archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  töötatud nendel töödel RK s 15 06 2005 jõust 01 01 2006 RT I 2005 38 295 Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile viis aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse s 7 sätestatud vanusesse jõudmist RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 RK s 07 04 2010 jõust 16 05 2010 RT I 2010 18 97 Käesoleva paragrahvi punkti 2 alusel sooduspensionile õigust andva töötamise hulka arvatakse ka töötamine punktis 1 nimetatud tootmisaladel töödel kutsealadel ja ametikohtadel RK s 15 11 94 nr 448 jõust 01 01 95 RT I 1994 83 1450 3 Kehtetu RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 4 Kehtetu RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 Käesolevas paragrahvis ettenähtud tingimustel määratakse pension isikutele kellel on vähemalt 15 aastane Eestis omandatud pensionistaa RK s 15 11 94 nr 448 jõust 01 01 95 RT I 1994 83 1450 RK s 25 11 98 jõust 01 01 99 RT I 1998 107 1767 RK s 05 12 2001 jõust 01 01 2002 RT I 2001 100 648 Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staa i hulka ei arvata käesolevas paragrahvis nimetatud töödel osalise tööajaga töötamise aega RK s 15 11 94 nr 448 jõust 01 01 95 RT I 1994 83 1450 1 1 Pensionistaa tehakse kindlaks riikliku pensionikindlustuse seaduse ja okupatsioonire iimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel RK s 15 06 2005 jõust 01 01 2006 RT I 2005 38 295 Käesoleva seaduse s 1 nimetatud töödel täistööajaga töötatud aega edaspidi soodusstaa arvestatakse tööperioodide summana RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 1 2 Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staa i kindlaksmääramisel lähtutakse ümardamata staa ist RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 2 Isikud kellel on õigus soodustingimustel vanaduspensionile võivad pensioni taotleda mis tahes ajal pärast pensioniõiguse tekkimist ning olenemata viimasest töökohast Soodustingimustel vanaduspension määratakse pensioni taotlemise päevast kuid mitte varem kui pensionile õiguse tekkimise päevast RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 Pension määratakse pensionile õigust andvasse vanusesse jõudmise päevast kui pensionitaotlus on esitatud kolme kuu jooksul arvates sellesse vanusesse jõudmise päevast RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 Soodustingimustel vanaduspension määratakse eluajaks RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 Soodustingimustel vanaduspensioni saajal kel on õigus pensionile riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel on õigus taotleda nimetatud seaduse alusel pensioni määramist mis tahes ajal pärast pensioni saamise õiguse tekkimist RK s 15 03 2000 jõust 01 04 2000 RT I 2000 25 147 3 Soodustingimustel vanaduspension arvutatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse 11 alusel Isikule kellel on õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni käesoleva seaduse 1 punkti 1 alusel arvestatakse käesoleva paragrahvi esimeses lõigus sätestatud alusel arvutatud pensionile juurde 3 1 protsenti aastahindest iga nimekirjas nr 1 olevatel töödel töötatud aasta eest ning allmaatöödel töötanud isikule sellele

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6828&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja kivimipuistangute kustu tamisel ja laialiajamisel 13590 Puurseadme juht 13715 Purustusseadme juht 13749 Kivilõikemasina juht 13777 Konveierimasinist 13788 Autokraana juht 13790 Kraanajuht 13910 Pumbaseadmete masinist drenaaØitöödel 14000 Laadurveoki juht 14002 Laadurijuht 14021 Tõstemasina juht 14183 Skreeperijuht 14208 Sorteerseadmete juht 14295 Täisristlõikega Õahti puurimise seadme juht 14333 Freesagregaadi juht 14388 Ekskavaatorijuht 16249 Kaadurijuht 17314 Proovivõtja 18850 Allmaatõstekorraldaja pealmaatööl 19931 Seadmete remondi ja valve elektri lukksepp 13368 14201 Lindialuste koristaja raudteekoristijuht 14299 14305 veokitöötlusseadme juht ülemõõduliste kivimitükkide purusti juht kes töötab karjääris 13509 13702 Teehöövli juht veokijuht traktorist 19203 19827 telefonside ja radiofikatsiooni liini 19855 19876 elektrik õhuliinide remondi elektrik 19890 sideelektrik signalisatsiooni tsent ralisatsiooni ja blokeeringu elektrik kes töötab karjääris puistangul 20591 20677 Geoloog jaoskonna ja peageoloog 20601 Geofüüsik 20612 Hüdrogeoloog jaoskonna hüdrogeoloog 20735 20822 Peainsener mehaanik elektrik elektri 21103 21106 mehaanik energeetik nende asetäitjad 21115 abid 21516 Karjääri direktor ülem tootmis ehitus direktor 22177 Tootmisjaoskonna vahetusinsener 22269 Juhtiv 1 ja 2 kategooria ja kategooriata mäeinsener kes töötab allmaatingimustes 23181 20807 Markseider jaoskonna markseider peamark seider ja tema asetäitja 23202 23227 Puurmeister mäemeister 23205 23269 Jaoskonna puurmeister kontrollmeister 23362 23398 seadmete remondi meister tootmisjaoskonna meister vanemmeistrid 23263 Teemeister kes töötab karjääris puistangul 23485 Mehaanik vanemmehaanik 23898 Tootmis tootmis ja tehnika tehnika kapitaalehitus töö ja töötasu osakonna juhatajad ja nende asetäitjad kes on seotud allmaatöödega 24043 Vahetusjuhataja 24091 Karjääri ehitusvalitsuse juhataja sama valitsuse tootmisjuhataja 24097 24125 Jaoskonna mäe tsehhi töö tehno 24441 25047 juhataja nende asetäitjad abid 25455 25401 Jaoskonnaelektrik elektrimehaanik 25410 energeetik 2 Turbatootmine 1 Ammutamine 13842 Freesturbamasinate juht 14263 Turbaekskavaatori juht 2 Turba veetustamine ja brikettimine 10017 Autoklaavija brikettimisel 10659 Turbakuivataja 10665 Briketisegu valmistaja 13579 Briketipressi juht 18916 Kuivataja 23187 Meister vanemmeister turba veetustamisel ja brikettimisel II MAAVARADE RIKASTAMINE Põlevkivi ja fosforiidi rikastusvabrikud ja seadmed sorteerimine kaevandustes ja karjäärides 1 Töölised 10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised 11136 Aspiraatoritööline 11237 Brigadir põhitootmisjaoskonnas kus kõigil töölistel on õigus sooduspensionile 11289 Punkritööline 11442 Autojuht kes töötab jäägihoidla tammi suurendamisel muda kivimi ja rikastus jääkide väljaveol 11453 Laadurijuht mäemassi laadimisel 11708 Mäetööline 11765 Sõeluja 11858 Doseerija 11876 Reagendidoseerija 11908 Purustaja 13040 Rikastustoodangu kontrolör 13132 Lobrikorrigeerija 13368 Lindialuste koristaja tolmu koristamisel 13509 Jäägihoidla teehöövli juht 13583 Buldooserijuht kes töötab tehnoloogia protsessis või jäägihoidlas 13711 Purustus jahvatus ja sorteermehhanismide juht 13777 Konveierimasinist 13790 Kraanajuht 13872 Veskimasinist 13886 Segurijuht 13910 Pumbaseadmete masinist lobri pulbi toodangu ja reagentide pumpamisel 13977 Ümberlaaduri juht kes puhastab tolmu sadestusfiltreid ja aparaate 13990 Toiturijuht 13996 Pneumotranspordi masinist tolmutranspordil ja doseerimisseadmeil 14072 Uhteagregaadi juht rikastusseadmete juures 14224 Kuivatusseadme juht 14315 Rikastusseadme juht 14388 Ekskavaatorijuht kes töötab tehnoloogia protsessis sealhulgas kontsentraadi laadimisel 14558 Purustus jahvatus sorteer ja rikastus seadmete monteerija 15948 Juhtpuldi operaator raskendite prepa raatide ja kontsentraatide tootmisel 17314 Proovivõtja 17465 Pulbrisõeluja mehaanilise sõelaga 17796 Reagendilahustaja 17865 Jäägisetitusreguleerija 18386 Separeerija rikastuse märgtsüklis 18559 Remondilukksepp 18916 Kuivataja 19203 Traktorist püsival töötamisel jäägihoidlas 19213 Konveieritööline 19362 Floteerija 19861 Remondi ja hoolduselektrik 19931 Seadmete remondi ja valve elektri lukksepp 2 Jaoskonna osakonna tsehhi ja tsehhi õigustes vabriku juhid ja spetsialistid kes täistööpäeva vahetult juhivad ülalloetletud töölisi ja töid III METALLURGIA A Värviline metallurgia 1 Värviliste metallide pulbrite haruldaste metallide ja titaani tootmine kemometallurgia meetodil 18559 Remondilukksepp 19217 Transporditööline 19258 Tootmisruumide koristaja värviliste metallide pulbrite tootmisel 19293 Pakkija taarastaja 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23362 Seadmete remondimeister vanemmeister 23607 23616 Jaoskonna tsehhimehaanik 24097 Jaoskonnajuhataja 24125 Tsehhijuhataja tema asetäitja 25473 25401 Jaoskonna tsehhienergeetik elektrik 25476 25404 värviliste metallide pulbrite tootmisel 2 Toodete tootmine pulbermetallurgia meetodil kui töökoha õhus on vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid 14076 Sõelurijuht 14921 Sepistus ja stantsimisseadmete seadistaja 16591 Rauapulbri lõõmutamise ahjutööline 17144 Kõigi nimetustega pressijad 17424 Immutaja 17450 Pulbrisõeluja 18559 Remondilukksepp 18604 Segaja 18749 Paagutaja 19213 Konveieritööline 19614 Täitekoostaja 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23187 Meister vanemmeister IV KEEMIATÖÖSTUS A Keemia ja naftakeemiatööstuse ettevõtete töötajad kes täistööpäeva töötavad 1 Tehnoloogiaprotsessis 1 järgmiste keemiasaaduste tootmisel asfalt pigi bituumen ja nendest valmistatud tooted dekoratiiv emulsioon hõõrutud maali keraamika pulber ja naturaalvärnitsavärvid klorofluororgaaniliste ühendite polümeeridest ja kopolümeeridest tooted kuummenetlusel saadud tooted orgaanklaasist plastidest vinüülplastist polükloorvinüül fenool ja karbamiidplastikaatidest plastidest polüamiidide akrüül metakrüül ja polümetakrüülühendite stürooli ja selle kopolümeeride alusel plastnahk ja kiudalusel tehisnahk polüetüleentooted süsihappegaas 2 kummi ja tehniliste kummitoodete tootmisel a kalandri pressvorm ja vormimata toodete välja arvatud kummidetailide töötlus kummijalatsite välja arvatud sorteerimis ja pakkimisjaoskond juurdelõikus ja liimimis kummeeritud riide tsehhis jaoskonnas Kehtib kergetööstusettevõtete kohta b ettevalmistus toorme ettevalmistus vulkaniseerimis kummiliimi jalatsite kummidetailide ja tehniliste kummitoodete jaoskonnas 2 Nimekirjas nr 1 loetletud toodete tootmise tahkete vedelate ja gaasiliste jäätmete ümbertöötamise ja utiliseerimise tsehhis osakonnas jaoskonnas tööstusliku heitvee puhastamisel ja neutraliseerimisel kahjulike aurude ja gaaside kahjutustamisel filmi ja fotomaterjali hõbedat sisaldavate jäätmete regenereerimisel lahustite rekupereerimisel ja rektifitseerimisel 3 Tsisternide mahutite ja keemiaaparatuuri puhastamisel nimekirjas nr 1 loetletud kahjulike keemiasaaduste tagastatava taara pesemisel ja töötlemisel mürgiste ainetega saastatud erirõivaste pesemisel 4 Nimekirjas nr 1 loetletud keemiasaaduste jahvatamisel kuivatamisel segamisel lahustamisel ettevalmistusel pakendamisel villimisel paber polüetüleen kottidesse pakitud saaduste puistena laadimisel 5 Töölised meistrid vanemmeistrid tsehhimehaanikud ja energeetikud kes remondivad korrastavad ja hooldavad nimekirjas nr 2 loetletud tootmisalade tehnoloogia ja elektriseadmeid Kehtib kergetööstusettevõtete kohta nimekirjades nr 1 ja 2 loetletud keemiatootmisalade kontrollmõõteriistu ja ventilatsiooni 6 Töötajad kes töötavad 1 gaasigeneraatori ammoniaakkülmutusseadmetel 2 gaasipäästeüksustes 3 TKO s vahetult tootmisaladel mis on loetletud nimekirjades nr 1 ja 2 4 õhukeskkonna kontrollimisel 5 tsehhilaboratooriumis vahetult tootmisaladel mis on loetletud nimekirjas nr 1 välja arvatud graafilisel analüüsil töötajad B Teiste majandusharude ettevõtete töölised ja meistrid kes täistööpäeva 1 Töötavad tsehhides osakondades jaoskondades ja seadmetel kui töökoha õhus on 3 ohuklassi kahjulikke aineid tehnoloogiaprotsessis järgmiste toodete tootmisel anorgaanilise nafta ja olmekeemia orgaanilise sünteesi saadused keemiareaktiivid ülipuhtad ained lakid ja värvid plastid sealhulgas liitmaterjalid ja klaasplastid polümeerid sünteesvärvained tehnilised kummitooted väetised 2 Remondivad korrastavad ja hooldavad loetletud toodete tootmise tehnoloogia ja elektriseadmeid C Põllumajandust pestitsiidide ja keemiasaadustega varustavate baaside ja ladude töölised kes vahetult töötavad täistööpäeva pestitsiidide laadimisel ja ladustamisel 11453 14002 Laadurijuht 11768 Laadija 12759 Laohoidja 13790 Kraanajuht V PÕLEVKIVI TÖÖTLEMINE 1 Töölised kes töötavad kütuse ettevalmistamisel ja etteandmisel bituumeni tootmisel remondivad ja hooldavad põhitootmise tehnoloogiaseadmeid ja kommunikatsioone 10065 Kõigi nimetustega aparaaditöölised 11289 Punkritööline 11614 Gaasigeneraatori tööline 16081 Tehnoloogiaseadmete operaator 16085 Kaubaoperaator 18547 Tehnoloogiaseadmete lukksepp 18559 Remondilukksepp 2 Töötajad kes töötavad põlevkivi töötlemisel loetelu nr 1 IV osas nimetatud tootmisaladel 13633 Koksituha transportimise köisteemasinist 13775 Kompressorseadmete masinist 23362 Seadmestiku remondimeister 24485 Vanemmehaanik 24094 Seadmejuhataja asetäitja 3 Töötajad kes töötavad käesoleva osa punktides 1 ja 2 loetletud tootmisaladel 13144 Katlaremondi katelsepp 14042 Mürgiste ainetega saastatud erirõivaste pesija ja parandaja 17531 Töölised kes laadivad purustavad raiuvad pakendavad ja transpordivad tooret pool ja valmistooteid 17150 18494 Mõõteriistatööline kontrollmõõteriistade ja automaatika lukksepp kes hooldab ja remondib kontrollmõõteriistu ja automaatikat vahetult nende käituskohas jaoskonnas mille põhitöölistel on õigus sooduspensio nile 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23187 Meister 23485 Mehaanik 24043 24094 Vahetusjuhataja seadmejuhataja 24125 Tehnoloogiatsehhi asejuhataja 4 Gaasipäästeteenistuse töötajad 22988 23003 Rühma jao salga punktikomandör tema 23006 23012 asetäitja 1 ja 2 klassi reamehed VI ELEKTRIJAAMAD AURUJÕUMAJANDUS 13148 Katlapuhastaja 13577 Agregaadi katel turbiin plokkjuhtimise masinist 13583 Buldooserijuht kes kuhjab üle 5 vaba ränioksiidi sisaldavat põlevkivi 13598 Vagunilaaduri juht kes laadib maha üle 5 vaba ränioksiidi sisaldavat põlevkivi 13785 Katlamasinist 13790 Kraanajuht katla ja turbiiniseadmete remondil 13910 Toitepumpade masinist 13927 Tuhaärastuse ülevaatemasinist 13929 Katlaseadmete ülevaatemasinist 13931 Turbiiniseadmete ülevaatemasinist 13971 Auruturbiinide masinist 14261 Kütuse etteande motorist 14415 Energiaploki masinist 14710 Lobripumpla motorist 15416 Koldepottsepp 16600 Pottsepp 17531 Tolmupüüdurite töölised kes töötavad tolmupüüdurite puhastamisel kuumast tolmust selle kogumisel väljavõtul laadimisel ja transportimisel 18505 Soojusvõrgu lukksepp kes püsivalt töötab allmaatorustiku juures kambrites ja kanalites 18455 Kõigi nimetustega lukksepad elektrikud elektrilukksepad kes hooldavad ja remondivad katla turbiini kütuse etteande ja tolm kütuse valmistamise seadmeid ning nende tööd tagavaid mõõte ja automaatikariistu 18598 Teisaldaja villija 18826 Katlaseadmete vanemmasinist 18830 Turbiinijaoskonna vanemmasinist 18832 Energiaploki vanemmasinist 19496 Happekindla materjaliga vooderdaja 19834 Teimi ja mõõteelektrik kes töötab tegutsevates nimipinge all olevates jaotlates pingega 330 kV ja enam 19859 Kaablielektrik kes püsivalt töötab katla turbiini ja kütuse etteande seadmete juures asuvates kaablitunnelites ja kraavides 19923 Jaotusseadmete remondi lukksepp kes remondib tegutsevaid nimipinge all olevaid elektri seadmeid pingega 330 kV ja enam 23362 Paigaldatud katla turbiini kütuse ette ande tolmkütuse valmistamise seadmete remondi meister vanemmeister 23398 Katla turbiini tolmkütuse valmistamise ja kütuse etteande tsehhi tootmisjaoskonna meister ja vanemmeister 24043 Katla turbiini katla turbiini tolm kütuse valmistamise ja kütuse etteande tsehhi vahetusjuhataja 24125 Katlatsehhi juhataja tema asetäitja VII METALLI TÖÖTLEMINE 1 Valutööd 11422 Kaaluja täite koostamisel 11453 Laadurijuht sulametalli transpordil 11504 Valandite väljalööja kes teeb täppisvalu väljasulatatavate mudelite järgi 12264 Vormisegu valmistaja 12817 Kokillikoostaja 12936 Valukontrolör kes töötab sulatus valandite väljalöömise ja valandi puhastusjaoskonnas 13384 Vaakum ja tsentrifugaalvalaja 13790 Kraanajuht kes töötab vormi kärni vormi segu ettevalmistuse ja valandipuhastusosakon nas ja valuõuel 14485 Sulatusmudelsepp 14923 Valumasinate seadistaja kes seadistab auto maatliinide valumasinaid ja survevalumasinate pressvorme 17531 Töölised kes a tükeldavad metalli täite koostamisel b transpordivad täidet 18286 Vormikoostaja 18526 Ventilatsiooni ja kliimaseadmete remondi lukksepp 18559 Remondilukksepp 18590 Elektriseadmete remondilukksepp 18768 Kõigi nimetustega terasevalajad ja nende abid välja arvatud terasevalajad ja nende abid vaakumahjude juures 18865 Masinvormimise kärnitegija 18867 Käsivormimise kärnitegija 18897 Troppija kes töötab puhastus vormimis kärni ja valandi väljalöömise jaoskonnas 18984 Kuivataja 19100 Termist 19219 Transporditööline kes töötab valutöödel puhastus vormimis kärni ja valandi väljalöömise jaoskonnas 19252 Valutsehhi koristaja 19411 Masinvormija 19421 Väljasulatatavate mudelite järgi vormija 19430 Käsivormija 19568 Puhastaja 19614 Täitekoostaja 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23362 Seadmete remondimeister 23428 Jaoskonnameister vanemmeister 23607 Jaoskonnamehaanik 23616 Tsehhi vanemmehaanik 24043 24097 Vahetus jaoskonnajuhataja 24125 Tsehhijuhataja tsehhi tootmisjuhataja 25401 25404 Jaoskonna tsehhielektrik 25476 Tsehhi vanemenergeetik 2 Sepistus ja pressimistööd kuumad tööd 11607 Kuumutusahju gaasitööline 12981 Sepistus ja stantsimiskontrolör 14921 Sepistus ja stantsimisseadmete seadistaja 15416 Koldepottsepp 17914 Käär ja presslõikaja 18559 Remondilukksepp 18590 Elektriseadmete remondilukksepp 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23187 Meister vanemmeister 23362 Seadmete remondimeister 23616 25476 Tsehhimehaanik energeetik 24043 24097 Vahetus jaoskonnajuhataja 24125 Tsehhijuhataja tsehhi tootmisjuhataja 3 Katlatööd laevaehitus ja remont 12539 Laevaisoleerija 12832 Laevasoomustaja 13144 Katelsepp 13146 Laevakatelsepp 15416 Koldepottsepp 17531 Töölised kes monteerivad demonteerivad ja remondivad jõuseadmeid mehhanisme ja nende süsteeme võllistikku ja torustikke laeva sisemuses 18142 Puitlaevade koostaja kes teeb spoonpaate 18145 Laevakoostaja ja viimistleja kes töötab laeva sisemuses 18187 Metall laevakerede koostaja 18451 19085 Kõigi nimetustega lukksepad ja laevataglas taja kes remondivad seadmeid laeva sisemu ses ja tsisternides 18908 Laevakerede remontija 19231 Laevatorude käsitsi painutaja 19547 Temmija 23187 Meister vanemmeister katlatöödel 4 Termotöötlus 11607 Kuumutusahju gaasitööline 11999 Tsementimissegude valmistaja 12522 Termotöötlusisoleerija 12673 19100 Termist 13026 Termotöötluskontrolör kuumadel töödel 13131 Vannikorrigeerija 13891 Pesemismasinate juht 14956 Termotöötlusseadmete seadistaja 15062 Pealejootja kes kuumutab toorikuid ääsil ja gaasiahjus 15416 Koldepottsepp termoahjude vooderdusel 18559 18590 Remondilukksepp elektriseadmete remondi 18602 19861 lukksepp õlitaja remondi ja hooldus elektrik kuumadel töödel 19104 Kõrgsagedusseadmete termist 19182 Söövitaja detailide mahavõtmisel pärast söövitamist 19455 Pihustaja 19555 Vannide ja ahjude puhastaja 23187 Meister vanemmeister 23362 Seadmete remondimeister kuumadel töödel 23616 25476 Tsehhimehaanik energeetik 24043 Vahetusjuhataja 24097 Kuumutusahjude karastus lõõmutus tsementeerimis söövitus termotöötlus jaoskonna juhataja 24125 Tsehhijuhataja tsehhi tootmisjuhataja 5 Metallide galvaanimine 11629 Galvaanija välja arvatud detailide riputaja ja mahavõtja samuti kinniste automaat vannidega töötaja 13045 Metallikatte kontrolör operatsioonidevahe lisel kontrollil vahetult galvaanimis vannide juures 13131 Vannikorrigeerija 14964 Metallikatteseadmete seadistaja automaat galvaanimisvannide seadistamisel 17531 Töölised kes rasvatustavad lahustiga ja hõõruvad tooteid kuiva viini lubjaga 18559 Remondilukksepp 19555 Puhastaja kes puhastab galvaanimisvanne samuti toodete pinda metallharjaga 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23428 Jaoskonnameister vanemmeister 23616 25476 Tsehhimehaanik energeetik 24125 Tsehhijuhataja tsehhi tootmisjuhataja 6 Värvimistööd 16799 Poleerija kes poleerib tooteid mis on värvitud vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate värvidega 18077 Helkvärvija 18377 Värvi ja lakiärastaja 19555 Puhastaja kes puhastab värvimis ja segamiskambreid kus kasutati vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid 19630 Lihvija kes lihvib tooteid mis on värvi tud vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate värvidega 23428 Jaoskonnameister vanemmeister töödel kus kasutatakse vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid 7 Metalli emailimine 13097 Emailikontrolör kuumadel töödel 13355 Lakilahustaja emailimisjaoskonnas 13723 Täitemehhanismide juht 14438 Emailimölder 15201 Emailipõletaja 15371 Emailtoodete töötleja kuivpoleerimisel ja lihvimisel 16653 Emailisulataja 16799 Poleerija toodete kuivpoleerimisel 17240 Emailipulbri valmistaja 19457 Fosfateerija 19553 Juveel ja kunstitoodete tumestaja 19630 Lihvija toodete kuivlihvimisel 19942 Emailija kuumade toodete katmisel pulverisaatori abil 23428 Jaoskonnameister vanemmeister 8 Naelatootmine 10038 Külmjämendaja külmjämendusautomaadi tööline 11853 Soveldaja 15004 Lihvpinkide seadistaja 18559 Remondilukksepp 19217 Transporditööline 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23362 Seadmete remondimeister 23398 Tootmisjaoskonna meister 9 Traadi ja kaliibritud metalli tootmine 11482 Kaliibritud metalli tõmbaja 11486 Traaditõmbaja 18338 Kontaktkeevitaja 19630 Lihvija abrasiivkäiaga kuivlihvimisel 23187 Meister vanemmeister 10 Muud kutsed metallitöötluse alal 11779 Metallikummeerija 13328 Kõigi nimetustega lakkijad kes lakivad metalltooteid vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid kasutades 14420 Vasksepp 14862 15379 Käiaja valandipuhastaja kes töötleb valandeid ja keevistooteid abrasiivkäia ja pneumotööriistaga 16799 Kõigi nimetustega poleerijad kes poleerivad metalltooteid vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid kasutades 17424 Immutaja toodete immutamisel kroompastaga 17531 Töölised kes a hõõruvad teritavad lõikavad ja lihvivad metalltooteid ja tööriistu abrasiivkäiaga kuivalt b valmistavad ja töötlevad plii tsink ja pliistantse ning tooteid c katsetavad aparatuuri kambrites tempera tuuril 40 oC ja alla 40 oC ja üle ning barokambrites 18350 Termiitkeevitaja 19029 Kaablilt pliikesta mahavõtja 19568 Metalli metalldetailide ja toodete puhastaja haavlite ja metall liivaga 19948 Emailija kes kasutab vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid VIII ELEKTROTEHNIKA JA RAADIOELEKTROONIKATÖÖSTUS 1 Elektrotehnikatööstus ja elektriseadmete remont 10992 Isoleermaterjali kuivataja 11391 Isoleermassi keetja 12064 Kemopooltoodete valmistaja kes valmistab vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavat kemomaterjali 12520 Isoleerija kes töötab toormika klaasmika ja sünteeslindiga klaaskiu ja epoksüvaiguga 12630 Kalandreerija 13355 Lakilahustaja 15034 Traadikerija 15287 Plasti mehaaniliselt töötleja 16243 Juhtme ja kaablikatja kuuma plastikaadi ja kummiga 17018 Isoleermaterjali pressija 17100 Elektrimasinate ja aparaatide sektsioonide poolide ja isoleerdetailide pressija 17146 Elektrotehnikatoodete kuumpressija 17428 17430 Paberi ja riide juhtme ja kaabli 17444 elektrotehnikatoodete immutaja kes immutab vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate segudega 19700 Isoleermaterjali stantsija 19944 Juhtmeemailija kuumemailimisel 23187 Immutusjaoskonna meister 2 Elektroonikatoodete ja raadioaparatuuri tootmine 1 ühiskutsed 12060 Kemopooltoodete valmistaja 12582 Elektronseadiste ja detailide teimija kes teimib stendil pingega 25 kV ja enam 15452 Seadiste ja osade värvija kes värvib vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid sisaldavate värvidega 17405 Koostude ja osade happelahustega pesija 19190 Täppissöövitaja 2 pooljuhimaterjali töötlemine 15858 Epitaksiaalkihi kasvataja 16211 Elioonprotsessi operaator 16624 Täppissulamite valaja IX EHITUSMATERJALITÖÖSTUS 1 Tsemendi tootmine 11289 Punkritööline 11768 Tsemendilaadija 11880 Tiguseguri tööline 13158 Kuivatustrumlite kütja 13627 Kruvipumba juht 13790 Kraanajuht kuumadel töödel klinkrilaos 13993 Pneumopumba masinist 14121 Pakendus ja pakkemasinate juht 14187 Skreepervintsi juht 14232 16876 Toormeveski masinist tema abi 14377 Virnastusmasina juht 18559 Remondilukksepp kes remondib ja hooldab tehnoloogiaseadmeid ja tolmupüüdureid 18590 Elektriseadmete remondilukksepp jahvatus aspiratsiooni ja toorme kuivjahvatustsehhis 18607 Tsemendijahu segaja 19494 Voodrimüürsepp 19571 Lobribasseinide ja segurite puhastaja 19625 Lobritööline 19861 Remondi ja hoolduselektrik tehnoloogia seadmete ja tolmupüüdurite remontimisel ja hooldamisel 23187 Meister vanemmeister tsemendi põlevkivi ja kuivtoorme jahvatustsehhis jaoskonnas 2 Asbesttsemendi tootmine 11184 Kollerveskitööline 11289 Punkritööline 11480 Asbesttsementlehtede lainestaja 11691 Hollendritööline 11772 Asbesttsementplaatide kruntija töödel kus kasutatakse vähemalt 3 ohuklassi kahjulikke aineid 11860 Asbestidoseerija 13790 Kraanajuht tsemendi ja asbesti etteandmisel 13826 Lehemasina juht 14741 Segurimotorist 16974 Asbesttsementtoodete pressija 17878 Asbesttsementtoodete lõikaja 18559 Remondilukksepp põhitsehhis jaoskonnas 18627 Sorteerija 18920 Asbesttsementtoodete kuivataja 19293 Pakkija taarastaja 19861 Remondi ja hoolduselektrik põhitsehhis jaoskonnas 23398 Tootmisjaoskonna meister vanemmeister jaoskonnas kus vähemalt 50 l töölistel on õigus sooduspensionile 3 Basaltkiu mineraalvati ja nendest toodete tootmine 11200 Bituumenitööline 14995 Tehnoloogiaseadmete seadistaja 15632 Konveierliini operaator 16115 Kiumoodustusseadme operaator 18559 Remondilukksepp 18698 Termoisoleertoodete pakkija 18992 Termoisoleertoodete kuivataja 19050 Termoisoleertoodete mahavõtja välja arvatud mati õmblemisel 19340 Fenoolija 19439 Soojustusmaterjali vormija 19612 Täitesulataja 19861 Remondi ja hoolduselektrik 23187 Meister vanemmeister 4 Savitelliste katusekivide ja keraamiliste plokkide tootmine 11578 Põletatud toodete väljalaadija 15193 Seina ja sidematerjalide põletaja kes põletab telliseid ringahjudes või tahke kütusel töötavates tunnelahjudes 18105 Toodete põletusahju laduja 5 Lubja ja silikaattelliste tootmine 11136 Aspiraatoritööline 11538 Lubjaahju tühjendaja 11912 Lubjapurustaja 12104 Toorme kütuse ja seinamaterjali laadija ahjude täitmisel ja tühjendamisel 13627 Kruvipumba juht 14435 Lubjamölder 18649 Lubjasorteerija 19217 Transporditööline lubja transpordil 19455 Pihustaja lubjapõletusahjude juures 6 Raudbetoon ja betoontoodete tootmine 13977 Ümberlaaduri juht tsemendi laadimisel 17531 Allmaagaleriide tööline 7 Pigi bituumeni ja tõrvatoodete tootmine 10375 Immutaja 10398 Bituumeniveetustaja 10433 Bituumenioksüdeerija 11368 Asfaldimassi keetja 11370 Bituumenikeetja 12084 Katlatäitja 13148 Katlapuhastaja 16093 Toruahju operaator 16097 Turboseguri operaator 16101 Puiste ja jahutusoperaator X KLAASITÖÖSTUS KERAAMIKATOODETE TOOTMINE 1 Segu ettevalmistamine klaasi ja klaasitoodete tootmine 11607 Gaasitööline 11768 Laadija täitematerjali mahalaadimisel 11918 Jahvataja 12119 Ahjutäitja 12145 Klaasikarastaja 12682 Valvepottsepp 13160 Kuivatusahjude ja trumlite kütja 13176 Peeglivärvija 13186 Värvikeetja 14991 Klaasiautomaatide seadistaja 15159 Klaasipõletaja 15416 Koldepottsepp 15537 Klaasipuhumispoolautomaadi operaator 16049 Klaasivormimismasina operaator 16358 Klaastoodete lõõmutaja 16393 Karussellsulataja 16397 Klaasilindi lõikaja 16542 Liivmatistaja 16680 Lõpp puhuja 16700 Klaasivalija 16818 Klaasipoleerija klaastoodete käsitsi poleerimisel 16936 Klaastoodete õgvendaja 17461 Sõeluja 17925 Leeklõikaja 17954 Klaasilõikaja kuumadel töödel 18393 Hõbetaja 18559 19861 Remondilukksepp remondi ja hooldus elektrik kes püsivalt töötab täite valmistusjaoskonnas ja kuumadel töödel 18740 Seguvalmistaja 18852 Klaasisulataja 18856 Klaasipuhuja 18986 Toorme ja materjalikuivataja 19017 Klaastoodete mahavõtja 19338 Fassettija 19454 Vormihoidja 19669 Klaastoodete käsitsi lihvija 23187 Jaoskonnameister vanemmeister mehaanik kes töötab täitevalmistus ja klaasisulatus jaoskonnas 2 Keraamikatoodete tootmine 11682 Ehituskeraamika glasuurija kes glasuurib tooteid pliiglasuuriga käsitsi 11918 Jahvataja 15169 Ehituskeraamika põletaja 15416 Koldepottsepp kuumadel töödel 17158 Glasuuri ja angoobivalmistaja pliiglasuuri valmistamisel 17184 Seguvalmistaja 18559 Remondilukksepp põhitootmise seadmete remondil ja hooldusel 18764 Ahjulaadija 18614 Täitekoostaja 19643 Ehituskeraamika lihvija kuivlihvimisel 19861 Remondi ja hoolduselektrik põhitootmises XI KERGETÖÖSTUS 1 Tekstiilitööstuse ühiskutsed 10083 Apreteerija 10306 Kaustifitseerija 10352 Merseriseerija 10519 Aniliinmustaga peitsija 10897 Immutaja 11027 Kanga termotöötleja 11088 Klooritaja 11366 Apretikeetja 11526 Linaluueemaldaja 11602 Trikookuduja tehiskarusnaha vahetul valmistamisel 12068 Lahuse ja värvikoostaja 12207 Kangaaurutaja 12208 Villaste toodete aurutaja 12749 Hapendaja 13170 Värvija 13891 Pesemismasinate juht kes peseb värvainete valmistamisel kasutatavaid toobreid harju kaste ja anumaid 15529 Karustaja tehnokalevi viimistlemisel 15602 Nõeltöötleja 15776 Kanga kedruse kõrvetaja 16055 16306 Pügaja karuseviimistleja tehiskarusnaha vahetul viimistlusel 16167 Lausriide valmistaja 16181 Kraasmasina tööline tehiskarusnaha vahetul valmistamisel 16279 Pleegitaja 16294 Keetja 16799 Poleerija 16848 Meistriabi kes teenindab ja seadistab pleegitus leotus painimis värvimis värvikeetmis tehnokalevi karboniseerimis ja viimistlusseadmeid 17399 Tehnokalevi pesija 17531 Töölised kes a kroomivad ja vasetavad valtse b toodavad liimitud lausriiet 17676 Jäätmetöötleja 18609 Kiusegaja 18912 Kalevivanutaja 18916 Kuivataja kes töötab tehnokalevi viimistlusel ja kamberkuivatites 18945 Trükikanga kuivataja trükimasinate kuivatite juures 19184 Trükivaltside söövitaja 19275 Märja kanga ja lõnga laduja 19373 Trikootoodete vormija sukkade sokkide ja sõrmkinnaste vormimisel 19586 Kraasmasinate korrastaja 2 Puuvillatööstus 11529 Jäätme eemaldaja 16419 Trumliharjaja käsitsi 17531 Töölised kes töötavad huntimisagregaatidel ja toormesegu koostamisel ketrusjäätmete ketrusel ja rõivavati tootmisel vativabrikus 3 Lina kanepi ja dzuuditööstus 11528 Sugetaku eemaldaja 15938 Immutusoperaator 16302 Kiuviimistleja linase riide tootmisel 16848 Meistriabi kes teenindab kraasimisseadmeid ja linakraasimismasinaid ja töötab märgketrusel 17073 Jäätmepressija 17166 Kiu ettevalmistaja 17202 Immutussegu valmistaja 17501 19136 Ketraja värtnapaelte korrastaja märgkudumisel 17531 Kraasimisseadmete ja linakraasimismasinate töölised 18194 Märgjäätmete koguja 4 Villatööstus 12710 Karboniseerija 15980 Huntimismasina tööline kes ropsib ketrus jäätmeid ja pesemata villa

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7116&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega samades ruumides ja samal ajal arvestades käesoleva seaduse s 11 52 sätestatut RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 11 52 Ööpäevaringsele erihooldusteenusele esitatavad nõuded kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule on ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kohustatud lisaks käesoleva seaduse s 11 51 sätestatud nõuetele 1 tagama et kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik ei lahkuks ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise ruumidest ega territooriumilt ilma ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja poolt tagatud saatjata 2 tagama ööpäevaringse pideva kontrolli ja ülevaate kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku liikumise asukoha ja tegevuste üle ja 3 tagama et kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik ei seaks ohtu ennast või teisi isikuid RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 11 53 Ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult osutavad isikud 1 Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja tagab 30 nimetatud teenust saava isiku kohta vähemalt ühe tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohaloleku ning lisaks vähemalt ühe tegevusjuhendaja kohaloleku päevasel ja õhtusel ajal 2 Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ebastabiilse remissiooniga raske sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega või sügava liitpuudega psüühikahäirega isikule tagab ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja 15 nimetatud teenust saava isiku kohta vähemalt ühe tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohaloleku ning lisaks vähemalt ühe tegevusjuhendaja kohaloleku päevasel ja õhtusel ajal 3 Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule tagab ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja 20 nimetatud teenust saava isiku kohta vähemalt ühe tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohaloleku ning lisaks vähemalt ühe tegevusjuhendaja kohaloleku päevasel ja õhtusel ajal RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 5 jagu Abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmine RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 1 jaotis Õigus taotleda abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 54 Abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohutuse riigi poolt ülevõtmine Abivahendite loetellu kantud abivahendi ostmisel või üürimisel võtab riik õigustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle tingimusel et 1 õigustatud isik ja abivahendi müüja või üürija lepivad kokku abivahendi müügis või üürimises tingimustel mis vastavad minimaalselt käesolevas jaos sätestatud nõuetele 2 abivahendi müüja või üürija nõustub käesolevas jaos sätestatud korras sellega et riik võtab abivahendi müümise või üürimise eest tasu maksmise kohustuse üle 3 abivahendi müüja või üürija ja riik on sõlminud käesoleva seaduse s 11 62 nimetatud lepingu RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 55 Õigustatud isikud 1 Õigus taotleda tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist on 1 alaealisel isikul 2 alates 18 eluaastast tööealisel isikul kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine 3 riikliku pensionikindlustuse seaduse s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul 2 Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele on õigus taotleda tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist 1 isikul rinnaproteesi ostmiseks 2 insuliini süstival diabeetikul glükomeetrite ostmiseks 3 isikul kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks 4 isikul silmaproteesi ostmiseks 5 alates 18 eluaastast tööealisel isikul kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2 tähenduses enesehoolde ja kaitseabivahendite ostmiseks 3 Tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemise õigust välja arvatud individuaalse abivahendi korral ei ole hoolekandeasutuses vangistuses või eelvangistuses viibival isikul 4 Abivahendi kasutamise vajaduse tuvastab vastavalt abivahendi keerukusele perearst eriarstiabi osutav eriarst või käesoleva seaduse s 11 13 sätestatud nõuetele vastav rehabilitatsioonimeeskond 5 Abivahendi kasutamise vajaduse tuvastaja kehtestab abivahendite loeteluga seostatult valdkonna eest vastutav minister määrusega 6 Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud isiku kasutuses on abivahend mille eest tasu maksmise kohustuse on riik üle võtnud on sellel isikul õigus taotleda uue sama nimetusega abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmist riigi poolt pärast isiku kasutuses oleva abivahendi kasutusaja lõppemist 7 Sotsiaalkindlustusamet võib erandkorras ja vajaduse korral eksperti kaasates otsustada tasu maksmise kohustuse ülevõtmise enne isiku kasutuses oleva abivahendi kasutusaja lõppemist kui 1 abivahendi kulumise tõttu ei ole selle kasutusaja lõpuni kasutamine võimalik 2 abivahend hävineb isikust sõltumatutel põhjustel 3 isik vajab abivahendit piirlimiidist suuremas koguses või 4 isik vajab abivahendit muudel põhjendatud juhtudel 8 Enne isiku kasutuses oleva abivahendi kasutusaja lõppemist tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise täpsustatud tingimused juhud ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 9 Tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemisel sellise abivahendi eest mille nimetus ei ole kantud abivahendite loetellu kuid mis on määratletud loetelus sisalduva rühma täpsusega kaasab Sotsiaalkindlustusamet menetlusse eksperdi RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 2 jaotis Abivahendite loetelu ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise määrad RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 56 Abivahendite loetelu 1 Abivahend käesoleva seaduse tähenduses on toode või vahend mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus ja töövõimet 2 Abivahendite loetelu kuhu kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 3 Abivahendite loetellu kantakse 1 abivahendite rühma nimetus 2 abivahendi ISO kood 3 abivahendi nimetus 4 abivahendi kasutusaeg sõltuvalt kulumise astmest 5 märge kas abivahend on müüdav 6 märge kas abivahend on üüritav 7 üüritava abivahendi puhul hoolduse minimaalne sagedus 8 koguseline piirlimiit aastate või kuude arvestuses 9 märge kas tegemist on individuaalse abivahendiga 10 õigustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär 11 abivahendi piirhind 12 uriini absorbeerivate abivahendite loetelus toote suurus ja imavus 13 abivahendi vajaduse tuvastaja 14 abistav kirjeldus millise funktsioonipiirangu või tervise probleemi korral abivahend sobib 4 Abivahendite rühm käesoleva seaduse tähenduses ühendab abivahendite loetelus sarnase funktsiooni ja sihtotstarbega abivahendeid 5 Abivahendi nimetus käesoleva seaduse tähenduses hõlmab sama funktsiooni ja sihtotstarbega abivahendeid 6 Abivahendi kasutusaeg käesoleva seaduse tähenduses on abivahendile kehtestatud ajaline periood mille lõppedes loetakse abivahend tarbimisväärtuse kaotanuks Abivahendi kasutusaeg on ühtlasi abivahendi üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel üüriperioodiks Riik ei võta tasu maksmise kohustust üle abivahendi eest mille kasutusaeg on lõppenud 7 Sellise abivahendi ostmise puhul millele on määratud koguseline piirlimiit kuu kohta mõistetakse käesoleva seaduse tähenduses kasutusajana perioodi mille möödumisega lõpeb tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise õigus RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 57 Abivahendite loetelu muutmine Abivahendi kandmisel abivahendite loetellu või abivahendite loetelust kustutamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume 1 meditsiiniliselt põhjendatud näidustust abivahendi kasutamiseks ja alternatiivsete abivahendite olemasolu 2 vastavust riigieelarvest abivahendite ostmise ja üürimise kuludeks määratud rahalistele vahenditele 3 abivahendi kulutõhusust RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 58 Piirhind piirmäär ja omaosalus 1 Piirhind on abivahendite loetelusse kantud sama funktsiooni ja sihtotstarbega abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks olev maksimaalne jaemüügihind 2 Müügi puhul lähtutakse piirhinna arvutamisel eelmisel aastal kõige enam ostetud abivahendi müügihinnast Piirhindade kujundamisel lähtutakse põhimõttest et 1 3 müügil olevatest abivahenditest oleksid piirhinnast kallimad ning 2 3 müügil olevatest abivahenditest oleksid samaväärsed või odavamad 3 Üürimise puhul lähtutakse piirhinna arvutamisel käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud müügi piirhinna kujunemisest Üürimise piirhindade kujundamisel lähtutakse täiendavalt abivahendite loetelus kehtestatud abivahendi kasutusajast kasutusaja jooksul hoolduse sagedusest ning hooldusele ja remondile kuluvast summast 4 Piirhindade ümberhindamisel võetakse aluseks 1 eelmise perioodi müügiandmed 2 turul kehtivad müügi üürimise ja hoolduse hinnakirjad 3 abivahendi kasutaja omaosalus 5 Informatsioon kehtivate piirhindade kohta peab olema abivahendi kasutajale taotluse esitamisel kättesaadav 6 Piirmäär on õigustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse protsentuaalne osa mis arvutatakse abivahendi jaemüügihinnast või piirhinnast kui jaemüügihind ületab piirhinda 7 Piirmäärade kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest 1 puude või abivajaduse süvenemise võimalikkus 2 puude või abivajadusega kaasnev toimetuleku häiritus ja teised humaansed kaalutlused 3 vastavus abivahendite jaoks eraldatud rahalistele vahenditele 8 Abivahendite loetelus kehtestatud piirmäärade suhtes kohaldatakse järgmisi erandeid 1 kuni 18 aastasel isikul eriarstiabi osutava eriarsti tõendi alusel piirmäär 50 protsenti 2 kuni 18 aastasel isikul kellel on tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel või kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist piirmäär 90 protsenti 3 kuni 26 aastasel isikul kes õpib põhikoolis gümnaasiumis kutseõppeasutuses rakenduskõrgkoolis või ülikoolis ning kes vastab käesoleva seaduse 11 55 lõike 1 punktis 2 või lõike 2 punktis 5 sätestatule piirmäär 90 protsenti 9 Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja riigi osaluse summa vahe kuid mitte väiksem kui 7 eurot Sotsiaalkindlustusamet võib isiku taotlusel erandkorras ja vajaduse korral eksperti kaasates vähendada abivahendi omaosalust 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest kui 1 isiku majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda 2 abivahendi soetamine tekitab isikule suures ulatuses lisakulutusi 3 isik ei ole muudel põhjendatud juhtudel võimeline omaosalust täies ulatuses tasuma 10 Abivahendi omaosaluse vähendamise täpsustatud tingimused juhud ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 11 Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatut ei kohaldata naha kaitse ja puhastamise vahendite uriini suunavate abivahendite uriinikogujate ja uriini absorbeerivate abivahendite kohta ning abivahendite üürimisel RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 3 jaotis Tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine ja otsustamine ning abivahendi järjekord RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 59 Tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine 1 Tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemiseks esitab käesoleva seaduse 11 55 lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktides 1 4 nimetatud isik taotluse Sotsiaalkindlustusametile Esmakordsel taotlemisel või 11 55 lõikes 7 ja 11 58 lõikes 9 nimetatud erandite taotlemise korral esitavad taotluse kõik 11 55 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses sisalduvate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 3 Sotsiaalkindlustusamet kontrollib taotluse saamisel kas käesoleva seaduse 11 55 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikule on töövõime hindamise käigus antud soovitus abivahendi vajaduse kohta ning võtab seda tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamisel arvesse 4 Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotluse esitamisega võrdsustatakse käesoleva seaduse 11 55 lõigetes 1 ja 2 nimetatud õigustatud isiku pöördumine abivahendi müüja või üürija poole abivahendi ostmiseks või üürimiseks nõutava dokumentatsiooniga RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 60 Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsustamine 1 Sotsiaalkindlustusamet otsustab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise 30 kalendripäeva jooksul taotluse ja nõutava dokumentatsiooni esitamisest arvates 2 Käesoleva seaduse 11 59 lõikes 4 nimetatud juhtudel võtab riik tasu maksmise kohustuse üle abivahendi müüja või üürija poolt elektroonilise abivahendikaardi täitmisest arvates RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2018 3 Elektroonilise abivahendikaardi andmekoosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 välja arvatud lõige 2 mis jõustub 01 01 2018 11 61 Abivahendi järjekord 1 Kui riigieelarves ei ole piisavalt rahalisi vahendeid paneb Sotsiaalkindlustusamet õigustatud isiku tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmiseks järjekorda 2 Sotsiaalkindlustusamet teavitab õigustatud isikut kui järjekord on jõudnud õigustatud isikuni 3 Õigustatud isik kaotab õiguse tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisele kui ta ei pöördu abivahendi müüja või üürija poole abivahendi ostmise või üürimise lepingu sõlmimiseks 60 kalendripäeva jooksul käesoleva seaduse s 11 60 nimetatud otsuse või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teavituse kättetoimetamise kuupäevast arvates 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata nende abivahendite müügile millele on määratud koguseline piirlimiit kuu kohta RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 4 jaotis Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 62 Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping 1 Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise leping on kokkulepe millega Sotsiaalkindlustusamet ja abivahendi müüja või üürija lepivad kokku korras millega Sotsiaalkindlustusamet võtab õigustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse 2 Sotsiaalkindlustusamet sõlmib lepingu abivahendi müüja või üürijaga kes vastab käesoleva seaduse s 11 63 sätestatud nõuetele 3 Sotsiaalkindlustusamet kontrollib enne lepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja kui ilmneb et abivahendi müüjal või üürijal on maksuvõlg siis lepingut ei sõlmita 4 Sotsiaalkindlustusamet sõlmib lepingu kuni kolmeaastase tähtajaga kuid mitte lühemaks tähtajaks kui üks aasta RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 5 jaotis Nõuded abivahendi müümisel või üürimisel RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 11 63 Nõuded abivahendi müüjale või üürijale 1 Abivahendi müüja või üürija kes soovib sõlmida käesoleva seaduse s 11 62 nimetatud lepingu või kellel on Sotsiaalkindlustusametiga kehtiv 11 62 kohane leping ja kes müüb või üürib abivahendeid mille eest tasumise kohustuse võtab riik üle peab 1 tagama käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele vastavate töötajate olemasolu ettevõtte igas müügipunktis 2 tagama vajaliku võimekuse kõigi müüdavate ja üüritavate abivahendite käesoleva seaduse nõuetele vastavaks hoolduseks 3 tagama õigustatud isikule abivahendi üleandmisel abivahendi kasutamise koolituse vähemalt valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud ulatuses 4 tagama et teenuse osutamise koht vastab tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele 5 tagama teenuse osutamise kohale juurdepääsu ehitusseaduse 3 lõike 10 alusel kehtestatud nõuete kohaselt RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2018 6 tagama delikaatsete isikuandmete töötlemise isikuandmete kaitse seadusega kehtestatud korras 7 tagama informatsiooni kättesaadavuse müüdavate ja üüritavate abivahendite hindade ja piirhindade kohta 8 edastama müüdud ja üüritud abivahendite kohta informatsiooni Sotsiaalkindlustusametile 9 olema kehtestanud asutusesisese kaebuste esitamise korra 2 Abivahendi müüja või üürija peab tagama ettevõtte igas müügipunktis vähemalt ühe spetsialisti olemasolu kellel on kutseseaduse alusel välja antud abivahendi spetsialisti kutse RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2018 3 Abivahendi kasutamise koolituse täpsustatud korra ja ulatuse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 4 Abivahendi müüja või üürija peab käesoleva seaduse s 11 62 nimetatud lepingu kehtivuse ajal tagama et meditsiiniseadme seaduse 29 alusel asutatud meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus kajastub tema pakutavate abivahendite kohta järgmine teave 1 jae ja üürihinnad 2 teenuse osutamise koha kontaktid 3 abivahendite kirjeldused 5 Isikul kelle tasu maksmise kohustuse võttis riik üle ja kes on kasutusaja lõppedes abivahendi kasutaja on eelisõigus selle abivahendi väljaostmiseks või üürimise jätkamiseks 6 Abivahendi müüja või üürija on kohustatud pärast abivahendi kasutusaja lõppemist võtma selle tasuta tagasi RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 välja arvatud lõike 1 punkt 5 ja lõige 2 mis jõustuvad 01 01 2018 6 jagu Lapsehoiuteenus RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 12 1 Lapsehoiuteenus 1 Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või käesoleva seaduse 25 2 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja 2 Kui lapsehoiuteenust välja arvatud raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või käesoleva seaduse 25 2 lõikes 1 nimetatud hooldajale osutatav lapsehoiuteenus rahastatakse kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest kehtestab lapsehoiuteenust saama õigustatud isikute ringi lapsehoiuteenuse rahastamise mahu ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja korra kohaliku omavalitsusüksuse volikogu RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 12 2 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isikud Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või käesoleva seaduse 25 2 lõikes 1 nimetatud hooldajal edaspidi lapsehoiuteenusele õigustatud isik kuni selle kalendriaasta lõpuni kui laps saab 18 aastaseks eeldusel et 1 raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis 2 lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega välja arvatud käesoleva seaduse s 25 1 sätestatud lapse perekonnas hooldamine 3 laps ei viibi samal ajal haridusasutuses RT I 2006 55 405 jõust 01 02 2007 12 3 Lapsehoiuteenuse osutajana tegutsemine 1 Täielikult või osaliselt riigi või kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja juriidiline isik kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba 2 Kui tegevusluba soovitakse taotleda sõltumata lapsehoiuteenuse osalisest või täielikust rahastamisest riigi või kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest kohaldatakse sellele käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning käesoleva seaduse des 12 7 ja 12 8 sätestatud nõudeid RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 12 4 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine 1 Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele valla või linnavalitsusele 2 Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenusele õigustatud isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vormi ning nõutavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2006 55 405 jõust 01 02 2007 12 5 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise haldusleping 1 Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks eeldusel et 1 raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele valla või linnavalitsusele on esitatud käesoleva seaduse 12 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid 2 raske või sügava puudega lapsele ei ole sama kalendriaasta jooksul osutatud riigi rahastatavat lapsehoiuteenust Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud maksimaalse maksumuse ulatuses 3 raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus on teinud kindlaks et nimetatud lapsele ei osutata riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamisega samal ajal teisi hooldamist tagavaid sotsiaalteenuseid või raske või sügava puudega laps ei viibi samal ajal haridusasutuses 2 Kui raske või sügava puudega lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus muutub pärast käesoleva seaduse 12 4 lõikes 2 nimetatud otsuse tegemist teavitab lapsehoiuteenusele õigustatud isik uut elukohajärgset valla või linnavalitsust riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse rahuldamise otsusest 3 Raske või sügava puudega lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse muutumisel kohustub kohalik omavalitsus kus nimetatud laps oli viimati registreeritud kandma raske või sügava puudega lapse uue elukohajärgse kohaliku omavalitsuse taotlusel üle raske või sügava puudega lapse riigi rahastatava lapsehoiuteenuse jaoks eraldatud vahendid raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele RT I 2006 55 405 jõust 01 02 2007 12 6 Lapsehoiuteenuse riiklik rahastamine 1 Lapsehoiuteenusele õigustatud isikule osutatavat lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarvest valla või linnaeelarvesse eraldatud vahenditest Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendid eraldatakse valla või linnaeelarvesse maavalitsuste kaudu vastavalt kohalikus omavalitsuses elavate raske või sügava puudega laste arvule iga aasta 1 detsembri seisuga 2 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse raske või sügava puudega lapse kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 3 Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus tasub lapsehoiuteenuse osutamise eest käesoleva seaduse 12 5 alusel sõlmitud lepingu kohaselt esitatud arvete alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud maksimaalse maksumuse ulatuses 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rahaliste vahendite ülejääki võib valla või linnavalitsus kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks valla või linnavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras RT I 2006 55 405 jõust 01 02 2007 12 7 Lapsehoidjale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule esitatavad nõuded 1 Lapsehoidja on füüsiline isik kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse 2 Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vastama käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele 3 Isik peab lapsehoidjana tegutsemiseks 1 omama kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistust või 2 olema lõpetanud eripedagoogika koolieelse pedagoogika lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala RT I 30 12 2011 3 jõust 01 01 2012 3 1 Lapsehoidja peab olema lastega vahetult töötanud vähemalt kuus kuud viimase kümne aasta jooksul juhul kui eriala lõpetamisest on möödunud rohkem kui kümme aastat Isik kellel ei ole lapsehoidja kutsetunnistust peab olema läbinud vähemalt 16 tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul RT I 30 12 2011 3 jõust 01 01 2012 4 Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis peab muu seda eluruumi kasutav täieliku teovõimega isik olema lastega koosolemiseks vajaliku vaimse tervisega ning vastama käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 3 6 sätestatud nõuetele 4 1 Lapsehoiuteenust ei tohi osutada lapsehoidja eluruumis kui sama eluruumi kasutab isik keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku s 133 133 3 141 145 1 175 175 1 või 178 179 sätestatud kuriteo eest mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi RT I 13 12 2013 5 jõust 23 12 2013 5 Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis peab muu seda eluruumi kasutav täisealine isik läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu ja tal peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta 6 Perearst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab kirjaliku tervisetõendi 12 8 Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded 1 Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib lapsehoidja hoida 1 lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides korraga kuni viit last kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud 2 väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume korraga kuni 10 last kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud 2 Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last loetakse kõiki lapsehoiuteenusel viibivaid raske või sügava puudega lapsi alla kolmeaastaseid lapsi ning lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavaid raske või sügava puudega isikuid ja alla kolmeaastaseid lapsi kahe lapse eest 3 Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides või muudes lapsehoiuks sobivates ruumides Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele 3 1 Lapsehoiuteenuse osutamisel korraga rohkem kui kümnele lapsele ühes tegevuskohas peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid nendele ruumidele juurdepääsuteed ja ruumidest väljapääsuteed vastama ehitusseadustikus sätestatud ja selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuetele mis kehtivad koolieelsetele lasteasutustele RT I 23 03 2015 3 jõust 01 07 2015 4 Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel 1 tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele Lapsehoiuteenuse osutaja peab toitlustamisel tagama toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise vastavalt toiduseaduses sätestatule 2 kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele 5 Lapsehoidja lähtub oma töös lapsehoiuteenusele õigustatud isiku juhistest ning lapse huvidest Lapsehoiuteenusele õigustatud isik ning lapsehoidja vahetavad teineteisega lapse hooldamisega seonduvat teavet 6 Riigi või kohaliku omavalitsusüksuse rahastatava lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud käesoleva seaduse 6 punkti 8 1 alusel kehtestatud korras koostama statistilisi aruandeid lapsehoiuteenuse kohta ja esitama need lapsehoiuteenuse osutamise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 7 jagu Koduteenused RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 13 Koduteenused 1 Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla 2 Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra kehtestavad kohalikud omavalitsusorganid 8 jagu Eluasemeteenused RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 14 Eluasemeteenused 1 Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestab valla või linnavolikogu elamuseaduse 8 punkti 2 alusel 2 Isikuid kellel on raskusi eluruumis liikumise endaga toimetuleku või suhtlemisega abistab valla või linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel 9 jagu Hooldamine perekonnas RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 15 Hooldamine perekonnas 1 Hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas perekonnas kelle liikmete hulka ta ei kuulu 2 Hooldamine perekonnas toimub valla või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel 10 jagu Asenduskoduteenus RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 15 1 Asenduskoduteenus Asenduskoduteenus on käesoleva seaduse s 15 3 nimetatud teenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 2 Asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud isikud 1 Õigus asenduskoduteenusele on lapsel edaspidi asenduskoduteenusele õigustatud laps kes vastab käesoleva seaduse 25 1 lõikes 1 sätestatud tingimustele ning kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta käesoleva seaduse 25 2 lõikes 1 nimetatud hooldaja 1 1 Asenduskoduteenusele õigustatud laps on ka käesoleva seaduse 25 1 lõikes 1 1 nimetatud laps samas lõikes sätestatud tingimustel RT I 18 04 2013 2 jõust 28 04 2013 2 Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatakse asenduskoduteenust 1 kuni lapse 18 aastaseks saamiseni 2 statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 3 kutseõppeasutuses rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse või magistriõppes samal kalendriaastal kui ta omandas põhi kesk või kõrghariduse RT I 03 03 2011 3 jõust 13 03 2011 15 3 Asenduskoduteenuse osutamine Asenduskoduteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja juriidiline isik kohaliku omavalitsuse asutus valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav asutus kellele on teenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 4 Asenduskoduteenusele suunamine 1 Asenduskoduteenusele õigustatud lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus teeb otsuse lapse asenduskoduteenusele suunamise kohta arvestades käesoleva seaduse s 25 31 lõikes 2 ja 32 lõikes 2 sätestatud nõudeid Lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus valib lapsele sobiva asenduskoduteenuse osutaja ja esitab seejärel asenduskoduteenuse rahastamise taotluse lapse elukohajärgsele maavanemale koos lapse isikut tõendava dokumendi ärakirjaga ning ärakirja vähemalt ühest järgmistest dokumentidest 1 dokumendist mis tõendab et lapse vanemad on surnud tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud 2 kohtumäärusest lapse vanemale eestkostja määramise kohta 3 kohtulahendist lapse vanemalt isikuhooldusõiguse peatamise piiramise või täieliku äravõtmise kohta RT I 13 12 2014 2 jõust 01 01 2016 4 kohtulahendist lapse vanematest eraldamise kohta RT I 2009 60 395 jõust 01 07 2010 5 dokumendist vanemate eelvangistuses või vangistuses viibimise kohta 2 Lapse elukohajärgne maavanem lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus ja asenduskoduteenuse osutaja sõlmivad asenduskoduteenuse osutamiseks halduslepingu edaspidi asenduskoduteenuse haldusleping 3 Lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus annab asenduskoduteenuse osutajale teavet lapse kohta kelle hooldamiseks on sõlmitud asenduskoduteenuse haldusleping 4 Lapse elukohajärgse valla või linnavalitsuse sotsiaalvaldkonnaga tegelev ametnik külastab asenduskoduteenusel viibivat last tema arenguga tutvumiseks ning lapse heaolu hindamiseks vähemalt kaks korda aastas RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 5 Asenduskoduteenuse rahastamine 1 Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatavat teenust rahastatakse riigieelarvest Rahastamise tagab Sotsiaalministeerium maavalitsuste kaudu 2 Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse hinna ning maksimaalse maksumuse asenduskoduteenusele õigustatud lapse kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega 3 Lapse elukohajärgne maavanem tasub lapsele asenduskoduteenuse osutamise eest käesoleva seaduse 15 4 lõike 2 alusel sõlmitud lepingu kohaselt esitatud arvete alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud maksimaalse maksumuse ulatuses 4 Maavanemal on õigus anda halduslepinguga käesoleva seaduse 7 lõike 1 punktis 7 1 nimetatud asenduskoduteenuse rahastamise korraldamine koos asenduskoduteenuse halduslepingu sõlmimise õigusega täitmiseks kohalikule omavalitsusüksusele 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud halduslepinguga üle antud rahaliste vahendite ülejääki võib valla või linnavalitsus kasutada laste ja peredega seotud sotsiaalteenuste mille eesmärgiks on välistada lapse muutumine asenduskoduteenuse õigustatud subjektiks osutamiseks ning arendamiseks valla või linnavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 6 Asenduskoduteenuse halduslepingu muutmine ja ennetähtaegne lõpetamine 1 Lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus on kohustatud asenduskoduteenuse halduslepingu muutmise vajaduse ilmnemisel lepingu tingimused üle vaatama kaasates lepingu pooli ning tegema lepingusse pooltevahelisest kokkuleppest lähtuvad muudatused 2 Asenduskoduteenuse haldusleping lõpetatakse ennetähtaegselt kui 1 lepingu jätkamine on vastuolus lapse huvidega 2 laps kelle kasuks asenduskoduteenuse haldusleping sõlmiti sureb 3 asenduskoduteenuse osutaja tegevusluba lõpeb või tunnistatakse see kehtetuks RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 7 Asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumendid 1 Lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus kogub ja säilitab asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumente 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 3 Pärast asenduskoduteenuse halduslepingu sõlmimist annab asenduskoduteenusele suunatud lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus asenduskoduteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle teenuse osutajale 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 5 Asenduskoduteenuse halduslepingu lõpetamisel annab asenduskoduteenuse osutaja tema valduses olevad asenduskoduteenusel viibinud lapse dokumendid üle lapse elukohajärgsele valla või linnavalitsusele 6 Asenduskoduteenusele õigustatud lapse lapsendamisel talle eestkostja määramisel tema abiellumisel või täisealiseks saamisel annab lapse elukohajärgne valla või linnavalitsus tema valduses olevad asenduskoduteenusel viibinud lapse dokumendid allkirja vastu üle lapse seaduslikule esindajale või täisealiseks saanud lapsele RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 8 Asenduskoduteenusele esitatavad nõuded 1 Asenduskodu pere koosneb kuni kuuest asenduskoduteenusele suunatud lapsest 2 Iga asenduskodu pere kohta peab olema vähemalt üks käesoleva seaduse 15 9 lõikes 5 sätestatud nõuetele vastav kasvatusala töötaja või perevanem 3 Kui asenduskodu pere lapsed viibivad asenduskodus peab seal iga asenduskodu pere kohta ööpäevaringselt viibima vähemalt üks kasvatusala töötaja või perevanem Kui asenduskodu pere lastest üle poole on alla kolmeaastased või raske või sügava puudega lapsed peab asenduskodu peres päevasel ja õhtusel ajal viibima kaks kasvatusala töötajat või perevanem ja kasvatusala töötaja 4 Kui asenduskodu pere laps viibib väljaspool asenduskodu peab asenduskoduteenuse osutaja tagama eemalviibivale lapsele võimaluse võtta vajaduse korral ühendust kasvatusala töötaja või perevanemaga 5 Asenduskoduteenuse osutaja on kohustatud 1 tagama asenduskoduteenusel viibiva lapse hooldamise kasvatamise arendamise ja turvalisuse 2 tagama asenduskoduteenusel viibiva lapse kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumise 3 teatama lapse surmaga lõppenud õnnetusest viivitamata politseisse ning käesoleva seaduse 15 4 lõike 2 alusel sõlmitud lepingu osapooltele 4 osutama asenduskoduteenust või olema valmis asenduskoduteenuse osutamiseks vähemalt neljale lapsele 5 tagama et temaga lepingulises suhtes olev kasvatusala töötaja vastaks käesoleva seaduse 15 9 lõigetes 2 6 ja perevanem 15 10 lõikes 2 sätestatud nõuetele 6 koostama käesoleva seaduse 6 punkti 8 1 alusel kehtestatud korras statistilisi aruandeid asenduskoduteenuse kohta ja esitama need asenduskoduteenuse osutamise asukohajärgsele maavanemale 6 Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuste täpsema sisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 9 Nõuded asenduskodu kasvatusala töötajatele 1 Asenduskodu kasvatusala töötajad on abikasvataja nooremkasvataja kasvataja ja vanemkasvataja 2 Kasvatusala töötaja peab olema täieliku teovõimega isik kes vastab käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele 3 Abikasvataja peab lisaks käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele vastama veel järgmistele nõuetele 1 tal peab olema vähemalt keskharidus 2 ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud 160 tunnise sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse või ta peab olema sellele registreerunud Kui töölepingu sõlmimisel on abikasvataja eespool nimetatud täienduskoolitusele registreerunud peab ta selle läbima vähemalt kolme aasta jooksul abikasvataja ametikohale tööleasumisest arvates 4 Nooremkasvataja peab lisaks käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele vastama veel järgmistele nõuetele 1 tal peab olema pedagoogiline või sotsiaaltööalane keskeri või kõrgharidus või 2 tal peab olema keskharidus muu keskeri või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud 160 tunnise sotsiaaltöö ja 160 tunnise pedagoogika täienduskoolituse 5 Kasvatajal peab olema vähemalt aastane lastega töötamise kogemus ja ta peab vastama lisaks käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele veel järgmistele nõuetele 1 tal peab olema pedagoogiline keskeri või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud 160 tunnise sotsiaaltöö täienduskoolituse 2 tal peab olema sotsiaaltööalane keskeri või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud 160 tunnise pedagoogika täienduskoolituse või 3 tal peab olema muu keskeri või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud 160 tunnise sotsiaaltöö ja 160 tunnise pedagoogika täienduskoolituse 6 Vanemkasvatajana töötav isik peab lisaks käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele vastama käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 või 2 toodud nõuetele ning 1 tal peab olema vähemalt kolmeaastane töökogemus laste hoolekande valdkonnas 2 ta peab olema juhendanud vähemalt kolm kuud praktikante nooremkasvatajaid või kasvatajaid 3 ta peab olema koostanud erialase uurimistöö või osalenud laste hoolekande arendustegevuses 7 Kasvatusala töötajate vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 2 6 kehtestatud nõuetele kontrollib asenduskoduteenuse osutaja 8 Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 5 nimetatud sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra ja täienduskoolituste õppekavad kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 15 10 Nõuded perevanemale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule 1 Perevanem on füüsiline isik kes elab ööpäevaringselt koos asenduskodu perega 2 Perevanem peab olema täieliku teovõimega isik kes 1 vastab käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 2 6 sätestatud nõuetele 2 on vähemalt 25 aastane 3 vastab vähemalt käesoleva seaduse 15 9 lõikes 5 kasvatajale kehtestatud nõuetele ning on täiendavalt läbinud käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud koolituse 3 Perevanem võib kasvatada ja hooldada korraga kuni kuut last 4 Igal perevanemal peab olema vähemalt nooremkasvatajale kehtestatud nõuetele vastav osalise või täistööajaga töötav abiline 5 Perevanem võib töölepingu alusel töötada või muu lepingu alusel teisi teenuseid osutada asenduskoduteenusel viibiva lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse nõusolekul kui töötamine või teiste teenuste osutamine ei takista perevanemal käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmist 6 Perevanem võib asenduskoduteenuse osutamisel kasutada kolmanda isiku abi 42 kalendripäeval aastas 7 Perevanema vastavust käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele kontrollib asenduskoduteenuse osutaja 8 Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides peab täieliku teovõimega isik kellega perevanemal on ühine eluruum vastama käesoleva seaduse 25 2 lõike 1 punktides 3 6 sätestatud nõuetele ning tal peab olema lastega koosolemiseks vajalik vaimne tervis 8 1 Asenduskoduteenust ei tohi osutada perevanema eluruumis kui sama eluruumi kasutab isik keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku s 133 133 3 141 145 1 175 175 1 või 178 179 sätestatud kuriteo eest mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi RT I 13 12 2013 5 jõust 23 12 2013 9 Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides peab perevanemaga ühist eluruumi kasutav täisealine isik läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu ja tal peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta 10 Perearst teostab nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab kirjaliku tervisetõendi 15 11 Asenduskoduteenuse osutamine saatjata alaealisele välismaalasele alaealisele inimkaubanduse ohvrile ja seksuaalselt väärkoheldud alaealisele 1 Sotsiaalkindlustusamet otsustab asenduskoduteenusele suunamise 1 saatjata alaealise välismaalase puhul 2 ohvriabi seaduse tähenduses alaealise inimkaubanduse ohvri ja ohvriabi seaduse 3 lõikes 2 2 nimetatud alaealise puhul 3 ohvriabi seaduse tähenduses seksuaalselt väärkoheldud alaealise puhul 2 Sotsiaalkindlustusamet valib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule sobiva asenduskoduteenuse osutaja ning sõlmib asenduskoduteenuse osutaja ja alaealise seadusliku esindajaga asenduskoduteenuse osutamiseks halduslepingu 3 Sotsiaalkindlustusamet täidab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku asenduskoduteenusele suunamisel käesoleva seaduse 15 4 lõigetes 3 ja 4 s 15 6 s 15 7 ja selle alusel kehtestatud määruses ning 15 10 lõikes 5 sätestatud kohaliku omavalitsusüksusüksuse kohustusi 4 Asenduskoduteenuse halduslepingu lõpetamisel annab asenduskoduteenuse osutaja tema valduses olevad Sotsiaalkindlustusameti suunamisel asenduskoduteenusel viibinud isiku dokumendid üle Sotsiaalkindlustusametile 5 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule osutatavat asenduskoduteenust rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti kaudu RT I 18 04 2013 2 jõust 28 04 2013 11 jagu Hooldamine hoolekandeasutuses RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 16 Hooldamine hoolekandeasutuses 1 Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine sealhulgas ravimine põetamine kasvatamine ja arendamine 2 Päevane hoolekandeasutus on asutus kus viibivate isikute päevase hooldamisega toetatakse nende isikute või perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut 3 Ööpäevane hoolekandeasutus on asutus kus viibivad isikud kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega RT I 2004 89 603 jõust 01 01 2005 12 jagu Nõuded hoolekandeasutustele RT I 2008 58 329 jõust 01 01 2009 17 Lapse ajutiselt perekonda andmise korraldus RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 1 Kehtetu RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 2 Kehtetu RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 3 Kehtetu RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 4 Kehtetu RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 5 Kehtetu RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 6 Kehtetu RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 7 Laste hoolekandeasutuses elava lapse ajutiselt perekonda andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 17 1 Hoolekandeasutuste kohustus esitada aruandeid Hoolekandeasutused koostavad käesoleva seaduse 6 punkti 8 1 alusel kehtestatud korras sotsiaalhoolekandealaseid statistilisi aruandeid ja esitavad need maavanemale RT I 2004 89 605 jõust 01 01 2005 18 Hoolekandeasutuste liigid 1 Hoolekandeasutused on 1 päevakeskus päevast hooldamist osutav asutus 2 tugikodu kodus elavatele puuetega isikutele päevast või perioodilist ööpäevast hooldamist osutav asutus 3 varjupaik isikutele ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus 4 asenduskodu käesoleva seaduse s 15 2 nimetatud lastele asenduskoduteenuse osutamise koht RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 5 noortekodu asenduskodust erivajadustega õpilaste koolist või koolkodust pärit või vanemliku hoolitsuseta jäänud üle 15 aastastele noortele elamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus RT I 2006 55 405 jõust 01 01 2007 6 üldhooldekodu eakatele ja puuetega isikutele elamiseks hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus RT I 30 12 2011 3 jõust 09 01 2012 7 koolkodu puuetega kooliealistele lastele elamiseks hooldamiseks arendamiseks ja õpetamiseks loodud asutus 8 sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus erivajadustega isikutele aktiivseks rehabiliteerimiseks loodud asutus 9 erihooldekodu teenuse osutaja omandis või kasutuses olevad ruumid ja territoorium kus osutatakse korraga rohkem kui viiele erivajadusega isikule kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust välja arvatud kohtumäärusega ööpäevaringset erihooldusteenust RT I 21 03 2014 1 jõust 31 03 2014 2 Ööpäevased hoolekandeasutused on üldjuhul eraldi lastele eakatele psüühikahäirega isikutele ja teistele sotsiaalselt

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=13907&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  enamat alla 19 aastast last RT I 2006 61 459 jõust 01 01 2007 4 töötaja või ametniku puhul keda on nimetatud ravikindlustuse seaduse 5 lõike 4 punktis 5 RT I 2006 61 459 jõust 01 01 2007 5 kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või ametniku puhul kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja toetuste seaduse 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud RT I 2010 38 232 jõust 01 07 2010 6 töötaja või ametniku puhul kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist edaspidi riikliku pensioni saaja või kellel vastavalt töövõimetoetuse seadusele on tuvastatud osaline või puuduv töövõime edaspidi osalise või puuduva töövõimega isik RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 5 Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumäära 12 kordselt summalt välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatud juhul ning juhul kui füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik või maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 6 Kui füüsilisest isikust ettevõtja on maksustamisperioodi kestel kantud äriregistrisse või kustutatud äriregistrist või saanud riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud kuude arvuga või riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud kuude arvuga RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 7 Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse 6 alusel riik linn vald või juriidiline isik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumäära 12 kordsest summast väiksem võib tema ettevõtlusest saadud tulu alusel makstava sotsiaalmaksu summa olla nimetatud summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel et tööandja või käesoleva seaduse 6 alusel riigi linna valla või juriidilise isiku poolt tema eest ja ettevõtlusest saadud tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne sellelt summalt arvutatud maksusummaga RT I 10 01 2014 2 jõust 20 01 2014 8 Füüsilisest isikust ettevõtja kes on äriseadustiku 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus ja lõppkuupäeva ning notar vandetõlk ja kohtutäitur kelle kohta on maksukorralduse seaduse 20 1 kohaselt teatatud Maksu ja Tolliametile samad andmed maksavad sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga RT I 25 10 2012 1 jõust 01 12 2012 2 1 Sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse eelarveaastaks riigieelarvega Riigieelarvega kehtestatav kuumäär ei või olla väiksem kui eelarveaastale eelnenud aasta 1 juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär RT I 2009 5 35 jõust 01 07 2009 3 Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad summad Sotsiaalmaksuga ei maksustata järgmisi käesoleva seaduse 2 lõikes 1 nimetatud isikutele makstud summasid või antud soodustusi 1 tulumaksuseaduse 13 lõike 3 punktides 1 2 1 6 ja 14 ning 31 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud väljamakseid RT I 11 07 2014 5 jõust 01 01 2015 2 väljamakseid Eesti välisesindustes töötavatele asukohariigi elanikele kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti 3 töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 12 2 alusel makstavat haigushüvitist mis ei ületa töötaja keskmist töötasu ning 13 lõikest 1 tulenevaid tööandja kulutusi töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks RT I 2009 15 93 jõust 01 07 2009 4 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse 3 Vabariigi Valitsuse seaduse 31 1 ja välisteenistuse seaduse 62 lõike 1 alusel tehtavaid väljamakseid RT I 2010 1 2 jõust 01 01 2014 jõustumine muudetud RT I 29 12 2012 1 5 töölepingu seaduse des 66 ja 135 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 10 lõikes 5 sätestatud täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest makstavat töötasu hüvitist RT I 2010 38 232 jõust 01 07 2010 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2009 aasta 1 juulist 6 kehtetu RT I 11 07 2014 5 jõust 01 01 2015 7 Eesti residendi poolt mitteresidendile tulumaksuseaduse 6 lõigete 3 ja 5 tähenduses makstud käesoleva seaduse 2 lõike 1 punktides 1 ja 6 nimetatud tasusid kui töö tegemise koht asub välisriigis 8 summasid mida makstakse isikule kes viibib kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohas 9 Riigikogu liikme staatuse seaduse de 30 31 33 ja 34 alusel Riigikogu liikmele tehtavaid väljamakseid RT I 2007 44 316 jõust 14 07 2007 10 kehtetu RT I 10 07 2012 2 jõust 01 04 2013 11 kehtetu RT I 2002 111 662 jõust 01 01 2003 12 tasusid mida makstakse mitteresidendile kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana välisriigis ja tõendab et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või makseid välisriigis 13 ravikindlustuse seaduse 14 lõike 1 alusel makstud summasid 14 kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust RT I 10 07 2012 2 jõust 01 04 2013 15 väljamakseid mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata RT I 01 06 2013 1 jõust 01 07 2013 16 politsei ja piirivalve seaduse 37 1 lõike 8 1 alusel makstavat politseiametniku vormiriietuse hüvitist RT I 19 03 2015 2 jõust 29 03 2015 4 Sotsiaalmaksu maksja Sotsiaalmaksu maksab 1 residendist juriidiline isik 2 füüsiline isik 3 Eestis püsivat tegevuskohta omav või käesoleva seaduse 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid tegev mitteresident 4 riigi valla või linnaasutus 5 riik vald või linn käesoleva seaduse s 6 sätestatud juhtudel RT I 2004 89 604 jõust 01 04 2005 5 Kindlustatav Kindlustatav käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva seaduse 2 lõikes 1 nimetatud tasu tulu või hüvitist saanud isik kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu või kes enda eest ise maksab sotsiaalmaksu samuti käesoleva seaduse des 6 ja 6 1 nimetatud isik RT I 02 07 2012 8 jõust 01 08 2012 6 Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud 1 Riik või avalik õiguslik juriidiline isik maksab sotsiaalmaksu järgmiste isikute eest RT I 2009 26 161 jõust 28 05 2009 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2009 aasta 1 maist 1 üks Eestis elav ning alla 3 aastast Eestis elavat last kasvatav vanem eestkostja või hooldaja kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping või isik kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3 aastast last 1 1 üks Eestis elav mittetöötav vanem kes kasvatab kolme või enamat alla 19 aastast Eestis elavat last kellest vähemalt üks on alla 8 aastane 2 välisteenistuse seaduse 67 ja avaliku teenistuse seaduse 46 alusel abikaasatasu saav isik RT I 06 07 2012 1 jõust 01 04 2013 2 1 rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuse ameti või teenistuskohale lähetatud ametnik või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 2 2 Vabariigi Presidendi ametivolituste ajal ja pärast ametivolituste lõppemist Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 ajateenija või asendusteenistuja RT I 10 07 2012 2 jõust 01 04 2013 3 1 isik kellel on aja reserv või asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus kui isiku eest ei maksta sotsiaalmaksu käesoleva seaduse 2 lõikes 1 või käesolevas lõikes sätestatud muul alusel RT I 10 07 2012 2 jõust 01 04 2013 3 2 pikaajaliselt välisriiki riiklike ülesannete täitmiseks lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 4 kehtetu RT I 2008 58 329 jõust 01 03 2009 5 äriühingu mittetulundusühingu sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja kes on osalise või puuduva töövõimega isik käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustel RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 6 töötutoetust saav isik kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 7 alusel RT I 2006 61 459 jõust 01 01 2007 6 1 isik kes on töötuna arvele võetud tööturuteenuste ja toetuste seaduse 6 alusel kui tema eest ei maksta sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 6 või 7 alusel või käesoleva seaduse 2 lõike 1 punkti 8 alusel RT I 2009 11 67 jõust 01 05 2009 7 tuumakatastroofi tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik kes ei ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 8 ravikindlustuse seaduse 5 lõike 2 punktis 1 2 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa kes kasvatab vähemalt ühte alla 8 aastast last või 8 aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16 aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 või 1 1 alusel 9 sotsiaalhoolekande seaduse 23 1 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik 10 üks Eestis elav vanem eestkostja või hooldaja kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19 aastast Eestis elavat last 11 tööturuteenuste ja toetuste seaduse s 13 sätestatud vähemalt 80 tundi kestvas tööturukoolituses s 15 sätestatud tööpraktikas või s 17 sätestatud tööharjutuses osalev isik kui riik ei maksa tema eest sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 6 6 1 või 7 alusel või käesoleva seaduse 2 lõike 1 punkti 8 alusel RT I 2009 11 67 jõust 01 05 2009 12 kehtetu RT I 2006 61 459 jõust 01 01 2007 13 isik kellele on päästeteenistuse seaduse 19 alusel määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus RT I 2008 8 57 jõust 01 03 2008 14 isik kes saab doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 5 lõikes 3 ja 41 lõikes 1 sätestatud tingimustel RT I 05 12 2014 2 jõust 01 09 2015 1 1 Vald või linn maksab sotsiaalmaksu Eestis elava isiku eest kes 1 hooldab puudega isikut sotsiaalhoolekande seaduse 28 2 alusel ja kellele valla või linnavalitsus maksab toetust puudega isiku hooldamise eest ning kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik või RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 2 hooldab puudega last ja kellele valla või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saaja ega osalise või puuduva töövõimega isik RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 1 2 Loomeliit maksab sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse de 18 ja 19 alusel RT I 10 01 2014 2 jõust 20 01 2014 2 Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumääralt välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 1 2 2 ja 2 4 nimetatud juhtudel RT I 05 12 2014 2 jõust 01 09 2015 2 1 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 10 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse riiklike peretoetuste seaduse 9 1 lõikes 2 nimetatud toetuse summalt Kui käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumäär on suurem kui käesolevas lõikes nimetatud toetus makstakse sotsiaalmaksu kuumääralt RT I 2006 61 459 jõust 01 01 2008 2 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse samas punktis nimetatud abikaasatasu summalt 2 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 1 nimetatud isiku eest makstakse sotsiaalmaksu ajutise töövõimetuse ajal kuid mitte kauem kui viis kuud isiku aja reserv või asendusteenistusest vabastamisest arvates RT I 10 07 2012 2 jõust 01 04 2013 2 4 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud isiku eest makstav sotsiaalmaks arvutatakse igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse suuruselt RT I 05 12 2014 2 jõust 01 09 2015 3 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isikule makstud käesoleva seaduse 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu osalt mis ületab käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumäära maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing mittetulundusühing sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isik on töösuhtes mitme samas punktis nimetatud äriühingu mittetulundusühingu sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtjaga maksab avalik õiguslik juriidiline isik sotsiaalmaksu tööandja eest kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt Kui isik ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale valib ta kirjaliku avaldusega ühe tööandja kelle eest avalik õiguslik juriidiline isik maksab sotsiaalmaksu RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 1 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 1 nimetatud isiku eest makstakse sotsiaalmaksu alates 31 päevast tema töötuna arvele võtmisest arvates RT I 2006 61 459 jõust 01 01 2007 4 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 1 1 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus või avalik õiguslik juriidiline isik millele nähakse riigi valla või linna eelarves ette vastavad kulud Käesoleva paragrahvi lõikes 1 2 nimetatud sotsiaalmaksu maksab loomeliit kes maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel Sotsiaalmaksu maksmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister RT I 10 01 2014 2 jõust 20 01 2014 6 1 Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu maksmise erijuht 1 Füüsilisest isikust ettevõtja välja arvatud käesoleva seaduse 2 lõikes 1 2 nimetatud isik maksab sotsiaalmaksu abikaasa eest kes on kantud maksukohustuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana 2 Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumääralt välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul ning juhul kui 1 füüsilisest isikust ettevõtja on maksustamisperioodi kestel kandnud oma ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa maksukohustuslaste registrisse või kustutanud ta registrist 2 füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalev abikaasa on kogu maksustamisperioodi olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik või on selleks saanud maksustamisperioodil või RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale on maksustamisperioodi või selle osa kohta väljastatud töövõimetusleht 3 Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 3 nimetatud juhtudel makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt maksustamisperioodil 1 füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana registrisse kantud päevade arvuga 2 riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks saamisele eelnenud päevade arvuga või RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 töövõimetuslehele märgitud perioodile eelnenud ja järgnenud päevade arvuga 4 Füüsilisest isikust ettevõtja kes on äriseadustiku 3 lõike 3 kohaselt teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus ja lõppkuupäeva või kes on kustutatud äriregistrist maksab sotsiaalmaksu tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest proportsionaalselt maksustamisperioodil ettevõtlusega tegelemise päevade arvuga RT I 02 07 2012 8 jõust 01 08 2012 7 Maksumäär 1 Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt 2 Kehtetu RT I 2003 88 587 jõust 01 01 2004 3 Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse 6 lõike 1 punktides 3 1 3 2 6 6 1 8 9 11 ja 13 sätestatud juhtudel ja töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt on 13 protsenti maksustatavalt summalt RT I 10 07 2012 2 jõust 01 04 2013 8 Maksustamisperiood 1 Sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendrikuu 2 Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta RT I 2002 111 662 jõust 01 01 2003 9 Sotsiaalmaksu maksmise kord 1 Käesoleva seaduse des 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksu maksja on kohustatud 1 arvestama käesoleva seaduse 2 lõike 1 punktides 1 4 6 8 ja 9 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu iga kindlustatava kohta ja maksma s 7 toodud määras sotsiaalmaksu arvestades käesoleva lõike punktis 2 sätestatut 2 maksma käesoleva seaduse 2 lõike 1 punktides 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu välja arvatud juhul kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks RT I 2008 60 331 jõust 01 01 2009 3 maksma erisoodustustelt ja erisoodustustelt arvestatud tulumaksult sotsiaalmaksu isikustamata neid summasid 4 üle kandma tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu Maksu ja Tolliameti pangakontole maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks ja esitama samaks kuupäevaks Maksu ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni RT I 25 10 2012 1 jõust 01 12 2012 5 arvutama igakuiselt iga kindlustatava kohta käesoleva seaduse 6 lõike 1 1 1 või 1 2 alusel makstava sotsiaalmaksu selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni RT I 10 01 2014 2 jõust 20 01 2014 6 andma isikule kellele maksti sotsiaalmaksuga maksustatavaid summasid või kelle eest maksti sotsiaalmaksu käesoleva seaduse 6 lõike 1 1 1 või 1 2 alusel tema nõudmisel tõendi nimetatud summade ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta RT I 10 01 2014 2 jõust 20 01 2014 1 1 Maksumaksja pankroti väljakuulutamise korral esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud deklaratsioon eraldi pankroti väljakuulutamisele eelneva ja sellele järgneva maksustamisperioodi osa kohta RT I 18 11 2010 1 jõust 01 01 2011 1 2 Füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud arvutama tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa kohta käesoleva seaduse 6 1 alusel makstava sotsiaalmaksu selle üle kandma maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni RT I 02 07 2012 8 jõust 01 08 2012 2 Kehtetu RT I 2001 59 359 jõust 01 01 2003 3 Füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud 1 tasuma maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksetena Maksu ja Tolliameti pangakontole iga kvartali kolmanda kuu 15 kuupäevaks jooksva kvartali eest kolmekordse käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumääralt arvutatud summa välja arvatud isik kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isik ning käesoleva paragrahvi lõigetes 4 5 ja 5 1 sätestatud juhtudel RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 2 tasuma käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud juurdemaksmisele kuuluva maksusumma 1 oktoobriks Maksu ja Tolliameti pangakontole 4 Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali jooksul sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse 6 alusel riik linn vald või juriidiline isik võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla kolm korda väiksem käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumääralt arvutatud maksusummast kui tööandja või 6 alusel riigi linna valla või juriidilise isiku poolt eelnimetatud kvartali jooksul tema eest ja tema poolt avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordse käesoleva seaduse s 2 1 nimetatud kuumääralt arvutatud maksusummaga RT I 10 01 2014 2 jõust 20 01 2014 5 Avansilisi makseid makstakse proportsionaalselt kuude arvuga mille kestel isik oli registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana või riikliku pensioni saajaks või osalise või puuduva töövõimega isikuks

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=39196&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  mõned valitsuse otsused vastavalt juurdelisatud loetelule Eesti NSV Valitsuse esimees I TOOME Eesti NSV riigiministri asetäitja E BEKKER AVALDATUD RT 90 7 114 K I N N I T A T U D Eesti NSV Valitsuse 19 veebruari 1990 a määrusega nr 34 Kehtivuse kaotanud otsuste l o e t e l u 1 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 25 juuli 1978 a määruse nr 332 Eesti NSV linnade ja rajoonide musta ja värvilise vanametalli ning metallijäätmete varumise ja ärasaatmise alase vabariikliku sotsialistliku võistluse tingimuste kinnitamise kohta punktid 1 3 ENSV Teataja 1978 nr 26 art 315 2 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12 juuni 1984 a määruse nr 329 Tööstuses ehituses transpordis ja Eesti NSV eri rahvamajandusharudes peetava vabariikliku sotsialistliku võistluse korralduse täiustamise kohta punktid 1 12 ENSV Teataja 1984 nr 35 art 427 3 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 16 juuli 1984 a määrus nr 380 Eesti NSV riiklike arhiivide vabariikliku sotsialistliku võistluse kohta ENSV Teataja 1984 nr 34 art 422 4 EKP Keskkomitee Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 19 augusti 1986 a määruse nr 452 Kaheteistkümnenda viisaastaku ülesannete edukaks täitmiseks peetava sotsialistliku võistluse kohta punktid 1 14 ENSV Teataja 1986 nr 36 art 573 5 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 23 septembri 1986 a määrus nr 502 Kaheteistkümnenda viisaastaku ülesannete edukaks täitmiseks peetavast üleliidulisest sotsialistlikust võistlusest kokkuvõtete tegemise korra kohta 6 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 16 detsembri 1986 a määrus nr 633 Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12 juuni 1984 a määruse nr 329 osalise muutmise kohta ENSV Teataja 1987 nr 1 art 6 7 EKP Keskkomitee Eesti NSV Ministrite Nõukogu Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=2385&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid Arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks 3 Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 9 1 Toetus spordialaliidule spordiklubile ja spordikoolile treeneri tööjõukulu katmiseks 1 Riigieelarves nähakse ette toetus spordialaliidule spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni 24 aastaseid kaasa arvatud noori juhendava treeneri tööjõukulu katmiseks edaspidi treeneri tööjõukulu toetus 2 Treeneri tööjõukulu toetuse suuruse määramisel lähtutakse tema poolt spordialaliidus spordiklubis või spordikoolis juhendatavate treeningrühmade treeningtundide summast 3 Treeneri tööjõukulu toetuse määramise jaotamise ja tagasinõudmise otsustab valdkonna eest vastutav minister 4 Valdkonna eest vastutav minister võib treeneri tööjõukulu toetuse määramise jaotamise ja tagasinõudmise volitada halduslepingu alusel eraõiguslikule juriidilisele isikule Halduslepingu sõlmimisel teostab halduslepingu täitmise üle järelevalvet Kultuuriministeerium 5 Treeneri tööjõukulu toetuse andmise menetlemiseks võib töödelda järgmisi isikuandmeid 1 toetust taotlevas spordialaliidus spordiklubis või spordikoolis treeniva lapse või noore nimi 2 toetust taotlevas spordialaliidus spordiklubis või spordikoolis treeniva lapse või noore isikukood 6 Treeneri tööjõukulu toetuse taotluste menetlemisel on õigus kasutada käesoleva seaduse s 6 1 nimetatud spordi andmekogu andmeid ning kontrollida käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikuandmete õigsust rahvastikuregistri kaudu 7 Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused sealhulgas nõuded spordialaliidule spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele treeningrühmale ning treenerile ning toetuse suuruse jaotamise tagasimaksmise ja tagasinõudmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 18 11 2014 8 jõust 19 11 2014 10 Riiklikud spordistipendiumid ja preemiad 1 Vabariigi Valitsus määrab väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja valdkonna eest vastutav minister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume 2 Riiklike spordistipendiumide ja preemiate määramise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega RT I 2006 15 119 jõust 14 04 2006 11 Dopinguvastaste reeglite järgimine 1 Sportlane ja treener on kohustatud tundma ja järgima dopinguvastaseid reegleid mis on sätestatud maailma dopinguvastases koodeksis ja mis on vastu võetud vastavalt koodeksile 2 Sportlane kellel on tuvastatud dopingu kasutamine või kes on dopingutestist keeldunud kaotab talle selle eest spordialaliidu või rahvusvahelise spordialaliidu poolt määratud võistluskeelu perioodiks õiguse riiklikele spordistipendiumidele ja toetustele 2 peatükk OLÜMPIAVÕITJA RIIKLIK TOETUS 12 Olümpiavõitja riiklikule toetusele õigust omavad isikud 1 Olümpiavõitja riiklikku toetust edaspidi toetus määratakse ja makstakse käesolevas seaduses sätestatud tingimustel isikule kes on Eesti kodanik ning on saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal olümpiavõidu esindades Eesti Vabariiki 2 Olümpiamängudel olümpiavõidu saavutanud isik võib taotleda toetust 1 vanuse alusel kümme aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse s 7 sätestatud vanaduspensioniea saabumist või 2 osalise või puuduva töövõime alusel alates osalise või puuduva töövõime tuvastamisest töövõimetoetuse seaduses sätestatud korras RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 Paraolümpiamängudel olümpiavõidu saavutanud isik võib taotleda toetust kümme aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduse s 7 sätestatud vanaduspensioniea saabumist 13 Toetuse finantseerimine ja toetuse määrad 1 Toetust finantseeritakse riigieelarvest 2 Toetuse arvutamise aluseks on toetuse määrad eraldi olümpiavõitjatele ja paraolümpiamängude võitjatele mis kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega Toetuste uued määrad ei või olla väiksemad kehtivatest määradest 14 Toetuse taotlemine 1 Toetuse taotlus esitatakse Sotsiaalkindlustusametile RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 2 Toetuse taotlemiseks esitatakse järgmised dokumendid 1 avaldus 2 isikut tõendavate dokumentide seaduse 2 lõikes 2 sätestatud dokument 3 rahvusliku olümpiakomitee või paraolümpiakomitee teatis millega tõendatakse vastavust käesoleva seaduse 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele 4 käesoleva seaduse 12 lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 Sotsiaalkindlustusametisse esitatakse originaaldokumendid või ametlikult kinnitatud ärakirjad Sotsiaalkindlustusametisse jääva dokumendi koopia kinnitab Sotsiaalkindlustusamet tagastades originaaldokumendid RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 4 Toetuste taotlemise päevaks loetakse päev millal Sotsiaalkindlustusamet võtab vastu toetuse taotluse koos kõigi vajalike dokumentidega RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 5 Kui toetuse taotlus on saadetud posti teel ning seejuures on lisatud kõik vajalikud dokumendid loetakse toetuste taotlemise päevaks taotluse lähtekoha postitempli kuupäev 15 Taotluse läbivaatamine Sotsiaalkindlsutusamet vaatab toetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 16 Toetuse suuruse arvutamine 1 Vanuse ja puuduva töövõime alusel makstava toetuse suuruseks on käesoleva seaduse s 13 sätestatud toetuse määr RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 2 Osalise töövõime alusel makstava toetuse suuruseks on pool käesoleva seaduse s 13 sätestatud toetuse määrast RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 3 Toetuse suurus arvutatakse toetuse määramise algtähtajal kehtinud toetuse määra alusel Toetuse määra muutmise korral arvutatakse toetus ümber uue toetuse määra kehtestamise kuupäevast arvates 17 Toetuse määramise tähtaeg 1 Toetus määratakse käesolevas seaduses sätestatud toetusele õiguse tekkimise päevast kui toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on esitatud kuue kuu jooksul arvates toetusele õiguse tekkimise päevast 2 Toetuse hilisemal taotlemisel määratakse toetus taotlemise päevast 3 Vanuse alusel makstav toetus määratakse tähtajatult 4 Osalise või puuduva töövõime alusel makstav toetus määratakse osalise või puuduva töövõime kestuse ajaks RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 5 Isikule kellele makstakse toetust osalise või puuduva töövõime alusel kuni käesoleva seaduse 12 lõike 2 punktis 1 sätestatud vanuseni määratakse toetus vanuse alusel ilma uut avaldust nõudmata RT I 13 12 2014 1 jõust 01 01 2016 18 Toetuse määramise otsus 1 Toetuse määramise otsustab Sotsiaalkindlustusamet RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 2 Toetuse määramine või mittemääramine vormistatakse kirjaliku otsusena mis koosneb 1 sissejuhatusest milles märgitakse otsuse teinud ametniku nimi ja otsuse tegemise kuupäev RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 2 kirjeldavast osast kus on kokkuvõte toetuse taotleja taotlusest 3 otsuse põhjendusest milles märgitakse dokumendid ja tõendid samuti asjaolud millele otsus on rajatud ning viited otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele 4 otsuse resolutsioonist kus esitatakse seisukoht toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta 5 selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta 6 märkest otsuse teatamise viisi kohta 7 otsuse teinud ametniku allkirjast RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013 19 Toetuse maksmine 1 Toetust makstakse iga kuu jooksva kuu eest vastavalt toetusesaaja soovile RT I 06 12 2012 1 jõust 01 01 2013

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=69840&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Information Network Security Plan 3 Taotleja võib esitada muud teavet mida ta peab asjakohaseks Dokumendid mis ei oma menetluses tähtsust tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul 4 Välisriigis sõjalise kauba vahendajana registreeritud isik esitab litsentsi taotluse ja lisadokumentide asemel asjakohase kinnituse 5 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lepingus peavad olema märgitud järgmised andmed 1 lepingupoolte nimed ja kontaktandmed 2 lepingu nimetus või liik 3 lepingu objektiks oleva kauba või teenuse nimetus kemikaalide puhul struktuurivalem ja CAS i registreerimisnumber kogus ja väärtus 6 Komisjon võib nõuda taotlusega seotud muu asjakohase teabe esitamist Koondlitsentsi taotlemisel võib komisjon taotlejalt nõuda käesoleva seaduse 37 lõike 1 punkti 6 kohast strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja nõuetele vastavuse kava kirjeldust 15 Litsentsitaotlusele lisatava lõppkasutaja kinnituse nõuded 1 Käesoleva seaduse 14 lõike 1 punktis 5 nimetatud lõppkasutaja kinnituses peavad olema märgitud plaanitud lõppkasutuse kirjeldus ja järgmised andmed 1 taotleja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 2 kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 3 kauba või teenuse kirjeldus lõppkasutusvaldkond ja koht 4 kauba asukohariik ja asukoht päritoluriik lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid 5 kauba kogus ja väärtus 6 kauba kood tollitariifistiku järgi 7 strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number 8 taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri 2 Lõppkasutaja kinnituses kinnitab lõppkasutaja et 1 kaupu kasutatakse vaid kinnituses nimetatud valdkonnas 2 kaupu ei veeta taas välja ega adresseerita ümber pädeva asutuse kirjaliku nõusolekuta 3 eksportija või komisjoni nõudmise korral kinnitatakse kauba kättesaamist 4 komisjonile teatatakse kauba lõppkasutusvaldkonnas toimuvatest muutustest 5 järelevalveasutused võivad kauba kasutamist kontrollida 6 täidetakse muud tingimused et tagada kontroll kauba lõppkasutuse üle 3 Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse riikliku järelevalve all oleva kauba ümberadresseerimise korral seoses kauba võõrandamisega esitatakse komisjonile kauba uue omaniku lõppkasutaja kinnitus 16 Erandid litsentsi taotlemise kohustusest 1 Litsentsi ei pea taotlema juhul kui Eesti on strateegilise kauba väljaveo transiidi sõjalise kauba sisseveo või teenuse osutamise korraldamiseks sõlminud lepingu rahvusvahelise organisatsiooni või kauba lähte või sihtriigiga 2 Sõjalise kaubaga seotud teenuse puhul on litsentsi taotlemisest vabastatud teenuseosutaja kes tegutseb Kaitseministeeriumi Kaitsepolitseiameti Politsei ja Piirivalveameti või Päästeameti otsusel rahvusvahelise sõjalise koostöö või tsiviilmissiooni raames 3 Komisjon võib vabastada kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu siseseks veoks litsentsi taotlemise kohustusest kui 1 tarnija või vastuvõtja on Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusasutus või osa Euroopa Liidu liikmesriigi kaitsejõududest 2 tarneid teostavad Euroopa Liit Põhja Atlandi Lepingu Organisatsioon Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur Ühinenud Rahvaste Organisatsioon või Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsioon oma ülesannete täitmiseks 3 vedu on seotud humanitaarabiga katastroofi korral või annetusega eriolukorras 4 vedu on vajalik käesoleva lõike punktide 1 3 kohaselt tarnitud kaitseotstarbeliste toodete parandamiseks või hooldamiseks 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud litsentsivabastuse saamiseks esitab kauba valdaja omanik või deklarant komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid vähemalt kümme tööpäeva enne eeldatava veo aega Komisjon otsustab litsentsivabastuse viie tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest arvates ja teatab oma otsusest kirjalikult 17 Litsentsitaotluse menetlus 1 Komisjon otsustab litsentsi andmise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates 2 Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida Tähtaja pikendamisest selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult 3 Litsentsi andmise otsusega võib komisjon määrata litsentsi saajale täiendavaid litsentsi kasutamise tingimusi 4 Taotlust ei võeta menetlusse kui kaup ei ole loetletud strateegilise kauba nimekirjas ei vasta strateegilise kauba tunnustele ja kehtib erand litsentsi taotlemise kohustusest 5 Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras 6 Taotluse menetlemine lõpetatakse kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjasse puutuvat lisateavet 18 Litsentsi väljastamine 1 Litsents väljastatakse viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates Väljastatud litsentsi andmed kantakse andmekogusse 2 Litsentsi muutmise otsuse korral väljastatakse isikule muudetud litsents uue kehtivusajaga tarnimata kaubakoguse kohta 3 Litsents saadetakse isikule posti teel väljastusteatega lihtkirjaga või antakse kätte allkirja vastu Isik märgib soovitava saatmisviisi taotlusel 4 Litsentsi vormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 19 Litsentsi andmisest keeldumine 1 Komisjon keeldub litsentsi andmisest kui 1 strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine ohustab Eesti või Eesti liitlasriigi huve või julgeolekut 2 strateegilise kauba suhtes kehtivad käesoleva seaduse s 5 nimetatud keelud 3 on kahtlus et strateegilist kaupa võidakse sihtriigis kasutada inimõiguste rikkumiseks 4 on kahtlus et strateegilist kaupa võidakse kasutada rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiseks 5 on kahtlus et strateegilist kaupa võidakse kasutada riikliku piirkondliku või rahvusvahelise julgeoleku ohustamiseks sealhulgas terroriaktideks 6 on kahtlus et strateegilist kaupa võidakse sihtriigis julgeolekut ohustavatel tingimustel ümber adresseerida või taas välja vedada 7 strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine on vastuolus Eesti rahvusvaheliste kohustustega 8 litsentsi taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente 2 Komisjon võib litsentsi andmisest keelduda kui 1 taotleja või temaga seotud isik on litsentsi andmise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud strateegilise kauba vedu ning teenuse osutamist käsitlevaid õigusakte või ei ole täitnud nende alusel tehtud ettekirjutusi 2 taotleja või temaga seotud isik on litsentsi andmise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud rahvusvahelist sanktsiooni 3 taotleja või temaga seotud isiku suhtes on alustatud strateegilise kaubaga strateegilise kauba veo või teenuse osutamisega seotud süüteo menetlus 4 strateegilise kauba vedu või teenuse osutamine võib ohustada sihtriigi huve või julgeolekut 5 strateegilist kaupa soovitakse vedada või teenust osutada piirkonda kus on relvakonflikt või selle puhkemise oht 6 on kahtlus et Eestist väljaveetavat strateegilist kaupa või väljaveetava oskusteabe või tehnoloogia abil sihtriigis toodetavat strateegilist kaupa võidakse sihtriigist rahvusvahelist julgeolekut ohustavatel tingimustel taas välja vedada samuti sihtriigis või sihtriiki transportimise ajal ümber adresseerida 7 strateegilise kauba või teenuse sihtriigis asuv lõppkasutaja ja lõppkasutus ei ole teada või kui lõppkasutaja keeldub komisjonile esitamast või esitab puudulikult täidetud lõppkasutuse järelevalve dokumendid 8 esinevad muud mõjuvad põhjused 3 Komisjon võtab otsuse tegemisel arvesse 1 nõukogu ühise seisukoha 2008 944 ÜVJP millega määratletakse sõjatehnoloogia ja varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad ELT L 335 13 12 2008 lk 99 103 artiklis 2 sätestatud kriteeriume 2 asjakohaseid kohtuotsuseid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ning teiste pädevate asutuste või organisatsioonide otsuseid ja aruandeid 3 muud asjakohast teavet sealhulgas taotleja õiguskuulekust 4 Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata kui litsents antakse seoses jälitustegevusega kuritegude ennetamiseks ja avastamiseks 20 Litsentsi kehtivus 1 Komisjon määrab väljastatava litsentsi kehtivuse taotlemisel esitatud andmete alusel võttes arvesse et 1 lihtlitsents kehtib kuni üks aasta 2 koondlitsents kehtib kuni kolm aastat 3 transiidilitsents kehtib kuni kuus kuud 2 Kui litsentsis määratud kogu kauba suhtes on tolliformaalsused lõpetatud loetakse litsents kehtetuks olenemata selle kehtivusajast 21 Litsentsi muutmine 1 Litsentsis märgitud andmete muutumisel esitab litsentsi omaja komisjonile kirjaliku põhjendatud avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid litsentsi muutmiseks 2 Litsentsi kehtivusaja muutmiseks tarnimata kaubakoguse kohta esitatakse komisjonile kirjalik põhjendatud avaldus ja asjakohased lisadokumendid hiljemalt kümme tööpäeva enne litsentsi kehtivusaja lõppu 3 Komisjon otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud litsentsi muutmise või sellest keeldumise arvestades käesoleva seaduse s 19 sätestatud aluseid ja s 17 ettenähtud tähtaegu ning lõikes 2 nimetatud litsentsi kehtivusaja muutmise või sellest keeldumise arvestades käesoleva seaduse s 19 sätestatud aluseid kümne tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest arvates 4 Litsentsi muutmist võib taotleda Euroopa Liidu liikmesriik kui vedu võib kahjustada liikmesriigi olulisi julgeolekuhuve Sellisel juhul teeb komisjon otsuse pärast pooltega konsulteerimist 5 Litsentsi kehtivusaja muutmise avalduse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 22 Litsentsi kehtetuks tunnistamine kehtivuse peatamine ja tühistamine 1 Komisjon otsustab litsentsi kehtetuks tunnistamise järgmistel juhtudel 1 litsentsi omaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 litsentsis märgitud andmed muutuvad olulisel määral 3 litsentsi omaja ei täida litsentsi tingimusi 4 litsentsi omaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi 5 väljastatud litsents hävib 6 litsentsi omav juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik sureb 2 Komisjon otsustab litsentsi kehtivuse peatamise järgmistel juhtudel 1 litsentsi omaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 litsentsi omaja ei täida litsentsi tingimusi 3 litsentsi omaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi 4 väljastatud litsents kaotatakse 3 Komisjon otsustab litsentsi tühistamise järgmistel juhtudel 1 kontrollimise käigus selgub et litsentsi taotleja on teadvalt esitanud valeandmeid 2 ilmnevad uued asjaolud millest teadmise või mille olemasolu korral litsentsitaotluse läbivaatamise ajal oleks litsentsi väljastamisest keeldutud 4 Euroopa Liidu liikmesriik võib taotleda litsentsi kehtetuks tunnistamist kehtivuse peatamist või tühistamist kui vedu võib kahjustada liikmesriigi olulisi julgeolekuhuve Sellisel juhul teeb komisjon otsuse pärast pooltega konsulteerimist 5 Väljastatud litsentsi hävimise või kaotamise korral kehtetuks tunnistatud litsentsi asemele võib komisjon litsentsi omaja avalduse ja hävinud või kaotatud litsentsi taotlemisel esitatud dokumentide alusel väljastada tarnimata kaubakoguse kohta uue litsentsi 6 Komisjon võib otsustada litsentsi kehtivuse taastamise kui kehtivuse peatamise otsuse aluseks olnud asjaolud on ära langenud 7 Litsentsi kehtetuks tunnistamise kehtivuse peatamise kehtivuse taastamise või tühistamise kohta tehakse kanne andmekogusse 8 Litsentsi kehtetuks tunnistamisest kehtivuse peatamisest kehtivuse taastamisest või tühistamisest teavitab komisjon viivitamata kirjalikult litsentsi omajat Kaitsepolitseiametit ning Maksu ja Tolliametit 23 Litsentsi tagastamine 1 Litsentsi kehtivuse lõppemisel tagastatakse kehtetu litsents komisjonile kümne tööpäeva jooksul litsentsi kehtivuse lõppemisest arvates Tagastatakse litsentsi tollimärkmetega originaaleksemplar 2 Peatatud kehtivusega kehtetuks tunnistatud või tühistatud litsents tagastatakse komisjonile viivitamata Tagastatakse kõik litsentsi saajale väljastatud eksemplarid 3 Litsentsi komisjonile õigel ajal tagastamata jätmise korral võib komisjon teha ettekirjutuse käesolevas seaduses sätestatud korras 24 Dokumentide säilitamine ja aruandekohustus 1 Litsentsi omaja on kohustatud pidama arvestust ning säilitama strateegilise kauba vedu ja teenuse osutamist käsitlevaid dokumente vähemalt kümme aastat dokumendi koostamisele järgneva aasta 1 jaanuarist arvates 2 Strateegilise kauba veo või teenuse osutamise kohta säilitatakse dokumendid mis sisaldavad järgmist teavet 1 kauba või teenuse kirjeldus ning strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number 2 kauba või teenuse kogus ja väärtus 3 veo või teenuse osutamise kuupäevad 4 tehingupoolte nimed ja aadressid 5 lõppkasutus ja lõppkasutaja juhul kui need on teada 6 muu teave mille säilitamise kohta on komisjon teinud ettekirjutuse 3 Komisjon võib oma otsusega määrata litsentsi saajale aruandekohustuse tuginedes käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud teabele Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30 juuni ja 31 detsembri seisuga ning esitatakse komisjonile 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 2 jagu Vedu ja teenuse osutamine üldloa alusel 25 Üldluba 1 Üldloa alusel toimub strateegilise kauba vedu ja teenuse osutamine lihtsustatud korras selles määratud tingimustel ning kaupade ja riikide osas Üldluba on riiklik üldluba ja Euroopa Liidu üldluba 2 Riikliku üldloa kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega 3 Euroopa Liidu üldluba edaspidi kahesuguse kasutusega kauba üldluba kehtestatakse nõukogu määruse EÜ nr 428 2009 kohaselt 4 Kehtestatud üldloa kasutamise õigus on ettevõtjal kes on registreeritud üldloa kasutajana 5 Üldloa kasutamiseks on vajalik ettevõtja sertifitseerimine kui selline nõue on nähtud ette üldloa kehtestamisel 26 Üldloa kehtivus 1 Üldluba kehtestatakse tähtajatult kui üldloa kehtestamisel ei otsustata teisiti 2 Riikliku üldloa muutmise või lõpetamise otsustab Vabariigi Valitsus korraldusega kui 1 see on vajalik Eesti või sihtriigi julgeolekuhuvide avaliku korra ja julgeoleku kaitsmise tõttu 2 üldloa eesmärk on ära langenud 3 Kahesuguse kasutusega kauba üldloa kehtivuse selle muutmise või lõpetamise otsustab Euroopa Liidu Nõukogu määrusega 27 Üldloa kasutajaks registreerimise taotlemine 1 Üldloa kasutajaks registreerimist võib taotleda püsivalt Eestis elav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik 2 Registreerimiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega paberil või elektrooniliselt Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja 3 Taotluses esitatakse järgmised andmed 1 taotleja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 2 kauba või teenuse kirjeldus lõppkasutusvaldkond ja koht 3 kauba asukohariik ja asukoht päritoluriik lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid 4 tollikäitlusviisi kood 5 strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number 6 kontaktisiku ja esindaja nimi telefoninumber ja elektronposti aadress 7 taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri 4 Taotlusel kinnitab taotleja et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse s 77 loetletud otstarbel 5 Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 6 Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 28 Üldloa kasutajaks registreerimise taotlusele lisatavad dokumendid 1 Üldloa kasutajaks registreerimise taotlusele lisatakse 1 tegevusluba kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu 2 strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid kemikaalide struktuurivalem ja CAS i registreerimisnumber kui see on olemas 3 riigilõivu tasumist tõendav dokument 2 Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet mida ta peab asjakohaseks Dokumendid mis ei oma menetluses tähtsust tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul 3 Komisjon võib nõuda muu asjakohase teabe esitamist 29 Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse menetlus 1 Komisjon otsustab üldloa kasutajaks registreerimise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse 19 lõikes 3 sätestatust 2 Kahesuguse kasutusega kauba üldloa kasutajaks registreerimise otsuse teeb komisjon kümne tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud dokumentide vastuvõtmise päevast arvates 3 Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida Tähtaja pikendamisest selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult 4 Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras 5 Taotluse menetlemine lõpetatakse kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjasse puutuvat lisateavet 30 Üldloa kasutajaks registreerimine 1 Üldloa kasutajaks registreerimisel teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult Registreeritava isiku andmed kantakse andmekogusse 2 Üldloa kasutajaks registreerimise otsusega võib komisjon piirata üldloa kasutamise õigust teatavate kaupade osas 31 Üldloa kasutajaks registreerimisest keeldumine 1 Komisjon keeldub või võib keelduda üldloa kasutajaks registreerimisest kui esinevad käesoleva seaduse s 19 loetletud keeldumise alused 2 Kahesuguse kasutusega kauba üldloa kasutajaks registreerimisest keeldumise alused sätestab Euroopa Liidu Nõukogu määrusega 3 Üldloa kasutajaks registreerimisest keeldumine ei piira isiku võimalust vedada strateegilist kaupa või osutada teenust litsentsi alusel 32 Üldloa kasutamise tähtaeg 1 Üldluba saab kasutada selle kasutajaks registreerimisel andmekogusse kantud tähtaja jooksul kuid mitte kauem kui üldloa kehtivusaja lõpuni 2 Üldloa kasutamise tähtaega ei pikendata Tähtaja lõppemisel võib ettevõtja uuesti taotleda üldloa kasutajaks registreerimist 33 Üldloa kasutaja andmete muutmine andmekogus 1 Üldloa kasutaja andmete muutumisel esitab üldloa kasutaja komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid andmete muutmiseks andmekogus 2 Komisjon otsustab üldloa kasutaja andmete muutmise või sellest keeldumise arvestades käesoleva seaduse s 19 sätestatud aluseid 34 Üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamine peatamine ja tühistamine 1 Komisjon otsustab üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamise järgmistel juhtudel 1 üldloa kasutaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 üldloa kasutaja andmed muutuvad olulisel määral 3 üldloa kasutaja ei täida üldloa tingimusi 4 üldloa kasutaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi 5 üldloa kehtivus lõpeb 6 üldloa kasutamise õiguse saanud juriidiline isik lõpetatakse või füüsiline isik sureb 2 Komisjon otsustab üldloa kasutamise õiguse peatamise järgmistel juhtudel 1 üldloa kasutaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 üldloa kasutaja ei täida üldloa tingimusi 3 üldloa kasutaja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi 4 riikliku järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 3 Komisjon otsustab üldloa kasutamise õiguse tühistamise järgmistel juhtudel 1 kontrollimise käigus selgub et üldloa kasutaja on teadvalt esitanud valeandmeid 2 ilmnevad uued asjaolud millest teadmise või mille olemasolu korral registreerimistaotluse läbivaatamise ajal oleks üldloa kasutajaks registreerimisest keeldutud 4 Euroopa Liidu liikmesriik võib taotleda üldloa kasutamise õiguse tingimustest kinnipidamise kontrollimist üldloa kasutamise õiguse peatamist kehtetuks tunnistamist või tühistamist kui vedu võib kahjustada liikmesriigi olulisi julgeolekuhuve Sellise taotluse saamisel teeb komisjon otsuse pärast pooltega konsulteerimist 5 Komisjon võib otsustada üldloa kasutamise õiguse kehtivuse taastamise kui peatamise otsuse aluseks olnud asjaolud on ära langenud 6 Üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamise kehtivuse peatamise taastamise või tühistamise kohta tehakse märge andmekogusse Üldloa kasutamise õigus peatub või taastub asjakohase kande tegemisega andmekogus 7 Üldloa kasutamise õiguse kehtetuks tunnistamisest kehtivuse peatamisest taastamisest või tühistamisest teavitab komisjon viivitamata üldloa kasutajat Kaitsepolitseiametit ning Maksu ja Tolliametit 35 Dokumentide säilitamine ja aruandekohustus 1 Üldloa kasutaja dokumentide säilitamise kohustusele kohaldatakse käesoleva seaduse 24 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid 2 Üldloa kasutaja on kohustatud esitama komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse kohta Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30 juuni ja 31 detsembri seisuga ning esitatakse 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 3 jagu Ettevõtja sertifitseerimine 36 Ettevõtja sertifitseerimise nõue 1 Ettevõtja sertifitseerimine on menetlus mille käigus hinnatakse strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja edaspidi ettevõtja nõuetele vastavust ja usaldusväärsust eelkõige suutlikkust järgida käesolevat seadust selle alusel väljaantud õigusakte ning komisjoni otsustele tuginevaid ettekirjutusi ja piiranguid 2 Sertifitseerimine on vajalik kui 1 ettevõtja on kaitseotstarbelise toote vastuvõtja ja sertifitseerimine on teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja antud kaitseotstarbelise toote üldloa tingimus 2 see on litsentsi või üldloa tingimus 3 Sertifitseerimisel hindab komisjon ettevõtja nõuetele vastavust ja usaldusväärsust lähtudes sertifitseerimise kriteeriumidest ja tuginedes ettevõtja poolt komisjonile esitatud teabele 4 Sertifitseeritud ettevõtja peab võimaldama komisjonil kontrollida enda jätkuvat vastavust sertifitseerimise kriteeriumidele 5 Sertifitseerimine ei ole vajalik kui ettevõtja on juba sertifitseeritud teises Euroopa Liidu liikmesriigis 37 Sertifitseerimise kriteeriumid 1 Sertifitseerimisel hinnatakse ettevõtja nõuetele vastavust ja usaldusväärsust lähtudes järgmistest kriteeriumidest 1 ettevõtjal on tõendatud kogemus kaitsealases tegevuses võttes eelkõige arvesse andmeid ekspordikriteeriumidest kinnipidamise kohta kohtuotsuseid nimetatud küsimuses kogenud juhtkonna ning nõutud tegevusloa olemasolu 2 ettevõtjal on asjakohane tööstustegevus kaitseotstarbeliste toodete valdkonnas Euroopa Liidus eelkõige võime integreerida süsteeme ja alasüsteeme 3 ettevõtja kõrgemast juhtkonnast on nimetatud vastutav isik edaspidi vastutav isik kellel on seaduslik esindusõigus ja kes vastutab ettevõtja strateegilise kauba veo ja teenuse osutamise eest 4 vastutav isik on ettevõtja nimel allkirjaga kinnitanud kohustuse võtta vajalikud meetmed et järgida ja rakendada kõiki eritingimusi mis on seotud vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse ja väljaveoga 5 vastutav isik on ettevõtja nimel allkirjaga kinnitanud kohustuse esitada komisjonile üksikasjalik teave vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul mida ettevõtja on vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi eriloa alusel 6 ettevõtja on koostanud strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja nõuetele vastavuse kava edaspidi ettevõtja vastavuse kava ning vastutav isik on kinnitanud oma allkirjaga ettevõtja vastavuse kava kirjelduse 2 Komisjon võib nõuda et vastutav isik kinnitab ettevõtja nimel allkirjaga et vastuvõetavaid tooteid ning süsteeme ja alasüsteeme 1 kasutatakse oma tootmistegevuses 2 ei edastata ega ekspordita algsel vastuvõetud kujul välja arvatud hooldamise või parandamise eesmärgil 3 Kui sertifitseerimine on vajalik eriloa tingimusena kehtivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitseotstarbelisi tooteid käsitlevad sertifitseerimise kriteeriumid teiste strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate kohta arvestades valdkondlikke erisusi 4 Ettevõtja peab kriteeriumidele vastama kogu sertifikaadi kehtivusaja või komisjoni otsuses ettevõtja sertifitseerimise kohta sätestatud kehtivusaja 38 Ettevõtja vastavuse kava 1 Ettevõtja vastavuse kava peab olema kooskõlas ettevõtja strateegilise kaubaga seotud tegevuse ulatusega Ettevõtja järgib tegevuskava oma igapäevases majandustegevuses 2 Ettevõtja vastavuse kava peab sisaldama järgmist informatsiooni 1 ettevõtja nimi asu või elukoht ja kontaktandmed 2 vastutava isiku nimi pädevus ja kontaktandmed 3 strateegilise kauba veo ja ekspordi haldamiseks eraldatud ressursid tuues eraldi välja organisatsioonilised tehnilised ja inimressursid 4 strateegilise kauba kontrolli alane vastutusahel ettevõtja struktuuris 5 sisekontrolli korraldus ja rakendatavad meetmed 6 strateegilise kauba alase koolituse korraldus ja töötajate teadlikkuse suurendamise täpne kava 7 strateegilise kauba veo ja ekspordiga seotud füüsilised ja tehnilised turvameetmed 8 veo ja ekspordi kohta arvestuse pidamise ning veo ja ekspordisüsteemi jälgitavuse tagamise kord 3 Ettevõtja vastavuse kava nõuetekohase koostamise ja täitmise tagab vastutav isik kes kinnitab oma allkirjaga et ettevõtja strateegilise kaubaga seotud tegevus vastab koostatud kavale ja valdkondlikele õigusaktidele 4 Tegevuskava koostatakse eesti keeles 5 Käesoleva seaduse 37 lõike 1 punktis 6 nimetatud ettevõtja vastavuse kava kirjelduses peab ettevõtja esitama järgmised andmed 1 strateegilise kauba veo ja ekspordi haldamiseks eraldatud organisatsioonilised tehnilised ja inimressursid 2 vastutusahel ettevõtja struktuuris 3 sisekontrolli meetmed 4 teadlikkuse suurendamise ja töötajate koolituse kava 5 füüsilised ja tehnilised turvameetmed 6 veo ja ekspordi kohta peetav arvestus ja selle jälgitavus 39 Sertifitseerimise taotlemine 1 Sertifitseerimist võib taotleda püsivalt Eestis elav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik 2 Sertifitseerimiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega paberil või elektrooniliselt Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja 3 Taotluses esitatakse järgmised andmed 1 taotleja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 2 kauba või teenuse kirjeldus lõppkasutusvaldkond ja koht 3 vastutava isiku nimi isikukood või sünniaeg kontaktaadress telefoninumber ja elektronposti aadress 4 taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri 4 Sertifitseerimise taotlusel kinnitab ettevõtja seaduslik esindaja oma allkirjaga 1 kohustust järgida ja rakendada kõiki eritingimusi mis on seotud mis tahes vastuvõetud komponendi või toote lõppkasutuse ja ekspordiga 2 kohustust esitada pädevatele asutustele üksikasjalik teave vastates küsimustele ja järelepärimistele lõppkasutajate või lõppkasutuse kohta kõigi toodete puhul mida ettevõtja on eksportinud vedanud või vastu võtnud teise liikmesriigi veoloa alusel 5 Taotlusel kinnitab taotleja et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse s 77 loetletud otstarbel 6 Sertifitseerimise taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 7 Sertifitseerimise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 40 Sertifitseerimise taotlusele lisatavad dokumendid 1 Sertifitseerimise taotlusele lisatakse 1 tegevusluba kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu 2 strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid kemikaalide struktuurivalem ja CAS i registreerimisnumber kui see on olemas 3 kinnitus asjakohase tööstustegevuse kohta kaitseotstarbeliste toodete valdkonnas mis tõendaks võimet integreerida süsteeme alasüsteeme oma tootmistegevuses 4 kinnitus tõendatud kogemuse kohta kaitsealases tegevuses 5 vastutava isiku poolt allkirjastatud ettevõtja vastavuse kava kirjeldus 6 riigilõivu tasumist tõendav dokument 2 Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet mida ta peab asjakohaseks Dokumendid mis ei oma menetluses tähtsust tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul 3 Komisjon võib nõuda ettevõtja vastavuse kava ja selle koostamise aluseks olnud teabe või muu asjakohase teabe esitamist 41 Sertifitseerimise taotluse menetlus 1 Komisjon otsustab ettevõtja sertifitseerimise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide vastuvõtmise päevast arvates Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse 19 lõikes 3 sätestatust 2 Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida Tähtaja pikendamisest selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult 3 Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras 4 Taotluse menetlemine lõpetatakse kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjasse puutuvat lisateavet 42 Sertifitseerimine ja sertifikaadi väljastamine 1 Ettevõtja sertifitseerimisel väljastatakse sertifikaat või komisjoni otsuse ärakiri viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates Sertifitseeritud ettevõtja andmed kantakse andmekogusse 2 Kaitseotstarbelise toote vastuvõtjana sertifitseeritud ettevõtjale väljastab komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009 43 EÜ nimetatud sertifikaadi mis kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 3 Käesoleva seaduse 36 lõike 2 punkti 2 kohaselt sertifitseeritud ettevõtjale väljastab komisjon kinnitatud ärakirja ettevõtja sertifitseerimise otsusest 4 Komisjon võib sertifitseerimise otsustamisel 1 piirata sertifikaadiga lubatud strateegiliste kaupade nimekirja tulenevalt ettevõtja tegevusalast 2 määrata sertifitseerimise järelkontrolli vajaduse 3 sätestada tingimused mille täitmata jätmine on ettevõtjale väljastatud sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse peatamise või tühistamise aluseks 5 Sertifikaat või sertifitseerimise otsuse ärakiri saadetakse isikule posti teel väljastusteatega lihtkirjaga või antakse kätte allkirja vastu Isik märgib soovitava saatmisviisi taotlusel 6 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sertifikaadi vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 43 Sertifitseerimisest keeldumine 1 Komisjon võib keelduda ettevõtja sertifitseerimisest kui ettevõtja ei vasta sertifitseerimise kriteeriumidele või esinevad s 19 loetletud keeldumise alused 2 Sertifitseerimisest keeldumine ei piira ettevõtja võimalust vedada strateegilist kaupa litsentsi alusel 44 Sertifikaadi ja sertifitseerimise otsuse kehtivus 1 Kaitseotstarbelise toote üldloaga seonduvalt otsustatud sertifitseerimine kehtib sertifikaadi kehtivusaja lõpuni kuid mitte kauem kui viis aastat 2 Käesoleva seaduse 36 lõike 2 punkti 2 kohaselt tehtud sertifitseerimise otsus kehtib komisjoni otsuses sätestatud kehtivusaja lõpuni 3 Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivusaega ei pikendata Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse lõppemisel võib ettevõtja uuesti taotleda sertifitseerimist 45 Sertifitseerimise kontroll 1 Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse ajal kontrollitakse ettevõtja vastavust sertifitseerimise kriteeriumidele vähemalt iga kolme aasta järel sertifitseerimise otsuse tegemisest arvates 2 Kontrolli käigus ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks teeb komisjon ettekirjutuse või otsustab ettevõtja sertifitseerimise kriteeriumidele vastavuse ümberhindamise vajaduse 3 Kontrolli teostavad komisjon või komisjoni töös osalevad ametiasutused oma pädevuse piires 46 Sertifitseeritud ettevõtja andmete muutmine andmekogus 1 Sertifitseeritud ettevõtja andmete muutumisel esitab ettevõtja komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid andmete muutmiseks andmekogus 2 Komisjon otsustab andmete muutmise või sellest keeldumise arvestades käesoleva seaduse s 19 sätestatud aluseid 3 Kui tegemist on sertifitseerimise kriteeriume puudutavate andmete muutumisega teostatakse otsusele eelnevalt sertifitseerimise kontroll 47 Sertifikaadi ja sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamine kehtivuse peatamine ning tühistamine 1 Komisjon otsustab sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamise järgmistel juhtudel 1 ettevõtja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 ettevõtja ei täida sertifitseerimise tingimusi 3 ettevõtja ei teata sertifitseerimise taotlemisel esitatud andmete muutumisest 4 ettevõtja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte 5 füüsilisest isikust ettevõtja sureb või juriidilisest isikust ettevõtja lõpetatakse 2 Komisjon otsustab sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse peatamise järgmistel juhtudel 1 ettevõtja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 ettevõtja ei täida sertifitseerimise tingimusi 3 ettevõtja ei teata sertifitseerimise taotlemisel esitatud andmete muutumisest 4 ettevõtja ei täida strateegilist kaupa käsitlevaid õigusakte 3 Komisjon otsustab sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse tühistamise järgmistel juhtudel 1 kontrollimise käigus selgub et ettevõtja on teadlikult esitanud valeandmeid 2 ettevõtja rikub käesoleva seaduse 42 lõike 4 kohaselt sätestatud tingimusi 3 ilmnevad uued asjaolud millest teadmise või mille olemasolu korral sertifitseerimistaotluse läbivaatamise ajal oleks sertifitseerimisest keeldutud 4 Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamisel kehtivuse peatamisel või tühistamisel peatub kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtmise õigus ja sertifitseerimisega seotud eriloa kehtivus 5 Komisjon võib otsustada sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtivuse taastamise kui peatamise aluseks olnud asjaolud on ära langenud 6 Sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kehtivuse peatamise või tühistamise kohta tehakse kanne andmekogusse 48 Dokumentide säilitamine ja aruandekohustus 1 Sertifitseeritud ettevõtja dokumentide säilitamise kohustusele kohaldatakse käesoleva seaduse 24 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid 2 Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule peab sertifitseeritud ettevõtja säilitama dokumendid mis tõendavad sertifitseerimise kriteeriumidele vastavust 3 Sertifitseeritud ettevõtja on kohustatud esitama komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse kohta Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30 juuni ja 31 detsembri seisuga ning esitatakse 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates 4 Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 4 jagu Sõjalise kauba vahenduse tingimused 49 Sõjalise kauba vahendaja registreerimise nõue 1 Sõjalise kauba vahendusega võib tegeleda isik kes on vahendajana andmekogus registreeritud 2 Registreerima ei pea vahendaja kes on juba registreeritud sõjalise kauba vahendajana riigis mis osaleb kõigis rahvusvahelistes ekspordikontrollire iimides sellekohase kinnituse esitamisel 3 Sõjalise kauba registreeritud vahendaja peab igaks vahendustehinguks taotlema litsentsi 50 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotlemine 1 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimist võib taotleda püsivalt Eestis elav füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik 2 Registreerimise taotlemiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega paberil või elektrooniliselt Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja 3 Taotluses esitatakse järgmised andmed 1 taotleja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 2 kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 3 kauba või teenuse kirjeldus lõppkasutusvaldkond ja koht 4 strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number 5 kontaktisiku ja esindaja nimi telefoninumber ja elektronposti aadress 6 taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri 4 Taotlusel kinnitab taotleja et kohustub viivitamata teatama komisjonile talle teatavaks saanud andmed kauba kasutamise kohta käesoleva seaduse s 77 loetletud otstarbel 5 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 6 Registreerimistaotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 51 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotlusele lisatavad dokumendid 1 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotlusele lisatakse 1 tegevusluba kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu 2 strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid kemikaalide struktuurivalem ja CAS i registreerimisnumber kui see on olemas 3 juriidilisest isikust taotleja puhul vahendusega tegelevate töötajate nimekiri koos isikukoodide või sünniaegade aadresside ja telefoninumbritega 4 taotleja varasema äritegevuse kirjeldus 5 riigilõivu tasumist tõendav dokument 2 Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet mida ta peab asjakohaseks Dokumendid mis ei oma menetluses tähtsust tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul 3 Komisjon võib taotlejalt täiendavalt nõuda käesoleva seaduse 37 lõike 1 punkti 6 kohast ettevõtja vastavuse kava kirjelduse või muu taotlusega seotud asjakohase teabe esitamist 52 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse menetlus 1 Komisjon otsustab sõjalise kauba vahendaja registreerimise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide vastuvõtmise päevast arvates Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse 19 lõikes 3 sätestatust 2 Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida Tähtaja pikendamisest selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult 3 Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras 4 Taotluse menetlemine lõpetatakse kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjasse puutuvat lisateavet 53 Sõjalise kauba vahendaja registreerimine 1 Sõjalise kauba vahendaja registreerimisel teavitatakse sellest taotlejat kirjalikult Registreeritava isiku andmed kantakse andmekogusse viie tööpäeva jooksul komisjoni vastava otsuse tegemisest arvates 2 Sõjalise kauba vahendaja registreerimise otsusega võib komisjon määrata piirangu vahendatavate kaupade nimekirja ja sihtriikide kohta 54 Sõjalise kauba vahendaja registreerimisest keeldumine Komisjon võib keelduda sõjalise kauba vahendaja registreerimisest kui 1 taotleja on registreerimist taotledes teadvalt esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente 2 taotleja või temaga seotud isik on registreerimise taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud strateegilise kauba vedu või teenuseid käsitlevaid õigusakte või nende alusel tehtud ettekirjutusi 3 taotleja või temaga seotud isik on registreerimise taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud rahvusvahelist sanktsiooni 4 taotleja või temaga seotud isiku suhtes on alustatud strateegilise kauba strateegilise kauba veo või teenuse osutamisega seotud süüteo menetlus 5 esinevad muud mõjuvad põhjused 55 Sõjalise kauba vahendamise tähtaeg 1 Sõjalise kauba vahendajamise õigus kehtib viis aastat kui komisjon ei määra vahendaja registreerimisel lühemat tähtaega 2 Sõjalise kauba vahendamise tähtaega ei pikendata Tähtaja lõppemisel võib sõjalise kauba vahendajaks registreerimist uuesti taotleda 56 Sõjalise kauba vahendaja andmete muutmine andmekogus 1 Sõjalise kauba registreeritud vahendaja andmete muutumisel esitab vahendaja komisjonile kirjaliku avalduse ja asjasse puutuvad dokumendid andmete muutmiseks andmekogus 2 Komisjon võib andmete muutmisest keelduda käesoleva seaduse 54 punktide 1 4 ja 5 alusel 57 Sõjalise kauba vahendaja kustutamine andmekogust Komisjon otsustab sõjalise kauba registreeritud vahendaja andmekogust kustutamise kui 1 vahendaja esitab sellekohase kirjaliku avalduse 2 ilmnevad uued asjaolud millest teadmise või mille olemasolu korral registreerimise taotlemise ajal oleks vahendaja registreerimisest keeldutud 3 vahendaja ei täida strateegilise kauba vedu või teenuseid käsitlevaid õigusakte ega nende alusel tehtud ettekirjutusi 4 vahendaja rikub rahvusvahelist sanktsiooni 5 juriidilisest isikust vahendaja lõpetatakse või füüsilisest isikust vahendaja sureb 6 vahendaja rikub käesoleva seaduse 53 lõike 2 kohaselt määratud piirangut 7 lõpeb sõjalise kauba vahendamise tähtaeg 58 Sõjalise kauba vahendaja aruandekohustus 1 Sõjalise kauba registreeritud vahendaja on kohustatud esitama komisjonile kirjaliku aruande oma tegevuse kohta Aruanne koostatakse iga möödunud poolaasta kohta 30 juuni ja 31 detsembri seisuga ning esitatakse 30 kalendripäeva jooksul aruandlusperioodi lõppemisest arvates 2 Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 3 peatükk Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse riikliku järelevalve tagamine lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 59 Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel 1 Lähteriigi asjaomase asutuse nõudmisel annab komisjon strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve tagatise väljastades lõppkasutuse järelevalve dokumendid 2 Komisjon võib nõuda kauba lõppkasutajalt lisateavet kauba olemasolu kohta või kasutada oma õigust kauba ja selle lõppkasutuse kontrollimiseks kauba saaja ruumides või territooriumil juhul kui selline õigus on lõppkasutuse järelevalve dokumentides sätestatud 3 Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalve võidakse tagada ka kaubale mis ei ole käesoleva seaduse 2 lõikes 10 nimetatud strateegiliste kaupade nimekirjas juhul kui seda nõuab kauba lähteriik 4 Strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvet teostavad Kaitsepolitseiamet julgeolekuasutuste seadusest tulenevate ülesannete täitmisel Politsei ja Piirivalveamet relvaseaduses sätestatud alusel ja korras ning Maksu ja Tolliamet oma pädevuse piires lõppkasutuse järelevalve dokumentide alusel Strateegilise kaubaga seotud õigusrikkumistest ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumistest teavitavad korrakaitseorganid viivitamata komisjoni RT I 13 03 2014 4 jõust 01 07 2014 60 Lõppkasutuse järelevalve dokumendid 1 Lõppkasutuse järelevalve dokumendid on 1 rahvusvaheline impordisertifikaat mis sisaldab komisjoni kinnitust et kauba omanik kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama ning seda mitte taas välja vedama ilma asjakohase eriloata 2 lõppkasutaja sertifikaat mis sisaldab lõppkasutaja kinnitust et ta kohustub kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestisse sisse vedama kasutama seda ainult näidatud otstarbel ning seda mitte ümber adresseerima ilma komisjoni kirjaliku nõusolekuta ega taas välja vedama ilma asjakohase eriloata ning komisjoni kinnitust et Eestis tagatakse kauba kasutuse järelevalve 3 kauba kättesaamise tõend mis sisaldab komisjoni kinnitust et kauba saaja on kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestis kätte saanud 2 Lõppkasutuse järelevalve dokumentides võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kinnitusele sätestada ka muid tingimusi ja komisjoni ettekirjutusi et tagada kauba lähteriigi nõudmised 61 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlemine 1 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi saamiseks esitatakse komisjonile vormikohane taotlus koos lisadokumentidega paberil või elektrooniliselt Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust taotleja isiklikult või juriidilisest isikust taotleja seaduslik esindaja 2 Taotluses esitatakse järgmised andmed 1 taotleja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 2 kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi aadress telefoni ja faksinumber ning elektronposti ja veebilehe aadress füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja või juriidilise isiku registrikood 3 kauba või teenuse kirjeldus lõppkasutusvaldkond ja koht 4 kauba asukohariik ja asukoht päritoluriik lähteriik ja lõplik sihtriik ning nimetatud riikide ISO koodid 5 kauba kogus ja väärtus 6 kauba kood tollitariifistiku järgi 7 strateegilise kauba nimekirja kategooria tähis ja number 8 kontaktisiku ja esindaja nimi telefoninumber ja elektronposti aadress 9 taotlemise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri 3 Lõppkasutaja järelevalve dokumentide taotluses kinnitab taotleja et kohustub täitma väljastatavas lõppkasutuse järelevalve dokumendis nimetatud tingimusi 4 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 5 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 62 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlusele lisatavad dokumendid 1 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlusele lisatakse 1 tegevusluba kui kauba käitlemine eeldab loa olemasolu 2 strateegilise kauba päritolu ja omandamist tõendavad dokumendid 3 strateegilise kauba kvaliteeti ja tehnilisi näitajaid kajastavad dokumendid kemikaalide struktuurivalem ja CAS i registreerimisnumber kui see on olemas 4 kauba päritolu lähte või sihtriigi isikuga sõlmitud leping mille alusel teostatakse kauba sissevedu väljavedu või transiit või osutatakse teenus 5 riigilõivu tasumist tõendav dokument 2 Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lepingus peavad olema märgitud järgmised andmed 1 lepingupoolte nimed ja kontaktandmed 2 lepingu nimetus või liik 3 lepingu objektiks oleva kauba või teenuse nimetus kemikaalide puhul struktuurivalem ja CAS i registreerimisnumber kogus ja väärtus 3 Taotleja võib lisada taotlusele muud teavet mille esitamist ta peab asjakohaseks Dokumendid mis ei oma menetluses tähtsust tagastatakse või hävitatakse taotleja nõusolekul 4 Komisjon võib taotlejalt täiendavalt nõuda muu taotlusega seotud asjakohase teabe esitamist 63 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotluse menetlus 1 Komisjon otsustab lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamise või selle väljastamisest keeldumise 30 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide vastuvõtmise päevast arvates Otsustamisel lähtutakse käesoleva seaduse 19 lõikes 3 sätestatust 2 Komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega pikendada kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida Tähtaja pikendamisest selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult 3 Taotluse menetlusse võtmata jätmise korral teatab komisjon sellest taotlejale ning tagastab esitatud dokumendid Tasutud riigilõiv tagastatakse riigilõivu seaduses sätestatud korras 4 Taotluse menetlemine lõpetatakse kui taotleja ei esita komisjoni nõutud asjasse puutuvat lisateavet 64 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamine 1 Lõppkasutuse järelevalve dokument väljastatakse viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates Väljastatud dokumendi andmed kantakse andmekogusse 2 Lõppkasutuse järelevalve dokument saadetakse isikule posti teel väljastusteatega lihtkirjaga või antakse kätte allkirja vastu Isik märgib soovitava saatmisviisi taotlusel 3 Lõppkasutuse järelevalve dokumentide vormid kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega 65 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamisest keeldumine Komisjon ei väljasta lõppkasutuse järelevalve dokumenti kui 1 on kahtlus et kaupa võidakse Eestis ebaseaduslikult kasutada ümber adresseerida või taas välja vedada 2 lõppkasutuse järelevalve dokumendi taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid võltsitud dokumente või komisjoni eest informatsiooni varjatud 3 taotleja või temaga seotud isik on lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud rahvusvahelist sanktsiooni 4 taotleja või temaga seotud isik on lõppkasutuse järelevalve dokumendi väljastamise otsusele eelnenud viie aasta jooksul rikkunud strateegilise kauba vedu või teenuseid käsitlevaid õigusakte või nende alusel tehtud ettekirjutusi 5 taotleja või temaga seotud isiku suhtes on alustatud strateegilise kauba strateegilise kauba veo või teenuse osutamisega seotud süüteo menetlus 6 esinevad muud mõjuvad põhjused 66 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi kehtivusaeg ja dokumendi tagastamine komisjonile 1 Lõppkasutuse järelevalve dokument kehtib kuus kuud alates selle väljastamisest komisjoni poolt Selle tähtaja jooksul tuleb dokument esitada välisriigi asjaomasele

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=128484&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja 3 üle 25 eksemplari 3 Sundeksemplare ei loovutata trükistest mis 1 ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni 2 on graafiliste teoste originaaltõmmised 3 1 Sundeksemplare ei loovutata võrguväljaannetest mis arhiveeritakse ja säilitatakse arhiiviseaduses sätestatud korras RT I 2010 19 101 jõust 01 06 2010 4 Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud trükiste kategooriad määrab kindlaks valdkonna eest vastutav minister oma määrusega 4 1 Valdkonna eest vastutav minister võib oma määrusega kindlaks määrata rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni mittesisaldavate võrguväljaannete kategooriad millesse kuuluvatest võrguväljaannetest sundeksemplare ei loovutata 5 Kehtetu RT I 1998 61 983 jõust 16 07 1998 6 Kui trükise auvise või elektroonilise teaviku tiraa kuulub hävitamisele kohtulahendi alusel ei arvata selle tiraa i hulka sundeksemplare Kohtulahendi alusel kustutamisele kuuluva võrguväljaande sundeksemplar ei kuulu kustutamisele Juurdepääs nimetatud võrguväljaandele toimub autoriseeritud töökohtade kaudu RT I 2005 65 495 jõust 01 06 2006 5 Sundeksemplaride loovutajad 1 Sundeksemplare on kohustatud loovutama kõik juriidilised ja füüsilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused 1 kes valmistavad Eestis trükiseid auviseid või elektroonilisi teavikuid 2 kelle tellimisel on välisriikides valmistatud trükiseid auviseid või elektroonilisi teavikuid 3 kes toovad sisse Eestis levitamiseks välisriikides valmistatud eestikeelseid või Eestit käsitlevaid trükiseid auviseid või elektroonilisi teavikuid 4 kes teevad võrguväljaandeid üldsusele kättesaadavaks Internetis 2 Eestis valmistatud trükiste sundeksemplarid loovutab trükkija kusjuures komplekti kuuluvad lisad mida ei ole valmistanud trükkija loovutab väljaandja 3 Võrguväljaande loovutajal on õigus piirata võrguväljaande kasutamist üldsusele kättesaadavaks tegemisel teavitades sellest sundeksemplari saajat Nimetatud juhul on võrguväljaande kasutamine sundeksemplari saaja poolt lubatud ainult rahvuskultuuri olulise osa täieliku kogu loomiseks bibliograafiliseks registreerimiseks statistilise arvestuse pidamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks autoriseeritud töökohtade kaudu teadustöös ja kunstiloomes RT I 2005 65 495 jõust 01 06 2006 6 Sundeksemplaride arv 1 Käesoleva seaduse 3 peatükis tähendatud raamatukogudele loovutatakse 1 kaheksa eksemplari Eestis valmistatud või välisriikides tellimisel valmistatud trükistest välja arvatud rahvusvahelises pimedate kirjas trükised 2 neli eksemplari Eestisse levitamiseks sissetoodud välisriikides valmistatud eestikeelsetest või Eestit käsitlevatest trükistest välja arvatud rahvusvahelises pimedate kirjas trükised 3 kaks eksemplari rahvusvahelises pimedate kirjas trükistest 4 kaks eksemplari auvistest ja elektroonilistest teavikutest 5 üks koopia võrguväljaannetest 2 Kultuuriministeeriumil on õigus väljaandja või sissetooja põhjendatud taotlusel konkreetse trükise sundeksemplaride arvu vähendada tulenevalt trükise hinnast tiraa ist või sissetoodud kogusest Sundeksemplaride vähendatud arv ei tohi olla väiksem kui kaks RT I 2005 65 495 jõust 01 06 2006 7 Trükiste auviste ja elektrooniliste teavikute sundeksemplaride loovutamise tähtaeg ja saatmise kulud RT I 2005 65 495 jõust 01 06 2006 1 Trükiste auviste ja elektrooniliste teavikute sundeksemplarid loovutatakse hiljemalt 20 päeva jooksul pärast esimese tiraa iosa valmimist või Eestisse esmakordset toomist 2 Sundeksemplaride saatmise kulud tasub loovutaja 7 1 Võrguväljaannete sundeksemplaride loovutamine 1 Võrguväljaannete sundeksemplaride loovutamine seisneb võrguväljaandest koopia tegemises sundeksemplaride saaja poolt 2 Sundeksemplari loovutaja on kohustatud koopia tegemist võimaldama RT I 2005 65 495 jõust 01 06 2006 3 peatükk SUNDEKSEMPLARIDE SAAJAD 8 Eestis valmistatud või välisriikides tellimisel valmistatud trükiste sundeksemplaride saajad 1 Eestis valmistatud või välisriikides tellimisel valmistatud trükiste 6 lõike 1 punkt 1 sundeksemplarid saadetakse alljärgnevalt 1 Eesti Rahvusraamatukogu 2 eksemplari 2 Tartu Ülikooli

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=20838&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive