archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  Kanada teatavate provintside õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 648 2012 börsiväliste tuletisinstrumentide kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta nõuetega Euroopa Komisjoni 13 11 2015 otsus number 2040 jõustumiskuupäev 04 12 2015 redaktsioon 04 12 2015 Euroopa Liit http eur lex europa eu 1998 2015 Nõukogu määruse nr 216 2013 kohaselt on alates 1 juulist 2013 a autentne ning õiguslikult siduv ainult ELT elektrooniline versioon e ELT

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=14&aktid=142583&fd=114&leht=114 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  käsitleva Mehhiko õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 648 2012 börsiväliste tuletisinstrumentide kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta nõuetega Euroopa Komisjoni 13 11 2015 otsus number 2041 jõustumiskuupäev 04 12 2015 redaktsioon 04 12 2015 Euroopa Liit http eur lex europa eu 1998 2015 Nõukogu määruse nr 216 2013 kohaselt on alates 1 juulist 2013 a autentne ning õiguslikult siduv ainult ELT elektrooniline versioon e ELT ELT

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=14&aktid=142584&fd=114&leht=114 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  käsitleva veitsi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse EL nr 648 2012 börsiväliste tuletisinstrumentide kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta nõuetega Euroopa Komisjoni 13 11 2015 otsus number 2042 jõustumiskuupäev 04 12 2015 redaktsioon 04 12 2015 Euroopa Liit http eur lex europa eu 1998 2015 Nõukogu määruse nr 216 2013 kohaselt on alates 1 juulist 2013 a autentne ning õiguslikult siduv ainult ELT elektrooniline versioon e ELT ELT

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=14&aktid=142585&fd=114&leht=114 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Eesti õigusaktid Otsing Sirvimine vastuvõtjate kaupa Täna jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sisestage korrektne kasutajanimi ja või e posti aadress Palun sisestage oma kasutajanimi Palun sisestage oma e mail Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn 11317

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=21&=forgotpassword&level=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  soost isikutega ebasoodsamasse olukorda 3 kehtestab ühest soost töötajale või töötajatele ebasoodsamad töö tasustamise või töösuhtega seotud hüvede andmise ja saamise tingimused kui sama või sellega võrdväärset tööd tegevale teisest soost töötajale või töötajatele RT I 2009 48 323 jõust 23 10 2009 4 juhib tööd jaotab tööülesanded või kehtestab töötingimused nii et ühest soost töötaja või töötajad on vastassoost töötaja või töötajatega võrreldes halvemas olukorras 5 ahistab isikut tema soo tõttu või seksuaalselt või jätab täitmata käesoleva seaduse 11 lõike 1 punktis 4 sätestatud kohustuse Tööandja vastutab hoolitsuskohustuse täitmata jätmise eest juhul kui ta teadis või oleks pidanud teadma soolise või seksuaalse ahistamise aset leidmisest ning ei rakendanud vajalikke meetmeid et ahistamist lõpetada RT I 2009 48 323 jõust 23 10 2009 6 kehtetu RT I 2009 48 323 jõust 23 10 2009 7 karistab töötajat distsiplinaarkorras viib töötaja üle teisele tööle lõpetab töösuhte või soodustab selle lõppemist soolise kuuluvusega seotud põhjustel 3 Diskrimineerimiseks loetakse ka isiku ebasoodsamat kohtlemist tema soo tõttu seoses tema kuulumisega töötajate või tööandjate organisatsioonidesse või muudesse organisatsioonidesse mille liikmed tegutsevad teataval kutsealal samuti seoses tema osalemisega nende töös ning seoses nende organisatsioonide poolt antavate soodustustega RT I 2009 48 323 jõust 23 10 2009 4 Tööandja ning tööturuteenuse osutajana majandustegevuse registrisse kantud eraõiguslik juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja ei või nõuda tema poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult andmeid käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud asjaolude kohta RT I 2009 48 323 jõust 23 10 2009 7 Tööandja kohustus anda seletusi 1 Tööandja on kohustatud andma kirjaliku seletuse isikule kes taotleb seda käesoleva seaduse 6 lõikes 1 nimetatud tema suhtes diskrimineeriva käitumise kahtlustamise korral alates kirjaliku taotluse esitamisest kümne tööpäeva jooksul Seletuses peab tööandja oma valiku põhjendamiseks esitama isiku kohta kelle kasuks valik tehti järgmised andmed 1 tööstaa 2 haridus 3 töökogemus ja muud tööks vajalikud oskused 4 muud selgeid eeliseid andvad oskused või põhjendused 2 Tööandja on kohustatud taotluse esitamisest 15 tööpäeva jooksul andma kirjaliku seletuse oma tegevuse kohta isikule kes leiab et teda on käesoleva seaduse 6 lõikes 2 nimetatud alusel diskrimineeritud 3 Töötajal on õigus nõuda tööandjalt selgitust palga arvutamise aluste kohta ja saada muud vajalikku teavet mille põhjal saab otsustada käesoleva seaduse 6 lõike 2 punktis 3 nimetatud diskrimineerimise esinemise üle 7 1 Kauba või teenuse pakkuja kohustus anda seletusi Kauba või teenuse pakkuja on kohustatud 15 tööpäeva jooksul võimaliku diskrimineerimise faktilisi asjaolusid sisaldava kirjaliku taotluse saamisest arvates andma kirjaliku seletuse oma tegevuse kohta isikule kes leiab et teda on seoses kauba või teenuse kättesaadavuse või pakkumisega tema soo tõttu diskrimineeritud RT I 2009 48 323 jõust 23 10 2009 8 Diskrimineeriv töö ja koolituspakkumine Keelatud on töö ja koolituspakkumised mis on suunatud üksnes ühest soost isikutele kui selleks ei ole käesoleva seaduse 5 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud põhjusi 3 peatükk SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE EDENDAMINE 9 Riigi ja kohalike omavalitsusüksuste asutused soolise võrdõiguslikkuse edendajatena 1 Riigi ja kohalike omavalitsusüksuste asutused on kohustatud soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama Nende ülesanne on muuta tingimusi ja asjaolusid mis takistavad

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=61901&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kultuuriautonoomia seaduse RT I 1993 71 1001 paragrahvi 7 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab Kinnitada Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise kord juurde lisatud Välisminister peaministri ülesannetes Siim KALLAS Kultuuriminister Jaak ALLIK Riigisekretär Uno VEERING Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1 oktoobri 1996 a määrusega nr 238 Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise kord 1 Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse taotlemise aluseks on vähemusrahvuse rahvusnimekiri Rahvusnimekirjade koostamise õigus on vähemusrahvuste kultuuriühingutel või nende liitudel 2 Taotlus rahvusnimekirja koostamiseks esitatakse kultuuriministrile kes avalikustab selle vähemalt ühes eesti ja venekeelses päevalehes ning annab teada et kõik antud vähemusrahvuse ühingud võivad ühe kuu jooksul teatada Kultuuriministeeriumile oma soovist teha koostööd initsiatiivi ülesnäidanud ühinguga 3 Kultuuriminister moodustab taotluste läbivaatamiseks komisjoni vähemusrahvuse kultuuriühingute Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajatest 4 Komisjon tutvub esitatud taotlustega ning teeb kultuuriministrile ettepaneku konkreetsele ühingule volituse andmiseks rahvusnimekirjade koostamiseks Komisjoni ettepanekud kultuuriministrile on soovitusliku iseloomuga Volitus rahvusnimekirja koostamiseks antakse kultuuriministri käskkirjaga 5 Rahvusnimekirja kantakse isik tema kirjaliku avalduse alusel mis esitatakse isiklikult või saadetakse posti teel Vanemate soovil kantakse nimekirja ka nende alla 15 aastased lapsed Rahvusnimekirjadesse kantud isikute isikuandmed esitab ühing kontrollimiseks Siseministeeriumile ühe kuu jooksul ning seejärel kinnitamiseks kultuuriministrile Rahvusnimekirjast kustutatakse kas isiku kirjaliku avalduse alusel või tema loobumisel Eesti kodakondsusest või välisriiki alaliselt elama asumisel

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=19571&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Keeleõppe kulude hüvitamine 1 Käesoleva seaduse 8 lõikes 3 nimetatud eesti keele eksami ning käesoleva seaduse 9 lõikes 2 nimetatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule hüvitatakse tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba omavale täienduskoolitusasutuse pidajale eesti keele õppe eest tasutud õppemaksust kuni 100 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses RT I 23 03 2015 5 jõust 01 07 2015 2 Keeleõppekulude hüvitamise korraldab Haridus ja Teadusministeerium Valdkonna eest vastutav minister võib keeleõppekulude hüvitamiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus ja Teadusministeerium RT I 02 07 2012 7 jõust 01 08 2012 3 Keeleõppekulude hüvitamiseks esitab eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivselt sooritanud isik hiljemalt kolm kuud pärast mõlema eksami sooritamist Haridus ja Teadusministeeriumile või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riigi sihtasutusele avalduse millele on lisatud isikut tõendava dokumendi koopia ning õppemaksu tasumist tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri RT I 02 07 2012 7 jõust 01 08 2012 4 Haridus ja Teadusministeerium või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riigi sihtasutus kannab õppemaksu hüvitise eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami positiivselt sooritanud isiku avalduses näidatud pangakontole hiljemalt kahe kuu jooksul pärast avalduse esitamist RT I 02 07 2012 7 jõust 01 08 2012 9 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõuded ja hindamine 1 Isik kes soovib saada Eesti kodakondsust peab tundma 1 Eesti riigikorra põhialuseid mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III peatükis 2 igaühe põhiõigusi vabadusi ja kohustusi mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis 3 Riigikogu Vabariigi Presidendi Vabariigi Valitsuse ja kohtu pädevust vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele 4 Eesti kodakondsuse omandamise saamise taastamise ja kaotamise tingimusi ning korda vastavalt kodakondsuse seadusele 2 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmist hinnatakse eksamil mis toimub eesti keeles Eksami läbiviimise korra kehtestab Vabariigi Valitsus 2 1 Eksamid valmistab ette eksamimaterjalide koostamist koordineerib eksamid korraldab ja tunnistused väljastab Haridus ja Teadusministeerium RT I 02 07 2012 7 jõust 01 08 2012 2 2 Valdkonna eest vastutav minister võib sõlmida eksamite ettevalmistamiseks eksamimaterjalide koostamise koordineerimiseks eksamite korraldamiseks ja tunnistuste väljastamiseks riigi sihtasutusega halduslepingu Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus ja Teadusministeerium RT I 02 07 2012 7 jõust 01 08 2012 3 Eksami sooritanud isikule antakse vastav tunnistus 4 Käesoleva seaduse 35 3 lõikes nimetatud isik sooritab eksami käesoleva seaduse 35 7 lõikes nimetatud eksperdikomisjoni otsuses ettenähtud ulatuses ja viisil RT I 02 07 2012 7 jõust 01 08 2012 5 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamite ja tunnistuste üle arvestuse pidamiseks asutab Vabariigi Valitsus riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu edaspidi eksamite ja tunnistuste andmekogu RT I 2010 12 65 jõust 04 04 2010 6 Eksamite ja tunnistuste andmekogu põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus RT I 2010 12 65 jõust 04 04 2010 7 Eksamite ja tunnistuste andmekogu vastutav töötleja on Haridus ja Teadusministeerium RT I 2010 12 65 jõust 04 04 2010 8 Eksamite ja tunnistuste andmekogus olevatele andmetele on juurdepääsuõigus eksamite ja tunnistuste andmekogusse kantud isikul teda puudutavate andmete osas samuti teistel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks RT I 2010 12 65 jõust 04 04 2010 10 Eesti kodakondsuse saamine eriliste teenete eest 1 Käesoleva seaduse 6 punktides 2 4 sätestatud tingimused võidakse jätta kohaldamata isiku puhul kellel on erilisi teeneid Eesti riigi ees 2 Erilisteks teeneteks loetakse saavutusi teaduse kultuuri spordi või muul alal 3 Eesti kodakondsus võidakse eriliste teenete eest anda mitte rohkem kui kümnele isikule aastas 4 Ettepaneku Eesti kodakondsuse andmiseks eriliste teenete eest võib teha Vabariigi Valitsuse liige 5 Eesti kodakondsuse andmist eriliste teenete eest peab Vabariigi Valitsus põhjendama Eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse andmisest keeldumist ei põhjendata 6 Vabariigi Valitsuse liikme nimi kes tegi ettepaneku kodakondsuse andmiseks ning põhjendus mille eest kodakondsus anti avaldatakse Riigi Teatajas RT I 2006 29 224 jõust 08 07 2006 11 Püsivalt Eestis viibimine Kehtetu RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 12 Eesti kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid 1 Eesti kodakondsuse saamiseks esitab isik vormikohase taotluse millele lisab Eesti kodakondsuse andmise otsustamisel tähtsust omavaid asjaolusid tõendavad dokumendid 2 Eesti kodakondsuse saamise taotluse esitamisel on isik kohustatud tõendama et ta on vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks 3 Käesoleva seaduse 3 2 lõikes nimetatud isiku suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi 2 lõikes sätestatut 4 Eesti kodakondsuse saamise taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu taotluse esitamise nõuded ning taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 3 peatükk Alaealisena Eesti kodakondsuse saamise tingimused 13 Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine 1 Alla 15 aastane alaealine saab Eesti kodakondsuse kui seda taotlevad alaealisele tema vanemad kes on Eesti kodakondsuses või Eesti kodakondsuses olev vanem ametlikult kinnitatud allkirjadega kokkuleppel Eesti kodakondsuses mitteoleva vanemaga või alaealist üksi kasvatav vanem kes on Eesti kodakondsuses RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 2 Alla 15 aastane alaealine kellele taotletakse vastavalt käesoleva paragrahvi 1 lõikele Eesti kodakondsust peab elama püsivalt Eestis Eesti elamisloa või elamisõiguse alusel RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 2 1 Alla üheaastane alaealine kellele taotletakse vastavalt käesoleva paragrahvi 1 lõikele Eesti kodakondsust peab viibima Eestis kuid ei pea omama Eesti elamisluba või elamisõigust RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 3 Alla 15 aastane alaealine kellele on määratud eestkoste saab Eesti kodakondsuse Eesti kodakondsuses oleva eestkostja taotlusel kui alaealine elab püsivalt Eestis Eesti elamisloa või elamisõiguse alusel RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 3 1 Alla üheaastane alaealine kellele on määratud eestkoste saab Eesti kodakondsuse Eesti kodakondsuses oleva eestkostja taotlusel kui alaealine viibib Eestis sõltumata Eesti elamisloa või elamisõiguse omamisest RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 4 Alla 15 aastane alaealine kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos vanema või vanematega püsivalt Eestisse elama saab Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras sünni hetkest arvates kui tema vanemad või last üksi kasvatav vanem keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks on lapse sünni hetkeks elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 5 Käesoleva paragrahvi 4 lõike alusel antud Eesti kodakondsusest loobumiseks on vanematel või last üksi kasvataval vanemal õigus esitada Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele vormikohane taotlus enne lapse üheaastaseks saamist RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 5 1 Käesoleva paragrahvi 5 lõikes nimetatud juhul loetakse laps sünni hetkest alates isikuks keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks kuni Eesti või muu riigi kodakondsuse saamiseni RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 6 Käesoleva paragrahvi 4 ja 5 1 lõikes sätestatud määratlus isikutest keda ükski riik ei pea kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks hõlmab ka isikuid kes olid enne 1991 aasta 20 augustit NSV Liidu kodanikud ja keda ükski muu riik ei ole pidanud kehtivate seaduste alusel oma kodanikuks RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 14 Alaealisena Eesti kodakondsuse saamine koos vanemaga RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 1 Alla 15 aastane alaealine saab koos oma Eesti kodakondsust taotleva vanemaga Eesti kodakondsuse vanemate või alaealist üksi kasvatava vanema taotlusel kui alaealine elab püsivalt Eestis Eesti elamisloa või elamisõiguse alusel 2 Alla üheaastane alaealine saab koos oma Eesti kodakondsust taotleva vanemaga Eesti kodakondsuse vanemate või alaealist üksi kasvatava vanema taotlusel kui alaealine viibib Eestis sõltumata Eesti elamisloa või elamisõiguse omamisest RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 14 1 Alaealist üksi kasvatav vanem Alaealist üksi kasvatavaks loetakse vanem kui 1 rahvastikuregistris puuduvad andmed lapse teise vanema kohta või on andmed kantud rahvastikuregistrisse ühe vanema ütluse alusel RT I 2009 30 177 jõust 01 07 2010 2 teiselt vanemalt on hooldusõigus täielikult ära võetud RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 3 teine vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks ja ta on olnud tagaotsitav ühe aasta jooksul 4 teine vanem on piiratud teovõimega või teadmata kadunud RT I 2002 53 336 jõust 01 07 2002 5 teine vanem on surnud 6 vanemate abielu ei ole sõlmitud või jäi laps abielu lahutamisel Eestis elava vanema juurde kusjuures teine vanem ei ela Eestis ning on kaotanud kontakti lapse ja last kasvatava vanemaga 15 Alaealisele kodakondsuse saamiseks esitatavad dokumendid 1 Alla 15 aastasele alaealisele käesoleva seaduse des 13 ja 14 sätestatud juhtudel Eesti kodakondsuse saamise taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu taotluse esitamise nõuded ning taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Kehtetu RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 3 Kehtetu RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 4 peatükk Eesti kodakondsuse taastamise tingimused 16 Eesti kodakondsuse taastamise õigus 1 Igaühel kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse on õigus selle taastamisele 1 1 Alaealisena Eesti kodakondsuse kaotanud isikuna mõistetakse ka isikut kelle suhtes on vanemate või alaealist üksi kasvatava vanema soovil kohaldatud käesoleva seaduse 13 5 lõikes ja 36 3 2 lõikes sätestatut RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Eesti kodakondsust taastada sooviv isik peab elama püsivalt Eestis Eesti elamisloa või elamisõiguse alusel RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 17 Eesti kodakondsuse taastamiseks esitatavad dokumendid 1 Eesti kodakondsuse taastamiseks esitab isik vormikohase taotluse millele lisab Eesti kodakondsuse taastamise otsustamisel tähtsust omavaid asjaolusid tõendavad dokumendid 2 Eesti kodakondsuse taastamise taotluse esitamisel on isik kohustatud tõendama et ta on vabastatud senisest kodakondsusest või vabastatakse sellest Eesti kodakondsuse saamise tõttu või ta on tunnistatud kodakondsuseta isikuks 3 Käesoleva seaduse s 3 nimetatud isiku suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi 2 lõikes sätestatut 4 Eesti kodakondsuse taastamise taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu taotluse esitamise nõuded ning taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 5 peatükk Eesti kodakondsuse saamise ja taastamise kord 18 Dokumentide esitamine 1 Eesti kodakondsuse saamiseks või taastamiseks vajalikud dokumendid esitab isik Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele 2 Alla 15 aastase alaealise või täisealise piiratud teovõimega isiku eest esitab käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud dokumendid ja sooritab käesolevas seaduses sätestatud toimingud tema vanem või Eesti kodakondsuses olev eestkostja RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 19 Eesti kodakondsuse saamiseks või taastamiseks esitatud dokumentide registreerimine ja menetlemine 1 Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus registreerib Eesti kodakondsuse saamise või taastamise taotluse ja võtab selle menetlusse kui isik esitab koos taotlusega kodakondsuse saamiseks käesoleva seaduse 12 4 lõikes alla 15 aastase alaealise puhul s 15 ning kodakondsuse taastamiseks 17 4 lõikes ettenähtud dokumendid RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus väljastab isikule tema taotluse registreerimise ja menetlusse võtmise kohta tõendi mille vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 3 Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus edastab Eesti kodakondsuse saamise taotluse koos põhjendatud ettepanekuga Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele kuue kuu jooksul taotluse registreerimisest ja menetlusse võtmisest arvates RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 4 Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus edastab esitatud taotluse alla 15 aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse saamiseks koos põhjendatud ettepanekuga Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele kolme kuu jooksul taotluse registreerimisest arvates RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 4 1 Kehtetu RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 5 Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus edastab Eesti kodakondsuse taastamise taotluse koos põhjendatud ettepanekuga Eesti kodakondsuse taastamise otsustamiseks Vabariigi Valitsusele kuue kuu jooksul taotluse registreerimisest arvates RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 6 Kehtetu RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 20 Eesti kodakondsuse andmise või taastamise otsustamine 1 Eesti kodakondsuse andmise või taastamise otsustab Vabariigi Valitsus välja arvatud juhul kui Eesti kodakondsus saadakse käesoleva seaduse 13 4 lõike alusel RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 2 Vabariigi Valitsuse Eesti kodakondsuse andmise või taastamise korraldus jõustub allakirjutamise päeval kui korralduses eneses ei sätestata muud tähtaega 3 Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele anda või taastada Eesti kodakondsus seda soovivale isikule annab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus talle kodakondsustunnistuse 21 Eesti kodakondsuse andmisest või taastamisest keeldumine 1 Eesti kodakondsust ei anta ega taastata isikule kes 1 on Eesti kodakondsuse taotlemisel valeandmete esitamisega varjanud asjaolusid mis välistavad talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise RT I 02 07 2012 1 jõust 01 08 2012 2 ei järgi Eesti põhiseaduslikku korda või ei täida Eesti seadusi 3 on tegutsenud Eesti riigi ja tema julgeoleku vastu 4 on toime pannud kuriteo mille eest talle on mõistetud vabadusekaotus kestusega üle ühe aasta ja kelle karistatus ei ole kustunud või keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest 5 on töötanud või töötab välisriigi luure või julgeolekuteenistuses 6 on teeninud kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes sealt reservi arvatud või erru läinud samuti tema abikaasale kes on saabunud Eestisse seoses sõjaväelase lähetamisega teenistusse reservi või erru 1 1 Eesti kodakondsus võidakse erandina anda või taastada isikule keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest ja kelle karistatus on kustunud võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut RT I 2006 29 224 jõust 08 07 2006 2 Eesti kodakondsus võidakse anda või taastada välisriigi relvajõududest erru läinud isikule kes on olnud sünniga Eesti kodakondsuse omandanud isikuga abielus vähemalt viis aastat ja see abielu ei ole lahutatud 3 Eesti kodakondsust ei anta isikule kelle vanem või eestkostja esitas talle Eesti kodakondsuse taotlemisel valeandmeid asjaolude kohta mis omavad tähtsust Eesti kodakondsuse andmise otsustamisel RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 6 peatükk Eesti kodakondsuse kaotamise tingimused ja kord 22 Eesti kodakondsuse kaotamine Eesti kodakondsus kaob 1 Eesti kodakondsusest vabastamisega 2 Eesti kodakondsuse äravõtmisega 3 mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmisega 23 Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatavad dokumendid 1 Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitab isik vormikohase taotluse millele lisab Eesti kodakondsuse vabastamise otsustamisel tähtsust omavaid asjaolusid tõendavad dokumendid 2 Eesti kodakondsusest vabastamise taotluses esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu taotluse esitamise nõuded ning taotluse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 24 Dokumentide esitamine 1 Dokumendid Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatakse Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele või Eesti välisesindusele kui isik elab püsivalt välisriigis 2 Alla 15 aastase alaealise või täisealise piiratud teovõimega isiku eest esitab käesoleva paragrahvi 1 lõikes nimetatud dokumendid tema vanem või eestkostja RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 25 Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatud dokumentide registreerimine ja menetlemine 1 Eesti kodakondsusest vabastamiseks esitatud dokumendid registreeritakse ja võetakse menetlusse Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuses 2 Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus väljastab isikule tema dokumentide registreerimise ja menetlusse võtmise kohta tõendi mille vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 3 Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus esitab isiku dokumendid ühe aasta jooksul nende registreerimise päevast arvates Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsusest vabastamise otsustamiseks 26 Piirangud Eesti kodakondsusest vabastamisel Isikut võidakse Eesti kodakondsusest mitte vabastada kui 1 tagajärjeks on kodakondsusetus 2 isikul on täitmata kohustused Eesti riigi ees 3 kehtetu RT I 10 07 2012 3 jõust 01 04 2013 27 Eesti kodakondsusest vabastamise otsustamine Eesti kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus 28 Eesti kodakondsuse äravõtmine 1 Eesti kodakondsus võetakse ära Vabariigi Valitsuse korraldusega isikult kes on 1 astunud Eesti kodanikuna välisriigi riigi või sõjaväeteenistusse Vabariigi Valitsuse loata 2 astunud välisriigi luure või julgeolekuteenistusse või relvi valdavasse ja sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni 3 püüdnud vägivaldsel teel muuta Eesti põhiseaduslikku korda 4 Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise 5 mõne muu riigi kodakondsuses kuid ei ole vabastatud Eesti kodakondsusest 2 Kelleltki ei tohi veendumuste pärast võtta Eesti kodakondsust 3 Käesoleva paragrahvi 1 lõige ei laiene isikutele kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga 4 Isiku suhtes kes on saanud Eesti kodakondsuse alaealisena kohaldatakse samuti käesoleva paragrahvi 1 lõike punktis 5 sätestatut arvestades käesoleva seaduse 3 1 lõikes sätestatud erisust RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 29 Eesti kodakondsuse kaotamine mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmise või Eesti kodakondsusest loobumisega 1 Isik loetakse Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse poolt Eesti kodakondsuse kaotanuks mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmise või Eesti kodakondsusest loobumisega mõne muu riigi kodakondsuse kasuks 2 Isiku suhtes kes on saanud Eesti kodakondsuse alaealisena kohaldatakse samuti käesoleva paragrahvi 1 lõikes sätestatut arvestades käesoleva seaduse 3 1 lõikes sätestatud erisust RT I 03 02 2015 1 jõust 01 01 2016 30 Eesti kodakondsust tõendavate dokumentide tagastamine Isik kes on kaotanud Eesti kodakondsuse tagastab Eesti kodakondsust tõendavad dokumendid Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutusele 7 peatükk Lõppsätted 31 Nõusolek alaealisele Eesti kodakondsuse andmiseks taastamiseks või tema Eesti kodakondsusest vabastamiseks 15 18 aastasele alaealisele Eesti kodakondsuse andmiseks taastamiseks või tema Eesti kodakondsusest vabastamiseks peab olema tema vanema või eestkostja nõusolek RT I 03 02 2015 1 jõust 13 02 2015 32 Kodakondsuse andmine ekslikult Eesti kodanikuna määratletud isikule RT I 02 07 2012 1 jõust 01 08 2012 1 Isiku kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus määratles Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna loeb Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatut Eesti kodakondsuse omandanuks sellel õiguslikul alusel nagu ta ekslikult Eesti kodanikuna määratleti 2 Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus võib jätta isiku kelle nimetatud asutus määratles Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel Eesti kodakondsuse omandanuks lugemata kui isiku suhtes esineb käesoleva seaduse 21 lõike 1 punktides 2 6 või 28 lõike 1 punktides 2 või 3 sätestatud asjaolu 3 Isiku kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus määratles isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna võib nimetatud asutus jätta käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt Eesti kodakondsuse omandanuks lugemata kui on tuvastatud et ta määratleti isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi või teadvalt valeandmete esitamise tõttu 4 Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ning lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata isiku suhtes kelle Vabariigi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=13679&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  oma kultuuriomavalitsusasutusi mis järgivad oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel Eesti õigusakte Paragrahv 6 Vähemusrahvuse kultuuri ja haridusasutuste ning usukoguduste tegevusest võivad osa võtta Eestis elavad välismaalased kuid nad ei saa valida ega olla valitud või määratud kultuuriomavalitsusasutuste juhtorganitesse II peatükk Vähemusrahvuste rahvusnimekirjad Paragrahv 7 1 Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse taotlemise aluseks on vähemusrahvuse rahvusnimekiri 2 Vähemusrahvuste rahvusnimekirju koostavad rahvuslikud kultuuriühingud või nende liidud Rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus Paragrahv 8 1 Rahvusnimekirja kantakse isiku järgmised andmed 1 ees ja perekonnanimi 2 sünniaeg ja koht 3 sugu 4 rahvus ja emakeel 5 isikukood 6 perekonnaseis 7 andmed alaealiste laste kohta 8 elukoht 9 usutunnistus 10 avaldaja allkiri ja kuupäev 2 Rahvusnimekirja kantakse vanemate soovil ka nende alla 15 aastased lapsed 3 Rahvusnimekirja kantakse isikliku avalduse alusel Avalduse võib saata posti teel Paragrahv 9 Rahvusnimekirjast kustutatakse 1 isiku soovil 2 isiku loobumisel Eesti kodakondsusest või asumisel alaliselt elama välisriiki 3 isiku surma korral III peatükk Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse juhtorganid ja nende moodustamine Paragrahv 10 1 Kultuuriomavalitsust moodustada soovivad vähemusrahvusest isikud esitavad vastava taotluse Vabariigi Valitsusele rahvusliku kultuuriühingu või ühingute liidu kaudu RK s 19 06 2002 jõust 01 08 2002 RT I 2002 62 376 2 Taotluse esitamine toimub haldusmenetluse seaduses RT I 2001 58 354 sätestatud korras RK s 19 06 2002 jõust 01 08 2002 RT I 2002 62 376 Paragrahv 11 1 Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse juhtorganid on vähemusrahvuse kultuurinõukogu ja kultuuriomavalitsusasutuste tegevust korraldavad kultuurivalitsused 2 Kultuurinõukogu võib moodustada maakonna ja linna vähemusrahvuse kultuurivolikogu või määrata kohalikke kultuurivolinikke Paragrahv 12 Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valitakse otsestel ja ühetaolistel valimistel salajasel hääletamisel Hääletamine toimub valimisjaoskonnas isiklikult või posti teel Paragrahv 13 1 Kultuurinõukogu valimiste korraldamiseks valitakse rahvusliku kultuuriühingu või ühingute liidu poolt valimiste peakomitee mille koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus nimetades ühtlasi oma esindaja valimiseeskirjade täitmise kontrollimiseks 2 Valimiste peakomitee moodustab vajaduse korral valimiste kohalikke komisjone ning annab välja korraldava iseloomuga juhendeid valimiste läbiviimise kokkuvõtete tegemise ja tulemuste avaldamise korra kohta Paragrahv 14 Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiseeskirjad töötab välja ja kinnitab Vabariigi Valitsus Paragrahv 15 Valijate nimekirja koostamise aluseks on käesoleva seaduse paragrahvis 8 sätestatud vähemusrahvuse rahvusnimekiri Paragrahv 16 1 Valimisi ei korraldata kui nõusoleku valijate nimekirja kandmiseks on andnud vähem kui pool rahvusnimekirja kantud isikutest 2 Vähemusrahvuse kultuurinõukogu kordusvalimiste taotluse võib antud vähemusrahvus esitada pärast kolme aasta möödumist eelmisest taotlusest Paragrahv 17 1 Valijate nimekiri avaldatakse tutvumiseks vähemalt kaks kuud enne valimisi 2 Igal valijate nimekirja kantud isikul on õigus taotleda oma nime kustutamist hiljemalt kaks nädalat enne valimisi Paragrahv 18 1 Vähemusrahvuse kultuurinõukogu mandaatide arv määratakse kindlaks valimiste peakomitee poolt kuid see ei või olla suurem kui 60 ega väiksem kui 20 2 Kultuurinõukogu koosseis valitakse kolmeks aastaks Paragrahv 19 Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised loetakse toimunuks kui neist võttis osa üle poole valijate nimekirjadesse kantud valijatest ja valimiste läbiviimine toimus kooskõlas käesoleva seaduse ja valimiseeskirjadega Paragrahv 20 Protestid ja kaebused kultuurinõukogu valimiste läbiviimise kohta lahendab valimiste peakomitee hiljemalt kahe nädala jooksul pärast valimistulemuste avaldamist Paragrahv 21 Hiljemalt üks kuu pärast kultuurinõukogu valimistulemuste avaldamist kutsub valimiste peakomitee esimees kokku kultuurinõukogu esimese istungi ja juhatab seda kuni

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=7&aktid=9791&fd=1&leht=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive