archive-ee.com » EE » E » EJKL.EE

Total: 467

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  uudised Arhiiv Uudisleht EJKL infopäev Eivere mõisas 03 12 2008 01 11 2008 Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 03 detsembril 2008 a Eivere mõisas Järvamaal infopäevale Infopäeval käisitletakse järgmisi teemasid 1 ohtlike jäätmete kogumine kogumisringid ja jäätmejaamad 2 ohtlike jäätmete käitlemine ja taaskasutamisvõimalused 3 tootjavastutus pakendid elektroonikaromud 03 detsembril toimuval infopäeval esinevad Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek Keskkonnainspektsioon ja jäätmekäitlus ettevõtete esindajad oma ala spetsialistid Osalustasu liidu liikmetele ja kohalikele omavalitsustele

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.86 (2015-01-21)
  Open archived version from archive


 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  esindas llmar Jõgi Kuusakoski AS i 2007 a septembris lahkus Ilmar Jõgi Kuusakoski AS juhatuse esimehe kohalt ja asus juhtima Eesti Põlevkivi AS Samas otsustas Ilmar Jõgi jätkata tööd ka EJKL juhatuse esimehena kuna tema töös Eesti Põlevkivi AS is ja EJKL s oli palju kattuvaid prioriteete sel määral et Eesti Põlevkivi AS oli plaanis tuua EJKL i liikmeks Aeg on aga oma korrektiivid teinud ja Eesti Põlevkivi AS omanike

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.84 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  21 12 2014 Kõik uudised Arhiiv Uudisleht EJKL koolitusreis Austria jäätmekäitlusettevõtetesse 17 10 2008 13 17 oktoobrini 2008 a viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu 25 liikmeline delegatsioon Austrias ja tutvus Austria jäätmekäitluse korraldusega Koolitusreisi käigus külastati Austria Jäätmekäitlejate Liitu VÖEB ja Austria Ehtiusjäätmetekäitlejate Liitu Samuti tutvuti praktilise jäätmekäitlusega ja ettevõtete poolt kasutatavate tehnoloogiatega Külastati järgmisi ettevõtteid Fernwärme Wien GesmbH jäätmepõletus CONTRACON ehitus ja lammutusjäätmete käitlus Saubermacher Dienstleistungs AG jäätmete kogumine ja

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.87 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  selgeid vastuseid ministeeriumile veel andnud mis siis 2009 aasta suvel jäätmetega sealsete omavalitsuste haldusalas toimuma hakkab Ministri sõnul on just kohalikel omavalitsustel tarvis prügilatega kokku leppida kuidas järgmise aasta juuli keskpaigast hakkab toimuma kohalik jäätmevedu neis piirkondades kus ladestamisega probleeme tuleb Eesti Jäätmekäitlejate Liidule teeb muret et kohalikud omavalitsused ei ole siiani määranud suletavate prügilate teeninduspiirkondadest kogutavatele jäätmetele käitlusviisi või uut ladestuskohta lausus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann 2009 aasta juulis suletavatesse nõuetele mittevastavatesse prügilatesse ladestati 2007 kokku üle 138 000 tonni prügi Käesoleval aastal on prügilatesse ladestatud kogused vähenenud kuid EJKL poolt tehtud arvutuste kohaselt jääb 2009 a II poolaastal ikkagi üle ca 50000 60000 tonni jäätmeid Samas sõltub ladestamise vajadus otseselt liigiti kogumisest OÜ Paikre juhataja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse liikme Teet Kursi sõnul on juulist algava uue perioodi osas teadmatuses ka nõuetele vastavad prügilad Kuna puuduvad konkreetsed kokkulepped siis ka nõuetele vastavatel prügilatel on raske teha plaane järgmiseks aastaks Kindel on et suuremate jäätmekoguste vastuvõtmiseks tuleb prügilatel suurendada lubades olevaid vastuvõetavate jäätmete koguseid Samas kerkib aga järgmine probleem Kas nõuetelevastavatel prügilatel on piisavalt vaba ressurssi et täiendavad jäätmed vastu võtta rääkis Teet Kurs Tänase seisuga ei ole meetmemäärusesse Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste rajamine sissekirjutatud olemasolevate nõuetelevastavate prügilate ladestusalade laiendamist kuigi kogu ülejääva jäätmemahu saaks olemasolevate prügilate baasil käidelda Seega peavad prügilate operaatorid väga sügavalt kaaluma kuidas edasi toimetada ja kauaks prügilatel ladestusressurssi jätkub Eelkõige tuleb jälgida et oma piirkond saaks teenindatud rääkis Margit Rüütelmann Halvimal juhul ja eelnevate kokkulepete puudumisel hakkavad jäätmeveokid ringi sõitma ja otsima võimalust kuhu jäätmeid ära anda 2009 aasta algusest tõuseb saastetasu 156 5 kroonini jäätmete tonni pealt ja nõuetele mittevastavate prügilate puhul on saastetasu kolmekordne e 469 5 krooni Seega juba 01 01 2009 a on määrava tähtsusega tuleb teha otsus kas jätkatakse nõuetele mittevastavatesse prügilatesse ladestamist kallima hinnaga või viiakse prügi nõuetele

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.82 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  ohtlike jäätmete käitlemise käibemaksu tõusu 13 võrra sest nimetatud hinnatõus võib tekitada olukorra kus ohtlikud jäätmed jäävad käitlemata ja halvemal juhul rändavad loodusesse Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja nende jäätmekäitlejatele üleandmise korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne ning seega avaldab kavandatav käibemaksu tõus otseselt mõju ka kohalike omavalitsuste eelarvetele lausus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann Ohtlike jäätmete kogumisse ja käitlemisse tuleb aga väga tõsiselt suhtuda sest oma kahjuliku toime tõttu kujutavad need jäätmed reaalset ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele Seega tuleb praegu väga tõsiselt hinnata mida toob endaga kaasa käibemaksu tõstmine ja milliseks kujunevad tulevikus kulutused et likvideerida tehtud otsuste tagajärgi Ohtlike jäätmete käitlemise korraldamisega tegelevad valdavalt omavalitsused Käibemaksu tõstmine viielt protsendilt 18 peale tähendab seda et omavalitsustel läheb teenus 13 kallimaks sõnas Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse liige ohtlike jäätmete töögrupi juht ning ASi Epler Lorenz juhataja Janis Lorenz Tegemist on surnud ringiga Meie ohtlike jäätmete käitlejad peame küsima selle hinnavahe omavalitsustelt omavalitsused küsivad riigilt ja meie maksame jälle riigile tagasi See on lihtsalt virtuaalse raha ühest taskust tõstmine ega tooks mingit kasu ega lisa kellelegi ka mitte riigieelarvele Palju tõsisem probleem on lisaks eeltoodule ohus keskkonnale ja inimeste tervisele nende jäätmete käitlemata jätmises Eesti Jäätmekäitlejate Liit www ejkl

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.83 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  Margit Rüütelmann Killustatud ja väikeste üksustega haldussüsteem ei taga omavalitsustele vajalikku kompetentsi ega huvi jäätmeveoga tegelemiseks Kohalikel omavalitsustel on nende aastate jooksul täitmata väga oluline ülesanne motiveerida elanikke oma valijaid jäätmeid sortima ning liiga palju antakse omavalitsuste poolt vabastusi jäätmeveoga liitumisest Ning kõige suurem probleem kogu süsteemil kõikidel tasemetel puudub järelevalve Praegu on jäätmeveos seis selline et kohalikud omavalitsused on jätnud oma kohustused jäätmevedajate kanda sõnas Ragn Sells AS ärijuht Agu Remmelg Jäätmeveo mudel on ebaefektiivne see tekitab ebavajalikke kulutusi kõigile osapooltele Jäätmevedajad teevad suuri kulutusi piirkondade käivitamiseks ja elanikkonnale uue süsteemi kohta selgituste jagamiseks ning omavalitsused peavad palkama lisaametnikke et täiendava administreerimisega hakkama saada Korraldatavad konkursid toimuvad vähempakkumise põhimõttel madala olmejäätmete hinna peale ning see süsteem ei motiveeri sortima ja seega on ka teenuse kvaliteet pärsitud Ka kliendi võimalused on piiratud ta ei saa valida omale teenusepakkujat Kokkuvõttes piirab süsteem ausat konkurentsi rääkis Agu Remmelg Eesti Jäätmekäitlejate Liit pakub välja mitmeid omapoolseid lahendusvariante jäätmeveo süsteemi parandamiseks Üks võimalus on kehtestada jäätmemaks Sellega oleks kohalikel omavalitsustel raha jäätmekäitluse korraldamiseks Kohalikud omavalitsused sõlmiksid jäätmeveolepingud jäätmetekitajatega ning jäätmekäitlejale tasuks kohalik omavalitsus Selle süsteemi peamised miinused on aga maksukoormuse suurenemine ning ametnike ja sellega seoses ka kulude suurenemine Ka ei ole võimalus elanikkonnal

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.80 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  jäätmekäitlusküsimusi 18 06 2008 Täna 18 juunil kohtus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Eesti Jäätmekäitlejate Liidu EJKL esindajatega et arutada korraldatud jäätmeveo küsimusi ning prügilate rajamise ja taaskasutamise arendamise rahastamist EL struktuurfondidest Lisaks andsid jäätmekäitlejad ülevaate prügikoristusaktsiooni Teeme ära 2008 tulemustest Kuigi korraldatud jäätmeveo süsteem peaks olema rakendunud juba 2004 aasta lõpust pole ligi 40 kohalikest omavalitsustest seda veel rakendanud See olukord tekitab aga elanikes teadmatust ja lisab kohustusi jäätmevedajatele eelkõige uue süsteemi kohta teavitustöö tegemise osas Kõige suurema probleemina näevad jäätmekäitlejad järelevalve puudumist kogu süsteemi kõikidel tasemetel Eesti Jäätmekäitlejate Liit leidis et olemasolev korraldatud jäätmeveo õiguslik regulatsioon vajab täiendamist millega ka keskkonnaminister nõustus Lisaks teeb nii jäätmekäitlejatele kui keskkonnaministrile muret korraldatud jäätmeveo lepingutest ulatuslik vabastamine kohalike omavalitsuste poolt Kahtlemata on see üks probleem mis vajab lahendamist ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Leidsime ühiselt et lepingutest vabastamine tuleb selgelt piiritleda lisas ta EJKL tundis huvi ka Euroopa Liidu struktuurfondidest rahade taotlemise ja kasutamise kohta nõuetele mittevastavate prügilate sulgemise ja regionaalsete jäätmekeskuste laiendamise osas Tõsi ta on et 2009 aasta koputab juba uksele ja selleks ajaks peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema suletud märkis Tamkivi Samas on selleks tähtajaks võimalik palju ära teha ennekõike liigiti kogumise teel jäätmeid oluliselt vähendades Kohtumisel esitas EJKL ka

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.81 (2015-01-21)
  Open archived version from archive

 • EJKL – Eesti Jäätmekäitlejate Liit
  2015 EJKL Lääne Viru Jäätmekeskus tegeleb konkurentsi kahjustamise ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega 12 01 2015 OJ käitleja pädevuskoolitus 07 09 01 2014 21 12 2014 Kõik uudised Arhiiv Uudisleht EJKL korraldas ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse 30 05 2008 Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldas 27 30 mai 2008 Tallinna Tehnikaülikooli Ehitajate tee 5 ruumides ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse Koolitus vastas Keskkonnaministri 12 aprilli 2007 a määrusele nr 28 Ohtlike jäätmete käitluse

  Original URL path: http://www.ejkl.ee/et/?170.79 (2015-01-21)
  Open archived version from archive •