archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  korra kinnitamine Vabariigi Valitsuse 15 juuli 1999 a määrus nr 219 Riigireservi seaduse RT I 1994 91 1529 1998 95 1514 paragrahvi 22 alusel Vabariigi Valitsus määrab Kinnitada Mobilisatsioonivaru moodustamise kord juurde lisatud Peaminister Mart LAAR Kaitseminister Jüri LUIK Riigisekretär Aino LEPIK von WIREN Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 15 juuli 1999 a määrusega nr 219 MOBILISATSIOONIVARU MOODUSTAMISE KORD 1 Mobilisatsioonivaru moodustamise kord edaspidi kord reguleerib riigireservi seadusega sätestatud mobilisatsioonivaru moodustamise korraldamist VV m 11 05 2004 Nr 188 jõust 15 05 2004 RT I 2004 42 294 2 Mobilisatsioonivaru moodustatakse kaitseväe vajadusteks ning võetakse kasutusele sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni väljakuulutamisel 3 Mobilisatsioonivaru moodustamiseks esitab kaitseväe juhataja kaitseministrile ettepaneku mobilisatsioonivaru koosseisu ja koguse kohta 4 Kaitseminister vaatab käesoleva korra punktis 3 nimetatud ettepaneku läbi ja esitab mobilisatsioonivaru koosseisu ja kogused Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks 5 Kaitseministeerium korraldab mobilisatsioonivaru moodustamise ja hoidmise VV m 11 05 2004 Nr 188 jõust 15 05 2004 RT I 2004 42 294 6 Mobilisatsioonivaru moodustamise hoidmise täiendamise ja uuendamise eelarve koostab Kaitseministeerium lähtudes kaitseväe juhataja ettepanekust 7 Mobilisatsioonivaru nomenklatuur ja kogused on vastavalt riigisaladuse seaduse RT I 1999 16 271 82 752 2001 7 17 93 565 100 643 2002 53 336 57 355 63 387 2003 13 67

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=31559&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  DOC failina I Tagasi Mootorsõidukite klaasidest Riiklik Liiklusohutusameti 26 06 1992 käskkiri number 22 jõustumiskuupäev 26 06 1992 redaktsioon 26 06 1992 Eesti Vabariigi Riikliku Liiklusohutusameti käskkiri Mootorsõidukite klaasidest Lähtudes Eesti Riikliku Liiklusohutusameti põhimäärusest ja toetudes EV liiklusohutuse kontseptsioonile lubada 1 jaanuarist 1993 a mootorsõidukitel kasutada ainult E või e sertifitseeritud Euroopa Majanduskomisjoni määrus nr 43 ja GOST 5727 88 klaase See nõue ei kehti mootorsõidukitele millel on valmistajatehase tehnilistele

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7019&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  korrastamiseks Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b 1 Kinnitada Eesti NSV Valitsuse 8 mai 1990 a määruses nr 90 Ettevõtete tegevusalade litsentsimise kohta Eesti NSV s ENSV Teataja 1990 nr 15 art 250 tehtavad muudatused juurde lisatud 2 Kehtestada et kõik ettevõtted ja organisatsioonid kes soovivad Eesti Vabariigis jätkata raadio või televisioonivõrgu vahendusel raadio või televisiooniprogrammide edastamist või väljastamist on kohustatud kahe kuu jooksul taotlema uue tegevuslitsentsi Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T VÄHI Eesti Vabariigi riigiminister U VEERING K I N N I T A T U D Eesti Vabariigi Valitsuse 23 märtsi 1992 a määrusega nr 93 Eesti NSV Valitsuse 8 mai 1990 a määruses nr 90 Ettevõtete tegevusalade litsentsimise kohta Eesti NSV s tehtavad muudatused 1 Eesti NSV Valitsuse 8 mai 1990 a määrusega nr 90 kinnitatud Riikliku tegevuslitsentsi väljaandmise eeskirjades 1 asendada punktis 4 sõnad või inspektsiooniga kelle pädevusse litsentsitava tegevusala korraldamine kuulub sõnadega inspektsiooni või organisatsiooniga kelle pädevusse vastavalt seadusandlusele kuulub küsimuse kooskõlastamine 2 sõnastada punkti 6 teine lõik järgmiselt Kui litsentsi väljaandmine kuulub kooskõlastamisele või litsentsi väljaandmise otsuse tegemiseks on vaja kasutada erialaspetsialisti de abi või teha ekspertiisi tuleb vastav otsus teha 10 päeva jooksul pärast kooskõlastuskirja või spetsialisti de kirjaliku arvamuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=6521&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  juuni 2011 a määrusega nr 84 Avaliku teenistuja töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded RT I 27 06 2011 1 nõutud tasemel 17 Täiendavad nõuded Majutusettevõttes peab olema tagatud 1 majutusteenuse kasutaja registreerimine Turismiseaduses sätestatud korras 2 majutusruumi võtme identifitseeritult väljastamine 3 külastajate ööpäevaringne sisse ja väljapääs 4 esmaabiapteegi kasutamise võimalus majutusettevõtte külastajatele ja personalile 5 päästeasutuse häirekeskusele hädaolukorrast viivitamatu teatamise võimalus 6 külastajate teavitamine majutusettevõtte poolt pakutavatest teenustest hinnakirjast ning majutusettevõtte vastuvõtuaegadest kui vastuvõtt ei toimu ööpäevaringselt 3 peatükk NÕUDED HOTELLILE 18 Hotell Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga majutusettevõte 19 Lifti olemasolu nõue 1 Hotellis peab olema külastajate kasutada lift hoone esimeselt korruselt kõikidele majutusruumidega ja muudele külastajate kasutuses olevate ruumidega korrustele kui nimetatud ruumid asuvad hoones kõrgemal kui kolmandal korrusel 2 Lõikes 1 toodud nõuet ei kohaldata kui see ei ole võimalik hotelli ehitisele rakenduvate muinsuskaitseliste nõuete tõttu või kui ehitisele ekspertiisi teinud isiku poolt on antud kinnitus et hotelli hoone konstruktsioonilised iseärasused ei võimalda lifti paigaldamist ja kasutamist 20 Hotelli vastuvõtt 1 Hotelli vastuvõturuumis peavad olema 1 vastuvõtulaud teenindusega vähemalt ajavahemikus 7 00 23 00 2 üldkasutatav tualettruum meestele ja naistele eraldi või meestele ja naistele ühine tualettruum 3 istekohad 4 telefoni või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus 5 tasuta sisetelefon tubadesse helistamiseks 6 seif või hoiulaekad külastajate kasutuses 7 lihtkirja saatmise võimalus 2 Kui hotellis ei toimu ööpäevaringset vastuvõttu peab info vastuvõtuaegade kohta paiknema hotelli sissepääsu juures 21 Nõuded toitlustamisele Hotellis peab vähemalt olema 1 hommikusöögi saamise võimalus tööpäeviti ajavahemikus 7 00 10 00 ja puhkepäevadel ajavahemikus 8 00 11 00 2 soojade toitude saamise võimalus ajavahemikel 12 00 15 00 ja 18 00 22 00 22 Hotelli majutusruum 1 Hotelli majutusruumi minimaalne pindala peab vähemalt 70 vastavatest majutusruumidest olema koos eesruumiga ja ilma hügieeniruumita ühekohalise majutusruumi korral 8 m 2 ning kahekohalise majutusruumi korral 12 m 2 2 Majutusruumi uksel peab seespool olema uksesilm või kett 3 Majutusruumis peavad olema 1 üheinimesevoodi miinimumsuurusega 80 190 cm või kaheinimesevoodi miinimumsuurusega 160 190cm kusjuures mitmekorruselised voodid narid ei ole lubatud 2 voodi kattemadrats 3 voodipesu soovitavalt ühevärviline 4 päevatekk mis katab vähemalt 30 voodist 5 jalarätik käterätik ja vannilina voodikoha kohta 6 voodi juures öökapp või paigutuspind voodikoha kohta 7 kummut või riiulid 8 kirjutuslaud või pind 9 valgustus kirjutuslaua või pinna kohal 10 peegel mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses 11 kohvrialus 12 joogiklaas voodikoha kohta 13 info majutusettevõtte kohta sealhulgas pakutavad teenused ja hinnakiri 14 kirjapaber ja kirjutusvahend 15 tasuta telefoniühendus vastuvõtu ja päästeasutuse häirekeskusega 16 hügieeniruum 4 Külastaja soovi korral peavad majutusruumis vajadusel olema saadaval 1 jalatsite puhastamisvahendid 2 riidehari 3 vaas 4 õmblustarbed 5 pudeliavaja 23 Hotelli poolt pakutavad kohustuslikud teenused Hotellis peab olema tagatud 1 televiisori vaatamise võimalus majutusruumis või üldkasutatavas ruumis 2 voodipesu vahetus vähemalt kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ning iga uue külastaja korral 3 rätikute vahetus iga päev või vastavalt külastaja soovile kuid mitte harvem kui kolme päeva järel ning iga uue külastaja korral 4 lisavoodi tellimise võimalus 5 lisapadja ja teki saamise võimalus 6 jalatsite puhastamisvahendid või vajadusel nende kättesaadavus 7 sularahata arveldamise võimalus 8 faksi vastuvõtmise võimalus 9 elektroonilise kirja saatmise ja saamise võimalus 10 täiendava kohvrialuse saamise võimalus 24 Parkimine Hotelli juures peavad olema parkimiskohad või informatsioon parkimisvõimaluste kohta hotelli lähiümbruses 25 Ruumid hotelli personalile Hotellis peavad olema personalile riietus ja hügieeniruumid 26 Nõuded hotelli personalile 1 Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning soovitavalt rinnasilti nime ja ametinimetusega 2 Hotelli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama vähemalt kahte võõrkeelt 4 peatükk NÕUDED MOTELLILE 27 Motell Motell on eeskätt mootorsõidukitel liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte kus on tagatud turvaline parkimine 28 Motelli parkimisplats 1 Motelli juures asuv parkimisplats peab olema tähistatud või piirdega ääristatud ning lukustatav või ööpäevaringse valvega 2 Motelli juures peab olema vähemalt majutusruumide arvuga võrdne arv parkimiskohti 29 Nõuded motellile Motell peab vastama des 19 23 ja 25 26 sätestatud nõuetele 5 peatükk NÕUDED KÜLALISTEMAJALE 30 Külalistemaja Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte 31 Külalistemaja vastuvõturuum Külalistemaja vastuvõturuumis peab olema vastuvõtulaud teenindusega vähemalt ajavahemikus 8 00 20 00 ning telefoni või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus ja istekohad 32 Üldnõuded külalistemajale 1 Külalistemajas peavad olema 1 pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta 2 üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne voodikoha kohta 3 piisava suurusega puhke või söögiruum 4 hommikusöögi saamise võimalus 5 soojade toitude saamise võimalus vähemalt ajavahemikel 12 00 15 00 ja 18 00 22 00 6 personali riietus ja hügieeniruumid 2 Külalistemajas peab olema tagatud voodipesu ja rätikute vahetus vähemalt kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ning iga uue külastaja korral 33 Külalistemaja majutusruum 1 Külalistemaja majutusruumi minimaalne pindala peab vähemalt 70 vastavatest majutusruumidest olema ühekohalise majutusruumi korral 8 m 2 kahekohalise majutusruumi korral 12 m 2 ja iga lisanduva voodikoha puhul täiendavalt 3m 2 2 Külalistemaja majutusruumis peavad olema 1 voodi kattemadrats 2 voodipesu 3 päevatekk mis katab vähemalt 30 voodist 4 käterätik voodikoha kohta 5 vannilina voodikoha kohta 6 öökapp või paigutuspind voodikoha kohta 7 peegel mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses 8 joogiklaas voodikoha kohta 9 pudeliavaja saamise võimalus 10 teave külalistemaja kohta seahulgas pakutavad teenused ja hinnakiri 34 Külalistemaja personal 1 Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning soovitavalt rinnasilti nime ja ametinimetusega 2 Külalistemaja vastuvõtulaua teenindaja peab valdama suhtlemistasandil vähemalt kahte võõrkeelt 6 peatükk NÕUDED HOSTELILE 35 Hostel Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte 36 Hosteli vastuvõtt 1 Hosteli vastuvõturuumis peab olema telefoni või mobiiltelefoniteenuse kasutamise võimalus ning tagatud külastajate