archive-ee.com » EE » E » EMMASTE.EE

Total: 295

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vaata teavitusi - Emmaste Vallavalitsus
  tervishoid Planeeringud Maa ja keskkond Sport Kaart Vallavolikogu Vallavalitsus Ametnikud Ametijuhendid Vabad töökohad Palgaandmed Teabenõude vorm Teavita probleemist Vaata teavitusi Valimised Õigusaktid dokumendid Hanked Vormid Hallatavad asutused Teabenõude vorm Teavita probleemist Dokumendiregister Roheline marker kaardil tähendab et kohalik omavalitsus on probleemi teadmiseks võtnud või töökavva lisanud või probleemi lahendanud Punane marker tähendab et probleem on käsitlemata Samasugune rakendus on loodud ka nutitelefonidele loe lisa http kov riik ee annateada Emmaste

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/vaata-teavitusi (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Valimised - Emmaste Vallavalitsus
  KOVV 35 lg 1 sätestab et kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60 päeva enne valimispäeva s o 21 augustil 2013 a ja lõpeb vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 35 1g 2 sätestatule valimispaevale eelneval 40 päeval kell 18 00 s o 10 septembril 2013 a ning kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud isikud registreeritakse KOVVS 37 lg 1 alusel hiljemalt 35 päeval enne valimispäeva s o 15 septembril 2013 a Emmaste valla

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/valimised (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Eelnõud - Emmaste Vallavalitsus
  Valimised Õigusaktid dokumendid Eelnõud Dokumendiregister Privaatsuspoliitika Eelarved Põhimäärused Valla üldplaneering Detailplaneeringute register Eeskirjad ja korrad Arengukavad Hinnakirjad Raamatupidamise sise eeskiri Hanked Vormid Hallatavad asutused 15 12 15 Määruse eelnõu Emmaste valla 2016 aasta eelarve kinnitamine Emmaste valla 2016 a eelarve

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/eelnoud (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Privaatsuspoliitika - Emmaste Vallavalitsus
  Elanikule Külalisele Otsi Avaleht Sisukaart Eesti keeles Üldinfo Juhtimine Sotsiaal ja tervishoid Planeeringud Maa ja keskkond Sport Kaart Emmaste Vallavalitsus Emmaste küla 92001 Emmaste vald Hiiu maakond Tel 462 2444

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/privaatsuspoliitika (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Privaatsuspoliitika - Emmaste Vallavalitsus
  valla kantseleis Vallavalitsuse õigusaktid ja istungite protokollid väljaarvatud juhul kui nende sisus on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave avalikustatakse ning need on kättesaadavad kõigile isikutele dokumendihaldussüsteemis Amphora Professional ning valla kantseleis Vallavalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas Kui õigusakti või protokolli sisus on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave siis õigusakti või protokolli ei avalikustata Õigusakt avalikustatakse koos isikuandmetega juhul kui vastav kohustus tuleneb seadusest Vastavalt Haldusmenetluse seadusele on vallavalitsusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui 1 dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule 2 puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada 3 haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas Interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab vallavalitsus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus Ametlike Teadaannete põhimäärus Vastavalt avaliku teabe seadusele andmekogudes mille pidaja on vallavalitsus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest Isikuandmete kolmandatele isikutele sealhulgas teistele asutustele edastamine Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e posti aadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seaduse 35 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses siis edastab vallavalitsus selle vastavale asutusele informeerides sellest ka kirja saatjat Kui kirjaga mis on vallavalitsusele saadetud või vallavalitsusest väljastatud soovitakse tutvuda teabenõude korras alus avaliku teabe seaduse 3 peatükk analüüsib vallavalitsus teabenõude saamisel kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendis kirja saaja või saatja kontaktandmed aadress e posti aadress telefoninumber Vallavalitsus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt s o asja lahendamiseks hädavajalikus mahus Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele avaliku teenistuse seadusele on vallavalitsuse vallavolikogu ja nende moodustatud komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning vallavalitsuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni Kui omavalitsusorgan või komisjon ei vaja seisukoha andmiseks või otsustamiseks otseselt isikuandmeid edastab vallavalitsus dokumendid organi liikmetele isikuandmeteta või muu konfidentsiaalse teabeta Haldusmenetluse seadusele tuginedes võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel toimiku ja dokumentidega tutvuda vallavalitsuses ametiisiku juuresolekul Ametiisik peab tagama et dokumentidega tutvumisel ei avaldata teiste menetlusosaliste eraelu puudutavaid andmeid Eriseadustest tulenevalt on vallavalitsusel teatud asjades kohtuvälise menetleja õigused Väärteomenetlust reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetlus

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/privaatsuspoliitika1 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Eelarve 2015 - Emmaste Vallavalitsus
  2012 Eelarve 2011 Eelarve 2010 Eelarve 2009 Põhimäärused Valla üldplaneering Detailplaneeringute register Eeskirjad ja korrad Arengukavad Hinnakirjad Raamatupidamise sise eeskiri Hanked Vormid Hallatavad asutused Eelarve 2015 9 11 15 Määrus nr 14 Emmaste valla 2015 aasta eelarve kinnitamine Emmaste valla 2015 aasta eelarve Emmaste valla 2015 aasta eelarve seletuskiri Määrus nr 25 Emmaste valla 2015 a aasta eelarve I lisaeelarve Emmaste valla 2015 a I lisaeelarve Emmaste valla 2015 a

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/eelarve-2015 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Eelarve 2014 - Emmaste Vallavalitsus
  Valla üldplaneering Detailplaneeringute register Eeskirjad ja korrad Arengukavad Hinnakirjad Raamatupidamise sise eeskiri Hanked Vormid Hallatavad asutused Eelarve 2014 6 11 14 Määrus nr 2 03 03 2014 Emmaste valla 2014 aasta eelarve kinnitamine Lisa määrusele nr 2 Emmaste valla 2014 aasta eelarve Otsus nr 45 Emmaste valla 2013 aasta majandusaasta aruande kinnitamine Emmaste valla 2013 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Määrus nr 10 Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2015

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/eelarve-2014 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Eelarve 2013 - Emmaste Vallavalitsus
  Eelarve 2015 Eelarve 2014 Eelarve 2013 Eelarve 2012 Eelarve 2011 Eelarve 2010 Eelarve 2009 Põhimäärused Valla üldplaneering Detailplaneeringute register Eeskirjad ja korrad Arengukavad Hinnakirjad Raamatupidamise sise eeskiri Hanked Vormid Hallatavad asutused Eelarve 2013 24 07 14 Määrus nr 67 Emmaste valla 2013 aata eelarve kinnitamine Lisa 1 määrusele nr 67 Emmaste valla 2013 aasta eelarve Emmaste valla 2012 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Revisjonikomisjoni akt Määrus nr 81 Emmaste valla eelarvestrateegia

  Original URL path: http://www.emmaste.ee/eelarve-2013 (2016-02-17)
  Open archived version from archive