archive-ee.com » EE » E » EJKL.EE

Total: 467

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  of resolutions at the general meeting The Association is managed and represented by the Board appointed by the genal meeting Members of the Board elect a chairman and a deputy chairman among themselves The Board of Estonian Waste Management Association consists of 7 members The term of proxies of the board is 2 years The mission of EWMA is to stand for the common interests of the members and to develop waste management in Estonia directed by the general principles of sustainable development Description of EWMA activities Influence policies by providing advice Keep members of EWMA informed on legislation and environmental policies on regional and national level Organize visits to the neighbouring countries to exchange experiences in the field of waste management Promote opportunities for the experience and knowledge through seminars and discussions Promote recycling and reuse through public actions Develop co operation framework between Estonian Waste Management Association and state institutions also local governments Develop co operation between waste management associations of neighbouring countries Finland Norway Latvia etc The main services and activities covered by the members of EWMA are the following Collection and transport of municipal waste Collection and transport of seperately collected fractions Collection and transport of

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/en/?75 (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  volitatud esindaja kaudu võtta osa Liidu liikmete üldkoosole kutest 5 2 valida ja olla valitud Liidu juhtimis ja kontrollorganitesse 5 3 saada juhatuselt teavet Liidu tegevuse kohta 5 4 Liidust välja astuda 5 5 kasutada teisi õigusaktides sätestatud õigusi 6 Liikmete kohustused Liidu liikmed on kohustatud üldkoosoleku otsusega kehtestatud korras määras ja tähtaegadel tasuma Liidu iga aastast liikmemaksu Liikmetele võidakse kehtestada kohustusi üksnes liikmete üldkoosoleku otsusega 7 Liidu juhtimine 7 1 Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek millel on Mittetulundusühingute seaduses sätestatud pädevus Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Liidu juhatus vähemalt kord aastas Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või juhul kui seda taotleb vähemalt 1 10 Liidu liikmetest või revisjonikomisjon 7 1 1 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb kõigile Liidu liikmetele teatada vähemalt 15 päeva enne selle toimumist 7 1 2 Liidu liikmete üldkoosolek on otsustusvõimeline kui selles osaleb või on esindatud üle poole liikmetest Liidu liiget võib üldkoosolekul esindada üksnes teine Liidu liige ja üks Liidu liige ei või esindada rohkem kui ühte liiget Esindaja võtab üldkoosolekust osa esindatava antud lihtkirkjaliku volikirja alusel Kui üldkoosolek pole eelnimetatud põhjusel otsustusvõimeline kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma juhul kui selles osaleb või on esindatud vähemalt kaks Liidu liiget 7 1 3 Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel on igal Liidu liikmel üks hääl Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest Liidu liikmete üldkoosoleku otsus jõustub vastuvõtmise momendist kui üldkoosolek ei otsusta teisiti 7 1 4 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Liidu liikmed 7 1 5 Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete nõusolek Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult 7 1 6 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?2 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  Liidu liikmetele 3 Osalemine seadusloomes Liidu liikmete teavitamine muudatustest jäätmekäitlust reguleerivates õigusaktides 4 Koostöö tegemine keskkonnaministeeriumi kohalike omavalituste ja keskkonnajärelevalveorganitega jäätmekäitlusalaste probleemide lahendamisel 5 Jäätmekäitlusalase teadlikkuse tõstmine Eesti elanikkonna hulgas 6 Osalemine Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu FEAD töös 7 Kogemuste vahetamine

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?13 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  Liidu häid tavasid 2 Liidu liikmed lähtuvad oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ei osale tehingutes ega sõlmi lepinguid millega rikutakse õigusakte või minnakse vastuollu Liidu heade tavade põhimõtetega 3 Liidu liikmed vastutavad sõlmitud lepingute täitmise eest ja tagavad kliendi huvide kaitse vastavalt sõlmitud lepingule 4 Liidu liikmed käituvad teenuse osutamisel keskkonnasäästlikult ja järgivad printsiipi jäätmetekitaja maksab 5 Liidu liikmed tegutsevad lähtudes aususe eetilisuse avatuse selguse professionaalsuse ja ausa konkurentsi nõudeid

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?16 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  Infomaterjalid Liikmed ATI Grupp OÜ Tegevusalad ehitusjäätmete vastuvõtt Väo Paekarjääris Peterburi teel Tallinnas Aadress Peterburi tee 94 11415 Tallinn Telefon 622 4255 Faks 622 4256 Kontakt Tarmo Kari E mail atigrupp atigrupp ee Kodulehekülg http www atigrupp ee Liikmeks astumise

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?3.13 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  30 märtsil 2012 a Taidus Aave on EJKL asutajaliige ja kuulub liidu juhatusse alates liidu asutamisest 1996 aastal Taidus Aave on olnud liidu juhatuse esimees aastatel 2001 2008 Täna töötab Taidus Aave Keila Linnavalitsuses ja lööb aktiivselt kaasa liidu tegemistes

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?3.121 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  alguses ning ettevõtte omanikuks on Eesti kapitalil põhinev energiaprojektide arendamisega tegelev energeetikafirma BEN Energy OÜ Baltic Biogas OÜ pakub kaasaegseid lahendusi biolagunevatest ainetest energia tootmiseks põllumajandusettevõtetele toiduainetööstustele vee ja prügifirmadele Baltic Biogas i eesmärgiks on olla juhtiv biogaasilahenduste pakkuja ning projektide arendaja Balti riikides ning soovime seeläbi aidata kaasa keskkonnasõbralike energiatehnoloogiate levikule Eestis Lätis ja Leedus Aadress Rotermanni 8 3 korrus Telefon 618 1778 Faks 618 1776 Kontakt Henry Uljas

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?3.109 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  GmbH poolt Buchen Group on Euroopas juhtiv puhastus ja jäätmekäitlus ettevõte Ettevõtte põhilisteks klientideks on nafta rafineerimistehased üle Euroopa OÜ tegeleb tööstusseadmete elektri ja soojusjaamade seadmete torustike ja tanklamahutite puhastamisega põhiliselt Eestis Lätis Leedus Venemaal Valgevenes ja emafirma tellimusel ka teistes filiaalides Peamisteks klientideks on keemia paber tselluloosi ja naftatööstuse ettevõtted samuti elektri ja soojusjaamad ning kütuseterminaalid Aadress Kapteni tee 5 Soodevahe Rae vald 75 322 Telefon 600 7883 Faks

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?3.99 (2015-01-21)
  Open archived version from archive •