vastuvõtt vähemalt ajavahemikel 8 00 10 00 ja 17 00 22 00 2 Informatsioon vastuvõtuaegade kohta peab paiknema väljaspool hostelit 37 Üldnõuded hostelile 1 Hostelis peavad olema 1 hommikusöögi saamise või köögi kasutamise võimalus 2 pesemisruum kuni kümne voodikoha kohta 3 üks meeste ja üks naiste tualettruum kuni kümne voodikoha kohta 4 piisava suurusega puhke või söögiruum 5 personali riietusruum 2 Hostelis peab olema tagatud 1 voodipesu ja rätikute olemasolu majutusruumis või 2 voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või 3 pesupesemise võimalus 3 Hosteli majutusruumis voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=130005&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  nr 25 Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele sisseseadele ja aparatuurile RTL 2002 25 353 50 lõigetes 1 3 sätestatut 6 kolmanda ohutustaseme laboris peab olema autoklaavimisruum 2 ohutustaseme labor võib kasutada laboriga samas hoones asuvat autoklaavimisruumi 7 teise ohutustaseme laboris peab olema kas sundventilatsioon või selle puudumisel ruumide õhutamise võimalus ventilaatori ja akende abil Vajadusel tuleb akna ette panna putukakindel võrk 8 kolmanda ohutustaseme laboris on nõutav ülejäänud hoone ventilatsioonist sõltumatu sundventilatsioon kusjuures õhuvahetus peab toimuma vastavalt Vabariigi Valitsuse 5 mai 2000 a määruse nr 144 Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded lisale 1 läbi HEPA või muu samaväärse filtri Labori tööruumides peab olema alarõhk 9 laboris peab olema külm ja soe vesi kusjuures vesi peab vastama joogivee kvaliteedinõuetele Labori igas ruumis peab olema valamu 10 laboris peab olema turvavalgustus et võimaldada ohutut lahkumist laborist 2 Uue või renoveeritava labori ruumidele kehtivad lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised nõuded 1 labori üldpindala ei tohi olla väiksem kui 14 m 2 ühe töötaja kohta 2 tööruumi pindala peab olema vähemalt 4 5 m 2 iga töökoha kohta arvestamata suuremahulise aparatuuri paigutamiseks ja läbikäikudeks vajalikku pindala 3 ühe töökohaga ruumi kubatuur peab olema vähemalt 15 m 3 4 proovide vastuvõturuum peab asuma labori sissepääsu läheduses 5 laboriruumid peavad olema koridorisüsteemis 6 laboris peab olema selle ohutustasemele vastav sundventilatsioon 7 labori igas ruumis peab olema kraanikauss kätepesuks mis on varustatud silmaloputuseks vajaliku aparatuuriga ja märgistatud ohutusmärgiga silmadu 8 labori tööruumide uksed peavad olema isesulguvad ja vaateaknaga 3 Nõuded labori sisseseadele ja tehnoloogiale 1 Labor peab täitma järgmisi kasutatavale tehnoloogiale ja sisseseadele esitatavaid nõudeid milles nähakse ette 1 nakkusohtlike materjalide liikumise ühesuunaline kulg alustades proovide vastuvõtust registreerimisest ettevalmistusest uuringu tegemisest ja tulemuste vormistamisest ning lõpetades nakkusohtliku materjali kahjutustamise või säilitamise dokumenteerimisega 2 tegevusjuhised aparatuuri ja töövahendite ning tööprotsesside kvaliteedi ja toimimise jälgimiseks

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=58419&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  vastuvõtu ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu ja protseduuriruum Sotsiaalmin m 31 10 2012 Nr 42 jõust 01 01 2013 RT I 06 11 2012 1 6 Vastuvõtu ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel see tähendab korrusel kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides mille kõrgus on alla 2 5 m 7 Kehtetu Sotsiaalmin m 11 12 2013 Nr 41 jõust 16 12 2013 RT I 13 12 2013 35 8 Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus ja viimistlusmaterjale mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet Sotsiaalmin m 11 12 2009 Nr 95 jõust 01 01 2010 RTL 2009 96 1438 9 Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad vett mitteimavast materjalist et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni 10 Vastuvõtu ja protseduuriruumis ning WC s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon Sotsiaalmin m 11 12 2013 Nr 41 jõust 16 12 2013 RT I 13 12 2013 35 11 Kehtetu Sotsiaalmin m 11 12 2013 Nr 41 jõust 16 12 2013 RT I 13 12 2013 35 12 Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus Vastuvõtu ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus Sotsiaalmin m 11 12 2013 Nr 41 jõust 16 12 2013 RT I 13 12 2013 35 13 Vastuvõturuumi de s peavad olema ühendusvõimalused side ja arvutivõrgu süsteemiga 3 Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele 1 Perearsti tegevuskohas peavad olema 1 arsti töölaud ja tool 2 õe töölaud ja tool 3 toolid patsiendi ja tema saatja te jaoks 4 tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks 5 meditsiiniline ku ett või universaalne läbivaatuslaud perearsti tegevuskohas kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust meditsiiniline ku ett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline ku ett ja günekoloogiline tool Sotsiaalmin m 11 12 2013 Nr 41 jõust 16 12 2013 RT I

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=44491&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  01 2009 5 Kohus vaatab avalduse läbi viivitamata ja otsustab loa andmise või sellest keeldumise Kohus võib jätta nakkushaige mõjuval põhjusel ära kuulamata RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 6 Määruse teinud kohus teatab määrusest politseile kes võtab vajaduse korral viivitamata tarvitusele abinõud tahtest olenematul ravil viibiva isiku vara kaitsmise tagamiseks RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 7 Kui on ära langenud käesoleva seaduse 4 lõikes 1 sätestatud asjaolud esitab haiglas ravitööd juhtiv arst kohtule avalduse nakkushaige tahtest olenematu ravi lõpetamiseks Kohus võib ravi lõpetada ka isiku seadusliku esindaja avalduse alusel või omal algatusel RT I 2008 59 330 jõust 01 01 2009 8 Tahtest olenematuks raviks haiglasse paigutatud nakkushaige peab olema eraldi palatis mis vastab nakkusohutuse nõuetele Nakkushaige võib palatist lahkuda ainult haigla vastavas juhendis kehtestatud tingimustel ja nakkusohutuse meetmete rakendamise korral Tema suhtlemisvõimalusi võib piirata niivõrd kuivõrd see on vajalik nakkuse edasikandumise vältimiseks RT I 2005 39 308 jõust 01 01 2006 6 Perearsti ja nakkushaigusi raviva eriarsti ülesanded 1 Perearst või nakkushaigusi raviv eriarst 1 täidab nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjeks käesolevas seaduses sätestatud nõudeid 2 teeb nakkushaige või nakkuskahtlase isiku terviseuuringu ja saadab vajadusel uurimismaterjali laborisse uuringuteks ning määrab talle ravi 3 uurib nakkushaige nakatumise aega nakkusallikat nakatumise viisi nakkuse levitegureid ja selgitab välja nakkushaigega kokkupuutunud isikud 4 korraldab nakkushaigega kokkupuutunud isiku terviseuuringu ja vajaduse korral määrab talle ravi 5 teavitab registreerimisele kuuluvate nakkushaigusjuhtude korral Terviseametit nakkushaiguskahtlusest haiguse diagnoosimisest haige nakatumise asjaoludest ja laboriuuringute tulemustest käesoleva seaduse s 21 sätestatud korras 6 teeb nakkushaigele või tema seaduslikule esindajale teatavaks haiguse nakkusohtlikkuse haiguse leviku teed haiguse ravimata jätmise tagajärjed ja haigele seaduse alusel kohaldatavad piirangud ning annab juhiseid nakkuse leviku vältimiseks Edastatud teabe kohta teeb arst sissekande ravidokumenti 7 väljastab sugulisel teel leviva haiguse korral nakkushaigele teatise milles märgitakse diagnoositud haiguse nimetus ja vajadus teavitada patsiendiga seksuaalvahekorras olnud isikuid nimetatud haigusest ja arstlikule läbivaatusele pöördumise vajalikkusest 2 Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on perearst kohustatud 1 nakkushaiguste leviku tõkestamiseks korraldama immuniseerimiskava alusel laste immuniseerimist ja registreerima immuniseerimise tegema sissekande immuniseerimispassi ning edastama immuniseerimisandmed Terviseametile 2 registreerima immuniseerimise kõrvalnähud ja edastama sellekohase teabe Ravimiametile 3 Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud perearsti ülesandeid täidab pereõde või koolitervishoiuteenuse osutaja juhul kui ta vastab 8 lõike 5 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuetele RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 3 peatükk NAKKUSHAIGUSTE LEVIKU TÕKESTAMINE 7 Nakkushaiguste leviku tõkestamise põhimõtted Nakkushaiguste leviku tõkestamiseks korraldatakse inimeste immuniseerimist ja tehakse terviseuuringuid ning rakendatakse muid nakkusohutuse tagamise abinõusid 8 Immuniseerimise korraldamine 1 Immuniseerimist kohaldatakse lastele ja töö laadi tõttu ohustatud isikutele ning vältimatu abi korras kõigile isikutele 2 Immuniseerimist korraldav arst või õde registreerib immuniseerimised esitab sellekohase aruande ja edastab andmed immuniseerimise kõrvalnähtude kohta käesoleva seaduse 6 lõikes 2 sätestatud korras Immuniseerimist korraldav õde kaasab immuniseerimise kõrvalnähtude diagnoosimiseks arsti RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 3 Vaktsiinide ja immuunglobuliinide soetamise jaotamise säilitamise ja veo ning külmahela toimimise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 4 Välismissioonile saadetavate kaitseväelaste täiendavat immuniseerimist korraldab Kaitseministeerium vajaduse järgi 5 Immuniseerimise korraldamise nõuded kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 9 Immuniseerimine epideemia korral 1 Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib vajadusel korraldada ohustatud isikute immuniseerimist ja terviseuuringut 2 Epideemia korral läbiviidava immuniseerimise ja terviseuuringu kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 10 Laste immuniseerimine 1 Lapsi immuniseeritakse nakkushaiguste vastu immuniseerimiskava alusel 2 Immuniseerimiskavas määratakse nakkushaigused mille vastu immuniseeritakse immuniseeritavad vanuserühmad ja immuniseerimise tähtajad 3 Immuniseerimiskava kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 11 Immuunsustausta jälgimine 1 Immuunsustaust on teatud haiguse osas immuunsete inimeste suhtarv elanikkonnas Immuunsustausta jälgimiseks tehakse terviseuuringuid 2 Immuunsustausta jälgimise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 12 Nakkushaiguse ja nakkuskandluse uurimine rasedal 1 Nakkushaiguste lootele või vastsündinule leviku tõkestamiseks uuritakse rasedat süüfilise B hepatiidi ja HIV nakkuse suhtes 2 Raseda uurimise ja ravimise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 13 Töötajate tervisekontroll 1 Tööandja on kohustatud nõudma enne tööle asumist kirjalikku tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ning saatma töötamise ajal vastavalt riskihindamise tulemustele korrapärasele tervisekontrollile sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule järgmised isikud 1 toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toiduga või selle käitlemisvahenditega kokku puutuvad töötajad samuti toidu käitlemisruume puhastavad töötajad 2 õpetajad ja kasvatajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokku puutuvad töötajad 3 patsiendi hooldatava või abivajajaga vahetult kokku puutuvad tervishoiu hoolekande ja päästetöötajad 4 majutusasutuste ujumis ja basseiniteenuste ning ilu ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad teenindustöötajad 5 ravimite valmistajad pakkijad ja müüjad 6 vahistatu või kinnipeetavaga vahetult töökohustuste tõttu kokku puutuvad politsei ja vanglatöötajad 7 käesoleva lõike punktides 1 6 loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täienduskoolituses osalevad õpilased üliõpilased ja töötajad RT I 2007 1 1 jõust 01 02 2007 2 Töötaja esitab tööandjale nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta kirjaliku tervisetõendi mida tööandja säilitab vähemalt kolm aastat RT I 2007 1 1 jõust 01 02 2007 3 Tööandja ja füüsilisest isikust ettevõtja kes viibib ja tegutseb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonnas kus on mis tahes nakkuse otsese või kaudse ülekandumise oht peab käima korrapäraselt tervisekontrollis ja tal peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta RT I 2007 1 1 jõust 01 02 2007 4 Perearst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta kirjaliku tervisetõendi mille vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 2007 1 1 jõust 01 02 2007 14 Veredoonorluse nakkusohutuse tagamine 1 Verekeskus ja tervishoiuteenuse osutaja rakendavad nakkusohutuse meetmeid doonori ja retsipiendi kaitseks 2 Verekeskus ja tervishoiuteenuse osutaja koostavad dokumendi verepreparaatide tootmise ja verepreparaatide kasutamise kohta järgides vereseaduses RT I 2005 13 63 ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid 3 Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega RT I 2005 13 63 jõust 01 05 2005 15 Rakkude kudede ja elundite hankimise käitlemise ja siirdamise nakkusohutuse tagamine RT I 26 02 2015 1 jõust 01 03 2015 1 Tervishoiuteenuse osutaja rakendab nakkusohutuse meetmeid retsipiendi ja elusdoonori kaitseks 2 Tervishoiuteenuse osutaja koostab dokumendi rakkude kudede ja elundite kasutamise kohta 3 Nakkustekitajate suhtes doonori uurimise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 26 02 2015 1 jõust 01 03 2015 16 Nakatumise vältimine välisreisil Turismiteenuseid pakkuv ettevõtja teeb välisriiki sõitvale isikule teatavaks 1 külastatavas riigis nakkushaigustesse nakatumise ohu 2 immuniseerimise või ravimite kasutamise otstarbekuse 3 võimaluse saada enne reisi arsti nõuannet ja reisi ajal arstiabi ning reisijärgse tervisekontrolli vajalikkuse 4 peatükk NAKKUSHAIGUSTE SEIRE JA TÕRJE KORRALDAMINE 17 Riigi ülesanded nakkushaiguste seirel ja tõrjel RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 1 Riigi tasandil korraldab nakkushaiguste seiret ja tõrjet Sotsiaalministeerium kes täidab rahvatervise seaduses sätestatud ülesandeid ning juhib nakkushaiguste tõrjeks tehtavat tööd RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 2 Oma haldusala asutustes nakkushaiguste ärahoidmise ja nende leviku tõkestamise meetmeid rakendades ning arstiabi korraldades juhinduvad ministeeriumid käesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest 3 Justiitsministeerium korraldab kinnipidamisasutuses ning Siseministeerium politsei arestimajas ja kambris 1 võimalikult nakkusohutud tööolud vanglaametnikele tervishoiutöötajatele ning arestialuste vahistatute ja kinnipeetavatega vahetult kokkupuutuvatele isikutele 2 võimalikult nakkusohutud kinnipidamistingimused arestialustele vahistatutele ja kinnipeetavatele 3 epidemioloogilistel näidustustel kohustusliku tervisekontrolli kinnipeetavatele kes oma tegevuse iseärasuste tõttu võivad levitada nakkushaigusi toidu ja vee või muude ülekandetegurite kaudu 4 tuberkuloosi leviku tõkestamiseks kopsude kohustusliku radiograafilise uuringu arestialustele vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve ning tervishoiutöötajatele Uuringu tegemise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 4 Justiitsministeerium ja Siseministeerium tagavad kinnipeetava vahistatu ja arestialuse transportimise ajal võimalikult nakkusohutud tingimused 5 Justiitsministeerium teeb tervisekaitseametnikele võimalikuks teostada järelevalvet nakkushaiguste tõrje meetmete elluviimise üle kinnipidamisasutuses 6 Justiitsministeerium ja Siseministeerium koos Sotsiaalministeeriumiga korraldavad kinnipidamisasutusest ja politsei arestimajast ning kambrist vabastamisel tuberkuloosi põdeva isiku ravile suunamise käesolevas seaduses sätestatud korras 18 Terviseameti ülesanded nakkushaiguste ennetamisel seirel ja tõrjel 1 Nakkushaiguste ennetamise seire ja tõrje valdkonnas on pädev asutus Terviseamet kes 1 teeb epidemioloogilisi uuringuid haige nakatumise ja nakkushaiguste leviku asjaolude väljaselgitamiseks ning juhendab inimeste rühmaviisilise haigestumise korral tõrjemeetmete rakendamist 2 teavitab massiteabevahendite kaudu elanikkonda nakkushaiguse esinemisest ja haiguspuhangu tõrje meetmetest 3 korraldab riigihangete seaduses sätestatud alustel hangitud immuunpreparaatide jaotamist säilitamist ja vedu ning külmahela toimimist 4 kogub analüüsib ja avaldab andmeid immuniseerimiste kohta 5 korraldab nakkushaiguste seiret sealhulgas sentinel seiret Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt 2 Nakkushaiguste epidemioloogilise riskianalüüsi ja riskihindamise valdkonnas on pädev asutus Terviseamet kes määrab ja hindab 1 nakkushaiguste leviku tendentse 2 immuniseerimisega hõlmatust 3 Nakkushaiguste rahvusvahelises tõrjes osalemisel on volitatud asutus Terviseamet kes käitleb Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse varajase teavitamise ja reageerimise süsteemi Eestis 4 Terviseamet on Maailma Terviseorganisatsiooni ja Euroopa Komisjoni volitatud kontaktasutus bioloogiliste ohutegurite osas seoses rahvusvaheliste sanitaar meditsiiniliste eeskirjade rakendamisega 5 Terviseamet osaleb Eesti pädeva asutusena Maailma Terviseorganisatsiooni ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse haigusspetsiifilises epidemioloogilises tegevuses 6 Käesolevas seaduses ettenähtud ülesandeid täites teeb Terviseamet koostööd maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega nakkushaiguste ennetamiseks seireks leviku tõkestamiseks ja tõrjeks 7 Terviseamet on nakkushaiguste rahvusvahelises tõrjes osaledes kohustatud teavitama teisi riike nakkushaiguse esinemisest ja haiguspuhangu tõrje meetmetest Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded ning korra kehtestab Vabariigi Valitsus RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 19 Nakkushaiguskahtlus ja haiguse diagnoosimine 1 Nakkushaiguskahtlus tekib kui inimesel ilmnevad nakkushaigusele iseloomulikud kliinilised nähud või kui ta on otse või kaudselt kokku puutunud nakatunud inimese või loomaga Kahtlust võivad kinnitada laboriuuringu tulemused 2 Eriti ohtliku nakkushaiguse kahtluse korral on arst kohustatud sellest viivitamata teavitama Terviseametit 3 Nakkushaiguse epideemilise leviku kahtlusest on Terviseameti piirkondlik talitus kohustatud viivitamata teavitama Terviseametit RT I 2010 41 240 jõust 01 09 2010 4 Inimpatogeensete haigustekitajate avastamisega tegelev mikrobioloogia viroloogia või parasitoloogialabor ja nimetatud valdkondades uurimistööd tegev teaduslabor on kohustatud eriti ohtliku nakkushaiguse kahtlusest või diagnoosimisest viivitamata teavitama Terviseametit 5 Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 4 nimetatud teave edastatakse koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega 6 Terviseametil on õigus ilma andmesubjekti identifitseerivate isikuandmeteta saata nakkushaiguse diagnoosimiseks vajalikku uurimismaterjali välisriigi asjaomasesse laborisse või rahvusvahelisse referentlaborisse 20 Nakkushaigusjuhtumite registreerimine 1 Nakkushaigusjuhtumid registreeritakse nakkushaiguste registris ja moodustuvat andmekogu kasutatakse nakkushaiguste ennetamiseks ja nende levikutendentside selgitamiseks 2 Nakkushaiguste register on vastavalt avaliku teabe seadusele Vabariigi Valitsuse poolt valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul asutatud riiklik register Nakkushaiguste registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium RT I 2007 12 66 jõust 01 01 2008 3 Andmed nakkushaiguskahtluse ja haiguse diagnoosimise ning haigestumise ohutegurite ja haigestumise ärahoidmise kohta registreeritakse arsti poole pöördumise kohas 21 Teabe edastamine 1 Tervishoiuteenuse osutaja edastab nakkushaiguskahtluse ja haiguse diagnoosimise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teavet Terviseametile käesoleva seadusega kehtestatud alusel ja korras 2 Toidumürgituse ja haiguse kiire leviku kahtlusest või haiguse kiirest levimisest teatab tervishoiuteenuse osutaja viivitamata Terviseametile 3 Terviseameti piirkondlik talitus teeb nakkushaiguse esinemise ja haiguse tõrjeks rakendatud abinõud teatavaks Terviseametile Katku koolera kollapalaviku ja viiruslike hemorraagiliste palavike esinemisest teatatakse Häirekeskusele RT I 29 12 2011 1 jõust 01 01 2012 4 Mikrobioloogilisi viroloogilisi parasitoloogilisi ja seroloogilisi uuringuid tegevad laborid edastavad uuringutulemused uurimismaterjali saatnud arstile Uuringutulemused nende haiguste kohta mis viitavad registreeritavatele nakkustele edastatakse uuritava isiku elukoha järgsele Terviseametile 5 Kaitseministeerium Siseministeerium Justiitsministeerium ja Keskkonnaministeerium teevad teatavaks nende haldusalas olevates asutustes nakkushaiguste esinemise ja haigustega seotud ohutegurid Terviseametile käesolevas seaduses kehtestatud korras 6 Maaeluministeerium edastab Terviseametile teavet toidu käitlemise eri etappides inimest tõvestavate mikroorganismide avastamise ja zoonooside leviku kohta RT I 2006 28 211 jõust 01 07 2006 6 1 Teave nakkushaiguskahtluse või nakkushaiguse diagnoosimise kohta edastatakse vajadusel koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega Nende nakkushaiguste loetelu mille korral on vajalik andmete edastamine koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega 7 Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 4 5 ja 6 nimetatud teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega 8 Rahvusvahelises kokkuleppes nimetatud nakkushaiguste diagnoosimisest on Terviseamet kohustatud Maailma Terviseorganisatsioonile teatama haiguse diagnoosimisest alates 24 tunni jooksul RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 9 Euroopa Liidu Komisjoni koostatud loetelusse kuuluvate nakkushaiguste diagnoosimise on Terviseamet kohustatud tegema teatavaks Euroopa Liidu nakkushaiguste epidemioloogilise järelevalve ja tõrje asutusele 22 Nakkushaiguste tõrje nõuded 1 Nakkushaiguste tõrje nõuetes nähakse ette nakkushaiguste tõrje ja epideemilise leviku tõkestamise juhised 2 Nakkushaiguste tõrje nõudeid on kohustatud täitma tervishoiutöötaja tervisekaitseametnik nakkushaiguse levialal viibiv isik ja teised oma tööülesannete tõttu