 10 2013 30 10 2013 478 Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus RK s 24 10 2013 01 11 2013 479 Taimekaitseseaduse muutmise seadus RK s 23 10 2013 15 11 2013 480 Alkoholi tubaka kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus RK s 23 10 2013 01 12 2013 481 Eesti Vabariigi ja Mehhiko Ühendriikide vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus RK s 16 10 2013 02 11 2013 482 Riigikohtu liikme Märt Raski kohtunikuametist vabastamine RK o 15 10 2013 15 10 2013 483 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus RK s 26 09 2013 27 10 2013 484 Pärimisseaduse notari tasu

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=1&lineid=1&run=on&searchid=2&leht=10 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  12 06 2013 515 Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seadus RK s 11 06 2013 01 07 2013 516 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus RK s 05 06 2013 01 11 2013 517 Jäätmeseaduse 131 muutmise seadus RK s 05 06 2013 24 06 2013 518 Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seadus RK s 05 06 2013 27 06 2013 519 Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 05 06 2013 27 06 2013 520 Võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus RK s 23 05 2013 01 07 2013 521 Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus RK s 22 05 2013 01 07 2013 522 Meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus RK s 22 05 2013 01 07 2013 523 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 22 05 2013 21 06 2013 524 Maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 22 05 2013 01 07 2013 525 Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvate seaduste muutmise seadus RK s 15 05 2013 01 07 2013 526 Kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 15 05 2013 09 06 2013 527 Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatava protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga ratifitseerimise seadus RK s 15 05 2013 07 06 2013 528 Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine RK o 14 05 2013 13 09 2013 529 Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine RK o 09 05 2013 09 05 2013 530 Investeerimisfondide seaduse muutmise seadus RK s 25 04 2013 25 05 2013 531 Jahiseadus RK s 25 04 2013 01 06 2013 532 Eesti

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=1&lineid=1&run=on&searchid=2&leht=11 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Tõlgitud aktide nimekiri Prindi I Salevesta DOC failina I Tagasi Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Riigikogu juhatuse 26 11 2015 otsus number 142 jõustumiskuupäev 26 11 2015 redaktsioon 26 11 2015 AVALDATUD RT III 01 12 2015 2 Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine Vastu võetud 26 11 2015 nr 142 Lähtudes Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 13 lõike 2 punktist 2 Riigikogu juhatus otsustab Kinnitada Riigikogu liikme Kerstin Oudekki Loone asumine riigikaitsekomisjoni

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142757&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  I Tagasi Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Riigikogu juhatuse 20 11 2015 otsus number 136 jõustumiskuupäev 20 11 2015 redaktsioon 20 11 2015 AVALDATUD RT III 24 11 2015 3 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks Vastu võetud 20 11 2015 nr 136 Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse 8 lõike 2 punktist 2 ning dest 11 12 ja 13 Riigikogu juhatus otsustab Seoses Riigikogu liikme Lauri Laasi süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega asub alates

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142681&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  lk 89 96 lisas 2 paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks 3 paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses 5 Jäätmete liigitamise korra ja jäätmenimistu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 4 paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 1 Ohtlikud jäätmed on jäätmed mis komisjoni määruse EL nr 1357 2014 lisas nimetatud vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad olla ohtlikud inimese tervisele varale või keskkonnale 5 paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks 6 paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks 7 paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 4 kuuevalentse kroomi ühendeid pliid ja selle ühendeid elavhõbedat ja selle ühendeid kaadmiumi ja selle ühendeid polübroomitud difenüüleetreid polübroomitud bifenüüle bis 2 etüülheksüül ftalaati butüülbensüülftalaati dibutüülftalaati või diisobutüülftalaati sisaldavad elektri ja elektroonikaseadmed ja nende osad 8 paragrahvi 35 2 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 2 jäätmehoidlas on käesoleva seaduse 2 lõike 5 alusel kehtestatud määruse kohaselt ohtlikeks jäätmeteks klassifitseeritud jäätmeid üle teatava piiri 2 Keskkonnatasude seaduse muutmine Keskkonnatasude seaduse 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud saastetasu määrasid rakendatakse neis punktides nimetatud ohtliku aine sisalduse põhjal vaid juhul kui jäätmete liigitamine jäätmeseaduse 2 lõike 5 alusel ohtlike hulka on tingitud just selle aine olemasolust ja sisaldusest jäätmetes 3 Ravimiseaduse muutmine Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused 1 paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt 3 Kõlbmatud ravimid mis on komisjoni määruse EL nr 1357 2014 millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008 98 EÜ mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid III lisa ELT L 365 19 12 2014 lk 89 96 kohaselt või vastavalt jäätmeseaduse 2 lõike 5 alusel kehtestatud jäätmenimistule määratletavad ohtlike jäätmetena tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi vastavalt selles nimistus toodud liigitusele ning märgistada jäätmeseaduse 62 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaselt

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142793&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  seaduses asendatakse läbivalt sõna CE märk sõnaga CE märgis vastavas käändes 2 paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses 1 1 CE märgis peab olema kantud nähtaval loetaval ja kustumatul kujul seadme kasutusjuhendile ning kui see on kohaldatav siis meditsiiniseadmele või selle steriilsele pakendile CE märgis peab olema kantud ka meditsiiniseadme müügipakendile kui see on asjakohane 3 paragrahvi 23 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses Sellisel juhul peab

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142760&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja maastikusõidukist mootor ja maastikusõidukit muul viisil kasutades ning kunstliku valgusallika abil 2 paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses 7 püünisaeda 3 paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses 3 Püünisaeda on lubatud kasutada ainult metsseajahil sigade Aafrika katku leviku piiramise eesmärgil Keskkonnaameti määratud juhtudel 4 seadust täiendatakse ga 33 1 järgmises sõnastuses 33 1 Sigade Aafrika katku tunnustega metssea surmamine ja sellest teavitamine 1 Sigade Aafrika

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142761&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  I Salevesta DOC failina I Tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Riigikogu juhatuse 19 11 2015 otsus number 132 jõustumiskuupäev 19 11 2015 redaktsioon 19 11 2015 AVALDATUD RT III 24 11 2015 1 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine Vastu võetud 19 11 2015 nr 132 Lähtudes Riigikogu kodu ja töökorra seaduse 13 lõike 2 punktist 3 ja 42 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab Registreerida Riigikogu liige Anneli

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&aktid=142679&fd=1&grupp=1&leht=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive