archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Pealkiri PDF DOC 1 Võlaõigusseaduse tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus 64 12 80 16 64 2 Riiklike peretoetuste seadus 30 6 00 7 80 3 Perekonnaseisutoimingute seadus 62 12 40 16 12 4 Rahvusvahelise eraõiguse seadus 22 4 40 5 72 5 Alaealise mõjutusvahendite seadus 22 4 40 5 72 6 Elatisabi seadus 15 3 00 3 90 7 Abieluvararegistri seadus 21 4 20 5 46

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=17 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  PDF Akti tellimiseks võta ühendust irina kostromina at estlex ee või 58426053 irina kostromina at estlex ee 58426053 Nr Pealkiri PDF DOC 1 Elamuseadus 8 1 60 2 08 2 Maareformi seadus 95 19 00 24 70 3 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus 30 6 00 7 80 4 Võlaõigusseaduse tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus 64 12 80 16 64 5 Rahvusvahelise eraõiguse seadus 22 4 40 5

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=18 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  ja laenude riikliku tagamise seadus 18 3 60 4 68 17 Tulumaksuseadus 144 28 80 37 44 18 Geograafilise tähise kaitse seadus 27 5 40 7 02 19 Erastamisseadus 15 3 00 3 90 20 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 1 70 14 00 18 20 21 Reklaamiseadus 1 32 6 40 8 32 22 Saneerimisseadus 28 5 60 7 28 23 Spordiseadus 16 3 20 4 16 24 Tubakaseadus 1 33 6 60 8 58 25 Pakendiseadus 1 37 7 40 9 62 26 Loovisikute ja loomeliitude seadus 21 4 20 5 46 27 Hooneühistuseadus 16 3 20 4 16 28 Kaubandustegevuse seadus 18 3 60 4 68 29 Kaubandusliku meresõidu seadus 76 15 20 19 76 30 Sihtasutuste seadus 50 10 00 13 00 31 Lennundusseadus 36 7 20 9 36 32 Autoriõiguse seadus 94 18 80 24 44 33 Halduskoostöö seadus 19 3 80 4 94 34 Hasartmänguseadus 80 16 00 20 80 35 Alkoholiseadus 48 9 60 12 48 36 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus 27 5 40 7 02 37 Äriseadustik 395 79 00 102 70 38 Otsus Omandireformi aluste seaduse rakendamise kohta 4 0 80 1 04 39 Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele rakendamise kohta 9 1 80 2 34 40 Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine 1 0 20 0 26 41 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11 mai 1992 a otsuse Ametiisikute osalemisest ettevõtluses täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta 11 1992 2 0 40 0 52 42 Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta 1 0 20 0 26 43 Otsus Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse Omandireformi aluste seaduse rakendamise kohta 11 punkti 4 alapunkti kohta 4 11 2 0 40 0 52 44 Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord 13 2 60 3 38 45 Eesti Vabariigi Valitsuse mõnede otsuste

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=19 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kultuuriautonoomia seadus Tõlgitud aktide hinnakiri PDF Akti tellimiseks võta ühendust irina kostromina at estlex ee või 58426053 irina kostromina at estlex ee 58426053 Nr Pealkiri PDF DOC 1 Tööstusdisaini kaitse seadus 42 8 40 10 92 2 Patendivoliniku seadus 17 3 40 4 42 3 Kasuliku mudeli seadus 56 11 20 14 56 4 Geograafilise tähise kaitse seadus 27 5 40 7 02 5 Loovisikute ja loomeliitude seadus 21 4

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=20 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  a nr 76 Tallinn Toompea 1991 aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta Põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks elanikkonnale 1991 aastal kartuli ja köögivilja kasvatamise täiendavate võimaluste loomiseks ning loomakasvatuse kindlustamiseks söödaga 1991 1992 a talveperioodil Eesti Vabariigi Valitsus m ä ä r a b 1 Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumil Eesti Vabariigi Riiklikul Maa ametil ja maakonnavalitsustel koos vallavalitsustega külanõukogude täitevkomiteedega 1 vaadata hiljemalt 29 aprilliks 1991 a üle kõik kolhoosidele sovhoosidele ja teistele maakasutajatele põllumajanduslikuks otstarbeks kasutada antud kõlvikud nende sihipärase ja ratsionaalse kasutamise seisukohast ning maakasutajate valmisolek kevadisteks põllutöödeks 2 tagada range kontroll põllumajanduskõlvikute sihipärase ja ratsionaalse kasutamise üle 2 Kehtestada et juhul kui kolhoosid sovhoosid ja teised maakasutajad ei kasuta või kasutavad halvasti põllumajandusliku otstarbega maad või ei suuda seal teha 1991 aasta kevadisi põllutöid on kohaliku omavalitsuse täitevorganitel koos maakonna maa ametiga õigus anda seda maad 1991 aastal ajutiseks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis alaliselt elavatele isikutele kes soovivad ja on võimelised kasvatama sellel maal põllumajandussaadusi nii isiklikuks tarbeks kui ka müügiks 3 Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumil ja Eesti Vabariigi Valitsuse rahvamajanduskomiteel korraldada vabariigi elanike varustamine põllumajandussaaduste tootmiseks vajaliku seemne väetiste ja materjalidega ning abistamine tehnikavahenditega 4 Teha Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidule ja Eestimaa Talupidajate Keskliidule ettepanek vaadata läbi põllumajandussaaduste tootjate koostöö ja

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=4801&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  3 Kütus ja energia 4 4 Palgakulu 4 5 Sotsiaalmaks 4 6 Ravikindlustusmakse 4 7 Muud maksud 4 8 Muud rahalised kulud 4 9 Kulum amortisatsioon 4 10 Varude lõpetamata toodangu tulevaste perioodide ja valmistoodangu jääkide muutus suurenemine vähenemine 4 11 Omatarbeks valmistatud põhivara näidatakse miinusmärgiga kui valmistamiskulud on näidatud punktides 4 2 kuni 4 9 KOKKU 4 OSA 5 Realiseerimiskasum kahjum p 3 p 4 6 Muud äritulud 7 Muud ärikulud 8 Finantstulud aruandeperioodile langevad 8 1 Saadud intressid kasvikud 8 2 Saadud dividendid osakud 8 3 Kasum valuutakursi muutustest 8 4 Kasum aktsiate jt väärtpaberite müügist 8 5 Muud KOKKU 8 OSA 9 Finantskulud aruandeperioodile langevad 9 1 Makstud intressid kasvikud 9 2 Kahjum valuutakursi muutustest 9 3 Kahjum aktsiate jt väärtpaberite müügist 9 4 Muud KOKKU 9 OSA 10 Brutokasum kahjum p 5 p 6 p 7 p 8 p 9 11 Erakorralised tulud 12 Erakorralised kulud 13 Kasum kahjum enne tulumaksustamist p 10 p 11 p 12 14 Ettevõtte tulumaks tuludeklaratsioonis arvutatud summa 15 Muud maksud 16 Puhaskasum kahjum p 13 p 14 p 15 Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna 15 novembri 1993 a protokolliline otsus nr 9 11 F I N A N T S S E I S U K O R R A A R U A N N E tuhandetes kroonides komakohata Aruande Eelmisel aastal aastal 1 KÄIBEKAPITALI ALLIKAD 1 1 Tulud majandustegevusest 1 1 1 Puhaskasum kahjum 1 1 2 Põhivara kulum amortisatsioon 1 1 3 Muud KOKKU 1 1 rühm 1 2 Mitmesugused muud tulud ja laekumised 1 2 1 Laekumised põhivara müügioperatsioonidest kasum kahjum nendest operatsioonidest 1 2 2 Muud liikide lõikes KOKKU 1 2 rühm 1 3 Ettevõttekapitali finantseerimine 1 3 1 Pikaajalise võõrkapitali juurdekasv aruandeaastal liikide lõikes 1 3 2 Omakapitali juurdekasv aruandeaastal liikide lõikes KOKKU 1 3 rühm K O K K U 1 OSA 2 KÄIBEKAPITALI KASUTAMINE 2 1 Pikaajalised investeeringud 2 1 1 Põhivara soetamine 2 1 2 Muud liikide lõikes KOKKU 2 1 rühm 2 2 Pikaajaliste kohustuste tasumine liikide lõikes KOKKU 2 2 rühm 2 3 Omakapitali vähendamine liikide lõikes KOKKU 2 3 rühm 2 4 Käibekapitali muu kasutamine K O K K U 2 OSA 3 KÄIBEKAPITALI JUURDEKASV VÕI KAHANEMINE ARUANDEAASTAL p 1 p 2 4 KÄIBEKAPITALI JUURDEKASV KAHANEMINE ARUANDEAASTA BILANSI ANDMETEL 4 1 Raha ja väärtpaberite jäägi muutus juurdekasv kahanemine 4 2 Laekumata arvete jäägi muutus juurdekasv kahanemine 4 3 Kauba ja tootmisvarude jäägi muutus juurdekasv kahanemine 4 4 Muu käibevara jäägi muutus juurdekasv kahanemine 4 5 Lühiajaliste kohustuste muutus juurdekasv kahanemine K O K K U 4 OSA 5 KÄIBEVARA ÜLETAB LÜHIAJALISI KOHUSTUSI BILANSI JÄRGI 5 1 Aasta algul või 5 2 Aasta lõpul või 6 KÄIBEVARA JA LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE SUHE des komakohata 6 1 Aasta algul 6 2 Aasta lõpul Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna 15 nobembri 1993 a protokolliline otsus nr 9 11 LISA 1 1993 a Raamatupidamise aastaaruande juurde P U H A S K A S U M I J A O T U S tuhandetes kroonides

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=10103&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Prindi I Salevesta DOC failina I Tagasi 1993 aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise seadus Riigikogu 21 09 1994 seadus jõustumiskuupäev 24 10 1994 redaktsioon 24 10 1994 1993 AASTA RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANDE KINNITAMISE SEADUS Vastu võetud 21 septembril 1994 a Kinnitatakse 1993 aasta riigieelarve täitmise aruanne tulude osas 4 151 434 000 krooni ja kulude osas 4 011 849 800 krooni Riigikogu esimees

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=12477&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Muud laenud 7 1 4 Tähtajaks tasumata laenud 7 1 5 Muud KOKKU 7 1 rühm 7 2 Lühiajalised vekslivõlad 7 3 Lühiajaline võlgnevus hankijatele ja töövõtjatele v a vekslid 7 4 Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal 7 5 Maksuvõlad 7 6 Muud lühiajalised võlad 7 6 1 Ostjatelt saadud avansid 7 6 2 Maksmata dividendid 7 6 3 Muud võlad KOKKU 7 6 rühm KOKKU 7 OSA 8 PIKAAJALISED FINANTSKOHUSTUSED 8 1 Pangalaenud 8 2 Muud kohustused ja võlad 8 3 Tähtajaks tasumata finantskohustused 8 4 Muud KOKKU 8 OSA 9 OMAKAPITAL 9 1 Seotud omakapital 9 1 1 Põhikapital 9 1 2 Reservid 9 1 3 Põhivara hinnatõus inflatsiooni toimel 9 1 4 Muud KOKKU 9 1 rühm 9 2 Vaba omakapital 9 2 1 Eelmiste aastate jaotamata kasum kahjum 9 2 2 Aruandeaasta puhaskasum kahjum KOKKU 9 2 rühm KOKKU 9 OSA KOKKU PASSIVA KASUMIARUANNE kroonides komakohata Aruandeaastal Eelmisel aastal Äritulud 1 Realiseerimise netokäive 2 Valmis ja lõpetamata toodangu varude muutus 3 Kapitaliseeritud omatarbeks valmistatud põhivara väljaminekud 4 Muud äritulud 5 Äritulud kokku p 1 p 2 p 3 p 4 Ärikulud 6 Kaubad toore ja materjal 7 Mitmesugused tegevuskulud 8 Tööjõu kulud sealhulgas 8 a Palgakulu 8 b Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega seotud maksud 8 c Pensionikulu 9 Kulum ja allahindlus sealhulgas 9 a Põhivara kulum ja väärtuse langus 9 b Käibevara allahindlus 10 Muud ärikulud 11 Ärikulud kokku p 6 p 7 p 8 p 9 p 10 12 Tegevuskasum kahjum p 5 p 11 13 Finantstulud sealhulgas 13 a Finantstulud aktsiatelt ja osakutelt 13 b Intressitulud pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt 13 c Kasum finantsinvesteeringute valuutakursi muutustest 13 d Muud finantstulud 14 Finantskulud sealhulgas 14 a Aktsiate ja osakutega seotud finantskulud 14 b Intressikulud 14 c Kahjum finantsinvesteeringute valuutakursi muutustest 14 d Finantsinvesteeringute väärtuse muutus 14 e Muud finantskulud 15 Kasum kahjum majandustegevusest p 12 p 13 p 14 16 Erakorralised tulud 17 Erakorralised kulud 18 Kasum kahjum enne tulumaksustamist p 15 p 16 p 17 19 Ettevõtte tulumaks tuludeklaratsioonis arvutatud summa 20 Puhaskasum kahjum p 18 p 19 FINANTSSEISUKORRA ARUANNE kroonides komakohata Aruandeaastal Eelmisel aastal 1 KÄIBEKAPITALI ALLIKAD 1 1 Tulud majandustegevusest 1 1 1 Puhaskasum kahjum 1 1 2 Põhivara kulum amortisatsioon 1 1 3 Muud KOKKU 1 1 rühm 1 2 Mitmesugused muud tulud ja laekumised 1 2 1 Laekumised põhivara müügioperatsioonidest kasum kahjum nendest operatsioonidest 1 2 2 Muud liikide lõikes KOKKU 1 2 rühm 1 3 Ettevõttekapitali finantseerimine 1 3 1 Pikaajalise võõrkapitali juurdekasv aruandeaastal liikide lõikes 1 3 2 Omakapitali juurdekasv aruandeaastal liikide lõikes KOKKU 1 3 rühm KOKKU 1 OSA 2 KÄIBEKAPITALI KASUTAMINE 2 1 Pikaajalised investeeringud 2 1 1 Põhivara soetamine 2 1 2 Muud liikide lõikes KOKKU 2 1 rühm 2 2 Pikaajaliste kohustuste tasumine liikide lõikes KOKKU 2 2 rühm 2 3 Omakapitali vähendamine liikide lõikes KOKKU 2 3 rühm 2 4 Käibekapitali muu kasutamine KOKKU 2 OSA 3 KÄIBEKAPITALI JUURDEKASV VÕI KAHANEMINE ARUANDEAASTAL p 1 p 2 4 KÄIBEKAPITALI JUURDEKASV KAHANEMINE ARUANDEAASTA BILANSI ANDMETEL 4 1

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=13375&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive