archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  DOC 1 Võlaõigusseaduse tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus 64 12 80 16 64 2 Asjaõigusseadus 107 21 40 27 82 3 Rahvusvahelise eraõiguse seadus 22 4 40 5 72 4 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus 1 80 16 00 20 80 5 Eesti Vabariigi põhiseadus 36 7 20 9 36 6 Otsus Eesti Vabariigi ühinemisest 1968 aasta Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga 1968 1 0 20 0

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  vene keelde Rea nr Pealkiri Venekeelne 1 Soolise võrdõiguslikkuse seadus 2 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine p 3 Kodakondsuse seadus 4 Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Tõlgitud aktide hinnakiri PDF Akti tellimiseks võta ühendust irina kostromina at estlex ee või 58426053 irina kostromina at estlex ee 58426053 Nr Pealkiri PDF DOC 1 Euroopa Parlamendi valimise seadus 1 57 11 40 14 82 2 Euroopa Liidu kodaniku seadus 41 8 20 10

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  19 3 80 4 94 79 Advokatuuriseadus 56 11 20 14 56 80 Halduskoostöö seadus 19 3 80 4 94 81 Välismaalaste seadus 1 174 34 80 45 24 82 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus 11 2 20 2 86 83 Riigi ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus 6 1 20 1 56 84 Riigikaitseliste sundkoormiste seadus 19 3 80 4 94 85 Tsiviilseadustiku üldosa seadus 61 12 20 15 86 86 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus 84 16 80 21 84 87 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus 10 2 00 2 60 88 Ühistatud vara maksumuse määramise seadus 2 0 40 0 52 89 Teadus ja arendustegevuse korralduse seadus 35 7 00 9 10 90 Relvaseadus 129 25 80 33 54 91 Korrakaitseseadus 58 11 60 15 08 92 Tööturuteenuste ja toetuste seadus 71 14 20 18 46 93 Eesti lipu seadus 9 1 80 2 34 94 Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks 1 0 20 0 26 95 Seadus süümevande andmise korra kohta 7 1 40 1 82 96 Seadus Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi moodustamise kohta 1 0 20 0 26 97 Eesti Vabariigi haridusseadus 24 4 80 6 24 98 Seadus Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil 1 0 20 0 26 99 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus H 22 4 40 5 72 100 Kollektiivse töötüli lahendamise seadus 15 3 00 3 90 101 Eesti Vabariigi 1993 aasta immigratsioonikvoodi kohta 1993 3 0 60 0 78 102 Halduskohtumenetluse seadustik 184 36 80 47 84 103 Äriseadustik 395 79 00 102 70 104 Eesti Vabariigi põhiseadus 36 7 20 9 36 105 Hasartmängumaksu seaduse rakendamine 1 0 20 0 26 106 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine 5 1 00 1 30 107 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine 7 9 9 1 80 2 34 108 Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta 4 0 80 1 04 109 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta 5 1 00 1 30 110 Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta 3 0 60 0 78 111 Otsus Eesti Vabariigi kohtute seaduse ja Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse rakendamise kohta 1 0 20 0 26 112 Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigete 7 ja 8 rakendamine 7 8 13 1 0 20 0 26 113 Relvaseaduse paragrahvi 1 lõike 3 rakendamine 3 1 1 0 20 0 26 114 Vabariigi Valitsuse 9 jaanuari 1996 a määruse nr 6 Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaa i arvutamise korra kinnitamine muutmine 9 1996 N 6 14 2 80 3 64 115 Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta 25 5 00 6 50 116 Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine 3 0 60 0 78 117 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11 mai 1992 a otsuse Ametiisikute osalemisest ettevõtluses täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta 11 1992 2 0 40 0 52 118 Ministrite asendamine 1

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=3 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  58426053 Nr Pealkiri PDF DOC 1 Kalmistuseadus 12 2 40 3 12 2 Väärteomenetluse seadustik 163 32 60 42 38 3 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 69 13 80 17 94 4 Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009 2013 22 4 40 5 72 5 Vabariigi presidendi ametihüve seadus 9 1 80 2 34 6 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus XII VII VIII

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=4 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  00 50 Võrdse kohtlemise seadus 1 14 2 80 3 64 51 Kiirgusseadus 1 54 10 80 14 04 52 Abieluvararegistri seadus 21 4 20 5 46 53 Rahvastikuregistri seadus 80 16 00 20 80 54 Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus 11 2 20 2 86 55 Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku ja luureorganite materjalide kogumise arvelevõtmise säilitamise ja kasutamise korra seadus 5 1 00 1 30 56 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus 26 5 20 6 76 57 Päästeseadus 26 5 20 6 76 58 Spordiseadus 16 3 20 4 16 59 Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 40 8 00 10 40 60 Asendustäitmise ja sunniraha seadus 12 2 40 3 12 61 Tubakaseadus 1 33 6 60 8 58 62 Tartu Ülikooli seadus 11 2 20 2 86 63 Loovisikute ja loomeliitude seadus 21 4 20 5 46 64 Sihtasutuste seadus 50 10 00 13 00 65 Erakooliseadus 65 13 00 16 90 66 Keeleseadus 24 4 80 6 24 67 Lennundusseadus 36 7 20 9 36 68 Autoriõiguse seadus 94 18 80 24 44 69 Haldusmenetluse seadus 52 10 40 13 52 70 Halduskoostöö seadus 19 3 80 4 94 71 Eesti Teaduste Akadeemia seadus 12 2 40 3 12 72 Alkoholi tubaka kütuse ja elektriaktsiisi seadus 181 36 20 47 06 73 Alkoholiseadus 48 9 60 12 48 74 Arhiiviseadus 8 1 60 2 08 75 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus 7 1 40 1 82 76 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 17 3 40 4 42 77 Maksualase teabevahetuse seadus 1 13 2 60 3 38 78 Sundeksemplari seadus 11 2 20 2 86 79 Teadus ja arendustegevuse korralduse seadus 35 7 00 9 10 80 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 83 16 60 21 58 81 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus 35 7 00 9 10 82 Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 125 25 00 32 50 83 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus 10 2 00 2 60 84 Korrakaitseseadus 58 11 60 15 08 85 Turvaseadus 30 6 00 7 80 86 Ülikooliseadus 92 18 40 23 92 87 Infoühiskonna teenuse seadus 1 11 2 20 2 86 88 Surma põhjuse tuvastamise seadus 20 4 00 5 20 89 Keskkonnaregistri seadus 43 8 60 11 18 90 Elektroonilise side seadus 142 28 40 36 92 91 Eesti Haigekassa seadus 31 6 20 8 06 92 Eesti väärtpaberite keskregistri seadus 83 16 60 21 58 93 Eesti Vabariigi haridusseadus 24 4 80 6 24 94 Eesti Vabariigi lastekaitse seadus 17 3 40 4 42 95 Huvikooli seadus O 24 4 80 6 24 96 ERSO staatuse muutmine 1 0 20 0 26 97 Halduskohtumenetluse seadustik 184 36 80 47 84 98 Eesti Vabariigi põhiseadus 36 7 20 9 36 99 Haigekassa uue põhimääruse kohta 1 0 20 0 26 100 Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine 5 1 00 1 30 101 Otsus Eesti Vabariigi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=5 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Kasuliku mudeli seadus 56 11 20 14 56 34 Erastamisseadus 15 3 00 3 90 35 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 1 70 14 00 18 20 36 Põllumajandusreformi seadus 24 4 80 6 24 37 Kalapüügiseadus 71 14 20 18 46 38 Saneerimisseadus 28 5 60 7 28 39 Sotsiaalmaksuseadus 34 6 80 8 84 40 Töötuskindlustuse seadus 1 57 11 40 14 82 41 Kindlustustegevuse seadus 1 242 48 40 62 92 42 Perioodi 2007 2013 struktuuritoetuse seadus 2007 2013 53 10 60 13 78 43 Tubakaseadus 1 33 6 60 8 58 44 Tolliseadus 76 15 20 19 76 45 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 63 12 60 16 38 46 Advokatuuriseadus 56 11 20 14 56 47 Hasartmänguseadus 80 16 00 20 80 48 Alkoholi tubaka kütuse ja elektriaktsiisi seadus 181 36 20 47 06 49 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus 11 2 20 2 86 50 Riigi ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus 6 1 20 1 56 51 Maksualase teabevahetuse seadus 1 13 2 60 3 38 52 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus 10 2 00 2 60 53 Maa hindamise seadus 11 2 20 2 86 54 1993 aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamise seadus 1993 1 0 20 0 26 55 Eesti väärtpaberite keskregistri seadus 83 16 60 21 58 56 Seadus süümevande andmise korra kohta 7 1 40 1 82 57 Seadus rahaühiku muutmise kohta seadustes ja muudes normatiivaktides 1 0 20 0 26 58 Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus 27 5 40 7 02 59 Äriseadustik 395 79 00 102 70 60 Eesti Vabariigi põhiseadus 36 7 20 9 36 61 Hasartmängumaksu seaduse rakendamine 1 0 20 0 26 62 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta 5 1 00 1 30 63 Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele rakendamise kohta 9 1 80 2 34 64 Valla ja linnaeelarvetele 1998 aasta riigieelarvest vahendite eraldamine 1998 1998 2 0 40 0 52 65 1993 a raamatupidamise aastaaruanne 1993 9 1 80 2 34 66 Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord 5 1 00 1 30 67 Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord 5 1 00 1 30 68 Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord 2 0 40 0 52 69 Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku kohustusliku kindlustamise lõpetamise kohta 1 0 20 0 26 70 Aktsiaseltsi Tallinna Paber poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta 2 0 40 0 52 71 1997 aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus 1997 1997 6 1 20 1 56 72 1996 aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus 1996 1996 7 1 40 1 82 73 Vabariigi territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse ja regionaalsete maksusoodustuste ning nende andmise korra kohta 6 1 20 1 56 74 Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele Leedu NSV

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=6 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  40 36 92 43 Saneerimisseadus 28 5 60 7 28 44 Toote nõuetele vastavuse seadus 1 47 9 40 12 22 45 Päästeseadus 26 5 20 6 76 46 Vedelkütuse erimärgistamise seadus 14 2 80 3 64 47 Tolliseadus 76 15 20 19 76 48 Hooneühistuseadus 16 3 20 4 16 49 Kaubandusliku meresõidu seadus 76 15 20 19 76 50 Lennundusseadus 36 7 20 9 36 51 Autoveoseadus 45 9 00 11 70 52 Alkoholi tubaka kütuse ja elektriaktsiisi seadus 181 36 20 47 06 53 Alkoholiseadus 48 9 60 12 48 54 Mõõteseadus 52 10 40 13 52 55 Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus 11 2 20 2 86 56 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus 1 73 14 60 18 98 57 Ühistranspordiseadus 100 20 00 26 00 58 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus 10 2 00 2 60 59 Ühistatud vara maksumuse määramise seadus 2 0 40 0 52 60 Veterinaarkorralduse seadus 36 7 20 9 36 61 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus 35 7 00 9 10 62 Jäätmeseadus 158 31 60 41 08 63 Maa hindamise seadus 11 2 20 2 86 64 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 55 11 00 14 30 65 Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta 1 0 20 0 26 66 Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta 3 0 60 0 78 67 Riikliku Tootmiskoondise Eesti Aiandus likvideerimise kohta 1 0 20 0 26 68 Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta 1 0 20 0 26 69 Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine 2 0 40 0 52 70 Maavarade ja maa ainese kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord 7 1 40 1 82 71 Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord 5 1 00 1 30 72 Seadus aiandus ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta 5 1 00 1 30 73 Aktsiaseltsi Tallinna Paber poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta 2 0 40 0 52 74 Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise intress 1 0 20 0 26 75 Põllumajandusreformi käigus loovutatud tööosakute eest täiendavalt arvelevõetud riigiosa käsutamine 4 0 80 1 04 76 Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele Leedu NSV Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest 2 0 40 0 52 77 Mootorsõidukite klaasidest 1 0 20 0 26 78 Nõuded majutusettevõttele 19 3 80 4 94 79 Eesti Vabariigi 27 märtsi 1991 a määruse nr 60 osalise muutmise kohta 27 1991 N 60 1 0 20 0 26 80 Eesti Vabariigi Valitsuse 29 detsembri 1990 a määruse nr 264 osalise muutmise kohta 29 1990 N 264 8 1 60 2 08 81 Kaubandusliku meresõidu koodeks 16 3 20 4 16 82 1991 aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta 1991 2 0 40 0 52 83 Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni moodustamise kohta 1 0 20 0 26 84 Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes 2 0 40 0 52 85 Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korraldamine 2 0 40 0 52 86 Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine 1 0

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=7 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  tellimiseks võta ühendust irina kostromina at estlex ee või 58426053 irina kostromina at estlex ee 58426053 Nr Pealkiri PDF DOC 1 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus 44 8 80 11 44 2 Tarbijakaitseseadus 46 9 20 11 96 3 Konkurentsiseadus 58 11 60 15 08 4 Reklaamiseadus 1 32 6 40 8 32 5 Toote nõuetele vastavuse seadus 1 47 9 40 12 22 6 Kaubamärgiseadus 51 10 20 13 26

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=23&teema=8 (2015-12-04)
  Open archived version from archive