archive-ee.com » EE » E » EMU.EE

Total: 122

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – STATUTE
  EMÜ VL looma tervise ja keskkonna osakonna juurde kuuluv loomade heaolu temaatikaga tegelev õppejõudude teadlaste üliõpilaste ja spetsialistide ühendus 1 2 LHU tegutseb EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi põhikirja kinnitatud EPMÜ nõukogu otsusega nr 43 25 11 2004 alusel 1 3 LHU rahvusvaheline nimetus on Estonian Research Centre for Animal Welfare 1 4 LHU struktuur moodustub vastavalt vajadusele erialastest töörühmadest MISSIOON LHU missiooniks on teadustöö ja hariduse kaudu parandada loomade heaolu EESMÄRGID JA ÜLESANDED 1 LHU tegevuse eesmärgid on a loomade heaolu edendamine populariseerimine ning seostamine majandusliku ja muu tegevusega b teadus ja nõustamistegevus loomade heaolu ning sellega seotud valdkondades c loomade heaolu ja sellega seotud valdkondade alase ainese kogumine talletamine kataloogimine eksponeerimine avaldamine d sidemete ja koostöö arendamine asjasthuvitatud isikute asutuste ja organisatsioonidega 2 Eesmärkide täitmiseks püstitab LHU järgmised ülesanded a algatab koordineerib ja teostab loomade heaolu alaseid interdistsiplinaarseid uuringuid ja projekte b osaleb loomade heaolu valdkonnaga seotud õppetöös edendades ühtlasi vastavat õppemetoodikat c edendab loomade heaolu alast kodumaist ja rahvusvahelist koostööd erinevate institutsioonide organisatsioonide ja indiviidide vahel d korraldab konverentse kursuseid seminare näituseid töötubasid ekskursioone loenguid jms e loob loomade heaolu valdkonna andmebaase arhiive filme tegeleb tüpograafilise ning elektroonse kirjastamise jms f koostab ja haldab loomade heaolu temaatilist

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/STATUTE (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – PROJECTS
  ja edasiarenduseks Eelnevate uurimistöödega on töötatud välja piimakarja tervise seiresüsteemi printsiibid loodud andmebaasid lüpsikarjade haiguste ja pidamistingimuste kohta ning matemaatilise analüüsi metoodika ja mudelid riskitegurite väljaselgitamiseks nende olulisuse ja koosmõju selgitamiseks ning toimeastaku määramiseks lüpsilehmade haigestumises Väljatöötatud metoodikat rakendati põhiliselt lõaspidamisega lautades Esitatavas projektis kavandatakse lüpsilehmade haiguste panoraami ja keskkonna erinevate abiootiliste ja biootiliste tegurite kui haiguste riskitegurite uurimist vabapidamisel Käesoleval ajal on kogu maailmas suund lüpsikarjade suurenemisele ning vabapidamise ulatuslikumale rakendamisele Arvestades sõlmitud kokkuleppeid uuringute läbiviimiseks 2002 a ekspluatatsiooni võetud kolmes erineva pidamistehnoloogiaga suurfarmis ning mitmes väiksemas külmlaudas on olemas head võimalused keskkonnariskitegurite uurimiseks vabapidamisel Saadavad tulemused pakuvad huvi nii Balti kui Põhjamaade teadlastele ja riiklikele lüpsilehmade haiguste seiret läbiviivatele asutustele Planeeritava uurimisprojekti oodatavad tulemused oleksid alljärgnevad 1 selgitatakse välja lüpsilehmade haiguste panoraam vabapidamisel 2 täiendatakse metoodikat riskitegurite toimeastaku hierarhia määramiseks 3 selgitatakse välja ja reastatakse lüpsikarja keskkonnariskitegurid erinevate tehnoloogiatega vabapidamisel 4 hinnatakse erinevaid vabapidamise tehnoloogiaid võttes esmajoones aluseks loomade heaolu karjas 5 töötatakse välja abinõude plaanid vabapidamisel karjade tervise parandamiseks ETF grant 5741 Haiguste kliiniliste tunnuste automaatregistreerimise ja töötluse võimaluste uurimine lüpsilehmade vabapidamisel jäseme ja hingamiselundite näitel 2004 2007 V Poikalainen Käesoleva granditaotlusega alustatakse lehmade elundkondade haigestumist iseloomustavate kliiniliste tunnuste automaatregistreerimise ja analüüsi võimaluste uurimist Keskendutakse eelkõige jalahaigustele mis on üheks oluliseks haigusrühmaks vabapidamisel ning hingamiselunditele mida iseloomustavad füsioloogilised parameetrid alluvad raskesti automaatsele andmehõivele ja töötlusele Uurimus arendab edasi lehmade tervisekontrolli problemaatikat ning on aluseks rakenduslike süsteemide loomisele lehmade jäsemete ja hingamiselundite haiguste kliiniliste tunnuste automaatseks avastamiseks Värskeima erialase kirjanduse põhjal koostatakse detailne tööplaan katseaparatuuri komplekteerimiseks Koostööpartnerite abiga komplekteeritakse jäsemete erisurve ja nahapinna liikumisi registreerivad mõõtesüsteemid töötamiseks katselautades Mõõtesüsteemid aprobeeritakse ning viiakse läbi saadud tulemuste analüüs süsteemide funktsionaalsuse ja rakendusvõimaluste kohta Katselautades alustatakse jalgade erisurve määramist tervetel lehmadel ning registreeritavad signaalid seostatakse loomade käitumisega Luuakse ja aprobeeritakse metoodikad lehmade individuaalsete toodangu ja terviseandmete seireks katselautades Katsealautades uuritakse loomade üldist heaolu rakendades vastavat indekseerimissüsteemi ETF7518 Lüpsilehmade kõnnimustri automaatse analüüsi uurimine jalahaiguste varajaseks diagnoosimiseks 2008 2011 Väino Poikalainen Käesoleva projekti raames uuritakse võimalusi lehmade kõnni automaatseks registreerimiseks ja analüüsiks Töö eesmärgiks on lehmade jalahaiguste mis on vabapidamisel oluliseks probleemiks varase avastamise automaatsüsteemi aluste väljatöötamine kõnnimustri alusel Põhiuuringud sooritatakse tuginedes kahele automaatsele andmehõivesüsteemile Üks neist registreerib survele reageerivate anduritega varustatud mati signaale lehma ülekõnni käigus Saadavad signaalid töödeldakse kõndi iseloomustavateks parameetriteks Teise andmehõivesüsteemiga salvestatakse lehma liikumine ja kehaasend video ja fotograafiliselt Video ja fotograafilised salvestised töödeldakse vastavate pilditöötlusprogrammide abil ette kõnnimustri ja kehaasendit iseloomustavateks paramaatriteks Kummagi andmehõive süsteemi abil registreeritud ja eeltöödeldud andmetest formeeritakse spetsiifilised indeksid mis on aluseks kõnnimustri ja kehaasendi matemaatilisel kirjeldamisel Leitakse seosed nende indeksite visuaalselt määratud lonkeastme ja veterinaarselt diagnoositud haigusrühmade vahel Uuringu lõppfaasis luuakse matemaatilised mudelid vabapidamisel olevate lehmade lonkeastme ja jalahaiguste automaatseks määramiseks Uurimistööks vajalikud andmehõive ja töötluse süsteemid luuakse koostöös Helsingi Ülikooli Agrotehnoloogia osakonna ning Leuveni Katoliikliku Ülikooli Biosüsteemide osakonnaga Uurimistööga seotud katsed viiakse läbi Eesti suurtes vabapidamisega külmlautades Samades lautades sooritatakse kogu uurimisperioodi vältel ka lehmade heaolu haiguste piimatoodangu ja kvaliteedi seiret ning määratakse nende näitajate vahelised seosed Uurimistöö tulemused on juurutatavad vabapidamisel olevate lehmade jalahaiguste varajase avastamise automaatsüsteemides ETF6053 Lehmade heaolu automaatse

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/PROJECTS (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – FIVE FREEDOMS
  standards for acceptable welfare They form a logical and comprehensive framework for analysis of welfare within any system together with the steps and compromises necessary to safeguard and improve welfare within the proper constraints of an effective livestock industry Freedom from Hunger and Thirst by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour Freedom from Discomfort by providing an appropriate environment including shelter and

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/FIVE_FREEDOMS (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – RESEARCHERS
  Med parasitology and invasion diseases 372 731 3210 toivo jarvis emu ee Jaan Praks Estonian University of Life Sciences Professor Emeritus Dr Vet Med 372 731 3202 jaan praks emu ee David Arney Estonian University of Life Sciences Extraordinary Associate Professor 372 731 3413 david arney emu ee Imbi Veermäe Estonian University of Life Sciences Senior Researcher Dr Agr Sci 372 731 3426 imbi veermae emu ee Aino Nõmmeots Estonian

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/RESEARCHERS (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – Ph.D. STUDENTS
  vahelised seosed vabapidamisel Juhendajad Dotsent A Aland EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut looma tervise ja keskkonna osakond Associate professor Lena Lidfors Swedish University of Agricultural Sciences Department of Animal Environment and Health Professor Väino Poikalainen EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut toiduteaduse osakond Annemari Polikarpus Teema Piima kvaliteedi ohutuse ja lüpsilehmade heaolu automaatse hindamise aluste väljatöötamine vabapidamisega külmlautades täppispidamisel Juhendaja Professor Väino Poikalainen EPMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut toiduteaduse osakond Five

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/Ph.D._STUDENTS (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – PUBLICATIONS
  a book or in a collection 4 Editing scientific publications 5 Published meeting abstracts 6 Other publications PHOTOS VIDEOS MUSIC LINKS CONTACT You are here Home PUBLICATIONS PUBLICATIONS Submenu 1 Articles in journals 2 A book monograph 3 Articles in proceedings a chapter in a book or in a collection 4 Editing scientific publications 5 Published meeting abstracts 6 Other publications Five Freedoms Freedom from Hunger and Thirst Freedom from

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/PUBLICATIONS (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – PHOTOS
  Sheep Goats Poultry VIDEOS MUSIC LINKS CONTACT You are here Home PHOTOS PHOTOS Submenu Cattle Pigs Horses Sheep Goats Poultry Five Freedoms Freedom from Hunger and Thirst Freedom from Discomfort Freedom from Pain Injury or Disease Freedom to Express Normal

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/PHOTOS (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – VIDEOS
  Calf delivery Five freedoms MUSIC LINKS CONTACT You are here Home VIDEOS VIDEOS Submenu Gallop Licking First day in pasture Playing Grooming Winter pasture Dancing cow Calf delivery Five freedoms Five Freedoms Freedom from Hunger and Thirst Freedom from Discomfort

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/VIDEOS (2016-02-16)
  Open archived version from archive