archive-ee.com » EE » E » EKA.EE

Total: 539

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  tõendava dokumendi koopia d e vormikohane CV lisa 2 f tööalase tegevuse kirjeldus lisa 3 Taotluste esitamine on jooksev Otsuse hindamise ja kutse andmise tähtaegade kohta teeb kutsekomisjon alati peale seda kui on laekunud vähemalt viis taotlust Dokumendid tuleb saata elektroonselt aadressile eka at eka dot ee c kui on laekunud viis taotlust siis teeb kutsekomisjon otsuse taotleja hindamisele lubamise või mittelubamise kohta d kutse andmise tasu 610 eurot tuleb

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11969&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  ID kaart juhiluba c haridust ja varem omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumendi koopia d d täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia d e vormikohane CV lisa 2 Dokumendid tuleb saata elektroonselt aadressile eka at eka dot ee a 05 03 2012 teeb kutsekomisjon otsuse taotleja hindamisele lubamise või mittelubamise kohta b kutse andmise tasu 610 eurot tuleb kanda Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni arveldusarvele SEB Pank a a 10220044076019 enne kandidaadi kutsestandardi nõuetele vastavust

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11967&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  5 Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja EKA võib teha järelpärimisi dokumente väljastanutele 2 6 Vajalike dokumentide olemasolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel 2 7 Üksikasjade täpsustamiseks on EKA l õigus nõuda täiendavaid andmeid 2 8 Puudulikult täidetud ja või puuduvate dokumentide korral annab EKA taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt võib EKA jätta avalduse läbi vaatamata Sellel juhul taotlejale tagastatakse kutse andmise tasust 50 ja 50 jääb EKA kulude katteks 2 9 EKA le esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata 2 10 Kutsekomisjon vaatab esitatud dokumendid läbi 1 kuu jooksul pärast esitamise lõpptähtaega hindab nende alusel taotleja sobivust taotletavale kutsekvalifikatsiooni tasemele ning langetab ühe alljärgnevatest otsustest a taotleja lubatakse hindamisele b taotlejat ei lubata hindamisele 2 11 Eitavad vastused peavad olema põhjendatud 2 12 EKA teeb otsuse igal üksikjuhul eraldi 2 13 Taotleja avalduses sisalduvad andmed salvestatakse EKA andmebaasi 2 14 EKA informeerib kutsekomisjoni otsusest hindamisele lubamise kohta teatisega 1 kuu enne hindamise toimumist 2 15 Kutse andmise tasu üldjuhul ei tagastata 3 KUTSEKVALIFIKATSIOONI TÕENDAMINE JA ANDMINE 3 1 Kutsestandardite alusel määratakse kindlaks taotleja hariduse töökogemuse ja teadmiste ning oskuste nõuded millele kutsekvalifikatsiooni taotlejad peavad vastama 3 2 Kutsekvalifikatsiooni tõendamisel teostatakse vastavalt hindamiskomisjoni otsusele a dokumentide alusel oskuste ja teadmiste kontrolli kui on piisav alus olla veendunud kandidaadi vastavusele ja või b intervjuu kandidaadiga ja või c intervjuu kandidaadi klientidega ja või d 2 3 olemasoleva kliendi või EKA poolt organiseeritud kliendi konsultatsiooniolukorra vaatlus hindaja poolt 3 3 Hindamine toimub etappide kaupa ja kui ühes etapis ei saa positiivset tulemust siis kandidaat järgmisse etappi ei jõua 3 4 Hindamisel kasutatavad tõendamise vormid valib kutsekomisjon olenevalt kandidaadi kogemustest ning kutse eelnevast olemasolust 3 5 Hindamiskomisjoni tööprotokollid vormistatakse 5 tööpäeva jooksul 4 KUTSEKVALIFIKATSIOONI ANDMINE JA KUTSETUNNISTUSTE VÄLJASTAMINE 4 1 Kutsekomisjon langetab otsuse kutsekvalifikatsiooni andmise mitte andmise kohta 4 2

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10643&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  teha otsuseid kutse andmise ja kutsetunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise osas 7 kinnitada konsultandi kutsekvalifikatsiooni andmiseks kutseeksami küsimused 8 lahendada eksamikomisjonide tegevuse kohta laekunud vaideid 9 välja töötada ja esitada EKA le kinnitamiseks konsultandi kutse andmisega seotud kulude eelarve ning kutse ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused 2 4 Kutsekomisjon vastutab konsultandi kutsekvalifikatsioonide andmise vastavuse eest kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandarditele 2 5 Kutsekomisjon vastutab selle eest et eksamikomisjoni liikmeteks määratakse pädevad inimesed hindama kutsekvalifikatsiooni taotlejate vastavust kutsestandardi nõuetele 2 6 Kutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutsekvalifikatsiooni andmisel esitatavate nõuetega seotud teabe võrdse ja õigeaegse kättesaadavuse 2 7 Kutsekomisjon tagab kutsekvalifikatsiooni andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse 2 8 Kutse ja eksamikomisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu 3 KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS 3 1 Kutsekomisjoni moodustab EKA kui konsultandi kutsekvalifikatsioone andev organ 3 2 Kutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide tööandjate töötajate kutse ja erialaliitude ja koolitajate esindajatest järgmiselt Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuse liige Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni tavaliige Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Kutsekoda Väljapaistev tegevkonsultant kes ei ole EKA liige Eesti Kaubandus Tööstuskoda Väljapaistev koolitaja kes ei ole EKA liige 3 3 Kutsekomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena 3 4 Kutsekomisjoni liikmed määratakse kolmeks aastaks 3 5 Kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta esitab kutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse EKA le kõnealuse kutsekomisjoni liikme tagasi kutsumiseks ja uue määramiseks 3 6 Kutsekomisjoni liige peab olema erapooletu konsultatsioonivaldkonda tundev inimene 3 7 Kutsekomisjoni liige peab üksikasjaliselt tundma Kutseseadust konsultandi kutsestandardit ja konsultandi kutse andmise korda 4 KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD 4 1 Kutsekomisjoni töövorm on koosolek 4 2 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja esimehe asetäitja 4 3 Kutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku esimees tema äraolekul esimehe asetäitja teatades sellest kirjalikult igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist Lõplik päevakava koos materjalidega esitatakse kutsekomisjoni liikmetele vähemalt

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10641&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • EKA
  Marge Tooming Pullisaar 50 45 322 Margus Alviste 56 229 988 Margus Alviste Meistriklass Marina Kaas 50 21 484 ManNet Partners Baltics OÜ Marko Rillo 50 40 260 5MPC OÜ Mirjam Kodi 56 915 675 ManNet Partners Baltics OÜ Peeter Puskai 50 33 028 Invicta Peeter Võrk 50 19 595 671 8188 PW Partners Pille Mai Mandre 50 76 766 Viis Vaala OÜ Raivo Pavlov 50 24 767 Brando Consulting OÜ Reet Laja 51 82 818 660 7879 Naiskoolituse Keskus Ruth Kaja Pekk 51 33 323 Siiri Einaste 50 23 907 Majanduskoolituse OÜ Toomas Undusk 50 11 159 Eesti Hotellikool OÜ Tõnu Hein 50 94 004 Heiväl Consulting Urmas Karileet 50 86 110 OÜ Integre Ülo Vooglaid 56 669 122 483 3410 Tartu Ülikooli Õigusinstituut Ülle Pihlak 50 21 357 EBS Corporative members Company Mob Phone 372 Phone 372 E mail Advisio OÜ 735 2952 info at advisio dot ee BDA Consulting OÜ 627 4414 info at bda dot ee Cumulus Consulting OÜ 52 97 984 info at cumulus dot ee EA Innovitas OÜ 50 65 434 eik at eainnovitas dot ee Elfos Grup OÜ 51 49 259 elfos at hot dot ee EMA Partners Baltics 56 45 4628 665 1802 d dot eichhorn at ema partners dot com Gravitas Consult OÜ 51 57 724 silja dot lehtpuu at gravitas dot ee Innopolis Konsultatsioonid AS 730 6616 info at innopolis dot ee Integre OÜ 50 86 110 urmas at integre dot ee Invent Baltics OÜ 51 71 781 670 2102 info at invent dot ee PW Partners 50 19 595 671 8188 pw at pwp dot ee Suport MTÜ 51 62 086 suport at neti dot ee Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus 683 8102 peeter at esa dot ee Tartu Teaduspark SA 730 2635 info at teaduspark dot ee

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10525&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • EKA
  capable of assuring competent solutions The cooperation relationships between the consultant and the client shall be based on the needs of the client not on wishes and ideas The cooperation between the consultant and the client is generally formulated in the form of a contract which specifies the objectives contents duration and the cost of the contract The consultant shall not establish any supplementary conditions to the client The results of the consultant s work need not necessary by measurable in numerical terms The consultant shall resolutely follow the commitments made regarding the content form deadline and results of the work The most considerable aspect in evaluating the results of the work performed by the consultant shall be the complacency of the client The prices of the services rendered by the consultant shall be based on the essence of the problem the volume of work direct costs involved and the price level at the market The consultant shall decline any agreements which damage free competition The consultant shall not share any information about the client to third parties without the appropriate consent of the client The consultant shall refrain from making the client any proposals that are based on his

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10535&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • EKA
  of professional business and management consultation service in Estonia through the individual activities and professional networks of ECA members in accordance to consultation ethics in a customer friendly way ECA s slogan is Consultant serves success of a client Success

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10527&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • EKA
  pay entrance fee and membership fee 3 4 2 not to act to the detriment of ECA to be observant to the Moral Code of the consultants 3 5 The members of ECA participating in ECA programmes are accountable to ECA 3 6 The members shall bear responsibility pursuant to the provisions of the law for actions on behalf of ECA without a corresponding authority or exceeding the limits of their powers in case it resulted in infringement of the law 4 REVENUES AND EXPENDITURES OF ECA 4 1 Revenues of ECA shall be received 4 1 1 from entrance fees and annual membership fees the order of payment and rates of which are established by the Board 4 1 2 from grants appropriations donations and other inflows either special or non special 4 1 3 from arrangement of paid events to attain the statutory goals from publication and distribution of printed matters of ECA 4 2 Special funds for the following purposes can be formed 4 2 1 for paying individual scholarships 4 2 2 for financing the idea contests and their awards 4 2 3 for funding research and development works and expertise 4 2 4 for organizing conferences exhibitions and other events and giving financial support 4 3 ECA will use its assets only for the attainment of its statutory objectives 5 ECA MANAGEMENT 5 1 The highest self governmental body of ECA is the General Meeting of the members of ECA 5 1 1 Regular General Meetings shall be convoked by the Board once a year non regular General meeting if its nessesary 5 1 2 The members of ECA shall be informed of the convocation of the General Meeting one month before at the latest 5 1 3 Within the competence of the General Meeting of the members of ECA will fail the following issues approval of the statutes and making amendments in it election of the Board and Audit Committee of ECA settlement of payroll matters of the Board members reorganization and termination of the operations of ECA 5 1 4 Every member of ECA has one vote The general meeting is competent to pass a decision if over 50 percent of the members are present A decision is regarded as passed if at least 51 percent of registered on the meeting members will vote in favor of it In case the General Meeting is competent to pass a decision the Board will summon a repeat General Meeting within a month the decision of which is regarded as passed if at least 50 percent plus one of those present will vote in the affirmative 5 2 The General Meeting of ECA will elect the Board for the term of one year at least 5 2 1 the Board of ECA consists of 5 7 members 5 2 2 the Board of ECA will elect president and vice president for the term of elected period for organizing the activities of the Board 5 2 3

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10533&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •