archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Sirvimine vastuvõtjate kaupa Täna jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sirvimine vastuvõtjate kaupa A A A B C D E F Riigikogu Valitsus Ministrid Vabariigi President Riigikohus Eesti Pank Amet inspektsioon Riigikontroll Muud ÜRO Estlex OÜ Pärnu

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ratifitseerimise seadus RK s 17 11 2015 04 12 2015 5 Komisjoni määrus EL 2015 2030 13 november 2015 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EÜ nr 850 2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta I lisa Euroopa Komisjon m 2030 13 11 2015 04 12 2015 6 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2033 13 november 2015 millega uuendatakse toimeaine 2 4 D heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EÜ nr 1107 2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse EL nr 540 2011 lisa Euroopa Komisjon m 2033 13 11 2015 04 12 2015 7 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2038 13 november 2015 keskseid vastaspooli käsitleva Korea Vabariigi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 648 2012 börsiväliste tuletisinstrumentide kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta nõuetega Euroopa Komisjon o 2038 13 11 2015 04 12 2015 8 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2039 13 november 2015 keskseid vastaspooli käsitleva Lõuna Aafrika õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 648 2012 börsiväliste tuletisinstrumentide kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta nõuetega Euroopa Komisjon o 2039 13 11 2015 04 12 2015 9 Komisjoni rakendusotsus EL 2015 2040 13 november 2015 keskseid vastaspooli käsitleva Kanada teatavate provintside õigusraamistiku samaväärsuse kohta

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=14 (2015-12-04)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /tasuta/?id=redirect&url=https://www.riigiteataja.ee/lyhendid.html (2015-12-04)


 • ESTLEX
  õigusaktid Otsing Sirvimine vastuvõtjate kaupa Täna jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Palun sisestage oma kasutajanimi Palun sisestage oma e mail Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=21 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  erastamise korraldamise kohta 51 10 20 13 26 115 Eluruumide erastamise seadus 44 8 80 11 44 116 Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine 5 1 00 1 30 117 Endise kruntrendimaa obrokimaa omandisse andmise ja kompenseerimise seadus 3 0 60 0 78 118 Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus 2 0 40 0 52 119 Erakonnaseadus 30 6 00 7 80 120 Erakooliseadus 65 13 00 16 90 121 Erakorralise seisukorra seadus 19 3 80 4 94 122 Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine 6 1 20 1 56 123 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus 11 2 20 2 86 124 Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine 3 0 60 0 78 125 Erastamisseadus 15 3 00 3 90 126 Erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise korra kinnitamine 10 2 00 2 60 127 ERSO staatuse muutmine 1 0 20 0 26 128 Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus 18 3 60 4 68 129 Ettevõtte kasumiaruande skeem 5 1 00 1 30 130 Euroopa Liidu kodaniku seadus 41 8 20 10 66 131 Euroopa Parlamendi valimise seadus 1 57 11 40 14 82 132 Füüsilise isiku 1994 a tuludeklaratsiooni vormide ja tuludeklaratsiooni täitmise korra kinnitamine 1994 6 1 20 1 56 133 Geograafilise tähise kaitse seadus 27 5 40 7 02 134 Haigekassa uue põhimääruse kohta 1 0 20 0 26 135 Halduskohtumenetluse seadustik 184 36 80 47 84 136 Halduskoostöö seadus 19 3 80 4 94 137 Haldusmenetluse seadus 52 10 40 13 52 138 Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta 11 2 20 2 86 139 Hasartmängumaksu seadus 9 1 80 2 34 140 Hasartmängumaksu seaduse rakendamine 1 0 20 0 26 141 Hasartmängumaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine 3 0 60 0 78 142 Hasartmängumaksust laste perede vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine 3 0 60 0 78 143 Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine 5 1 00 1 30 144 Hasartmänguseadus 80 16 00 20 80 145 Hoiu laenuühistu seadus 23 4 60 5 98 146 Hooneühistuseadus 16 3 20 4 16 147 Huvikooli seadus O 24 4 80 6 24 148 Ida Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus 4 0 80 1 04 149 Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus 20 4 00 5 20 150 Infoühiskonna teenuse seadus 1 11 2 20 2 86 151 Infosüsteemide andmevahetuskiht 14 2 80 3 64 152 Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja Kodakondsuse seaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord 5 1 00 1 30 153 Isikuandmete kaitse seadus 39 7 80 10 14 154 Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 5 1 00 1 30 155 Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord 3 0 60 0 78 156 Isikut tõendavate dokumentide seadus 66 13 20 17 16 157 Isikutunnistuse elamisloakaardi digitaalse isikutunnistuse Eesti kodaniku passi meremehe teenistusraamatu välismaalase passi ajutise reisidokumendi pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad 20 4 00 5 20 158 Jäätmeseadus 158 31 60 41 08 159 Jahieeskiri 13 2 60 3 38 160 Jahipidamisõiguse tasu suurus selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord 0 161 Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas mis jääb väljapoole jahipiirkonda 0 162 Jahiseadus 38 7 60 9 88 163 Jahiulukite loetelu kinnitamine 2 0 40 0 52 164 Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise läbivaatamise ja registreerimise kord 0 165 Julgeolekuasutuste seadus 28 5 60 7 28 166 Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine 20 4 00 5 20 167 Käibemaksuseadus 141 28 20 36 66 168 Käibemaksuseaduse rakendamise korra kinnitamine 1 0 20 0 26 169 Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus 7 1 40 1 82 170 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus 8 1 60 2 08 171 Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamiseks korraldatava enampakkumise korra kinnitamine 7 1 40 1 82 172 Kaevandamisseadus 16 3 20 4 16 173 Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine 122 24 40 31 72 174 Kalapüügieeskiri 44 8 80 11 44 175 Kalapüügiseadus 71 14 20 18 46 176 Kalmistuseadus 12 2 40 3 12 177 Karistusregistri seadus 27 5 40 7 02 178 Karistusseadustik 201 40 20 52 26 179 Karistusseadustiku rakendamise seadus 58 11 60 15 08 180 Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine 1 0 20 0 26 181 Kasuliku mudeli seadus 56 11 20 14 56 182 Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded 6 1 20 1 56 183 Kaubamärgiseadus 51 10 20 13 26 184 Kaubandusliku meresõidu koodeks 16 3 20 4 16 185 Kaubandusliku meresõidu seadus 76 15 20 19 76 186 Kaubandustegevuse seadus 18 3 60 4 68 187 Kaugkütteseadus 24 4 80 6 24 188 Keeleseadus 24 4 80 6 24 189 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus 7 1 40 1 82 190 Keila linna Paldiski linnaosa piiri kindlaksmääramine 2 0 40 0 52 191 Keskkonnajärelevalve seadus 12 2 40 3 12 192 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 1 85 17 00 22 10 193 Keskkonnaregistri seadus 43 8 60 11 18 194 Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 40 8 00 10 40 195 Keskkonnaseire seadus 10 2 00 2 60 196 Keskkonnatasude seadus 71 14 20 18 46 197 Keskkonnavastutuse seadus 1 33 6 60 8 58 198 Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 6 1 20 1 56 199 Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord 2 0 40 0 52 200 Kiirgusseadus 1 54 10 80 14 04 201 Kindlustustegevuse seadus 1 242 48 40 62 92 202 Kinnipeetava töötasu määrad arvutamise ja maksmise kord 3 0 60 0 78 203 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus 12 2 40 3 12 204 Kinnisasja sundvõõrandamise seadus 45 9 00 11 70 205 Kinnistusraamatuseadus 50 10 00 13 00 206 Kodakondsuse seadus 30 6 00 7 80 207 Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord 6 1 20 1 56 208 Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse tundmise eksami läbiviimise kord 8 1 60 2 08 209 Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku kohustusliku kindlustamise lõpetamise kohta 1 0 20 0 26 210 Kogumispensionide seadus 1 113 22 60 29 38 211 Kohalike maksude seadus 10 2 00 2 60 212 Kohalike omavalitsusüksuste ja maa alade loetelu kinnitamine kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik maavanema luba 2 0 40 0 52 213 Kohalikku omavalitsust käsitlevate seaduste väljatöötamine 1 0 20 0 26 214 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 63 12 60 16 38 215 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus 20 4 00 5 20 216 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 69 13 80 17 94 217 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus 64 12 80 16 64 218 Kohtuekspertiisiseadus 38 7 60 9 88 219 Kohtute seadus 93 18 60 24 18 220 Kollektiivlepingu seadus 8 1 60 2 08 221 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus 15 3 00 3 90 222 Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse kinnitamise kohta 8 1 60 2 08 223 Kommertspandiseadus 15 3 00 3 90 224 Konkurentsiseadus 58 11 60 15 08 225 Koolieelse lasteasutuse seadus 32 6 40 8 32 226 Korrakaitseseadus 58 11 60 15 08 227 Korruptsioonivastane seadus 32 6 40 8 32 228 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine 17 3 40 4 42 229 Korteriüürireformi esimese etapi pikendamise ja teisele etapile ülemineku kohta 2 0 40 0 52 230 Korteriühistu liikme varaliste õiguste ja kohustuste tõendi tüüpvormi kinnitamine 2 0 40 0 52 231 Korteriühistuseadus 15 3 00 3 90 232 Korteriomandiseadus 21 4 20 5 46 233 Krediidiasutuste seadus 271 54 20 70 46 234 Kriminaalhooldusseadus 18 3 60 4 68 235 Kriminaalmenetluse seadustik 468 93 60 121 68 236 Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine 1 0 20 0 26 237 Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine 17 3 40 4 42 238 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 17 3 40 4 42 239 Kutseõppeasutuse seadus 0 240 Kutsealuste ajateenistusse kutsumine 3 0 60 0 78 241 Kutseseadus 32 6 40 8 32 242 Lõhkematerjaliseadus 1 69 13 80 17 94 243 Laeva asjaõigusseadus 33 6 60 8 58 244 Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus 42 8 40 10 92 245 Lennundusseadus 36 7 20 9 36 246 Lepitusseadus 20 4 00 5 20 247 Liiklusalaste õigusaktide kinnitamine 1 0 20 0 26 248 Liikluskindlustuse seadus 1 58 11 60 15 08 249 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 55 11 00 14 30 250 Liiklusseadus 1 276 55 20 71 76 251 Likvideerimis ja lõppbilansi koostamise juhend revideeritud 2000 5 1 00 1 30 252 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine 1 0 20 0 26 253 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine 1 0 20 0 26 254 Looduskaitseseadus 1 83 16 60 21 58 255 Loomakaitseseadus 64 12 80 16 64 256 Loomatauditõrje seadus 72 14 40 18 72 257 Loovisikute ja loomeliitude seadus 21 4 20 5 46 258 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus 10 2 00 2 60 259 Mõõteseadus 52 10 40 13 52 260 Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine 20 4 00 5 20 261 Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine 6 1 20 1 56 262 Maa hindamise seadus 11 2 20 2 86 263 Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine 24 4 80 6 24 264 Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine 10 2 00 2 60 265 Maaelu ja majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhialused 1 0 20 0 26 266 Maagaasiseadus 78 15 60 20 28 267 Maakatastriseadus 28 5 60 7 28 268 Maakorraldusseadus 27 5 40 7 02 269 Maamaksuseadus 12 2 40 3 12 270 Maapõueseadus 78 15 60 20 28 271 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus 9 1 80 2 34 272 Maareformi seadus 95 19 00 24 70 273 Maavarade ja maa ainese kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord 7 1 40 1 82 274 Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta 1 0 20 0 26 275 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus 1 73 14 60 18 98 276 Makseasutuste ja e raha asutuste seadus 175 35 00 45 50 277 Maksualase teabevahetuse seadus 1 13 2 60 3 38 278 Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord 2 0 40 0 52 279 Maksukorralduse seadus 172 34 40 44 72 280 Meditsiiniseadme seadus 30 6 00 7 80 281 Merealapiiride seadus 6 1 20 1 56 282 Meresõiduohutuse seadus 206 41 20 53 56 283 Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta 2 0 40 0 52 284 Metsamajanduse finantseerimine 1995 aasta IV kvartalis IV 1995 2 0 40 0 52 285 Ministrite asendamine 1 0 20 0 26 286 Mittetulundusühingute seadus 75 15 00 19 50 287 Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine 2 0 40 0 52 288 Mootorsõidukite klaasidest 1 0 20 0 26 289 Muudatuste tegemise kohta ettevõtete tegevusalade litsentsimisel 2 0 40 0 52 290 Nõuded majutusettevõttele 19 3 80 4 94 291 Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele 5 1 00 1 30 292 Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele sisseseadele ja aparatuurile 4 0 80 1 04 293 Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 33 6 60 8 58 294 Nakkusohtliku materjali käitlemise kord 6 1 20 1 56 295 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus 22 4 40 5 72 296 Nimeseadus 21 4 20 5 46 297 Notari ajutiste tasumäärade kehtestamine 1 0 20 0 26 298 Notari distsiplinaarvastutuse seadus 11 2 20 2 86 299 Notari tasu seadus 33 6 60 8 58 300 Notariaadiseadus 47 9 40 12 22 301 NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise kompenseerimise ja asendamise seadus 2 0 40 0 52 302 Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide kasutamise korra kinnitamine 2 0 40 0 52 303 Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu töötlemise hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine 1 0 20 0 26 304 Ohvriabi seadus 32 6 40 8 32 305 Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused 6 1 20 1 56 306 Omanikujärelevalve tegemise kord 9 1 80 2 34 307 Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord 5 1 00 1 30 308 Otsus Eesti Vabariigi ühinemisest 1968 aasta Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga 1968 1 0 20 0 26 309 Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta 1 0 20 0 26 310 Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse Omandireformi aluste seaduse rakendamise kohta 11 punkti 4 alapunkti kohta 4 11 2 0 40 0 52 311 Otsus Eesti Vabariigi kohtute seaduse ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse rakendamise kohta 1 0 20 0 26 312 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta 3 0 60 0 78 313 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta 5 1 00 1 30 314 Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta 2 0 40 0 52 315 Otsus Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta 2 0 40 0 52 316 Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta 4 0 80 1 04 317 Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele rakendamise kohta 9 1 80 2 34 318 Otsus Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta 3 0 60 0 78 319 Otsus muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuses Eesti Vabariigi pensioniseaduse rakendamise kohta 1 0 20 0 26 320 Otsus Omandireformi aluste seaduse rakendamise kohta 4 0 80 1 04 321 Otsus seaduse Eesti Advokatuuri kohta rakendamise kohta 2 0 40 0 52 322 Päästeseadus 26 5 20 6 76 323 Pärimisseadus 82 16 40 21 32 324 Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 125 25 00 32 50 325 Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus 26 5 20 6 76 326 Põllumajandusreformi käigus isiku valdusse üleläinud endise ühismajandi vara kohta mille osas ei ole paigutatud ühistatud vara osakut valdaja võlakohustuse riigi kasuks vormistamise korra kinnitamine 4 0 80 1 04 327 Põllumajandusreformi käigus loovutatud tööosakute eest täiendavalt arvelevõetud riigiosa käsutamine 4 0 80 1 04 328 Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine 3 0 60 0 78 329 Põllumajandusreformi seadus 24 4 80 6 24 330 Pakendiaktsiisi seadus 10 2 00 2 60 331 Pakendiseadus 1 37 7 40 9 62 332 Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus 2 0 40 0 52 333 Palga alammäära kehtestamine 1 0 20 0 26 334 Palga alammäära kehtestamine 1 0 20 0 26 335 Palga alammäära kehtestamine 1 0 20 0 26 336 Palga alammäära kehtestamine 1 0 20 0 26 337 Palgapiirangute kohta 1993 aasta IV kvartalis IV 1993 1 0 20 0 26 338 Palgapiirangutest 1993 aasta III kvartalis III 1 0 20 0 26 339 Pankrotiseadus 145 29 00 37 70 340 Pühade ja tähtpäevade seadus 3 0 60 0 78 341 Patendiseadus 80 16 00 20 80 342 Patendivoliniku seadus 17 3 40 4 42 343 Pensionilisandeid saavate isikute ringi täiendamise kohta 1 0 20 0 26 344 Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord 2 0 40 0 52 345 Perekonnaseadus 98 19 60 25 48 346 Perekonnaseisutoimingute seadus 62 12 40 16 12 347 Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine 3 0 60 0 78 348 Perioodi 2007 2013 struktuuritoetuse seadus 2007 2013 53 10 60 13 78 349 Pidada vajalikuks asutada Majandusministeeriumi valitsemisalas Välisinvesteeringute Agentuur 1 0 20 0 26 350 Piiripunktide töökorralduse täiustamine 2 0 40 0 52 351 Piirire iimi eeskirja kinnitamine 17 3 40 4 42 352 Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigete 7 ja 8 rakendamine 7 8 13 1 0 20 0 26 353 Plaani või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine 7 1 40 1 82 354 Planeerimisseadus 156 31 20 40 56 355 Politsei ja piirivalve seadus 135 27 00 35 10 356 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus 11 2 20 2 86 357 Prokuratuuriseadus 39 7 80 10 14 358 Psühhiaatrilise abi seadus 23 4 60 5 98 359 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus 26 5 20 6 76 360 Raamatupidamise seadus 50 10 00 13 00 361 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 1 70 14 00 18 20 362 Rahvapensioni määra muutmine 1 0 20 0 26 363 Rahvaraamatukogu seadus 8 1 60 2 08 364 Rahvastikuregistri seadus 80 16 00 20 80 365 Rahvatervise seadus 35 7 00 9 10 366 Rahvusooperi seadus 10 2 00 2 60 367 Rahvusvahelise autoveo litsentsi väljaandmise juhendi kinnitamine 1 0 20 0 26 368 Rahvusvahelise eraõiguse seadus 22 4 40 5 72 369 Rakenduskõrgkooli seadus 72 14 40 18 72 370 Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus 8 1 60 2 08 371 Raskeveokimaksu seadus 10 2 00 2 60 372 Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 7 1 40 1 82 373 Raudteeseadus 164 32 80 42 64 374 Ravikindlustuse seadus 96 19 20 24 96 375 Ravimiseadus 1 168 33 60 43 68 376 Reisiparvlaeva Estonia katastroofis hukkunud isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste tulumaksust vabastamise korra kinnitamine 2 0 40 0 52 377 Reklaamiseadus 1 32 6 40 8 32 378 Relvaseadus 129 25 80 33 54 379 Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine 45 9 00 11 70 380 Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine 27 5 40 7 02 381 Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine 3 1 1 0 20 0 26 382 Rendi määramise alused maksmise kord ja kasutamise põhimõtted kinnitamise kohta 3 0 60 0 78 383 Riigi 1994 aasta lisaeelarve 1994 10 2 00 2 60 384 Riigi äriühingute ja äriühingute kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus dividendimäära kinnitamine 1998 aastaks 1998 1 0 20 0 26 385 Riigi äriühingute ja äriühingute kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus dividendimäära kinnitamine 2000 aastaks 2000 1 0 20 0 26 386 Riigi õigusabi seadus 50 10 00 13 00 387

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23 (2015-12-04)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /?id=loginnow (2015-12-04)


 • ESTLEX
  2015 2 Komisjoni delegeeritud määrus EL 2015 761 17 detsember 2014 millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004 109 EÜ teatavate olulisi osalusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega Euroopa Komisjon m 761 17 12 2015 02 06 2015 3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus EL 2015 422 17 detsember 2014 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta Euroopa Parlament o 422 17 12 2015 4 Euroopa Keskpanga otsus EL 2015 433 17 detsember 2014 eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta EKP 2014 59 Euroopa Keskpank o 433 17 12 2015 15 03 2015 5 Komisjoni määrus EL 2015 2231 2 detsember 2015 millega muudetakse määrust EÜ nr 1126 2008 millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega EÜ nr 1606 2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 16 ja 38 osas Euroopa Komisjon m 2231 02 12 2015 06 12 2015 6 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2232 2 detsember 2015 millega lubatakse tõsta Taanis Madalmaades Rootsis ja Ühendkuningriigis 2015 aastal korjatud viinamarjadest toodetud veini rikastamise piirmäärasid Euroopa Komisjon m 2232 02 12 2015 06 12 2015 7 Komisjoni rakendusmäärus EL 2015 2233 2 detsember 2015 millega muudetakse rakendusmäärust EL nr 540 2011 seoses toimeaine haloksüfop P heakskiitmise tingimustega Euroopa Komisjon m 2233 02

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&action=searchnow&run=on&searchid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Г Г ГїГ ГЇГ Г ГІГ Г ГҐ ГіГ Г ГіГЈГЁ ГЏГ ГЁ Г Г Г ГІГ ГўГ ГҐГ ГЁГЁ Г ГЎГ Г Г ГЁГЄГ Гў ГЁ ГЇГ ГЄГҐГІГ Гў ГіГ Г ГіГЈ ГіГ ГЁГІГ ГўГ Г ГЁГ Гј ГЇГ ГІГ ГҐГЎГ Г Г ГІГЁ Г ГЇГҐГ ГЁГ Г ГЁГ ГІГ Гў Г Г Г Г ГЁГ Г Г Г Г ГґГҐГ Г ГҐГїГІГҐГ ГјГ Г Г ГІГЁ ГЏГ ГЁ Г Г Г ГІГ ГўГ ГҐГ ГЁГЁ ГЇГ ГЄГҐГІГ Гў Г Г ГўГ Г ГЇГ Г ГјГ Г ГўГ Г ГЁГ Гј Г ГЇГ ГІГ Г ГЅГЄГ ГЇГҐГ ГІГ Гў ГЁ ГЇГ Г ГўГҐГ ГЁ Г ГЇГ Г Г Г ГЏГ Г Г ГҐГ Г ГІГўГ Г Г ГЎГ Г Г ГЁГЄГ Гў ГЁ ГЁГ ГґГ Г Г Г Г ГЁГ Г Г Г ГЇГ Г ГўГ ГўГ Г ГЇГ ГЄГҐГІГ Гў ГЇГ Г ГјГ Г ГўГ ГІГҐГ ГЁ ГЁГ ГҐГѕГІ Г Г Г ГІГіГЇ ГЄ Г ГІГ Г Г ГїГ ГЁГ Г Гї ГЄ Г Г Г Г Г Г Г ГЎГ Г Г ГІГЁ ГЇГ Г ГўГ ГўГ Г ГЁГ ГґГ Г Г Г Г ГЁГЁ ГЁ ГўГ ГЇГ Г Г ГЈГ ГІГҐГ ГјГ Г Г Г Г ГІГҐГ ГЁГ Г Г Г Г Г ГЄГ Гї Г ГЁГ ГІГҐГ Г ГІГЁГ Г Г ГЁГї Г Г Г Г Г ГҐГІ ГЇГ Г ГјГ Г ГўГ ГІГҐГ ГїГ ГўГ Г Г Г Г Г Г Г ГІГј ГЎГ Г ГІГ Г ГЈГ ГЁ ГіГ Г ГЎГ Г ГЈГ Г Г Г Г Г Г ГҐГ ГЁГї Г Г ГІГҐГ ГЁГ Г Г Гў Гў Г Г Г Г Г Г ГҐГ ГІГҐ Г ГЇГЁГ Г ГЄ ГЇГ Г ГІГ Г Г ГіГ Г ГіГЈ ГЁГ ГґГ Г Г Г Г ГЁГ Г Г Г ГЇГ Г ГўГ ГўГ Г Г ГЁГ ГІГҐГ Г ESTLEX ГЏГ ГЄГҐГІ Г ГЇГҐГ ГЁГ Г ГЁГ ГІГ Г ГЏГ ГЄГҐГІ Г ГЇГҐГ ГЁГ Г ГЁГ ГІГ Г ГўГ ГҐГ ГІГҐ Г ГЇГҐГ ГҐГўГ Г Г Г ГЁ Г Г Г ГіГ Г ГЄГЁГ ГїГ Г ГЄ ГЏГ ГЄГҐГІ ГЏГ Г ГўГ ГўГ ГҐ Г ГЄГІГ ГќГ ГІГ Г ГЁГЁ Г Г Г ГіГ Г ГЄГ Г ГїГ Г ГЄГҐ Г Г ГІГҐГ Г ГҐГІ Г ГЎГ Г Г ГЁГЄ ESTLEX ГЃГіГ ГЈГ Г ГІГҐГ ГЁГї Г Г ГІГҐГ Г ГҐГІ Г ГЎГ Г Г ГЁГЄ ESTLEX ГЋГ Г Г Г Г Г ГЄГ ГіГ Г ГѕГ ГҐГ Г Г ГҐГ Г Г Г ГІГҐГ Г ГҐГІ Г ГЎГ Г Г ГЁГЄ ESTLEX ГђГ ГЎГ ГІГ Г ГЇГҐГ Г Г Г Г Г Г Г Г Г ГґГ Г Г Г ГІГЁГўГ Г Гї ГіГ Г ГіГЈГ ГЋГЎГ Г Г ГЁГ Г ГҐГ ГҐГ ГЁГ ГЇГ Г ГўГ ГўГ Г Г ГЄГІГ Гў ГЏГ ГЄГҐГІ Г Г ГҐГ ГҐГ ГҐГ ГјГ Г Г Г ГЎГ Г Г Г Г Г ГІГ ГЁГ Г ГІГўГ ГЁГ ГґГ Г Г Г Г ГЁГ Г Г Г ГЇГ Г ГўГ ГўГ Г Г ГЁГ ГІГҐГ Г ESTLEX

  Original URL path: http://www.estlex.ee/index.php?id=5 (2015-12-04)
  Open archived version from archive