archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  ja nõukogu direktiivi 2004 109 EÜ teatavate olulisi osalusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega Euroopa Komisjon m 761 17 12 2015 02 06 2015 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus EL 2015 422 17 detsember 2014 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Euroopa Parlament o 422 17 12 2015 4 Euroopa Keskpanga otsus EL 2015 433 17 detsember 2014 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta EKP 2014 59 Euroopa Keskpank o 433 17 12 2015 15 03 2015 5 Komisjoni määrus EL 2015 2231 2 detsember 2015 millega muudetakse määrust EÜ nr 1126 2008 millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega EÜ nr 1606 2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 38 osas Euroopa Komisjon m 2231 02 12 2015 06 12 2015 6 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2232 2 detsember 2015 millega lubatakse tõsta Taanis Madalmaades Rootsis ja Ühendkuningriigis 2015 aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid Euroopa Komisjon m 2232 02 12 2015 06 12 2015 7 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2233 2 detsember 2015 millega muudetakse rakendusmäärust EL nr 540 2011 seoses toimeaine haloksüfop P heakskiitmise tingimustega Euroopa Komisjon m 2233 02 12 2015 23 12 2015 8 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2239 2 detsember 2015 milles

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&toprint=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  2015 2 Komisjoni delegeeritud määrus EL 2015 761 17 detsember 2014 millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004 109 EÜ teatavate olulisi osalusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega Euroopa Komisjon m 761 17 12 2015 02 06 2015 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus EL 2015 422 17 detsember 2014 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Euroopa Parlament o 422 17 12 2015 4 Euroopa Keskpanga otsus EL 2015 433 17 detsember 2014 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta EKP 2014 59 Euroopa Keskpank o 433 17 12 2015 15 03 2015 5 Komisjoni määrus EL 2015 2231 2 detsember 2015 millega muudetakse määrust EÜ nr 1126 2008 millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega EÜ nr 1606 2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 38 osas Euroopa Komisjon m 2231 02 12 2015 06 12 2015 6 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2232 2 detsember 2015 millega lubatakse tõsta Taanis Madalmaades Rootsis ja Ühendkuningriigis 2015 aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid Euroopa Komisjon m 2232 02 12 2015 06 12 2015 7 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2233 2 detsember 2015 millega muudetakse rakendusmäärust EL nr 540 2011 seoses toimeaine haloksüfop P heakskiitmise tingimustega Euroopa Komisjon m 2233 02

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  10 01 12 2015 05 12 2015 12 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2222 1 detsember 2015 millega muudetakse rakendusmäärust EL nr 908 2014 seoses kuludeklaratsioonide vastavuskontrolli ja aastaaruannete sisuga Euroopa Komisjon m 2222 01 12 2015 09 12 2015 13 Meremehe teenistusraamatu vorm tehniline kirjeldus ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu Sisemin m 51 30 11 2015 01 01 2016 14 Komisjoni määrus EL 2015 2230 30 november 2015 millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse lima niituimlutsu püük VIII ja IX püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes Euroopa Komisjon m 2230 30 11 2015 04 12 2015 15 Nõukogu rakendusmäärus EL 2015 2204 30 november 2015 millega rakendatakse määrust EL nr 267 2012 milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 2204 30 11 2015 01 12 2015 16 Loomakasvatussektori põllumajandustootja erakorraline toetus Maaelumin m 21 30 11 2015 04 12 2015 17 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2206 30 november 2015 millega muudetakse määrust EÜ nr 1238 95 Ühenduse Sordiametile tasutavate lõivude osas Euroopa Komisjon m 2206 30 11 2015 21 12 2015 18 Volituse andmine vangistusseaduse 117 lõikest 1 tuleneva õigusakti kehtestamiseks VV m 122 30 11 2015 01 01 2016 19 Vabariigi Valitsuse 14 veebruari 2013 a

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  01 01 2016 24 Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Sisemin m 56 30 11 2015 01 01 2016 25 Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg Sisemin m 57 30 11 2015 01 01 2016 26 Ajutise reisidokumendi vorm tehniline kirjeldus ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu Sisemin m 58 30 11 2015 01

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=3 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  et teha Süüria Araabia Vabariigis kindlaks keemiarünnakute toimepanijad Euroopa Nõukogu o 2215 30 11 2015 30 11 2015 33 Nõukogu otsus ÜVJP 2015 2216 30 november 2015 millega muudetakse otsust 2010 413 ÜVJP mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 2216 30 11 2015 01 12 2015 34 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2225 30 november 2015 millega muudetakse otsuseid 2005 734 EÜ 2006 415 EÜ ja 2007 25 EÜ ning rakendusotsust 2013 657 EL nende kohaldamisaja osas teatavaks tehtud numbri C 2015 8335 all Euroopa Komisjon o 2225 30 11 2015 35 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2197 27 november 2015 millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses tugeva korrelatsiooniga valuutadega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EL nr 575 2013 Euroopa Komisjon m 2197 27 11 2015 18 12 2015 36 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2198 27 november 2015 millega kiidetakse heaks toimeaine reskaluur vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EÜ nr 1107 2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse EL nr 540 2011 lisa Euroopa Komisjon m 2198 27 11 2015 18 12 2015 37 Tervise ja tööministri 24 juuli 2014 a määruse nr 50 Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu muutmine Tervise

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=4 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  EL 2015 2217 27 november 2015 milles käsitletakse suu ja sõrataudi Liibüast ja Marokost liitu sissetoomise vältimiseks võetavaid meetmeid teatavaks tehtud numbri C 2015 8223 all Euroopa Komisjon o 2217 27 11 2015 42 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2224 27 november 2015 milles käsitletakse lennuliikluse korraldamise võrgustiku funktsioonide haldamisega tegeleva võrgustiku haldusnõukogu esimehe liikmete ja nende asendusliikmete ametisse nimetamist teiseks aruandeperioodiks 2015 2019 Euroopa Komisjon o 2224 27 11 2015 03 12 2015 43 1966 aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988 aasta protokolli lisa B 2012 ja 2013 aasta muudatuste heakskiitmine VV k 505 26 11 2015 26 11 2015 44 Eesti maaelu arengukava 2007 2013 muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmine VV k 499 26 11 2015 26 11 2015 45 Volituse andmine Elering AS aktsiakapitali suurendamiseks VV k 500 26 11 2015 26 11 2015 46 Vabariigi Valitsuse 27 märtsi 2015 a korralduse nr 144 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu kus riigil on vähemalt otsustusõigus poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2015 aastaks muutmine VV k 501 26 11 2015 26 11 2015 47 Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus VV k 502 26 11 2015 26 11 2015 48 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=5 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  2015 01 12 2015 53 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse eeskiri VV m 120 26 11 2015 08 12 2015 54 Haridus ja teadusministri 2 aprilli 2008 a määruse nr 23 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord muutmine Haridus ja teadusmin m 51 26 11 2015 04 12 2015 55 Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 141 26 11 2015 26 11 2015 56 Riigikaitsekomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 142 26 11 2015 26 11 2015 57 Ajutised püügikitsendused harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2016 aastal Keskkonnamin m 66 25 11 2015 01 12 2015 58 Keskkonnaministri 19 juuni 2015 määruse nr 38 Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord tähtajad nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord muutmine Keskkonnamin m 65 25 11 2015 01 12 2015 59 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2178 25 november 2015 millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus Saucisson de Lacaune Saucisse de Lacaune KGT Euroopa Komisjon m 2178 25 11 2015 16 12 2015 60 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2179 25 november

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=6 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires EMPs kohaldatav tekst Euroopa Parlament m 2120 25 11 2015 16 12 2015 62 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2184 25 november 2015 millega muudetakse määrust EÜ nr 1484 95 kodulinnuliha ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 2184 25 11 2015 27 11 2015 63 Vedelkütusevaru makse määr Majandus ja taristusmin m 136 25 11 2015 01 01 2016 64 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Maaelumin m 19 25 11 2015 30 11 2015 65 Kalapüügitoodete ladustamisabi Maaelumin m 20 25 11 2015 30 11 2015 66 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2186 25 november 2015 millega kehtestatakse tubakatooteid käsitleva teabe esitamise ja kättesaadavaks tegemise vorm teatavaks tehtud numbri C 2015 8162 all Euroopa Komisjon o 2186 25 11 2015 67 Komisjoni rakendusotsus EL Euratom 2015 2187 25 november 2015 millega muudetakse otsust 2005 816 EÜ Euratom millega Eesti Vabariigil lubatakse kasutada käibemaksu omavahendite baasi arvutamisel teatavaid ligikaudseid arvestusi teatavaks tehtud numbri C 2015 8172 all Euroopa Komisjon o 2187 25 11 2015 68 Komisjoni rakendusotsus EL Euratom 2015 2188 25 november 2015 millega muudetakse otsust 2005 872 EÜ millega lubatakse T ehhi Vabariigil kasutada käibemaksu omavahendite baasi arvutamiseks teatavaid ligikaudseid arvestusi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1&leht=7 (2015-12-04)
  Open archived version from archive