archive-ee.com » EE » E » ESTLEX.EE

Total: 815

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTLEX
  aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena oli kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta Tänaseni on tasuta kättesaadavad need aktitõlked mis pärast koostööprojekti lõppu on endiselt kehtivas seisus Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine kui ka andmebaasi majutamist Tallinna linna õigusaktide registrit TÕR peame me alates 2000 aastast TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks ESTLEX OÜ Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel Tõlgime soovitud akti jälgime seaduses tehtavaid muudatusi tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele mida kogu aeg ajakohasena hoiame Ajakirja Notar Bene uus number 01 12 2015 Ilmunud on ka ajakirja Notar Bene uus number mida saab lugeda siit Ajakirja Juridica uus number 25 11 2015 Ilmunud on ajakirja Juridica uus number Juridica nr 6 sisaldab erinevaid artikleid laste õigustest näiteks lapse õigused koolis lapse parimad huvid kas perest eraldamine on liigne sekkumine perekonnaautonoomiasse või üks lapse huve tagavatest meetmetest Aga lugeda saab ka sellistel teemadel nagu lapse õigus vs võimalus suhelda vangistuses vanemaga alaealise kannatanu videosalvestatud ülekuulamise analüüs kriminaalmenetluses jm Ajakirjas ilmunud artiklitega saab tutvuda siin Ajakirja Õiguskeel uus number 06 11 2015 Ilmunud on ajakirja Õiguskeel uus number Uuest ajakirjast saab lugeda artikleid erinevatel teemadel näiteks sunnirahast põhiseaduslikust õigusselguse põhimõttest jm Ajakirjaga saab tutvuda siin Mobiilirakendus

  Original URL path: http://www.estlex.ee/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • ESTLEX
  acts of the Republic of Estonia are available in ESTLEX database A more specialised fee paid service is more thorough consisting in addition to the current legislation also of the archive of legal acts whole texts of local governments legal acts international contracts as well as Russian translations of legal acts and also links to the EU legal acts referred to in Estonian legal acts in the EUR lex database

  Original URL path: http://www.estlex.ee/?lang=EN (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  услуги для специалистов предлагают дополнительно к возможности ознакомления с действующими правовыми актами пользование архивом полными текстами правовых актов местных самоуправлений международными договорами переводами правовых актов на русский язык со ссылками на правовые акты Европейского Союза в базе данных EUR lex на соответствующие решения Государственного суда в Riigi Teataja в электронном виде а также на переводы правовых актов на английском языке на странице Министерства юстиции в Интернете Большая часть услуг предоставляется на эстонском языке На русском языке мы предлагаем Разрешение на использование модуля Правовые акты на русском языке вместе с пакетом Spetsialist A или Spetsialist B Модуль предоставляет возможность поиска переводов актов на русский язык с применением различных форм поиска и работает на русском языке Наглядное представление о возможностях использования модуля на русском языке дают приложенные экранные рисунки Переводы законов на русский язык в действующей редакции в электронной форме или на бумаге ESTLEX имеет долговременный опыт работы по переводу текстов правовых актов на русский язык Мы начали свою деятельность в данной сфере еще в 1994 году К настоящему времени мы стали организацией предлагающей признанного качества переводы Читайте далее В целях обеспечения максимально высокого качества наших переводов мы заказываем их только у переводчиков имеющих проверенную квалификацию Многие из них работают присяжными переводчиками Читайте далее Со списком новых и измененных переводов можно ознакомиться на странице Заказ перевода Пользование модулем на русском языке предполагает заключение договора Для этого просим вас связаться с нами по телефону или электронной почте Рекомендуем вам ознакомиться с условиями пользования и прейскурантом Контакт Ирина Костромина Тел 6715139 estlex at andmevara ee НОВЫЙ ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О ПЛАНИРОВАНИИ И НОВЫЙ ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 02 12 2015 У нас имеется перевод нового ЗАКОНА О ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О ПЛАНИРОВАНИИ а также перевод нового ЗАКОНА О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НОВЫЙ ЗАКОН О ПЛАНИРОВАНИИ 03 07

  Original URL path: http://www.estlex.ee/?lang=RU (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Est Eng Rus ESTLEX ESTLEX c Г Г ГІГ ГіГ Г ГЁГЄГЁ Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn 11317 Telefon 58426052 E mail info at estlex ee

  Original URL path: http://www.estlex.ee/?id=pindex (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Est Eng Rus ESTLEX Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn 11317 Telefon 58426052 E mail info at estlex ee

  Original URL path: http://www.estlex.ee/?id=abiks (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Est Eng Rus ESTLEX Сотрудники E mail Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn 11317 Telefon 58426052 E mail info at estlex ee

  Original URL path: http://www.estlex.ee/?id=feedback (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  Unustasid parooli Parool Kehtivad Eesti õigusaktid Otsing Sirvimine vastuvõtjate kaupa Täna jõustunud aktid Seaduste lühendid Unustasid parooli Tõlgitud aktide nimekiri Estlex OÜ Pärnu mnt 20 Tallinn 11317 Telefon 58426052 E

  Original URL path: http://www.estlex.ee/tasuta/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • ESTLEX
  kõrgelt hindavad Enne elektroonilise Riigi Teataja eRT loomist oli ESTLEX ainuke arvestatav õigusaktide elektrooniline andmebaas Eestis Kui eRT eesmärk on eelkõige teha kõigile tasuta kättesaadavaks nii uued õigusaktid kui kehtivate aktide varasemad versioonid siis ESTLEX pakub lisaks sellele veel aktidevahelisi hierarhilisi ja rööpseoseid õigusharudesse liigitamist seoseid riigikohtu lahenditega Euroopa Liidu õigusaktidega jm Teisisõnu eRT tagab igale inimesele võimaluse saada kätte õigusakti ametlik tekst ESTLEX on aga õiguse rakendaja igapäevane töövahend olukorras kus õigusakti sätte õigel tõlgendamisel on vajalik vaadata akte juba koostoimes Pikka aega oleme tegelenud ka õigusaktide tõlkimisega vene keelde ja tõlgitud aktide terviktekstide koostamisega Tõlkimisel oleme olulist rõhku pannud eelkõige tõlgete kvaliteedile Valdavalt on tõlked kättesaadavad ESTLEXi tasuliste teenuste koosseisus aga Rahvastikuministri büroo ja AS Andmevara koostööprojekti tulemusena on kõige olulisemate õigusaktide tõlgetega võimalik tutvuda ka tasuta Regulaarselt koostatavad uudiskirjad on viimasel ajal järjest enamatele kasutajatele abiks õigusruumis toimuvatest muudatustest ülevaate saamisel Kohalike omavalitsuste õigusaktide registrite pidamise teenus kätkeb endas nii KOVide poolt väljastatavate õigusaktide sisuhaldust õigusaktide registreerimine ja terviktekstide koostamine kui ka andmebaasi majutamist Tallinna linna õigusaktide registrit TÕR peab ESTLEX i osakond alates 2000 aastast TÕRi vastutavaks töötlejaks on Tallinna Linnakantselei ja volitatud töötlejaks AS Andmevara Lepingu alusel osutatakse Tallinna linnale nii sisuhaldust kui majutusteenust Õigusaktide venekeelsed tõlked ja nende haldamise teenus kliendi kodulehel Tõlgime soovitud akti jälgime seaduses tehtavaid muudatusi tõlgime muudatused ning moodustame muudatuste põhjal seaduse terviktekstid Kliendi kodulehel on link õigusakti tõlkele mida kogu aeg ajakohasena hoiame ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ È ÇÀÊÎÍÀ Î ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÈ È ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ 02 12 2015 Ó íàñ èìååòñÿ ïåðåâîä íîâîãî ÇÀÊÎÍÀ Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÀ È ÇÀÊÎÍÀ Î ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÈ à òàêæå ïåðåâîä íîâîãî ÇÀÊÎÍÀ Î ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ Ó ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÈ 03 07 2015 Ó ÍÀÑ ÈÌÅÅÒÑß ÏÅÐÅÂÎÄ ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ Î ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÈ êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó 01 07

  Original URL path: http://www.estlex.ee/?id=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive