archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  d uuditöötlemine DØuudipallide lahtivõtmistööd 23 3 Villase riide tootmine Meistriabitööd kudumistsehhis kalevi tootmisel Tehnilise kalevi väljapesemistööd 23 4 Vanutus vilditööstus Tiheda vildi vanutustööd Käsitsi plokkimine ja liistu eemaldamine 23 5 Naha ja toornahatööd Töötamine krupoonijana Suurte ja kõvade toornahkade vaitijana kõlutustajana rullijana sorteerijana ja käsitsi puhastajana Suurte ja kõvade toornahkade laadijana 23 6 Nahkjalatsite tootmine Jalatsikloppimistööd Anklefti tüüpi masinatel 23 7 Parkekstraktide tootmine Konserveerimisaine purustajana 24 Toiduainetetööstus Difuusorite käsitsi laadija Jäävarumisega seotud tööd Kondisöe regenereerimistööd Taaratootmise jääkide pakkimine Separaatorite käsitsi lahtivõtmine 24 1 Lihasaaduste tootmine Loomatöötlemistööd uimaseks löömine suur ja väikeloomade ning sigade verest tühjakslaskmine kastreerimine suurkariloomadelt käsitsi naha nülgimine kere tükeldamine seakeredelt ja peadelt karva mahakõrvetamine suurkariloomade kerede töötlemine horisontaalasendis Nahakõlutustööd Nahaviimistlustööd 24 2 Kalapüük ja töötlus Töö töölisena merekalalaevadel püügi luure vastuvõtu ja transpordilaev välja arvatud kalakülmutuslaevad ja merefriõeraatorid kus naistetöö on lubatud kõikjal välja arvatud tööd mis on märgitud käesoleva loetelu jaotustes Meretransport ja Jõetransport Töö lähipüügikalurina kes tegeleb nootade käsitsi tõmbamisega jääalusel kalapüügil jää alla lastud nootade võrkude ja mõrdadega Tünnide suurte kastide ja mahutite tühjaksvalamine käsitsi Kalatünnide täitmine käsitsi Ujuvvahendite viskeliinide kinnitamine randumisel Kalatünnide käsitsi kantimine 24 3 Leivatööstus Töötamine tainasegumasinal mille maht on üle 330 liitri 24 4 Mahorka ja muu tubaka tootmine Abi ja transporttööd tubakapallidega 24 5 Parfümeeria ja kosmeetikatööstus Töö töölisena elavhõbedaühendite peenestamisel 25 Raudteetransport Töö auru diisel ja elektriveduri juhina ja tema abina Töö mootorveduri ja dresiinijuhina ja tema abina laiarööpmelisel raudteel Töö konduktorina pakikandjana vedurikütjana vedurikatla pesijana vagunipidurdajana veeremi remondilukksepana rongikoostajana tema abina kontaktvõrgu elektritöödel ja veosesaatjana lahtisel vagunil 26 Autotransport Töö autojuhina üle 14 kohalistel autobussidel välja arvatud tehase linnasisestel ja linnalähistel vedudel vedudel maaliinidel ühepäevase vahetuse piires tingimusel kui ei kaasata tehnohooldusel ja remonditöödel Töö autojuhina üle 2 5 tonnise kandejõuga autodel välja arvatud tehase linnasisestel ja linnalähedastel vedudel ja vedudel maal ühepäevase vahetuse piires tingimusel kui ei kaasata tehnohooldusel ja remonditöödel Etüleeritud bensiiniga töötavate automootorite detailide pesijana kütteaparatuuri lukksepana ja mootorilukksepana 27 Meretransport Töötamine kaldapootsmanina kaldamadruse ja vanemkaldamadrusena välja arvatud kohalike ja linnalähiliinide reisijate veokaidel Töö laeva katlakütjana ja katlamasinistina olenemata kateldes kasutatavast kütusest Töö kraanajuhina meistrina ja abilisena ujuvkraanal Töö iga liiki laevade masinameeskonna juhtiv ja reakoosseisus Töö tekimeeskonnas pootsman kipper kipri abiline ja kõik madrused iga liiki laevadel samuti ujuvpuhastusjaamades dokkides ja vilja tsemendi söe ja muude tolmuandvate materjalide ujuvlaadureil Töö laadijana sadamas ja maabumissildadel Töö iga liiki laevade meeskonna liikmena kui tehakse tööd teki ja masinakoosseisus ametite ühitamisega 28 Jõetransport Laevakatla kütmine tahkekütusega Töö reisi ja veoreisilaeva madrusena välja arvatud veealuste tiibadega ja glisserlaevad ja töö linnasiseste ja linnalähiliinide laeval Töö bagerite pinnasepumpade ja segatüüpi jõgi meri laevade madrusena Kraanajuhina ujuvkraanal Töö roolimehena käsiajamiga rooliseadmetega laevadel Töötamine laadijana ja sadamatöölisena välja arvatud spetsialistid kraanajuht transpordivahendi juht ja pidevalt töötavate seadmete hooldaja kui ta ei puutu kokku 1 ja 2 ohuklassi kuuluvate ainetega 29 Õhutransport Töö insenerina aviotehnikuna aviotehnik mehaanikuna lennukite helikopterite tehnilisel teenindamisel Töö etüleeritud bensiini ja määrdetankijana pakikandjana küttepaakide sisemuse puhastajana stardimaandumisradade jätkukohtadele bituumeni valajana 30 Side Sideaparatuuri ja raadioseadmete ekspluatatsioonitööd üle 10 m kõrgusel tornid mastid kus puudub lift 31 Trükitööd Tööd pliisulamite kasutamisega Polügraafiaseadmete seadistamine Stereotüüpide vahematerjalide ja kirjavalutsehhides kirjavalajana stereotüpistina sügavtrükivormide söövitajana valuoperatsioonidel ja stereotüübi viimistlustöödel Töö sügavtrükiosakonnas välja arvatud valmistoodangu vastuvõtmine ja pakkimine 32 Muusikariistade tootmine Töö vaskpuhkpillide detailide valmistajana Töö klaverite malmraamide abrasiivketastega puhastajana 33 Põllumajandus Töötamine kaevudes virtsahoidlates tsisternides silohoidlates ja tornides korjuste konfikatsiooni ja patoloogilise materjali laadimistöödel mürkkemikaalide transpordil ja drenaaõitorude käsitsi mahapanekul Hobuste ja suurkariloomade nahanülgimis ja lahkamistööd Töötamine traktoristina mürkkemikaalide piserdamisel 34 Kõigile majandusharudele ühised tööd Töötamine antennimastimontöörina bituumeni keetjana mootorsaani juhina tuukrina gaasiohutustajana laskuvtuletõrjujana lahtise elavhõbedaga käsitsi puulõhkujana katelsepana kuumades tingimustes katlapuhastustöödel käsitsi pliivärvide segajana ujuvkraana juhina Töötamine maalrina kinnistes kambrites kasutades pliid aromaatseid ja klooritud süsivesinikke sisaldavaid värve või lakke Töötamine tahkekütusega köetava katla kütjana käsitsi kütmisel kui kütusekulu ületab 2 5 tonni vahetuses ühe töötaja kohta Töötamine kinniste mahutite puhastajana kui mahutites on hoitud väävlit sisaldavat naftat naftagaasi või nende töötlemise saadusi Töötamine puhastus kraapimis ja maalritöödel naftatanklaevade kinnistes ruumides Töötamine bensiini ja etüülvedeliku segu valmistajana seemnete koristamisel kasvavatelt puudelt kõrgemal kui 10 meetrit elavhõbealaldite puhastajana elektriõhuliinide montaa i remondi ja teenindustöödel kõrgemal kui 10 m taglastajana pigijahvatajana veevärgilukksepana korstnapühkijana kolde ja lõõripuhastajana Tööd mille puhul on vaja pidevalt käsitsi teisaldada üle 10 kg ja vahelduvalt teiste töödega üle 15 kg raskusi EV V m 19 10 93 nr 321 jõust 01 01 94 B SANITAAR JA OLMETEENINDAMISEGA SEOTUD ALLMAATÖÖDE LOETELU KUS NAISTE TÖÖTAMINE ON LUBATUD 1 Töötamine juhtivatel ametikohtadel mis ei ole seotud füüsilise tööga 2 Sanitaar ja olmeteenindamine 3 Laskumine seoses õppetöö käigus sta eerimisega ettevõtte maa alustesse osadesse 4 Laskumine aeg ajalt ettevõtte maa alustesse osadesse mittefüüsilise töö tegemiseks KINNITATUD Eesti Vabariigi Valitsuse 22 juuli 1992 a määrusega nr 214 TÖÖDE LOETELU KUS ALLA 21 AASTA VANUSTE ISIKUTE TÖÖLEVÕTMINE ON LUBATUD PÄRAST TÖÖLEVÕETAVA ISIKU TERVISE KONTROLLI NING KUS ON ETTE NÄHTUD NENDE TERVISE PERIOODILINE KONTROLLIMINE KUNI 21 AASTASEKS SAAMISENI Kehtestada kord et 18 21 aasta vanuste isikute töölevõtmisel rakendatakse täiskasvanutele kehtestatud tööseadusi ja 16 17 aastaste isikute töölevõtmisel käesoleva määrusega kinnitatud Raskete tervistkahjustavate või ohtlike töötingimustega tööde loetelu kus alaealiste töötamine on keelatud KINNITATUD Eesti Vabariigi Valitsuse 22 juuli 1992 a määrusega nr 214 v m 19 10 93 nr 321 jõust 01 01 94 TÖÖDE LOETELU KUS NÄHAKSE ETTE TÖÖTAJATE EELNEV JA PERIOODILINE TERVISE KONTROLLIMINE I Tervistkahjustavad tööd 1 Keemiliste mõjurite tõttu tervist kahjustavad tööd Akrüül ja metakrüülhapete nende estrite nitriilide tootmine ja kasutamine Aromaatsete amino nitroso ja nitrokloorühendite tootmine ja kasutamine Aromaatsete amiinide tootmine ja kasutamine samuti nende alusel tehtud värvainete kasutamine Rasvhapete rea aminoühendite ja nende derivaatide samuti etüleenimiini tootmine ja kasutamine Baariumi ja selle ühendite tootmine ja kasutamine Arseeni kaevandamine arseeni ja selle orgaaniliste ning anorgaaniliste ühendite tootmine ja kasutamine ning nende eraldumisega seotud tööd Asovärvide antrakinoon ja ftalotsüaniinvärvide tootmine ning kasutamine Benseeni ja selle derivaatide aromaatse rea halogeenderivaatide tootmine ning kasutamine Berülliumi ja selle ühendite tootmine ning kasutamine Naftoolide tootmine ja kasutamine Broomi ja selle ühendite tootmine ning kasutamine Amiidide tootmine ja kasutamine Süsivesinike halogeenderivaatide tootmine ja kasutamine Hüdrasiini ja selle derivaatide tootmine ning kasutamine Isotsüanaatide tootmine ja kasutamine Kaadmiumi ja selle

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7151&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni moodustamise kohta Tõuaretustöö riikliku juhtimise ja kontrolli paremaks korraldamiseks Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b 1 Moodustada 1 jaanuarist 1992 a riiklike tõulavade baasil Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsioon Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumil töötada kooskõlastatult Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi ja teiste huvitatud ministeeriumidega välja ja kinnitada ühe kuu jooksul Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni põhimäärus ning koos maavalitsustega tagada nimetatud inspektsiooni töötajatele nõuetekohased töötingimused 2 Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumil ja Eesti Vabariigi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5652&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  majandusharu arenguprogrammist korraldab ja tagab ettevõtte arendusprogrammide väljatöötamise 12 Haldusnõukogu esimees tema asetäitja ja liikmed vastutavad oma kohustuste täitmise eest Eesti Vabariigi seadustega ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras ja vastavalt nendega sõlmitud lepingule Haldusnõukogu liige vabaneb vastutusest vaid siis kui ta temaga lepingu sõlminud juriidilisele isikule kirjalikult teatab väära otsuse vastuvõtmisest või õige otsuse mittevastuvõtmisest 3 sõnastada punkti 11 alapunktiga 3 kinnitatud Riiklike aktsiaseltside asutamise ajutise juhendi punktid 5 7 ja 8 järgmiselt 5 Riiklik aktsiaselts asutatakse Eesti Vabariigi ministeeriumi kelle haldusalas ettevõte asub või riigivara valdusorganisatsiooni poolt peale selle asutamist Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kooskõlastatult Eesti Vabariigi Riigivaraametiga Nende ettevõtete kes ei kuulu ühegi ministeeriumi haldusalasse asutajaks on Eesti Vabariigi Majandusministeerium 7 Riikliku aktsiaseltsi aktsiakapitaliks on tema moodustamise momendil olemasolevate põhi ja käibevahendite bilansiline maksumus algväärtuses Enne aktsiate eraomandusse müügi alustamist on nõutav riikliku aktsiaseltsi kõigi varade ümberhindamine Eesti Vabariigi Riigivaraameti poolt Juhul kui Eesti Vabariigi Valitsuse poolt ei ole määratud teisiti otsustab riikliku aktsiaseltsi poolt dividendide maksmise Eesti Vabariigi Valitsus Eesti Vabariigi majandusarengu kava ja riigieelarve koostamisel ning selle vormistab Eesti Vabariigi Rahandusministeerium kooskõlastatult Eesti Vabariigi Riigivaraametiga 8 Riiklik aktsiaselts registreeritakse Eesti Vabariigi seadustega ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras asutaja taotluse alusel 4 sõnastada punkti 11 alapunktiga 4 kinnitatud Esimest tüüpi riikliku aktsiaseltsi juhatuse ajutise põhimääruse ja Teist tüüpi riikliku aktsiaseltsi juhatuse ajutise põhimääruse punktid 1 3 4 8 9 ja 12 järgmiselt 1 Riikliku aktsiaseltsi kõrgeimaks organiks on tema asutaja kes teostab riiklikku majanduspoliitikat juhatuse kaudu 3 Juhatus nimetatakse kolmeks aastaks Juhatuse liikmete arvu kuni 7 liiget määrab asutaja 4 Asutaja kinnitab juhatusse ettevõtet haldava ministeeriumi ja Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi poolt nimetatavad esindajad ning ühe esindaja ettevõtte kollektiivi poolt 8 Juhatuse liikmed saavad töö eest juhatuses tasu vastavalt nendega sõlmitud lepingule Juhatuse liikmetele makstav tasu arvatakse ettevõtte halduskulude hulka 9 Juhatus 1 viib ellu riiklikku majanduspoliitikat lähtudes ettevõtet haldava ministeeriumi poolt väljatöötatud majandusharu arenguprogrammist 2 korraldab ja tagab ettevõtte arendusprogrammide väljatöötamise 3 korraldab ja tagab ettevõtte privatiseerimisprogrammide väljatöötamise ja viib neid ellu talle määratud pädevuses 4 jälgib ja kontrollib kuni privatiseerimisprotsessi käivitumiseni riigi vara efektiivset kasutamist ettevõttes korraldab sellealast tegevust 5 määrab ettevõtte varadega sooritatavad tehingud tervik ja kinnisvarade ruumide hoonete rajatiste transpordivahendite ja seadmete müük rentimine mahakandmise lubamine ühisettevõtetesse paigutamine investeeringud teistesse ettevõtetesse Eesti Vabariigi Riigivaraameti poolt kindlaksmääratud ulatuses ja korras 6 nimetab ametisse ettevõtte tegevdirektori ja vabastab tegevdirektori sõlmib temaga töölepingu 7 korraldab aktsiaseltsi revisjonialast tööd kaasa arvatud erakorralised revisjonid valib audiitori 8 kinnitab ettevõtte aastaaruande ja bilansi kinnitab aastaeelarve selle elementide lõikes 9 otsustab pikaajaliste laenude võtmise 12 Juhatuse esimees tema asetäitja ja liikmed vastutavad neile pandud kohustuste täitmise eest Eesti Vabariigi seadustega ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras ja vastavalt nendega sõlmitud lepingule 2 Lubada asutajal ajutiselt asendada riikliku aktsiaseltsi juhatus enda poolt määratava juhatuse funktsioone täitva vastutava isikuga kuraatoriga Vabariigi Valitsus võib asutaja taotlusel asendada riigiettevõtte haldusnõukogu kuraatoriga või anda riigiettevõtte haldusnõukogu või riikliku aktsiaseltsi juhatuse funktsioonid üle mitme riigiettevõtte või riikliku aktsiaseltsi ühisele haldusnõukogule või juhatusele valdusorganisatsioonile Ettevõtetele kellele on määratud kuraator kinnitab direktori ja sõlmib temaga töölepingu asutaja Kehtestada et käesolevas

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=7057&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  aktide nimekiri Prindi I Salevesta DOC failina I Tagasi Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kultuuri hariduse ja teadusalase koostöö kokkuleppe kohta Vabariigi Valitsuse 11 03 1994 korraldus number 149 jõustumiskuupäev 11 03 1994 redaktsioon 11 03 1994 Eesti Vabariigi Valitsuse k o r r a l d u s 11 märtsist 1994 a nr 149 k Tallinn Toompea Nõustuda Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kultuuri haridus

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10856&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  vahelisest kokkuleppest diplomaatilisi passe omavate kodanike sõitude korra kohta Vabariigi Valitsuse 08 03 1994 korraldus number 141 jõustumiskuupäev 08 03 1994 redaktsioon 08 03 1994 Eesti Vabariigi Valitsuse k o r r a l d u s 8 märtsist 1994 a nr 141 k Tallinn Toompea 1 Nõustuda Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kokkuleppega diplomaatilisi passe omavate kodanike sõitude korra kohta 2 Välisminister Jüri LUIGEL kirjutada Vabariigi Valitsuse

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10817&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Valitsuse esimees E SAVISAAR Eesti Vabariigi riigiminister R VARE K I N N I T A T U D Eesti Vabariigi Valitsuse 26 novembri 1991 a määrusega nr 240 Eesti Vabariigi Valitsuse otsustes tehtavad muudatused 1 Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogu 23 novembri 1989 a määrusega nr 385 kinnitatud Aktsiaseltsi põhimääruses järgmised muudatused 1 sõnastada punkt 9 järgmiselt 9 Aktsiaid võivad omandada Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kõik Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidilised ning üksikisikud 2 sõnastada punkt 12 järgmiselt 12 Õigus asutada aktsiaseltsi on Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidilistel ja üksikisikutel 3 täiendada punkti 17 viienda lõiguga järgmises sõnastuses Välisinvesteerijad tasuvad aktsiate eest rahaliste või mitterahaliste sissemaksete tegemisega vastavalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse paragrahvile 11 2 Teha Eesti Vabariigi Valitsuse 13 juuni 1990 a määrusega nr 122 kinnitatud Eesti Vabariigi majandusühingute põhimääruses järgmised muudatused 1 sõnastada punkt 8 järgmiselt 8 Ühinguid võivad asutada Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide juriidilised isikud ning üksikisikud samuti on neil õigus astuda ka juba tegutsevate ühingute osanikeks 2 täiendada punkti 15 kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses Välisinvesteerijad tasuvad osamaksud vastavalt Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse paragrahvile 11 3 lugeda punkti 15 senine kolmas ja neljas lõik vastavalt neljandaks ja viiendaks lõiguks K I N N I T A T U D Eesti Vabariigi Valitsuse 26 novembri 1991 a määrusega nr 240 Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste loetelu 1 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26 veebruari 1987 a määrus nr 82 NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13 jaanuari 1987 a määruse nr 48 NSV Liidu territooriumil NSV Liidu ja teiste VMN i liikmesriikide ühisettevõtete rahvusvaheliste koondiste ja organisatsioonide moodustamise korra ja tegevuse kohta kohta 2 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 26 veebruari 1987 a määrus nr 83 NSV Liidu Ministrite Nõukogu 13 jaanuari 1987 a määruse nr 49 NSV Liidu territooriumil Nõukogude organisatsioonide ning kapitalistlike

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=5826&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja täiendused Eesti Vabariigi õigusaktides Paragrahv 2 Kriminaalkoodeksis RT 1992 20 288 1993 7 103 RT I 1993 33 539 43 620 1994 12 202 16 290 24 391 30 466 39 620 tehakse järgmised muudatused ja täiendused 1 paragrahvi 6 täiendatakse 4 lõikega järgmises sõnastuses 4 Inimsusevastane kuritegu või sõjakuritegu paragrahvid 61 1 61 4 on karistatav sõltumata kuriteo toimepanemise ajast 2 koodeksi eriossa võetakse uus 1 peatükk järgmises sõnastuses 1 peatükk Inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod Paragrahv 61 1 Inimsusevastane kuritegu 1 Inimsusvastaste kuritegude sealhulgas genotsiidi toimepanemise eest nagu need kuriteod on määratletud rahvusvahelise õiguse normides s o tahtlike tegude eest mille eesmärk oli täielikult või osaliselt hävitada rahvuslik etniline rassiline usuline okupatsioonire iimile vastupanu osutav või muu sotsiaalne grupp sellise grupi liikme tapmise või talle raske või üliraske kehavigastuse või vaimsete hälvete tekitamise või tema piinamise eest laste vägivaldse äravõtmise relvastatud ründe okupatsiooni või annektsiooni korral põliselanike deporteerimise või väljasaatmise majanduslikest poliitilistest ja sotsiaalsetest inimõigustest ilmajätmise või nende õiguste piiramise eest karistatakse vabadusekaotusega kaheksast kuni viieteistkümne aastani või surmanuhtlusega 2 Võimuorgani esindaja kelle nõusolekul pandi toime käesoleva paragrahvi 1 lõikes tähendatud kuritegu kannab paragrahv 17 6 lõike kohaselt vastutust selle kuriteo toimepanemisest kaasaitajana osavõtu eest Paragrahv 61 2 Vägivald elanikkonna kallal sõjategevuse piirkonnas Sõjategevuse piirkonnas röövimise vara ebaseadusliku hävitamise vägivalla või vara ebaseadusliku äravõtmise eest sõjalise vajaduse ettekäändel või muude tsiviilelanikonna kaitset käsitlevate rahvusvahelise õiguse normide rikkumise eest karistatakse vabadusekaotusega kolmest kuni kümne aastani Paragrahv 61 3 Sõjavangi kohtlemise õigusliku re iimi rikkumine Sõjavangi kohtlemise õigusliku re iimi rikkumise eest mis on seotud erilise julmusega või toime pandud haige või haavatud sõjavangi suhtes samuti hooletu kohustuse täitmise eest haige või haavatud sõjavangi suhtes isiku poolt kellele oli pandud sõjavangi ravimine ja tema eest hoolitsemine raskema kuriteo tunnuste puudumisel karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni kolme aastani Paragrahv 61 4

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=12960&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kogumise arvelevõtmise säilitamise ja kasutamise korraldamine pannakse riigiarhivaarile RK s 12 06 96 nr 195 jõust 19 07 96 RT I 1996 48 940 RK s 17 02 2011 jõust 01 01 2012 RT I 21 03 2011 1 2 Käesoleva seaduse paragrahvis 2 tähendatud seaduslikult või ebaseaduslikult eemaldatud ning seaduslikult või ebaseaduslikult Eestist väljaviidud materjalide kohta kogub korrastab ja säilitab informatsiooni Rahvusarhiiv RK s 12 06 96 nr 195 jõust 19 07 96 RT I 1996 48 940 RK s 25 03 98 jõust 01 05 98 RT I 1998 36 37 552 Paragrahv 5 1 Kõik füüsilised ja juriidilised isikud kelle valduses on käesoleva seaduse paragrahv 2 1 lõikes tähendatud materjale on kohustatud kolme kuu jooksul alates käesoleva seaduse jõustumise päevast teatama neist kirjalikult Eesti Arhiiviametile ning need Eesti Arhiiviameti poolt määratud arhiivile ja tähtajaks üle andma Viimane saadab 10 päeva jooksul teatajale kirjaliku kinnituse Vastavalt materjalide üleandja soovile tagab materjalide vastuvõtja tema isiku anonüümsuse 2 Igaüks kelle valdusse satub käesoleva seaduse paragrahv 2 1 lõikes tähendatud materjale pärast käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatud tähtaja lõppu on kohustatud neist viivitamatult teada andma Rahvusarhiivile ja need üle andma viimase poolt määratud arhiivi RK s 12 06 96 nr 195 jõust 19 07 96 RT I 1996 48 940 RK s 25 03 98 jõust 01 05 98 RT I 1998 36 37 552 Paragrahv 6 Käesoleva seaduse paragrahv 2 2 lõikes tähendatud materjalide Eesti Vabariigile tagastamise küsimused lahendatakse riikidevaheliste läbirääkimiste teel Paragrahv 7 Kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute omandiõigust käesoleva seaduse paragrahv 2 3 lõikes tähendatud materjalide suhtes tõendatakse ja hüvitatakse Eesti Vabariigi asjaõigusseadusega ning teiste õigusaktidega sätestatud korras Materjalide omanikud on kohustatud lubama Rahvusarhiivi poolt volitatud isikutel teha nimetatud materjalidest kinnitatud koopiaid ja ärakirju RK s 12 06 96 nr 195 jõust 19 07 96 RT I 1996 48 940 RK s 25 03 98 jõust 01 05 98 RT I 1998 36 37 552 Paragrahv 8 1 Käesoleva seaduse paragrahvis 2 tähendatud materjale säilitatakse ja kasutatakse vastavalt arhiivide tegevust reguleerivatele seadustele ja eeskirjadele kui käesolev seadus ei sätesta teisiti 2 Käesoleva seaduse paragrahvis 2 tähendatud materjalide kogumise arvestamise säilitamise ja kasutamise eest vastutab riigiarhivaar kellel on õigus korraldada nende materjalide liigitamist ja suunamist arhiividele vastavalt nende kuuluvusele RK s 12 06 96 nr 195 jõust 19 07 96 RT I 1996 48 940 RK s 25 03 98 jõust 01 05 98 RT I 1998 36 37 552 3 Kuni käesoleva seaduse s 2 nimetatud materjalide üleandmiseni Rahvusarhiivile vastutab nende säilimise eest asutus või isik kelle valduses materjalid on RK s 17 02 2011 jõust 01 01 2012 RT I 21 03 2011 1 4 Vabariigi Valitsus tagab käesoleva seaduse paragrahvis 2 tähendatud materjalide kogumiseks arvelevõtmiseks säilitamiseks ja kasutamiseks vajalikud ruumid ning materiaalsed ja rahalised vahendid Paragrahv 9 Igaühel on õigus ise või oma voliniku kaudu tutvuda arhiivides tema kohta käivate andmetega mis sisalduvad käesoleva seaduse paragrahvis 2 tähendatud materjalides Kui isik kelle kohta need andmed käivad on tunnistatud teovõimetuks või on surnud on see õigus tema

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10852&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive