archive-ee.com » EE » E » EMTA.EE

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maksu- ja Tolliamet
  aasta 31 märtsiks 2014 2015 Tulumaksumäär 21 20 Maksuvaba tulu aastas 1728 eurot 1848 eurot Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2520 eurot 2640 eurot Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest 1728 eurot 1848 eurot Töötuskindlustusmakse määr töötajale 2 1 6 Pärandvara müük Pärandina saadud vara soetamismaksumusesse võeti arvesse pärandaja kulutused juhul kui kulutused olid dokumentaalselt tõestatud Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks on üksnes pärija tehtud kulud PRIA toetused Maksustatav toetus oli

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=26830 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Maksu- ja Tolliamet
  võivad esitada isikud kes olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus Ühisdeklaratsiooniks loetakse abikaasade eraldiseisvaid deklaratsioone millel mõlemal on märgitud et abikaasad esitavad ühise tuludeklaratsiooni Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni Ühise tuludeklaratsiooni võib esitada ka juhul kui üks abikaasa on Eesti resident ja teine abikaasa on tulumaksuseaduse 31 1 lõikes 2 või 3 nimetatud Euroopa Majanduspiirkonna muu lepinguriigi

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=26829 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  tuhat maksekorraldust mis grupeeritakse pankade kaupa Täpne ülekande aeg inimese kontole sõltub ka panga toimingutest Seetõttu võivad samal päeval deklaratsiooni esitanud inimesed raha erineval ajal tagasi saada ja võib juhtuda et hilisemal kuupäeval esitatud deklaratsiooni alusel tuleb tagastus varem Paberil tuludeklaratsiooni esitanud maksumaksjatele alustame enammakstud tulumaksu tagastamist 20 aprillil Maksu ja Tolliamet tagastab enammakstud tulumaksu deklaratsioonis näidatud pangakontole hiljemalt 1 juuliks Kui deklareeritakse ettevõtlustulu vara võõrandamisest saadud kasu või kahju

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=26828 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  teha Eestis mahaarvamisi on tulumaksu juurdemakse tähtaeg 3 oktoober 2016 Füüsilisest isikust ettevõtjad peavad täiendava juurde määratud sotsiaalmaksu samuti tasuma 3 oktoobriks 2016 Maksu ja Tolliamet väljastab kõigile kellel tuleb tulumaksu juurde maksta vastava maksuteate mis on kättesaadav e maksuametis e tollis Isikud kes tellivad maksuteate paberkandjal saavad selle kätte tähitud postiga Maksumaksja saab valida millisesse panka ta juurdemääratud maksu tasub Riiklike maksude ja maksete kontonumbrid IBAN kontonumber SEB PANK

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=31512 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Kohtu ja prokuratuuri nõuete arvestus Maksuvõlgadest Metsainfo Reisimine ja kaupade sissetoomine Kaupade saatmine ja tellimine posti teel Hasartmängu mängimise piirangu seadmine Maksud ja ühiskond Eraelulise teabe kaitse Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Erakliendile Maamaks Kasulik teave Suurenda Vähenda Prindi leht Kasulik teave 10 02 2015 Maamaksumäärad 2015 aastal 09 02 2013 Kodualuse maa maksusoodustuse rakendamine 08 02 2013 Maamaksumäärad 2014 aastal 11 02 2011

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1123 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Kaupade saatmine ja tellimine posti teel Hasartmängu mängimise piirangu seadmine Maksud ja ühiskond Eraelulise teabe kaitse Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Erakliendile Maamaks Õigusaktid Suurenda Vähenda Prindi leht Maamaksuga seotud õigusaktid MAAMAKSUSEADUS Rahandusministri 21 05 2012 määrus nr 22 Maksu ja Tolliametile kohaliku omavalitsuse üksuse esitatavate maamaksu arvutamiseks vajalike andmete loetelu ning nende esitamise kord Rahandusministri 17 01 2001 määrus nr 10 Maamaksuseaduse rakendamise

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1116 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  avalik õiguslikke nõudeid trahv sundraha rahaline karistus menetluskulud mille tasumise tähtaeg on möödunud taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti likvideerimis ega saneerimismenetlust puudub solidaarvõlg s o maksuvõlg mida mitu isikut peavad tasuma ühiselt mistahes maksukohustuse osas puuduvad vaidlused maksuvõlga ei ole edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile viimase kuue kuu jooksul ei ole mõnda ajatamise graafikut kehtetuks tunnistatud Automaatne otsus koostatakse teie poolt taotluses esitatud andmete alusel automaatne intressinõue koostatakse otsuse kinnitamise hetke seisuga teie maksuarvestuses kajastuva arvestusliku intressi kohta Selle intressisumma tasumine sisaldub kinnitatud tasumisgraafikus seda ei pea maksma eraldi graafikuväliselt Mõlemad automaatselt koostatud dokumendid väljastatakse teile koheselt e maksuametisse e tolli ning on kinnitatud digitempliga digitaalne tempel e digitempel on teenus mille abil saavad juriidilised isikud anda digiallkirju dokumentidele Seeläbi lisatakse dokumendile kinnitus et dokument pärineb allkirjastanud ettevõttest s t digidokumendi kinnitab asutus mitte selleks volitatud füüsiline isik ning et dokumenti ei ole väljastamise ja kättesaamise vahepeal muudetud Juhul kui esitatud taotlus ei vasta eelmainitud lihtsustatud menetluse tingimustele siis vaatab taotluse läbi ametnik vastavalt MKS is sätestatule nö tavakorras Sellisel juhul teeb MTA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest Otsuse tegemisel arvestame teie maksedistsipliini näiteks seda kas olete esitanud maksudeklaratsioonid õigeaegselt kui pikaajaline on olnud maksuvõlg jne teie varalist seisundit teie majandusnäitajaid ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkust tagatise nõudmisel tagatise usaldusväärsust ja piisavust Teatud juhtudel võime küsida maksukohustuste tasumise tagamiseks tagatise esitamist Tagatisena eelistame registerpandi või hüpoteegi seadmist Hüpoteegi seadmiseks kinnistule peate esitama eksperthinnangu mis ei või olla vanem kui kolm kuud Ajatamise taotlusega seotud menetlusdokumendid loetakse teile kättetoimetatuks e maksuametisse väljastamise hetkest alates Dokumendi väljastamise kohta saadetakse teile teavitus e posti või tekstisõnumiga Juhul kui maksuhaldurile on teada ainult teie postiaadress siis saadetakse dokumendid postiga ja dokumentide kättetoimetamine toimub vastavalt MKS 4 peatükis sätestatule Kas Maksu ja Tolliametil on õigus ajatamisest keelduda Meil

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=2391 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  selle arvestamise aluseks oleva maksunõude või ajal kui toimub saneerimismenetlus või võlgade ümberkujundamine menetluse algatamisest kuni kava kinnitamiseni Täpsem loetelu on toodud maksukorralduse seaduse s 119 L ähtudes heast haldustavast ja tuginedes Riigikohtu halduskolleegiumi otsusele ei arvesta maksuhaldur intresse ka olukordades kus maksumenetlus on veninud põhjustel mis on tingitud Eesti maksuhaldurist endast Selliste juhtudena võib välja tuua maksuhalduri tegevusetusest tulenevalt on tekkinud põhjendamatu viivitus kontrolltoimingute läbiviimisel maksuhalduril võtab maksustamise seisukohtade kujundamine tavapärasest enam aega ja menetluse jätkamine sõltub olemasolevate tõendite pinnalt tehtavatest täiendavatest otsustest Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse Otsus edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega Otsuses on märgitud periood millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv mille võrra intressiarvestust vähendatakse Intressiarvestust ei peatata juhul kui maksumenetluses olulise info väljaselgitamiseks tuleb teha taotlus ELi teise liikmesriigi asutusele Vastavalt Euroopa Liidu maksualase halduskoostöö direktiivile võib taotluse saanud asutus vastata hiljemalt kuue kuu pärast arvates taotluse kättesaamise kuupäevast Samuti ei ole viivitus põhjustatud maksuhalduri tegevusetusest kui maksuhaldur edastab maksumaksjale või kolmandale isikule korralduse teabe ja või dokumentide esitamiseks Aega millal maksuhaldur ootab maksumenetluses tähendust omavat teavet ja või dokumente maksumaksjalt või kolmandalt isikult ei saa pidada maksuhalduri poolt põhjustatud maksumenetluse viivituseks Intressi mittearvestamisel on maksuhalduril kaalutlusõigus Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse mis edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega Otsuses on märgitud periood millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv mille võrra intressiarvestust vähendatakse Juhindumiseks toome järgmised näited 1 Maksumenetlust läbi viiv ametnik lahkus ametist 1 jaanuaril 2014 Maksukontrolliga jätkas uus ametnik alates 15 veebruarist 2014 ning vahepealsel perioodil maksumenetluses kontrolltoiminguid läbi ei viidud Menetlus lõppes maksude määramisega 1 septembril 2014 Tulenevalt 45 päevasest maksumenetluse viivitusest vähendab maksuhaldur intresside arvestamise perioodi viivituses oldud päevade võrra 2 Maksuhaldur alustas maksukontrolli 1 aprillil 2014 Kõik maksumenetluses tähendust omavad tõendid olid maksuhalduri poolt kogutud

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=37559 (2016-02-16)
  Open archived version from archive