nakkushaiguste tõrjega seotud isikud 3 Nakkushaiguste tõrje nõuded kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 4 Ravimresistentset tuberkuloosi põdevate ja ravinõudeid rikkuvate patsientide ravimise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 5 Eestis varem mitteesinenud nakkushaiguse tõrje meetmed töötab välja Terviseamet ning teavitab neist asjassepuutuvaid isikuid 23 Haiglanakkuse seire ennetamine ja tõrje 1 Haiglanakkus on nakkus mida patsiendil ei olnud enne haiglasse või teise tervishoiuteenust osutavasse ettevõttesse minekut või mis ei ole eelmises sellises asutuses viibimise jääknäht vaid on tekkinud patsiendil seal viibimise ajal või seal saadud ravi tagajärjel ja mille tunnused ilmnevad kas seal viibimise ajal või pärast sealt lahkumist 2 Tervishoiuteenuse osutaja poolt rakendatavate haiglanakkuste seire ennetamise ja tõrje abinõud ning sellekohase teabe edastamise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 3 Mikrobioloogia ja viroloogialabori haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 24 Tööandja kohustused nakkushaiguste tõrjel Tööandja on kohustatud 1 looma tööaladel kus on nakkushaigusesse nakatumise oht töötajatele võimalikult nakkusohutud tööolud 2 tagama nakkusohutusnõuete täitmise töötamiskohal 3 tagama käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud tööalade töötajate immuniseerimise ja vajadusel ennetava ravi 4 lubama töötajal nakkushaiguse või haiguskandluse avastamiseks käia tööajal terviseuuringul või vältimatu abi korras immuniseerimisel 5 vältima haigustekitajate levikut toorme või valmistoodangu käitlemisel 6 hoolitsema nakkusohtlike jäätmete kahjutustamise eest 5 peatükk NAKKUSHAIGUSTE EPIDEEMILISE LEVIKU TÕKESTAMINE 25 Eriti ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamise nõuded 1 Eriti ohtliku nakkushaiguse kahtluse või diagnoosimise korral võib valdkonna eest vastutav minister Terviseameti ettepanekul moodustada haiguskoldes nakkusohu likvideerimiseks ja nakkushaiguse leviku tõkestamise juhtimiseks riikliku nakkustõrjekomisjoni või maavanem Terviseameti direktori ettepanekul maakonna nakkustõrjekomisjoni 2 Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega 26 Nakkushaiguste leviku tõkestamine eriolukorra ajal Nakkushaiguse leviku tõkestamiseks eriolukorra ajal rakendatakse hädaolukorra seadust RT I 2009 39 262 jõust 24 07 2009 27 Karantiini kehtestamine ja lõpetamine 1 Karantiin on inimeste kaupade ja sõidukite liikumise ning teenuste osutamise piirang mille kohaldamise eesmärk on vältida eriti ohtliku nakkushaiguse levikut haiguskoldest väljapoole 2 Käesoleva seaduse tähenduses on haiguskolle piiritletud territoorium kus asuvad haiged või nakkuskahtlased isikud ning kus elanikud on tervisekaitseasutuse tugevdatud järelevalve all 3 Karantiini kehtestab maavanem kirjaliku korraldusega Terviseameti peadirektori ettepanekul 4 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 5 Karantiini lõpetab maavanem kirjaliku korraldusega Terviseameti peadirektori ettepanekul kui nakkushaiguse levik on tõkestatud nakkushaiguse tõrje nõuded täidetud ja haiguskolle kahjutustatud 6 Karantiininõuete kehtestamine ja nende kehtivuse lõpetamine tehakse teatavaks massiteabevahendite kaudu 28 Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamine 1 Nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab Terviseamet talle laekuvate epidemioloogiliste laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel 2 Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib maavanem vallavanem või linnapea Terviseameti direktori ettepanekul 1 ajutiselt sulgeda koole ning laste ja hoolekandeasutusi 2 nõuda desinfektsiooni desinsektsiooni kahjuritõrje või puhastuse korraldamist 3 nõuda inimeste terviseuuringute korraldamist 3 Laste või hoolekandeasutuse juht võib ajutiselt sulgeda tema poolt juhitava asutuse kooskõlastades selle Terviseameti direktoriga 29 Kehtetu RT I 2004 27 177 jõust 01 05 2004 6 peatükk NAKKUSOHTLIKU MATERJALI KÄITLEMINE 30 Nakkusohtliku materjali käitlemine 1 Nakkusohtlik on materjal mis sisaldab baktereid viiruseid mikroskoopilisi seeni nakatatud rakukultuure inimese endoparasiite või nakkushaigusi põhjustavaid muid bioloogiliselt aktiivseid tegureid 2 Nakkusohtliku materjali käitlemine käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud materjali proovi võtmine vedu töötlemine uurimine säilitamine ja kahjutustamine 3 Nakkusohtliku materjali käitlemisel tuleb tagada nakkuse leviku vältimine Nakkusohtliku materjali käitlemise kord kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 4 Nakkusohtlikku materjali võivad käidelda tervishoiuteenuse osutajad ja muud juriidilised ja füüsilised isikud kellele Terviseamet on väljastanud nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa käesoleva seaduse des 32 36 sätestatud korras RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 5 Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele kehtestatakse valdkonna eest vastutava ministri määrusega 6 Nakkusohtliku materjali uurimise eest vastutav laboritöötaja peab olema arsti või bioloogikutsega isik 31 Kehtetu RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 32 Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotlemine Terviseametilt 1 Käesoleva seaduse 30 lõikes 4 nimetatud isik esitab nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa saamiseks Terviseametile järgmised andmed ja dokumendid RT I 2009 49 331 jõust 01 01 2010 1 avalduse milles märgitakse taotleja nimi ning tegevuskoha asukoht ja aadress 2 asutamisel oleva juriidilise isiku puhul asutamislepingu või otsuse ja põhikirja või ühingulepingu ärakirjad 3 füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja nime isikukoodi elukoha ja ärinime 4 uuringuteenuste loetelu milleks tegevusluba taotletakse 5 nakkusohtliku materjali uurimisega tegelevate töötajate kutsetunnistuste ärakirjad 6 andmed labori ruumide sisseseade ja tehnoloogia kohta 7 andmed rakendatavate ohutusmeetmete kohta 8 taotleja sidevahendite numbrid 2 Enne taotluse esitamist tasub tegevusloa taotleja riigilõivu 3 Kui tegevusloa taotleja jätab esitamata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi määrab Terviseamet tegevusloa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks 4 Taotluse esitamise kuupäevaks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste andmete ja dokumentide Terviseametisse saabumise aeg 33 Tegevusloa väljaandmise otsustamine Tegevusloa väljaandja kontrollib taotleja esitatud dokumente ja andmeid ning teeb otsuse tegevusloa väljaandmise või sellest keeldumise kohta käesoleva seaduse s 32 nimetatud dokumentide ja andmete esitamisest alates hiljemalt ühe kuu jooksul 34 Tegevusloa väljaandmine 1 Tegevusloa annab välja Terviseamet 2 Tegevusluba antakse välja vastava otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul 3 Tegevusloa väljaandmise otsus avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 35 Tegevusloas esitatavad andmed ja tingimused Tegevusloas esitatakse 1 tegevusloa omaja nimi ning tegevuskoht ja aadress füüsilisest isikust ettevõtja puhul ka isikukood elukoht ja ärinimi 2 tegevusloa number ja väljaandmise kuupäev 3 uuringuteenuste loetelu 36 Tegevusloa väljaandmisest keeldumine 1 Tegevusluba ei väljastata kui tegevusloa taotleja 1 ei ole esitanud kõiki käesoleva seaduse 32 lõikes 1 nimetatud dokumente või andmeid või kui taotluses on muid puudusi mida taotleja ei ole käesoleva seaduse 32 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul kõrvaldanud 2 ei vasta nakkusohtliku materjali käitlejale kehtestatud nõuetele 3 esitab valeandmeid 4 on pankrotis 2 Tegevusloa väljaandja teatab tegevusloa taotlejale tegevusloa väljaandmisest keeldumisest kirjalikult keeldumisotsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul Teates esitatakse tegevusloa väljaandmisest keeldumise põhjused viitega sellekohasele seadussättele 37 Tegevusloa kehtivus Tegevusluba kehtib selle väljaandmisest alates viis aastat 38 Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 1 Tegevusloa väljaandja tunnistab tegevusloa kehtetuks kui 1 seda taotleb tegevusloa omaja ise 2 labori ruumid sisseseade tehnoloogia või rakendatavad ohutusmeetmed ei vasta käesoleva seaduse 30 lõike 5 alusel kehtestatud nõuetele 3 nakkusohtliku materjali uurimise eest vastutava töötaja kvalifikatsioon ei vasta käesoleva

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=53977&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  proovi ja on ümbritsetud absorbeeriva materjali küllaldase kogusega et proovianuma võimalikul purunemisel imada kogu vedelik 2 teine pakend vastupidav vee ja lekkekindel proovianum millesse paigutatakse üks või mitu esimest pakendit 3 kolmas pakend ehk väline veopakend tugev lekkekindel tihedalt suletava kaanega plast või metallkonteiner mis peab kaitsma veo ajal teist pakendit ja selle sisu välise kahjustuse eest 5 Nakkusohtliku materjali veopakendi märgistus ja saatedokumendid koostatakse vastavalt ÜRO ohtlike kaupade veo ekspertkomitee soovitustele Recommendations of the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods ning nende seisukohti arvestavatel UPU Universal Postal Union ICAO International Civil Aviation Organisation ja IATA International Air Transport Association eeskirjadele 6 Proovi andmed kaaskiri ja muu vajalik informatsioon kinnitatakse teise pakendi välisküljele 7 Nakkusohtliku materjali veo nõuetekohase korraldamise eest vastutab nakkusohtliku materjali saatja 4 Nakkusohtliku materjali säilitamine 1 Proovid tuleb edastada laborisse võimalikult kiiresti pärast nende võtmist 2 Kui proove on raviasutuses vaja säilitada tuleb toatemperatuuril säilitatavate proovide jaoks ette näha eraldi kinnine kapp või eraldi riiul kapis 4 10 C temperatuuril säilitatavate proovide jaoks tuleb ette näha eraldi külmik või eraldi riiul külmikus 3 Nakkusohtlike ja puhaste materjalide koos säilitamine ei ole lubatud 4 Laboris nakkusohtliku materjali säilitamiseks ettenähtud külmik sügavkülmik või kapp peavad asetsema labori piiratud juurdepääsuga ruumides ja olema märgistatud bioloogilise ohu märgiga 5 Proov peab olema lekkekindlas kinnises proovinõus proov tuleb märgistada uuringumaterjali või mikroorganismi nimetusega ja labori poolt omistatud koodiga 6 Nakkusohtliku materjali säilitamine tuleb dokumenteerida Dokumentatsioon peab kajastama nakkusohtliku materjali 1 nimetust 2 päritolu 3 säilitamise alustamise kuupäeva 4 säilitamise lõpetamise põhjust ja kuupäeva 5 vastutava isiku allkirja 5 Nakkusohtliku materjali käitlemine laboris 1 Nakkusohtlikku materjali tuleb käidelda nõutava ohutustasemega laboris 2 Labori personal peab omama vajalikku erialast kvalifikatsiooni ja olema spetsiaalselt juhendatud tööks 1 ja 2 ohurühma ohutegureid sisaldava nakkusohtliku materjaliga Juhendamise viib läbi laborijuhataja või tema

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=58393&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive