archive-ee.com » EE » E » EMU.EE

Total: 122

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – LHU
  LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/?&print (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – Sisukaart
  WELFOOD MUUSIKA LINGID KONTAKT AUTORIÕIGUSED Olete siin Kodu Sisukaart Sisukaart PÕHIKIRI PROJEKTID VIIS VABADUST TEADLASED DOKTORANDID ARTIKLID Ajakirja artiklid Monograafia Kogumiku artikkel Toimetamine Konverentsiteesid Muud publikatsioonid FOTOD Veised Sead Hobused Lambad ja kitsed Linnud VIDEOD Galopp Lakkumine Karjalaskepäev Mängimine Sugemine Talvel karjamaal Tantsiv lehm Vasika sünd Viis vabadust MEEDIA VOLDIK WELFOOD MUUSIKA LINGID KONTAKT AUTORIÕIGUSED Viis vabadust Olla vaba janust ja näljast Olla vaba ebamugavustest Olla vaba valust vigastustes ja

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/sitemap (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE – ERCAW
  PUBLICATIONS PHOTOS VIDEOS MUSIC LINKS CONTACT You are here ERCAW ESTONIAN RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL WELFARE Five Freedoms Freedom from Hunger and Thirst Freedom from Discomfort Freedom from Pain Injury or Disease Freedom to Express Normal Behaviour Freedom from Fear

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/en/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – LHU
  TEADLASED DOKTORANDID ARTIKLID FOTOD VIDEOD MEEDIA VOLDIK WELFOOD MUUSIKA LINGID KONTAKT AUTORIÕIGUSED Olete siin LHU LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS Viis vabadust Olla vaba janust ja näljast Olla vaba ebamugavustest Olla vaba valust vigastustes ja haigustest Vabadus loomuomasele käitumisele Olla vaba hirmust

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/LHU (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – PÕHIKIRI
  erialastest töörühmadest MISSIOON LHU missiooniks on teadustöö ja hariduse kaudu parandada loomade heaolu EESMÄRGID JA ÜLESANDED 1 LHU tegevuse eesmärgid on a loomade heaolu edendamine populariseerimine ning seostamine majandusliku ja muu tegevusega b teadus ja nõustamistegevus loomade heaolu ning sellega seotud valdkondades c loomade heaolu ja sellega seotud valdkondade alase ainese kogumine talletamine kataloogimine eksponeerimine avaldamine d sidemete ja koostöö arendamine asjasthuvitatud isikute asutuste ja organisatsioonidega 2 Eesmärkide täitmiseks püstitab

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/?POeHIKIRI&print (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – PROJEKTID
  Projekt on grantide 1985 ja 4109 jätkuks ja edasiarenduseks Eelnevate uurimistöödega on töötatud välja piimakarja tervise seiresüsteemi printsiibid loodud andmebaasid lüpsikarjade haiguste ja pidamistingimuste kohta ning matemaatilise analüüsi metoodika ja mudelid riskitegurite väljaselgitamiseks nende olulisuse ja koosmõju selgitamiseks ning toimeastaku määramiseks lüpsilehmade haigestumises Väljatöötatud metoodikat rakendati põhiliselt lõaspidamisega lautades Esitatavas projektis kavandatakse lüpsilehmade haiguste panoraami ja keskkonna erinevate abiootiliste ja biootiliste tegurite kui haiguste riskitegurite uurimist vabapidamisel Käesoleval ajal on kogu maailmas suund lüpsikarjade suurenemisele ning vabapidamise ulatuslikumale rakendamisele Arvestades sõlmitud kokkuleppeid uuringute läbiviimiseks 2002 a ekspluatatsiooni võetud kolmes erineva pidamistehnoloogiaga suurfarmis ning mitmes väiksemas külmlaudas on olemas head võimalused keskkonnariskitegurite uurimiseks vabapidamisel Saadavad tulemused pakuvad huvi nii Balti kui Põhjamaade teadlastele ja riiklikele lüpsilehmade haiguste seiret läbiviivatele asutustele Planeeritava uurimisprojekti oodatavad tulemused oleksid alljärgnevad 1 selgitatakse välja lüpsilehmade haiguste panoraam vabapidamisel 2 täiendatakse metoodikat riskitegurite toimeastaku hierarhia määramiseks 3 selgitatakse välja ja reastatakse lüpsikarja keskkonnariskitegurid erinevate tehnoloogiatega vabapidamisel 4 hinnatakse erinevaid vabapidamise tehnoloogiaid võttes esmajoones aluseks loomade heaolu karjas 5 töötatakse välja abinõude plaanid vabapidamisel karjade tervise parandamiseks ETF grant 5741 Haiguste kliiniliste tunnuste automaatregistreerimise ja töötluse võimaluste uurimine lüpsilehmade vabapidamisel jäseme ja hingamiselundite näitel 2004 2007 V Poikalainen Käesoleva granditaotlusega alustatakse lehmade elundkondade haigestumist iseloomustavate kliiniliste tunnuste automaatregistreerimise ja analüüsi võimaluste uurimist Keskendutakse eelkõige jalahaigustele mis on üheks oluliseks haigusrühmaks vabapidamisel ning hingamiselunditele mida iseloomustavad füsioloogilised parameetrid alluvad raskesti automaatsele andmehõivele ja töötlusele Uurimus arendab edasi lehmade tervisekontrolli problemaatikat ning on aluseks rakenduslike süsteemide loomisele lehmade jäsemete ja hingamiselundite haiguste kliiniliste tunnuste automaatseks avastamiseks Värskeima erialase kirjanduse põhjal koostatakse detailne tööplaan katseaparatuuri komplekteerimiseks Koostööpartnerite abiga komplekteeritakse jäsemete erisurve ja nahapinna liikumisi registreerivad mõõtesüsteemid töötamiseks katselautades Mõõtesüsteemid aprobeeritakse ning viiakse läbi saadud tulemuste analüüs süsteemide funktsionaalsuse ja rakendusvõimaluste kohta Katselautades alustatakse jalgade erisurve määramist tervetel lehmadel ning registreeritavad signaalid seostatakse loomade käitumisega Luuakse ja aprobeeritakse metoodikad lehmade individuaalsete toodangu ja terviseandmete seireks katselautades Katsealautades uuritakse loomade üldist heaolu rakendades vastavat indekseerimissüsteemi ETF7518 Lüpsilehmade kõnnimustri automaatse analüüsi uurimine jalahaiguste varajaseks diagnoosimiseks 2008 2011 Väino Poikalainen Käesoleva projekti raames uuritakse võimalusi lehmade kõnni automaatseks registreerimiseks ja analüüsiks Töö eesmärgiks on lehmade jalahaiguste mis on vabapidamisel oluliseks probleemiks varase avastamise automaatsüsteemi aluste väljatöötamine kõnnimustri alusel Põhiuuringud sooritatakse tuginedes kahele automaatsele andmehõivesüsteemile Üks neist registreerib survele reageerivate anduritega varustatud mati signaale lehma ülekõnni käigus Saadavad signaalid töödeldakse kõndi iseloomustavateks parameetriteks Teise andmehõivesüsteemiga salvestatakse lehma liikumine ja kehaasend video ja fotograafiliselt Video ja fotograafilised salvestised töödeldakse vastavate pilditöötlusprogrammide abil ette kõnnimustri ja kehaasendit iseloomustavateks paramaatriteks Kummagi andmehõive süsteemi abil registreeritud ja eeltöödeldud andmetest formeeritakse spetsiifilised indeksid mis on aluseks kõnnimustri ja kehaasendi matemaatilisel kirjeldamisel Leitakse seosed nende indeksite visuaalselt määratud lonkeastme ja veterinaarselt diagnoositud haigusrühmade vahel Uuringu lõppfaasis luuakse matemaatilised mudelid vabapidamisel olevate lehmade lonkeastme ja jalahaiguste automaatseks määramiseks Uurimistööks vajalikud andmehõive ja töötluse süsteemid luuakse koostöös Helsingi Ülikooli Agrotehnoloogia osakonna ning Leuveni Katoliikliku Ülikooli Biosüsteemide osakonnaga Uurimistööga seotud katsed viiakse läbi Eesti suurtes vabapidamisega külmlautades Samades lautades sooritatakse kogu uurimisperioodi vältel ka lehmade heaolu haiguste piimatoodangu ja kvaliteedi seiret ning määratakse nende näitajate vahelised seosed Uurimistöö tulemused on juurutatavad vabapidamisel olevate lehmade jalahaiguste

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/?PROJEKTID&print (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – VIIS VABADUST
  Farm Animal Welfare Council Olla vaba janust ja näljast tuleb loomadele luua võimalused piisavas koguses süüa ja juua et organismi vajadused oleksid kaetud ning tervis ja elujõud tagatud Olla vaba ebamugavustest võimaldada loomadele sobiv keskkond peavari ja mugav puhkeala Olla vaba valust vigastustes ja haigustest tuleb kasutada haigusi ennetavaid meetmeid või haigusnähtude ilmnemisel võimaldada loomadele kiire diagnoos ja sobilik ravi Vabadus loomuomasele käitumisele võimaldada loomadele piisavalt ruumi ja vastavad pidamis

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/?VIIS_VABADUST&print (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • LOOMADE HEAOLU UURIMISKESKUS – TEADLASED
  eriseadmed 731 3357 vaino poikalainen emu ee Toivo Järvis Eesti Maaülikool professor dr vet med parasitoloogia ja invasioonihaigused 731 3210 toivo jarvis emu ee Jaan Praks Eesti Maaülikool emeriitprofessor dr vet med 731 3202 jaan praks emu ee David Arney Eesti Maaülikool erakorraline dotsent 731 3413 david arney emu ee Imbi Veermäe Eesti Maaülikool vanemteadur dr pm 731 3426 imbi veermae emu ee Aino Nõmmeots Eesti Maaülikool katsetehnik 731 3426

  Original URL path: http://lhu.emu.ee/?TEADLASED&print (2016-02-16)
  Open archived version from archive