archive-ee.com » EE » E » EKA.EE

Total: 539

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EKA
  board of directors Estonian Consultants Association Chairman MARKO RILLO president eka ee Members MIHKEL LAAN mihkel laan eka ee Audit commission AIN IVALO MAI PALM Secretary secretary at eka dot

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10531&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • EKA
  15 07 The traditional Summer seminar of ECA was hold in Kiiu hosted by the Board member of ECA Tiina Mitt 16 12 General Meeting of ECA did not gather required decision quorum The member s list of ECA contained 59 consultants 1999 Homepage of ECA was opened in Internet 8 01 Extraordinary General Meeting was carried out 21 04 Professor Jaak Leimann performed speech Government in the service of Estonian economy 25 05 Advisor of Ministry of Economy Jüri Sakkeus performed speech Support of Estonian exports activities by the Ministry 11 06 BRCC 99 Ronneby Sweden ECA participated in the preparation meeting 18 19 Five consultants from Estonia participated in the BRCC 99 Ronneby 1 2 11 Consultant Interprise 99 in Vaasa was co prepared in the frames of EU project and 4 Estonian consultants participated 2000 Year begun full of good spirits ECA evening seminar was hold in KUKU Club ECA started with procedure of attribute assign to ECA logotype status of the trademark Discussion about joining two organizations of consultants in Estonia ECA and Estonian Entrepreneurial Consultants Alliance was initiated The preparation of international project Baltic Consultancy Network was initiated by the Association of Consultants in Cooperation Sweden BRCC 2000 took place in Germany without any participation from Estonia 10 02 The decision to exclude the ECA members who were not able to fulfill their obligations set up in the Statute was made by the Board 17 05 Mr Andres Paling from Estonian Chamber of Commerce introduced the activities of the Chamber 30 09 Mr Olavi Kärsna introduced the problems of FIE 14 11 In tight collaboration with Estonian Business School EBS the disputation Is the quick joining with EU advantageous was hold in EBS 2001 BRCC 2001 Porvoo Finland was hold without any participation from ECA side 16 05 General meeting was hold the question about celebration of 10 years jubilee was raised and some consultants whose lost contact with ECA excluded 4 08 Summer day in the Kivisilla farm was hold Participants discussed the issues of occupational standard of consultants after the presentation done by Tõnis Mets EECA 11 09 Project Baltic Consultants Network was adopted by the Board and participation of ECA confirmed 2002 23 01 The Winterday of ECA in Pirita Yacht club was organized 10 04 General meeting was hold In the membership list of ECA by January 1 2002 was 53 consultants some of them was excluded as previous year 11 06 Patent Office of Estonian Republic registered the ECA logotype as the trade mark and issued the relevant certificate No 36337 4 08 ECA Summer day was hold in Kivisilla tourism farm 08 09 The Estonian Citizen alliance prepared the working document for EU Future Convent ECA took part in the preparation through working group of economy 29 11 ECA celebrated own 10 years jubilee Conference and invited evening was organized 2008 26 February The members of ECA were introduced the measures intermediated by the Environmental Investment Centre organiser Helen

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10529&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  ebaeetilises tegevuses kahtlustatava ettevõtte töötajatega 3 korraldada intervjuusid ja kohtumisi konsultandi või konsultatsioonifirma tegevuse eetilise käitumise kahtluse alla pannud inimestega 4 küsida informatsiooni ebaeetilises tegevuses kahtlustatava konsultandi või konsultatsioonifirma klientidelt 5 menetleda konsultantide või konsultatsioonifirmade eetilise tegevuse kohta laekunud vaideid 6 teha ettepanekuid EKA juhtkonnale inimese või ettevõtte välja arvamiseks EKA liikmeskonnast 2 4 Eetikakomisjon vastutab selle eest et tema hinnang oleks vastavuses EKA liikme eetikakoodeksiga 2 5 Eetikakomisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu 3 EETIKAKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS 3 1 Eetikakomisjoni moodustab EKA kui konsultandi kutse hea maine eest seisja 3 2 Eetikakomisjon moodustatakse konsultantide eetilisest käitumisest huvitatud osapooltest järgmiselt Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuse liige Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni tavaliige Tööandjate riikliku institutsiooni või advokatuuri esindaja 3 3 Eetikakomisjoni liikmed määrab ja nende volitused peatab EKA juhatus 3 4 Eetikakomisjon moodustatakse kolme liikmelisena 3 5 Eetikakomisjoni liikmed määratakse kolmeks aastaks 3 6 Kui eetikakomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta esitab eetikakomisjoni esimees kirjaliku taotluse EKA juhatusele kõnealuse eetikakomisjoni liikme tagasikutsumiseks ja uue määramiseks 3 7 Eetikakomisjoni liige peab olema erapooletu konsultatsioonivaldkonda tundev inimene 3 8 Eetikakomisjoni liige peab tundma EKA liikme eetikakoodeksit 4 EETIKAKOMISJONI TÖÖKORD 4 1 Eetikakomisjoni töövorm on koosolek 4 2 Eetikakomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe 4 3 Eetikakomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku esimees teatades sellest kirjalikult igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist Lõplik päevakava koos materjalidega esitatakse eetikakomisjoni liikmetele vähemalt 5 tööpäeva enne koosolekut Koosoleku kokkukutsumise ettepaneku võivad esitada ka komisjoni liikmed näidates ära kokkukutsumise põhjenduse 4 4 Eetikakomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on kõik komisjoni liikmed 4 5 Eetikakomisjoni sisemised protseduurid määaratakse komisjonisiseselt konsensuse alusel 4 6 Juhul kui eetikakomisjoni liige ei saa koosolekust osa võtta esitab ta päevakorraliste küsimuste osas eelnevalt oma kirjaliku arvamuse 4 7 Eetikakomisjoni koosolekud protokollitakse Protokoll esitatakse 3 tööpäeva jooksul

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11982&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  kirjalik eesti 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 vene 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 inglise 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 saksa 5 4 3 2 1

  Original URL path: http://www.eka.ee/?id=10539&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  3 Äriregistri number asutamisaeg 4 Aadress telefon e post faks 5 Põhitegevuse konsulteerimise valdkonnad 6 Käive kahel viimasel aastal 7 Töötajate arv põhikohaga 8 Kutsealased sertifikaadid kui tegevus on litsentseeritavais te gevusvaldkondades või nõutud lit sentsiga töötajate olemasolu 9 Olulisemad

  Original URL path: http://www.eka.ee/?id=10538&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  Assotsiatsioon Kaarna 27 5 Tallinn 10620 mob 372 504 0260 E mail eka at eka dot ee Nimi Eik Aab Konsultatsioonibüroo Telefon E post eik at eainnovitas dot ee Aadress

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10892&consultant_id=370 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  Kutse andmine Eesti Konsultantide Assotsiatsioon Kaarna 27 5 Tallinn 10620 mob 372 504 0260 E mail eka at eka dot ee Nimi Margus Alviste Konsultatsioonibüroo Margus Alviste Meistriklass Telefon E post margus at meistritetee dot ee Aadress Akrediteeritud EKA liige

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10892&consultant_id=255 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  valmimise aeg 2005 Nõustatud organisatsioon suurettevõte üle 250 töötajat Kliendi tegutsemissektor Haridus Projekti lühikirjeldus Õendusalase teadustegevuse ning õendusteaduse magistriõppe kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamine Tartu Ülikoolis välistippspetsialisti rakendamise ja õppejõudude koolitamise abil Projekt rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1 1 Projekti kestvus kuudes 2 Projekti valmimise aeg 2005 Nõustatud organisatsioon suurettevõte üle 250 töötajat Kliendi tegutsemissektor Haridus Projekti lühikirjeldus Biomeditsiini ning molekulaar ja rakubioloogia tuumiklaborid Projekt rahastatud EAS i Teadusja Arendustegevuse Infrastruktuuri Toetamise Programmist 58 miljoni krooni ulatuses Projekti kestvus kuudes 18 Projekti valmimise aeg 2006 Nõustatud organisatsioon suurettevõte üle 250 töötajat Kliendi tegutsemissektor Haridus Projekti lühikirjeldus Biotehnoloogiaalase õppe tugevdamine Eestis Projekt rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1 1 Projekti kestvus kuudes 2 Projekti valmimise aeg 2006 Nõustatud organisatsioon suurettevõte üle 250 töötajat Kliendi tegutsemissektor Haridus Projekti lühikirjeldus Eesti ülikoolide akadeemilise personali enesetäiendussüsteemi loomine projekt rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1 1 Projekti kestvus kuudes 2 Projekti valmimise aeg 2006 tootmis ja tehnoloogiaalane arendustegevus Nõustatud organisatsioon väike ettevõte kuni 50 töötajat Kliendi tegutsemissektor Elektri ja optikaseadmete tootmine Projekti lühikirjeldus Teadus ja arendustegevuse projektitaotluse koostamisel osalemine Projekti kestvus kuudes 1 Projekti valmimise aeg 2003 Nõustatud organisatsioon väike ettevõte kuni 50 töötajat Kliendi tegutsemissektor Muu ühiskonna sotsiaal ja isikuteenindus Projekti lühikirjeldus EAS i Teadus ja Arendustegevuse Projektide Toetamise Programmi taotluse ja projektiplaani koostamine Projekti kestvus kuudes 3 Projekti valmimise aeg 2005 Nõustatud organisatsioon väike ettevõte kuni 50 töötajat Kliendi tegutsemissektor Mujal liigitamata tootmine Projekti lühikirjeldus 6 Raamprogrammi projektitaotluse ja plaani koostamine Soome biotehnoloogia ettevõttele Konsortsiumis veel ettevõtted ja teadusasutused Eestist Prantsusmaalt ja Rootsist Projekti kestvus kuudes 2 Projekti valmimise aeg 2005 kohalike omavalitsustega seotud finantseerimistaotluste ettevalmistamine Nõustatud organisatsioon Kohalik omavalitsus Kliendi tegutsemissektor Avalik haldus ja riigikaitse Projekti lühikirjeldus Voore ökopaisjärve rajamine Projekti kestvus kuudes 3 Projekti valmimise aeg 2004 Nõustatud organisatsioon Kohalik omavalitsus Kliendi tegutsemissektor Avalik haldus ja riigikaitse Projekti lühikirjeldus KIK i taotluse ettevalmistamine Projekti

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10892&consultant_id=162 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •