archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".


 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /index.php?id=venek&aktid=9964&auth=1 (2015-12-04) • ESTLEX
  Eesti õigusaktid Otsing Sirvimine vastuvõtjate kaupa Täna jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sisestage korrektne kasutajanimi ja või e posti aadress Palun sisestage oma kasutajanimi Palun sisestage oma e mail Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn 11317

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=forgotpassword&=forgotpassword&level=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sirvimine vastuvõtjate kaupa A A A B C D E F Riigikogu Ülemnõukogu rahvahääletusel vastu võetud Riigikogu Riigikogu juhatuse Valitsus Ministrid Vabariigi President Riigikohus Eesti Pank Amet inspektsioon Riigikontroll Muud ÜRO

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=1&lineid=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil ratifitseerimise seadus RK s 28 10 2015 15 11 2015 18 Väärtpaberituru seaduse muutmise seadus RK s 28 10 2015 24 11 2015 19 Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks RK o 27 10 2015 29 10 2015 20 Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine RK o 22 10 2015 22 10 2015 21 Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine RK o 22 10 2015 22 10 2015 22 Tolliseaduse muutmise seadus RK s 22 10 2015 01 12 2015 23 Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 21 10 2015 15 11 2015 24 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus RK s 21 10 2015 15 11 2015 25 Lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus RK s 15 10 2015 22 10 2015 26 Majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosseisude muudatuste kinnitamine RK juhatus o 111 15 10 2015 15 10 2015 27 Riigikogu otsus Riigikogu otsuse Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine muutmine RK o 01 10 2015 02 10 2015 28 Riigikogu otsuse Põhja Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine RK o 29 09 2015 29 09 2015 29 Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine RK o 29 09 2015 29 09 2015 30 Riigikogu otsuse Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine muutmine RK o 24 09 2015 24 09 2015 31 Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus RK s 23 09 2015 26 10 2015 32 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu muudatuste registreerimine RK juhatus o 93 16 09 2015 16 09 2015 33

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=1&lineid=1&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Sirvimine vastuvõtjate kaupa A A A B C D E F Riigikogu Valitsus Riigisekretäri Vabariigi Valitsuse Valitsuse operatiivkomisjon Valitsuse presiidiumi Ministrid Vabariigi President Riigikohus Eesti Pank Amet inspektsioon Riigikontroll Muud ÜRO

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&lineid=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  k 503 26 11 2015 26 11 2015 10 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 504 26 11 2015 26 11 2015 11 Meenikunno looduskaitseala moodustamine ja kaitse eeskiri VV m 120 26 11 2015 08 12 2015 12 Siseturvalisuse arengukava 2015 2020 rakendusplaani aastateks 2015 2019 heakskiitmine VV k 491 19 11 2015 19 11 2015 13 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 492 19 11 2015 19 11 2015 14 Nõusolek maavara kaevandamise loa andmiseks VV k 493 19 11 2015 19 11 2015 15 Teadus ja Arendusnõukogu koosseisu kinnitamine VV k 494 19 11 2015 19 11 2015 16 Kodakondsuse seaduses nimetatud volitatud valitsusasutuste määramine VV m 119 19 11 2015 01 01 2016 17 Volituse andmine rakenduskõrgkooli seaduse 24 lõikest 3¹ tuleneva õigusakti kehtestamiseks VV m 118 14 11 2015 20 11 2015 18 Kaitseministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine VV k 483 12 11 2015 12 11 2015 19 Vabariigi Valitsuse 6 märtsi 2008 a korralduse nr 126 Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 484 12 11 2015 12 11 2015 20 Vabariigi Valitsuse 23 oktoobri 2002 a korralduse nr 689 Sihtasutuse Jõgeva Haigla asutamine muutmine VV k 485 12 11 2015 12 11 2015 21 Vabariigi Valitsuse 17 detsembri 2002 a korralduse nr 870 Sihtasutuse Hiiumaa Haigla asutamine muutmine VV k 486 12 11 2015 12 11 2015 22 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 487 12 11 2015 12 11 2015 23 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine VV k 488 12 11 2015 12 11 2015 24 Vabariigi Valitsuse 4 septembri 2008 a korralduse nr 386 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 6 Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine meetme Kesk ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine investeeringute kava kinnitamine muutmine VV k 489 12 11 2015 12 11 2015 25 Pirita sadama ja Kalevi Jahtklubi sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 490 12 11 2015 12 11 2015 26 Vabariigi Valitsuse 27 aprilli 2004 a määruse nr 151 Kaitseministeeriumi põhimäärus muutmine VV m 115 12 11 2015 01 01 2016 27 Kolga lahe maastikukaitseala kaitse eeskiri VV m 116 12 11 2015 27 11 2015 28 Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus VV m 117 12 11 2015 20 11 2015 29 Vabariigi Valitsuse 3 oktoobri 2013 a määruse nr 145 Eesti teabevärava eesti ee haldamise teabe kättesaadavaks tegemise arendamise ning kasutamise nõuded ja kord muutmine VV m 114 10 11 2015 15 11 2015 30 Raha eraldamine VV k 481 09 11 2015 09 11 2015 31 Volituse andmine aktsiaseltsi Estonian Air lõpetamiseks VV k 482 09 11 2015 09 11 2015 32 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 474 05 11 2015 05 11 2015 33 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 475 05 11 2015 05 11 2015 34 Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks VV k 476 05 11 2015 05 11 2015 35 Priit Põdra le diplomaatilise passi

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=2&lineid=2&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Tõlgitud aktide nimekiri Sirvimine vastuvõtjate kaupa A A A B C D E F Riigikogu Valitsus Ministrid Ehitusministeeriumi Ettevõtlusministri Haridus ja teadusministri Haridusministri Justiitsministri Kaitseministri Kaubandusministeeriumi Keskkonnaministri Kultuuri ja haridusministri Kultuuriministri Maaeluministri Majandus ja kommunikatsiooniministri Majandus ja taristuministri Majandusministri Põllumajandusministri Peaministri Rahandusministri Regionaalministri Riigihalduse ministri Riigikantselei Siseministri Sotsiaalhooldusministeeriumi Sotsiaalkaitseministri Sotsiaalministri Tööministeeriumi Tööstusministeeriumi Teede ja sideministri Tervise ja tööministri Tervishoiuministeeriumi Transpordi ja Sideministeeriumi Väliskaubandus ja ettevõtlusministri Välisministri Vabariigi President Riigikohus Eesti

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=3&lineid=3 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Haridus ja teadusmin m 50 26 11 2015 01 12 2015 16 Haridus ja teadusministri 2 aprilli 2008 a määruse nr 23 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord muutmine Haridus ja teadusmin m 51 26 11 2015 04 12 2015 17 Majandus ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine tulenevalt riigikaitseseadusest Majandus ja taristusmin m 137 26 11 2015 01 01 2016 18 Ajutised püügikitsendused harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2016 aastal Keskkonnamin m 66 25 11 2015 01 12 2015 19 Keskkonnaministri 19 juuni 2015 määruse nr 38 Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord tähtajad nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord muutmine Keskkonnamin m 65 25 11 2015 01 12 2015 20 Vedelkütusevaru makse määr Majandus ja taristusmin m 136 25 11 2015 01 01 2016 21 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Maaelumin m 19 25 11 2015 30 11 2015 22 Kalapüügitoodete ladustamisabi Maaelumin m 20 25 11 2015 30 11 2015 23 Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused Majandus ja taristusmin m 135 24 11 2015 28 11 2015 24 Rahandusministri 6 oktoobri 2008 a määruse nr 29 Maksu ja Tolliameti põhimäärus muutmine Rahandusmin m 45 23 11 2015 01 01 2016 25 Väliskaubandus ja ettevõtlusministri 9 märtsi 2015 a määruse nr 20 Starditoetus muutmine Ettevõtlusmin m 134 23 11 2015 27 11 2015 26 Põllumajandusministri 9 veebruari 2015 a määruse nr 15 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord muutmine Maaelumin m 18 20 11 2015 29 11 2015 27 Keskkonnaministri 16 jaanuari 2009 a määruse nr 2 Metsa korraldamise juhend muutmine Keskkonnamin m 63 18 11 2015 27 11 2015 28 Keskkonnaministri 30 novembri 2012 a määruse nr 39 Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus muutmine Keskkonnamin m 64 18 11 2015 01 12 2015 29 Sotsiaalministri 31 juuli 2001 a määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid muutmine Tervise ja töömin m 53 18 11 2015 28 11 2015 30 Pensionilepingute aruande vorm ja koostamise juhend Rahandusmin m 43 17 11 2015 01 01 2016 31 Rahandusministri 10 septembri 2014 a määruse nr 30 Kassalise teenindamise eeskiri muutmine Rahandusmin m 44 17 11 2015 23 11 2015 32 Justiitsministri 16 juuli 2008 a määruse nr 39 Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine muutmine Justiitsmin m 39 17 11 2015 23 11 2015 33 Haridus ja teadusministri 3 märtsi 2015 a määruse nr 12 Munitsipaal ja erakoolid mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides muutmine Haridus ja teadusmin m 48 17 11 2015 23 11 2015 34 Maksu ja Tolliameti vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning kandmise kord Rahandusmin m 41 13 11 2015 01 12 2015 35 Rahandusministri 29 novembri 2010 a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest sotsiaalmaksuseadusest kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad muutmine Rahandusmin m 42 13

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/?id=8&grupp=3&lineid=3&run=on (2015-12-04)
  Open archived version from archive