archive-ee.com » EE » E » EMTA.EE

Total: 405

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Maksu- ja Tolliamet
  kaitse Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Erakliendile Maksud ja ühiskond Suurenda Vähenda Prindi leht Maksud ja ühiskond Maks on seadusega maksumaksjale pandud rahaline kohustus mis kuulub täitmisele seadusega ettenähtud korras suuruses ja tähtaegadel Maksutulu on riigieelarve olulisim tuluallikas Läbi maksude saab riik raha et toimida ja pakkuda oma kodanikele teenuseid Ainuüksi sotsiaalsfäärile haridusele ja julgeolekule kulub 57 riigituludest Lisaks suunatakse raha kultuuri toetamisse teedeehitusse

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=27047 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Maksu- ja Tolliamet
  ei pruugi oma sisult olla teabenõuded ehkki nad kannavad sellist pealkirja Selgitustaotlusena käsitleme Teie pöördumist mille andmiseks on vajalik teabe analüüs süntees või lisateabe kogumine või pöördumine milles Te küsite meie ameti tegevuse aluseks olevate õigusaktide või meie pädevuse kohta Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse kohaselt vastame Teile mitte hiljem kui kolmekümne kalendripäeva jooksul selgitustaotluse registreerimisest Vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni kahe kuuni Vastamistähtaja pikendamisest ja selle põhjusest teavitame Teid kindlasti Isikuandmed menetlustoimingutes Menetlustoimingute kaebused maksumenetlused väärteomenetlused vaided läbiviimisel kogume Teie isikuandmeid ulatuses mis on vajalik asja lahendamiseks Kaebuste ja vaiete andmestik on avaliku teabe seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris Dokumendi pealkirjaks näitame internetis dokumendi liigi nimetuse näiteks Kaebus või Vaie Maksumenetluses selgitab revident Teile Teie õigusi ja kohustusi Teil on õigus tutvuda revidendi poolt Teie kohta kogutud andmetega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid See tähendab et revident võimaldab Teil tutvuda Teie kohta kogutud materjalidega Teil on õigus Teie kohta kogutud andmetega tutvuda igas menetluse faasis väljaarvatud seadusest tulenevad piirangud andmetega tutvumiseks Maksumenetluse dokumente kaitstakse avaliku teabe seaduse ulatuses ja ei avalikustata Meie ametnikud omavad juurdepääsu andmetele oma tööülesannetest lähtuvalt ja andmete mittesihipärane kasutamine on karistatav Teie andmete sihipärast kasutamist kontrollib MTA sisekontrolli osakond Menetlusdokumente toimetame Teile kätte e kirja teel kus teavitame muuhulgas et tegemist on juurdepääsupiiranguga infoga Delikaatsed isikuandmed edastame e kirjaga krüpteeritul kujul või saadame Teile e kirjaga teavituse dokumendist mille sisuga saate tutvuda e maksuametisse e tolli sisse logides posti teel tähitud kirjaga Kasutame dokumentide kättetoimetamisel aadressandmeid mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastikuregistrist Need meetmed on rakendatud selleks et minimeerida Teie isikuandmete sattumist kolmandate isikute kätte Kui menetlusosalise aadressi kohta puuduvad andmed või kui menetlusosaline ei ela või ei asu registrisse kantud või maksuhaldurile teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht või tegevuskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada võib maksuhaldur dokumendi resolutiivosa avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalikud Menetlusosaline ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid Väärteomenetluse läbiviimisel kasutame e toimiku süsteemi sh kasutame e toimiku süsteemi andmevahetuseks teiste asutustega näiteks kohtuasjades karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile E toimiku süsteem on kinnine ja sinna siseneda saab üksnes ID kaardiga sisse logides Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel Samuti saab menetlusosaline ise vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente Väärteootsuseid me oma veebilehel ei avalda Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid Avalik on väärteokorras karistatu nimi ja isikukood teiste isikute andmeid ei avalikustata Seadus lubab meil väärteomenetlusega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel väärteomenetluse seadustiku 62 Seda õigust kasutame vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast Jõustunud väärteootsused registreeritakse ka karistusregistris Ligipääs karistusregistrile on piiratud andmeid saab küsida karistusregistri seaduse 3 peatükis sätestatud korras

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=32287 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Vabariigi Valitsuse 28 11 2013 määrus nr 166 01 01 2014 2 13 eurot 355 eurot Vabariigi Valitsuse 28 11 2013 määrus nr 166 01 01 2013 1 90 eurot 320 eurot Vabariigi Valitsuse 10 01 2013 määrus nr 6 01 01 2012 1 80 eurot 290 eurot Vabariigi Valitsuse 22 12 2011 määrus nr 169 01 01 2011 1 73 eurot 278 02 eurot Vabariigi Valitsuse 23 08 2010 määrus nr 118 81 01 01 2008 27 krooni 4350 krooni Vabariigi Valitsuse 11 juuni 2009 a määrus nr 90 Vabariigi Valitsuse 20 detsembri 2007 a määrus nr 254 01 01 2007 21 krooni ja 50 senti 3600 krooni Vabariigi Valitsuse 21 detsembri 2006 a määrus nr 273 01 01 2006 17 krooni ja 80 senti 3000 krooni Vabariigi Valitsuse 22 detsembri 2005 a määrus nr 328 01 01 2005 15 krooni 90 senti 2690 krooni Vabariigi Valitsuse 23 detsembri 2004 a määrus nr 374 01 01 2004 14 krooni ja 60 senti 2480 krooni Vabariigi Valitsuse 18 detsembri 2003 a määrus nr 323 01 01 2003 12 krooni ja 90 senti 2160 krooni Vabariigi Valitsuse 3 detsembri 2002 a määrus nr 366 01 01 2002 10 krooni 95 senti

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1987&tpl=1026 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  ajatamisega ning vältida sellega maksuvõlglaste nimekirja sattumist Maksu ja tolliameti MTA tulude osakonna juhataja Ruth Paade sõnul on uues teenuses maksuvõla ajatamise taotlusega seotud asjaajamine tehtud elektroonseks ja automaatseks ning lisatud juurde paindlikkust maksusumma arveldamisel Oleme võtnud arvesse tagasisidet et maksude maksmiseks oleks võimalik tasumisgraafikut taotleda juba enne võimaliku maksuvõla tekkimist Sel juhul väldib isik ka maksuvõlglaste tabelisse sattumist rääkis Paade Ajatamistaotluse käik on e maksuametis e tollis pidevalt jälgitav ning reeglina kuvatakse palve tasumisgraafik kinnitada juba peale taotluse lõplikku esitamist Kui pakutud tasumisgraafikus olev kuumakse või tasumisperiood ei ole siiski sobiv siis on võimalik abivahendina kasutada maksevõime kalkulaatorit mis arvutab sisestatud kulude ja tulude põhjal välja kuu keskmise vaba jäägi Lisaks aitame maksuvõla ajatanutel olla kursis kas maksed püsivad graafikus Selleks saadame automaatselt sellekohaseid e kirju või telefoni lühisõnumeid ning palume raskuste tekkimisel ühendust võtta et sobivam lahendus leida Tavapäraselt esitatakse maksu ja tolliametile keskmiselt 500 maksuvõla ajatamise taotlust kuus ning enamus neist jääb alla 10 000 euro ning on kuni 12 kuulise tasumisajaga Uues lahenduses saab selliste summade ja tasumisaja puhul esitada ajatamise taotluse lihtsustatud korras millele saab otsuse automaatselt Kui ajatatav maksuvõlg on suurem kui 10 000 eurot või soovitakse tasuda pikema perioodi vältel kui 12 kuud

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=37950&tpl=1026 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  prokuratuuri nõuete arvestus Maksuvõlgadest Metsainfo Reisimine ja kaupade sissetoomine Kaupade saatmine ja tellimine posti teel Hasartmängu mängimise piirangu seadmine Maksud ja ühiskond Eraelulise teabe kaitse Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Erakliendile Suurenda Vähenda Prindi leht Arhiiv 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 13 01 2016 Ettevõtjate koormus andmete esitamisel tulevikus väheneb 12 01 2016 Õigeaegselt esitatud detsembri tulu ja

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=12220&tpl=1026&c_tpl=1053&menu=1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile Maksukorraldus Siduvad eelotsused Suurenda Vähenda Prindi leht Kuni 30 09 2018 on võimalik küsida koos ülepiiriliste tehingute kohta taotletava eelotsusega ka teise liikmesriigi käibemaksualast seisukohta Euroopa käibemaksu foorum EU VAT Forum on tulnud välja algatusega et kui eelotsuste taotlemisel on teemaks ülepiiriliste tehingutega kaasnevad käibemaksu küsimused võiksid ettevõtjad saada maksustamisalase seisukoha ka teistelt asjasse puutuvatelt liikmesriikidelt Loe veel

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1043 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  Maksukalender Kontroll Toll Kütuse käitlemine Infotelefonid ja e posti aadressid Infotelefonid Vihjed Vaided Tagasiside Asud siin Ärikliendile Maksud ja aktsiisid Suurenda Vähenda Prindi leht Maksud ja aktsiisid 29 10 2015 Euroopa Kohus bitcoin ide vahetustehingute maksuvabastusest 27 10 2015 Uber või Taxify autojuhtide tulu maksustamisest 07 10 2015 Tegeliku töösuhte varjamine 30 09 2015 Muudatused tulumaksuseaduses alates 01 01 2016 29 09 2015 Maksukohustuselt intresside mittearvestamine 13 04 2015 FATCA

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=14202 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Maksu- ja Tolliamet
  07 2015 Tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumise eelised 17 06 2015 Heategevusest ja avalikust huvist tulumaksuseaduse 11 mõistes alates 01 01 2015 20 04 2015 Usuliste ühenduste nimekirja kandmine alates 01 01 2015 08 01 2015 Tulumaksusoodustusega nimekirjast kustutamine alates 01 01 2015 05 01 2015 Juhend alates 01 01 2015 vormi TMIN täitmise ja nimekirja kandmise kohta 30 12 2014 Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri alates 01 01 2015

  Original URL path: http://vanaweb.emta.ee/index.php?id=1364 (2016-02-16)
  Open archived version from archive