archive-ee.com » EE » E » EJKL.EE

Total: 467

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Slaid 2
  Esimene leht Tagasi Edasi Viimane leht Tekst

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/content/files/ehitus/img1.html (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • Slaid 16
  Esimene leht Tagasi Edasi Viimane leht Tekst

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/content/files/ehitus/img15.html (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Ohtlikud jäätmed
  Esimene leht Tagasi Edasi Viimane leht Tekst

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/content/files/ohtlik/img1.html (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Kontaktandmed
  Esimene leht Tagasi Edasi Viimane leht Tekst

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/content/files/ohtlik/img19.html (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • 6 3 2 2 1 1 1 60 7 3 3 2 1 1 1 65 7 3 3 2 1 1 1 70 8 4 3 3 1 1 1 75 8 4 3 3 1 2 1 80 9 4 3 3 1 2 1 85 9 4 3 3 1 2 1 90 9 4 3 3 1 2 1 95 10 6 4 3 1 2

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/content/files/Tuhjendus.htm (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • Põhimõisted
  juht oskab anda infot firma klienditeeninduse asukoha telefoninumbrite ning vastuvõtuaegade kohta 5 8 koristama kogumisel või laadimisel maha kukkunud olmejäätmed Põhjendus jäätmevedaja ei kogu vaid tühjendab konteinerit 5 11 jäätmete tühjendamise võimatuse korral Vedajast mitteolenevatel põhjustel teostama tühjendamise järgmisel tööpäeval mõistliku aja jooksul Põhjendus ka veel järgmisel tööpäeval ei pruugi Vedaja saada tühjendada jäätmemahutit temast sõltumatutel asjaoludel ja seega võiks toimuda tühjendamine näiteks järgmise ringi ajal 5 12 esitama iga kalendrikuu lõppedes jäätmevaldajatele osutatud jäätmeveo teenuse eest veolehtede alusel arve hiljemalt järgneva kalendrikuu 10 kuupäevaks Põhjendus Pakkumise kutse dokumentides ning kohaliku omavalitsuse ja vedaja vahelises lepingus peavad olema ära määratud vedamise sagedused erinevatelt jäätmmvaldajatelt ja selle alusel esitavad vedajad jäätmevaldajatele arved 5 15 tegema veolehtedes muudatusi vastavalt vedamise käigus selgunud asjaoludele u2 5 16 esitama Tellijale igakuiselt ülevaate vastavalt Lepingu Lisas 6 sätestatud näidisvormile Lepingu täitmisest eelneva kalendrikuu jooksul 5 17 Tellija nõudel esitama viimasele ärakirjad veolehtedest Kommentaar Vastavalt kehtivale Jäätmeseadusele korraldab kohalik omavalitsus korraldatud jäätmeveo oma haldusterritooriumil ja sõlmib vedajaga vedajatega lepingu d Kohalik omavalitsus ei maksa jäätmevedajatele osutatud teenuste eest Jäätmevedajad saavad oma raha kätte jäätmevaldajatelt Seega on kummaline et vedajad peavad esitama kohalikule omavalitsusele nii palju erinevaid dokumente veolehed marsruudi kirjeldused ja muudatused 6 TELLIJA KOHUSTUSED Jätta välja p 6 2 Lisada punkt 6 6 võlgnevuste esinemisel algatama väärteomenetluse või mõne teise seadusandlusest tuleneva õigustoimingu jäätmevaldaja suhtes võlgnevuste likvideerimiseks jäätmevedaja ees 7 VEOLEHT Jätta välja p 7 Põhjendus Jäätmekäitlusettevõtetes on sisemises töökorralduses kasutusel sõidulehed Sõidulehtedele lisaks veolehtede täitmine on lisatöö jäätmeveoki juhile Veolehtede esitamine kohalikele omavalitsustele tähendab täiendavat töökoormust ametnikele ja suurel hulgal paberit 8 TEENUSTASU 8 1 Teenustasu arvestamise aluseks Vedaja pakkumises toodud tükihinnad jäätmeliikide ning jäätmemahutite tüüpide kaupa samuti vedaja pakutud hind juhuslike jäätmete suurjäätmete vedamise eest u3 ning Vedaja poolt koostatud veolehed Teenustasu suurus ei sõltu jäätmemahutite tegelikust täituvusest kuid sõltub jäätmemahutite ületäituvusest Põhjendus Sageli on jäätmemahutid üle täitunud kuid kulude kokkuhoiu mõttes konteinerite tühjenduse sagedust ei suurendata ega ei tellita ka lisa konteinereid 8 2 Juhul kui jäätmemahutite tühjendamist ei toimu seetõttu et jäätmevaldaja poolt on täitmata Jäätmehoolduseeskirjast või Vedaja ning jäätmevaldaja vahelisest lepingust tulenevad jäätmemahuti tühjendamist võimaldavad tingimused pole tagatud juurdepääs jäätmemahutile jäätmemahutis on sobimatud jäätmed jms on Jäätmevaldajal kohustus tasuda Vedajal õigus nõuda teenustasu suuruses millist ta peaks tasuma jäätmemahutite tegeliku tühjendamise korral Põhjendus Vedaja ei saa konteinerit tühjendada jäätmevaldaja süül Vedaja on omapoolsed kulutused teinud veoki bensiin juhi töö jne 8 3 Juhul kui jäätmete mahalaadimisel jäätmekäitluskohta ilmneb nende sobimatus tuleb jäätmekäitluskoha esindajalt võtta kirjalik kinnitus selle kohta et sobimatuid jäätmeid keeldutakse vastu võtmast või rakendatakse nende suhtes kõrgemat tariifi Eeltooduga seoses Vedaja poolt kantud lisakulutused võib Vedaja nõuda välja jäätmevaldajalt Kommentaar Juhul kui jäätmete mahalaadimisel ilmneb nende sobimatus on väga raske tuvastada kelle konteienerist need pärit on kogumisringide jooksul tühjendatakse mitmete erinevate jäätmevaldajate konteinereid 8 5 Arve tasumata jätmisel arves märgitud kuupäevaks on Vedajal õigus nõuda jäätmevaldajalt viivist mitte vähem kui VÕS 113 lg 1 sätestatud suuruses Euroopa Keskpanga põhifinantseerimis operatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär millele lisandub 7 aastas Arve tasumata jätmine annab Vedajale õiguse katkestada või lõpetada jäätmevaldajale teenuse

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/content/files/ELL.htm (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  OÜ Main activities and services Management of construction and demolition waste disposal site Address Peterburi tee 94 11415 Tallinn Phone 622 4255 Fax 622 4256 Contact Tarmo Kari E mail atigrupp atigrupp ee Webpage http www atigrupp ee Type of

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/en/?77.13 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  Members Contact Cluster News Members AULIIGE Taidus Aave Address Phone 6790 727 Fax Contact E mail taidus ejkl ee Webpage Type of activity Peterburi str 46 11415 Tallinn P 372

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/en/?77.121 (2015-01-21)
  Open archived version from archive •