archive-ee.com » EE » E » EKA.EE

Total: 539

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  2 6 EKA liikmete töö kutse ja ametialaste huvide kaitsmine ning klubilise töö korraldamine 2 7 Konsultandi kutsevastavuse hindamine ja kutseandmine ning mõjuvatel põhjustel kutse äravõtmine 2 8 Käesoleva põhikirja punktides 2 1 kuni 2 6 kirjeldatud EKA põhikirjaliste tegevusalade eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu hankimine ja selle jaotamine 3 EKA LIIKMESKOND SELLE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 3 1 EKA liikmeteks võivad lisaks asutajaliikmetele olla konsultantidena tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud 3 2 EKA liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusel sooviavaldaja kirjaliku avalduse alusel millel on kahe EKA liikme soovitus 3 3 EKA liikmetel on õigus 3 3 1 valida ja olla valitud EKA valitavatesse organitesse 3 3 2 esitada EKA juhtorganitele arutamiseks EKA tegevust puudutavaid ettepanekuid ning osaleda esitatud ettepanekute arutlustes võtta osa hääletamisest üldkoosolekul 3 3 3 kasutada esmajärjekorras ja eelistega EKA teenuseid 3 4 EKA liikmed on kohustatud 3 4 1 tasuma sisseastumis ja liikmemaksu 3 4 2 mitte kahjustama oma tegevusega EKA t pidama kinni konsultandi eetikakoodeksist 3 5 EKA programmides osalevad EKA liikmed on aruandekohustuslikud EKA ees 3 6 EKA liikmed kannavad EKA nimel volitusteta või volituste piire ületava tegutsemise eest vastavalt seadustes ettenähtud korrale vastutust juhul kui see on viinud õigusrikkumiseni 4 EKA VARA JA KULUD 4 1 EKA vara moodustub 4 1 1 sisseastumis ja iga aastastest liikmemaksudest mille tasumise korra ja suuruse määrab juhatus 4 1 2 toetustest eraldistest annetustest ja muudest sihtotstarbelistest või sihtotstarbeta laekumistest 4 1 3 põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tasuliste teenuste osutamisest ja ühingu väljaannete kirjastamisest ning levitamisest saadud tuludest 4 2 Mitmesuguse tegevuse korraldamiseks võidakse luua sihtotstarbelisi fonde 4 2 1 nimeliste stipendiumide maksmiseks 4 2 2 ideekonkursside korraldamiseks ja auhindade maksmiseks 4 2 3 uuringute arendustööde ja ekspertiiside finantseerimiseks 4 2 4 näituste nõupidamiste ja muude ürituste korraldamiseks ning rahaliseks toetamiseks 4 3 EKA kasutab oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 5 EKA JUHTIMINE 5 1 EKA kõrgeim omavalitsuslik organ on EKA liikmete üldkoosolek 5 1 1 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku üks kord aastas erakorralise koosoleku kui selleks on vajadus 5 1 2 EKA liikmetele teatatakse üldkoosoleku kokkukutsumisest vähemalt üks kuu ette ja päevakorrast vähemalt 1 nädal ette 5 1 3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja muutmine juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine volinike valimine ja tagasikutsumine juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine tehingu tingimuste määramine õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses MTÜ esindaja määramine majandusaasta aruande kinnitamine MTÜ lõpetamise ühinemise ja jagunemise otsustamine 5 1 4 Igal EKA liikmel on hääletamisel üks hääl Koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole liikmetest Otsus loetakse langetatuks kui selle poolt hääletab vähemalt 51 protsenti koosolekule registreerunutest Juhul kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku kordusüldkoosoleku mille otsus loetakse langetatuks kui selle poolt hääletab 50 protsenti pluss üks kohalviibija 5 2 EKA üldkoosolek valib juhatuse kaheks kuni viieks aastaks 5 2 1 Juhatus valib EKA presidendi ja asepresidendi kes juhatuse tööaasta jooksul koordineerivad juhatuse tööd 5 2 2 EKA president kutsub kokku juhatuse koosolekuid ja juhatab neid esindab EKA t suhetes teiste

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10509 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  504 0260 E mail eka at eka dot ee Tegevus Eetika Missioon Põhikiri Juhatus Eetikakomisjon Kutsekomisjon EKA sündmuste kronoloogia Liikmelisus ja liikmemaksud Lingid Konsultandile Kasutaja Salasõna Unustasid parooli EKA juhatus Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatus juhatus eka ee Juhatuse esimees MARKO

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10507 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  eka dot ee Tegevus Eetika Missioon Põhikiri Juhatus Eetikakomisjon Eetikakomisjoni statuut Kutsekomisjon EKA sündmuste kronoloogia Liikmelisus ja liikmemaksud Lingid Konsultandile Kasutaja Salasõna Unustasid parooli Eetikakomisjoni liikmed Liikmed AIN IVALO ain ät nordex dot ee Nordex AS Tel 655 9280 ÜLO

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10882 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  dot ee Tegevus Eetika Missioon Põhikiri Juhatus Eetikakomisjon Kutsekomisjon EKA sündmuste kronoloogia Liikmelisus ja liikmemaksud Lingid Konsultandile Kasutaja Salasõna Unustasid parooli Kutsekomisjoni liikmed Kutsekomisjoni esimees ALGIS PERENS Eesti Konsultantide Assotsiatsioon juhatuse liige Liikmed ENE RAMMO Eesti Kaubandus Tööstuskoda finantsdirektor HEILI

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10883 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  esitas Majandusministeeriumi nõunik Andres Pajuste 11 14 06 BRCC 99 Ronneby Rootsi ettevalmistava komisjoni istungil tõsteti peateemaks infotehnoloogiliste töövõrkude loomise ja selle rahastamise võimaluste tutvustamine ning rakendamise tingimuste arutelu 18 19 09 Toimus BRCC 99 Ronneby millel osales 5 konsultanti Eestist 1 2 11 Toimus Cosultant Interprise 99 suur rahvusvaheline konsultantide partneriaat millest EKA õhutusel võtsid osa ka Eesti Ettevõtluskonsultantide Liidu esindajad 2000 Aastat alustati meeleoluka õhtuseminariga KUKU Klubis EKA logole kaubamärgi staatuse taotlemise algus Alustati kõnelusi ühinemiseks Eesti Ettevõtluskonsultantide Liiduga Alustati projekti Balti Konsulteerimise töövõrk BRCC 2000 toimus Saksamaal ilma osavõtjateta Eestist 10 02 Juhatus otsustas asuda EKA liikmeskonnast välja arvama isikuid kes oma põhikirjalisi kohustusi ei täida 17 05 EKA klubiüritusel esines Andres Paling Kaubandus Tööstuskoda ettekandega Eesti majanduse arengust 30 09 Olavi Kärsna rääkis FIE probleemidest 14 11 Koos Eesti Kõrgema Kommertskooliga korraldati dispuut teemal Kas kiire ühinemine Euroopa Liiduga on kasulik 2001 Aastat alustati talvise õhtuseminareiga Kullassepa keldris BRCC 2001 Porvoos toimus ilma Eesti konsultantideta 16 05 aastakoosolek millel tõsteti esile EKA esimese juubeli aasta teema ja asuti EKA ridu puhastama temaga kontakti minetanud isikutest 4 08 Suvepäev Kolgal Kivisilla talus Peateemaks konsultantide kutsestandardi arutelu koos ettevõtluskonsultantidega 11 09 Norra tööstusfondi kaasrahastamisel ja Rootsi Konsultantide Liidu juhtimisel läbiviidava Läänemerd ümbritsevate riikide konsultantide internetil põhineva koostöövõrgu projekti heakskiitmine juhatuses 2002 14 01 Internetiprojekti koordinaatorite Lars Jacobsseni Johannes Thomseni ja Markku Armineni vastuvõtt Tallinnas 23 01 Toimus EKA konsultantide talvepäev Pirita Jahtklubis 10 04 Aastakoosolek EKA liikmeid oli 1 01 02 seisuga 53 11 06 Eesti Vabariigi Patendiamet väljastas kaubamärgitunnistuse nr 36337 mis annab MTÜ Eesti Konsultantide Assotsioonile ainuõiguse logotüübile 4 08 Toimus EKA suvepäev Raudsilla talus 08 EKA liikmed osalesid EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikeühenduste majanduse töörühma töös 29 11 EKA tähistas oma 10 aastapäeva konverentsi ja vaba mõttevahetusega sundimatus õhkkonnas Sütiste teel 21 2005 28 jaanuaril valiti EKA uude juhatusse Peeter Võrk Urmas Karileet Anne Randmer Ain Ivalo ja Leelo Maarja Umbsaar Juhatus valis esimeheks Peeter Võrgu 13 aprill toimus EKA juhatuse esimehe kevadvastuvõtt vastuvõtt Eesti Majas Üritusel osales aukülalisena Rahvusvahelise Noorte Kommertskoja JCI president hr Kevin Cullinane Aprillis kohtus EKA juhatus Eesti Projektijuhtide Liidu EPL juhatusega Kohtumise laiem eesmärk oli luua ekspertide ja spetsialistide ühendus kes on projektipõhiselt võimelised rakendama oma kogemusi ja teadmisi nii Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks Eesti suurettevõtetes kui rahvusvahelistes projektides Samuti arutati võimalikku liitumist 9 mail toimus Eesti Majas järjekordne EKA liikmeüritus kus külalistena osalesid Tea Varrak ja Sigrid Vestmann EAS st Augustis toimusid EKA suvepäevad juhatuse esimehe koduaias Suvepäevadel osales üle 20 inimese 2006 14 märtsil toimus EKA korraline üldkoosolek kus valiti kaheks aastaks uus juhatus Juhatusse valiti Peeter Võrk Kadri Ugand Algis Perens Urmas Karileet Kaido Väljaots ja Anne Randmer Juhatuse esimehena jätkas Peeter Võrk 16 mail toimus EKA juhatuse vastuvõtt Eesti Majas Juhatus tutvustas oma plaane ja uusi liikmeid Külalisesinejad olid firmast Aspit com kes tutvustasid konsultantidele mõeldud tarkvaralahendust Osales umbes 20 inimest 19 juunil toimus konsultantide konverents Viru konverentsikeskuses 29 augustil toimus Shoti klubis järjekordne EKA liikmeüritus Üritusel tutvustasid Krista Humal ja Roger Hobbs EASi konsultantide arenguprogrammi ja

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10505 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  ee Tegevus Eetika Missioon Põhikiri Juhatus Eetikakomisjon Kutsekomisjon EKA sündmuste kronoloogia Liikmelisus ja liikmemaksud Lingid Konsultandile Kasutaja Salasõna Unustasid parooli Liikmelisus ja liikmemaksud 1 Liige eraisik vajalik kaks soovitajat liikmemaks 64 aasta 2 Korporatiivne liige avalduse alusel Korporatiivliige tasub liikmemaksu

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10485 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  at eka dot ee Tegevus Eetika Missioon Põhikiri Juhatus Eetikakomisjon Kutsekomisjon EKA sündmuste kronoloogia Liikmelisus ja liikmemaksud Lingid Konsultandile Kasutaja Salasõna Unustasid parooli Lingid Tallinna Ettevõtlusameti lehekülg EAS i tooted ja teenused Pakkumiste ja hangete võimalused üle maailma United Nations

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10479 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  laialt levinud LinkedIn sotsiaalvõrgustikuga mis lihtsustab konsultandil oma andmete uuendamist ja annab huvilisele parema ülevaate Muudatused LinkedIn s kajastuvad ka EKA konsultantide andmebaasi LinkedIn profiilis Konsultandi otsimine on kiire ja kasutajasõbralik Selleks et konsultandi põhiandmeid ja spetsialiseerumist vaadata ei pea profiili avama vaid piisab hiirega vastavale infoväljale klikkimisest Konsultandi eetikakoodeks kehtib kõigile EKA konsultantide andmebaasis olevatele isikutele olenemata sellest kas nad on EKA liikmed või mitte Eetikakoodeksiga saab lähemalt tutvuda

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10892&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •