archive-ee.com » EE » A » AQUAPROJECT.EE

Total: 27

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Services | AquaProject OÜ
  est eng About company Services Contact Design Designing stormwater systems Designing Drinking Water Treatment Solutions Designing Water Supply and Sewerage Systems Designing Wastewater Treatment Plants Owner Supervision Management of Construction

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=1&_s=5 (2013-04-27)
  Open archived version from archive


 • Owner Supervision. | AquaProject OÜ
  Plants Owner Supervision Management of Construction Owner Supervision We have following registration in the Register of Economic Activities REA EEO001413 Owner supervision Water Supply Sewerage Systems and Wastewater Treatment Plants Most of our projects are listed in Estonian rubric follow the link We offer Supervision of Construction of Indoor and Outdoor Water Supply and Sewerage Systems Supervision of Construction of Borewell and Wastewater Pumping Stations Supervision of Construction and or

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=2&sphere_id=7 (2013-04-27)
  Open archived version from archive

 • Management of Construction. | AquaProject OÜ
  Plants Owner Supervision Management of Construction Management of Construction We have following registration in the Register of Economic Activities REA EPE000353 Expertise of construction designs Water Supply Sewerage Systems and Wastewater Treatment Plants Most of our projects are listed in

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=3&sphere_id=8 (2013-04-27)
  Open archived version from archive

 • Projekteerimine. - Sadeveesüsteemide projekteerimine | AquaProject OÜ
  nimekiri Projekteerimine Sadeveesüsteemide projekteerimine Tööd Koostame vastavalt Teie vajadusele sadevee kanalisatsioonisüsteemide torustikud puhver ja puhastussüsteemid projekte Projekteerimistegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest normidest ja standarditest Alternatiivsed sadevee kogumis ja puhastussüsteemid Projekteerime lisaks klassikalistest sadeveekäitluse tehnoloogilistest lahendustest erinevaid tehnoloogilisi lahendusi mis aitavad sadevett käidelda puhverdada puhastada ja koguda Erinevate lahenduste hulka kuuluvad muuhulgas Tiigid Tehismärgalad Filtersüsteemid Liiv filtrid Biopuhvrid Imbsüsteemid Avatud sademevee kanalid Haljaskanalid Kuivad kraavid ja püsiva veetasemega kraavid Puhverribad Tööd 4

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=1&sphere_id=6&sub_sphere_id=7 (2013-04-27)
  Open archived version from archive

 • Projekteerimine. - Joogiveepuhastuse projekteerimine | AquaProject OÜ
  projekteerimisel eelprojektid põhiprojektid ja tööprojektid Projekteerimisel lähtume kehtivatest standarditest kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimiseks ning muudest kehtivatest projekteerimisstandarditest Projekteerimisel abistame vajadusel projekteerimistingimuste taotlemisega Korraldame soovi korral geodeetilised mõõdistused ja ehitusgeoloogilised uuringud Samuti taotleme vajalikud load ja kooskõlastused soovi korral abistame ka ehituslubade taotlemisel Majandustegevuse registris MTR omame registreeringut EEP001186 projekteerimine veevarustus ja kanalisatsioon reoveepuhastid Alljärgnevalt on esitatud projekteerimisteenuste detailsemad kirjeldused ja tehtud tööde nimekiri Projekteerimine Joogiveepuhastuse

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=1&sphere_id=6&sub_sphere_id=4 (2013-04-27)
  Open archived version from archive

 • Projekteerimine. - Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine | AquaProject OÜ
  Alljärgnevalt on esitatud projekteerimisteenuste detailsemad kirjeldused ja tehtud tööde nimekiri Projekteerimine Veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine Tööd Koostame vastavalt Teie vajadusele veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemide projekte Projekteerimise alast kogemust on omandatud alates 2003 a Projekteerimistegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest normidest ja standarditest Teostame Veevarustus ja kanalisatsiooni sisevõrkude projekteerimist Veevarustus ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekteerimist Pumplate projekteerimist Projekteerimistöödel teeme ka koostööd erinevate partnerettevõtetega mis tagab vajadusel täiendava oskusteabe kasutamise võimaluse Tööd 9 Ringtee 6 Tartu kinnistu vee ja kanalisatsioonitorustike ümberpaigutamise projekteerimine põhiprojekti staadiumis Tähtaeg 30 10 2012 Klient Meteci Valduse OÜ Valmis 22 10 2012 30 10 2012 Tartus Kesakanni 24 kinnistu reoveekanalisatsiooni ning veevarustuse kinnistusiseste välitorustike projekteerimine Tähtaeg 14 08 2012 Klient Tõnu Lehto Valmis 10 07 2012 14 08 2012 Ruusmäe küla vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine põhiprojekti staadiumis Tähtaeg 11 06 2012 Klient Haanja Vallavalitsus Valmis 02 05 2012 11 06 2012 Mustvee linna 5 kompaktreoveepumpla projekteerimine Tähtaeg 31 12 2011 Klient Infragate Eesti AS Valmis 05 12 2011 31 12 2011 Tartumaa Nõo vald Tõravere Observatooriumi 1 Tartu Observatooriumi peahoone rekonstrueerimine ja juurdeehitus VK välisvõrgud Tööprojekt Tähtaeg 08 11 2011 Klient Vesiehitus OÜ Valmis 21 10 2011 08 11 2011 Lääne Virumaa Kadrina vald Hulja aleviku vee ja kanalisatsioonitrasside rajamine III etapp

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=1&sphere_id=6&sub_sphere_id=5 (2013-04-27)
  Open archived version from archive

 • Projekteerimine. - Reoveepuhastite projekteerimine | AquaProject OÜ
  töö analüüs ja puhastusprotsessi optimeerimine Reoveepuhastuse tehnoloogia projekteerimisel lähtume Saksa standarditest ATV A 126 Grundsätze für die Abwasserbehandlung in Kläranlagen nach dem Belebungsverfahren mit gemeinsamer Schlammstabilisierung bei Anschlußwerten bis 500 Einwohnerwerten 1993 ja ATV A 131E Dimensioning of Single Stage Activated Sludge Plants upwards from 5000 Total Inhabitants and Population Equivalents 1991 Aktiivmudaprotsessidel põhinevas reoveepuhastustehnoloogias rakendame olmereovees tavaliselt süsiniku suhtes liias olevate toitainete lämmastiku ja fosfori sidumiseks bioloogilist menetlust Fosforiühendite ärastamisel kasutatakse anaeroobsete ja aeroobsete keskkondade vaheldumisest tulenevaid mikroorganismide omadusi neid toitaineid endasse suuremas hulgas akumuleerida Lisaks fosfori bioloogilisele ja vajadusel ka keemilisele ärastamisele on puhastusprotsessi vajadusel planeeritud ka lämmastiku tõhustatud ärastus nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooniprotsessi vahendusel Bioloogilise lämmastikuärastuse puhul oksüdeeritakse reovees olevad erinevad lämmastikuvormid üle nitriti nitraatideni nitrifikatsioon Nitraatide koostises olevat hapnikku kasutavad anoksilises keskkonnas mikroorganismid orgaanilise aine oksüdeerimiseks mille tulemusel lämmastik redutseeritakse ja eraldub atmosfääri gaasilise lämmastikuna denitrifikatsioon Tutvu ka Aktiivmudatehnoloogia reoveepuhasti teostusnäide pdf Combifilter kombineeritud pinnasfiltersüsteem reoveepuhasti ülevaade ja teostusnäide Tööd 7 Rõka FAHM laborihoone reoveepuhasti pinnasfiltersüsteem Põhiprojekt Tähtaeg 24 09 2012 Klient Tartu Ülikool Valmis 28 02 2012 24 09 2012 Türisalu reoveepuhasti tehnoloogiaprojekti jooniste ja seletuskirja koostamine Tähtaeg 05 09 2012 Klient Infragate Eesti AS Valmis 19 06 2012 05 09 2012 Maidla valla Savala küla

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/?_m=2&_p=1&sphere_id=6&sub_sphere_id=3 (2013-04-27)
  Open archived version from archive

 • Design. - Designing stormwater systems | AquaProject OÜ
  Designing Water Supply and Sewerage Systems Designing Wastewater Treatment Plants Owner Supervision Management of Construction Design We have following registration in the Register of Economic Activities REA EEP001186 Designing Water Supply Sewerage Systems and Wastewater Treatment Plants Most of our

  Original URL path: http://www.aquaproject.ee/index.php?_m=2&_p=1&sphere_id=6&sub_sphere_id=7 (2013-04-27)
  Open archived version from archive •