archive-ee.com » EE » E » EMTA.EE

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maksu- ja Tolliamet
  siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Käibemaks Käibemaksu tagastus VAT refund Suurenda Vähenda Prindi leht VAT refund Euroopa Liidu käibemaksu tagastamise süsteem Telefon 372 676 1256 372 676 1187 E mail vatrefund emta ee NB Tehniliste probleemide korral palume edastada võimalikult detailne probleemi kirjeldus koos kuvapildiga ülaltoodud e maili aadressile Euroopa Liidu käibemaksu tagastamise süsteemi e õppe kursus ELi piiriülese käibemaksu tagastamise süsteemi juhend Rahandusministri 18 detsembri 2009 a määrus nr 66 Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord Soetatud kaupade ja saadud teenuste klassifitseerimise koodid Äritegevuse klassifitseerimise koodi otsimise kõige mugavamaks viisiks on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 otsingusüsteem EMTAK on NACE rev 2 Eesti rahvuslik versioon mille neli esimest taset vastavad NACE le ning viies tase on rahvuslik Otsingusüsteemist tuleb otsida Teie tegevusala kõige paremini kirjeldav kood ning sisestada esimesed neli numbrit EMTAK 2008 on saadaval siin Välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise taotlemine Arvete ja impordideklaratsioonide xml failist lisamine ELi käibemaksutaotluse arvete ja impordi dokumentide importformaadi kirjeldus xml andmetabeli kirjeldus 1 xml andmetabeli kirjeldus 2 xml andmetabeli näidis Arvete ja impordideklaratsioonide lisamisel teostatavad kontrollid The new EC cross border VAT refund system Phone 372 676 1256

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=26900 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Maksu- ja Tolliamet
  Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Käibemaks Maksulaopidajad Suurenda Vähenda Prindi leht Maksulaopidajate nimekiri Maksulao pidamise loa number Ettevõtte nimi Äriregistri kood Maksulao aadress Luba kehtetuks tunnistatud ML0002 01 Nafta Nordic OÜ 11057345 Jaanika küla Nissi vald Harjumaa 04 03 2008 otsus nr 9 14 65 ML0001 01 Eesti Aviokütuse Teenuste AS 10682851 Lennujaama tee 13 Tallinn 15 03 2011 otsus

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=3861 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  korraldamisest Metsainfo Keskkonnatasud Kohtu ja prokuratuuri nõuete arvestus Maksuvõlgadest Maksukalender Kontroll Toll Kütuse käitlemine Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Aktsiisid Suurenda Vähenda Prindi leht Aktsiisid Aktsiisialane nõustamine Aktsiisimäärad Aktsiisikauba lähetamine peatatud loaga aktsiisilaost seisuga 01 12 2013 Aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu seisuga aprill 2011 Registreeritud kaubasaatja seisuga mai 2010 Aktsiisilao registreeritud kaubasaaja tegevusloa taotluse vorm Aktsiisilao ja registreeritud kaubasaaja tegevusloa

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=907 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  maa on koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega avaliku veekogu avalikult kasutatava veekogu ja avalikult kasutatava tee alune maa liitlasvägede peakorterite kasutuses olev maa riigi omandis olev ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa üldkasutatava maa sihtotstarbega maa sh kalmistute maa Looduskaitseseaduses sätestatud piiranguvööndi maalt hoiualade maalt püsielupaiga piiranguvööndi maalt ja looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt makstakse maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast 3 Maksumäär Maamaksumäär on 0 1 2 5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 0 1 2 0 protsenti maa maksustamise hinnast aastas Maksumäärad kehtestab oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt 31 jaanuariks Kohaliku omavalitsuse volikogu võib kehtestada maksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes seadusega määratud vahemikes Muudetud maksumäärasid rakendatakse aasta algusest 4 Andmete esitamine kohaliku omavalitsuse poolt Maksumäärade muutmise korral esitab kohalik omavalitsus muudetud maamaksumäärad Maksu ja Tolliametile hiljemalt 1 veebruariks Kui nimetatud tähtpäevaks ei ole muudetud maksumäärasid Maksu ja Tolliametile esitatud arvutatakse maamaks eelmisel aastal kehtinud määrade järgi Maksumäärad avaldatakse Maamaksu alamrubriigis Kasulik teave Lisaks maksumääradele esitab kohalik omavalitsus Maksu ja Tolliametile 1 veebruariks ka maa omaniku või kasutaja andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed 5 Maksukohustuse tekkimine Maamaksukohustuse kindlaks määramiseks võtab maksuhaldur aluseks omandiõiguse või kasutusõiguse olemasolu maksustamisaasta 1 jaanuari seisuga Maksu ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule kes on 1 jaanuari seisuga maaomanik või maa kasutaja vt punktides 1 2 1 5 toodud isikud Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1 jaanuarist 6 Maamaksu tasumine Kuni 64 eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse ühe korraga 31 märtsiks Maamaksust mis ületab 64 eurot tasutakse 31 märtsiks vähemalt pool kuid mitte vähem kui 64 eurot Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1 oktoobriks Maksu ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15 veebruariks E maksuametis e tollis registreeritud kasutajale kelle e posti aadress on maksuhaldurile teada saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt See tähendab et maksuhaldur edastab isiku e posti aadressile informatsiooni maksuteate e maksuametis kättesaadavaks muutumise kohta Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata kui maksusumma on alla 5 euro Maksu ja Tolliamet liidab ühe kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste maksukohustused ning maksuteadet ei väljastata kui maksusumma kokku on vähem kui 5 eurot Maksumaksja kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25 veebruariks kätte saanud on kohustatud sellest 30 päeva jooksul Maksu ja Tolliametit teavitama Sellisel juhul väljastatakse maksumaksjale uus maksuteade Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna või vallavalitsusse Maamaksu maksmist kontrollib Maksu ja Tolliamet 7 Kodualuse maa maamaksusoodustus Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vajalik nelja asjaolu üheaegne esinemine isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse 10 mõistes antud juhendis toodud punktid 1 1 1 4 maa peab olema elamumaa sihtotstarbega

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=14203 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  le Mittetulundusühingule sihtasutusele Kohalikule omavalitsusele Rahvusvaheline maksustamine Hasartmängude korraldamisest Metsainfo Keskkonnatasud Kohtu ja prokuratuuri nõuete arvestus Maksuvõlgadest Maksukalender Kontroll Toll Kütuse käitlemine Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Kohalikud maksud Suurenda Vähenda Prindi leht Kohalikud maksud Valla või linnavolikogul on õigus kohalike maksude seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1717 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Asud siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Raskeveokimaks Suurenda Vähenda Prindi leht Raskeveokimaksust Tulenevalt raskeveokimaksu seaduse muutmise seadusest RTI 07 03 2003 23 135 rakendatakse raskeveokimaksu alates 2004 aasta 1 jaanuarist Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud veoautosid ja autoronge Raskeveokimaksu maksavad Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kes omavad Eesti riiklikus autoregistris registreeritud 12 tonnise või suurema registri või

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1158 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  aasta direktiivi 2006 112 EÜ artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii et sellised tehingud mis seisnevad virtuaalse valuuta bitcoin vahetamises traditsioonilise valuuta vastu ja vastupidi ning mille eest võetakse tasu kujutavad endast teenuse osutamist tasu eest nimetatud sätte mõttes Tehinguid mis puudutavad mittetraditsioonilisi valuutasid st valuutad mis ei ole käsitletavad seadusliku maksevahendina tuleb sellegipoolest käsitleda finantstehinguna tingimusel et tehingupooled aktsepteerivad neid valuutasid kui seaduslike maksevahendite alternatiive Euroopa

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=37715 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  FIE le Mittetulundusühingule sihtasutusele Kohalikule omavalitsusele Rahvusvaheline maksustamine Hasartmängude korraldamisest Metsainfo Keskkonnatasud Kohtu ja prokuratuuri nõuete arvestus Maksuvõlgadest Maksukalender Kontroll Toll Kütuse käitlemine Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Käibemaks Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt Suurenda Vähenda Prindi leht Käibedeklaratsiooni muudatused sõiduautodega seonduvalt 18 11 2014 avaldati Riigi Teatajas 1 12 2014 kehtima hakkav käibemaksudeklaratsiooni uus vorm mis esitatakse esmakordselt 2015 aasta 20 jaanuariks Seoses sellega koostas Maksu ja Tolliamet tarkvara arendajatele KMD elektrooniliseks esitamiseks vajalikud tehnilised spetsifikatsioonid mille leiab siit Käibedeklaratsioonil on võrreldes praegusega tehtud järgmised muudatused Lahtrid 1 1 ja 2 1 kus deklareeriti omatarbe maksustamist kaovad ära ning edaspidi deklareeritakse omatarbe maksustamine ainult lahtrites 1 ja 2 Sõiduauto isiklikuks otstarbeks kasutamise puhul maksustatakse omatarvet ainult juhul kui sõiduautot kasutatakse õppesõiduautona või taksona Lisandub uus lahter 5 3 kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul ettevõtluses 100 kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja nende tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks Lisandub uus lahter 5 4 kus näidatakse maksustamisperioodi jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arv ning selliste sõiduautode soetamiselt ja selliste sõiduautode tarbeks kaupade soetamiselt ja teenuste saamiselt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks 2015 a I kvartali

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=36106 (2016-02-16)
  Open archived version from archive